Hled ání panenských prostorů OB - PowerPoint PPT Presentation

gaia
hled n panensk ch prostor ob n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hled ání panenských prostorů OB PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hled ání panenských prostorů OB

play fullscreen
1 / 36
Download Presentation
Presentation Description
124 Views
Download Presentation

Hled ání panenských prostorů OB

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hledání panenských prostorů OB Zjišťování vlastníků Tomáš Leštínský Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 2. Co je panenský prostor ? Terén, který pro OB nebyl nikdy použitý + regulérnost, nikdo terén nezná + zvědavost závodníků - mapa Terén, který dlouho "odpočíval" + lepší představa, co terén nabízí Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 3. celkem 5575 map pro OB OB mapy v ČR – stav 2010 csob.tmapserver.cz - mapy po roce 2000 Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 4. celkem 5575 map pro OB OB mapy v ČR – stav 2010 csob.tmapserver.cz - všechny mapy Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 5. Co a kde chceme pořádat ? Klasika - kompaktní kus lesa aspoň 5 km2 umožňující volby postupů krátká, štafety - technicky náročný terén Sprint - musí umožňovat maximální rychlost běhu MČR, ŽA,B - zajímavý, orientačně i fyzicky náročný ČP štafet - vhodná aréna oblastní žebříček - v podstatě cokoliv :) Vhodné centrum Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 6. Zdroje online dat klasika - mapy.cz / turistická - GoogleEarth - csob.tmapserver.cz krátká, štafety - mapy.cz / turistická, ortofoto - GoogleEarth - csob.tmapserver.cz - předpokládaný typ terénu (porosty, skály, sesuvy, …) - www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/ sprint - mapy.cz / ortofoto - GoogleEarth - plán města, fotografie Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 7. Zdroje online dat - mapy.cz / turistická Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 8. Zdroje online dat - mapy.cz / ortofoto Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 9. Zdroje online dat - csob.tmapserver.cz Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 10. Zdroje online dat - www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/ Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 11. Trocha legislativy, aneb kde nehledat ! Zákon 289/1995 Sb. - lesní zákon § 20 - Zákaz některých činností v lesích Zákon 114/1992 Sb. - o ochraně přírody a krajiny § 14 - § 36 - definice NP, CHKO, NPR, PP, … Smlouva ČSOS s LČR o pořádání závodů, dohoda s MŽP Tabu pro OB národní parky, I.zóny CHKO Na ostatním chráněném území za určitých podmínek. Mapy zónací CHKO jsou zdarma k dispozici v SHP na požádání na Správách CHKO. Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 12. - CHKO obecně nemá s OB větší problém v lese - problém může být termín závodu (NATURA 2000, …) - problém je centrum a parkoviště Když už CHKO… V CHKO platí zákaz vjezdu a stání motorových vozidel mimo komunikace… … pokud pro to nemáme písemné povolení od vlastníka pozemku … a pokud je zamýšlené centrum ve IV. nebo III.zóně Nejlépe najít u zamýšleného prostoru kemp, hospodu, atd… Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 13. Nové možnosti - Schengenský prostor Možnost překročit hranici v libovolném místě = příhraniční lesy, kde hranice dříve nedovolila využít celý lesní komplex př. SAxBO, Advanta, MS 2009 Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 14. fyzicky a mapově náročná, volby postupů Jdeme na to… KLASIKA MČR, ŽA,B fyzicky náročná = kopce, hustníky, podmáčený terén mapově náročná = nepravidelná, řídká síť cest, skály, kameny, meliorace, … Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 15. fyzicky a mapově náročná, volby postupů Jdeme na to… KLASIKA MČR, ŽA,B Nevhodné: Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 16. fyzicky a mapově náročná, volby postupů Jdeme na to… KLASIKA MČR, ŽA,B Nevhodné: Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 17. Jdeme na to… KLASIKA Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 18. Jdeme na to… KLASIKA Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 19. Jdeme na to… KLASIKA Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 20. technická trať, mapově náročné Jdeme na to… KRÁTKÁ MČR, ŽA,B mapově náročná = skály, kameny, meliorace, hustníky, vrstevnice Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 21. technická trať, mapově náročné Jdeme na to… KRÁTKÁ MČR, ŽA,B Nevhodné: Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 22. technická trať, mapově náročné Jdeme na to… KRÁTKÁ MČR, ŽA,B Nevhodné: Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 23. Maximální rychlost běhu, pokud možno náročná mapa Jdeme na to… SPRINT max.rychlost = žádné ostružiny, hustníky, bažiny, skalní města, kamenná pole, kopce Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 24. Maximální rychlost běhu, pokud možno náročná mapa Jdeme na to… SPRINT Vhodné: Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 25. Maximální rychlost běhu, pokud možno náročná mapa Jdeme na to… SPRINT Vhodné: Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 26. Maximální rychlost běhu, pokud možno náročná mapa Jdeme na to… SPRINT Vhodné ? Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 27. Maximální rychlost běhu, pokud možno náročná mapa Jdeme na to… SPRINT Nevhodné: Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 28. Vlastníci pozemků - více vlastníků, více potenciálních problémů - Lesy ČR, a.s. = ideální stav Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 29. http://nahlizenidokn.cuzk.cz Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 30. http://nahlizenidokn.cuzk.cz Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 31. http://nahlizenidokn.cuzk.cz Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 32. http://nahlizenidokn.cuzk.cz Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 33. http://nahlizenidokn.cuzk.cz Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 34. http://nahlizenidokn.cuzk.cz Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 35. http://nahlizenidokn.cuzk.cz Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010

 36. Hledání panenských prostorů OB Zjišťování vlastníků DOTAZY ? Tomáš Leštínský Seminář stavitelů tratí, rozhodčích a trenérů, Želiv 2010