Forelesning nr 6 inf 1411 elektroniske systemer
Download
1 / 42

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Induktorer og RL- kretser. Dagens temaer. Eksempler på anvendelser av RC-kretser Sinusrespons til RL-kretser Impedans og fasevinkel til parallelle og serielle RL-kretser

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer' - gaia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Forelesning nr 6 inf 1411 elektroniske systemer

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer

Anvendelser av RC-krester

Induktorerog RL-kretser

INF 1411


Dagens temaer
Dagens temaer

 • Eksempler på anvendelser av RC-kretser

 • Sinusrespons til RL-kretser

  • Impedans og fasevinkel til parallelle og serielle RL-kretser

  • Analyse av serielle og parallelle RL-kretser

  • Praktiske anvendelser av spoler

 • Temaene hentes fra Kapittel 10.8, 11.1-11.6, 12.1-12.6

INF 1411


Rc anvendelser
RC-anvendelser

 • RC-kretser finner man i mange både analoge og digitale systemer

 • Skal se på tre eksempler:

  • Faseskiftkretser,

  • Filtre

  • ac-koblinger

INF 1411


Oscillatorer
Oscillatorer

 • Faseskiftkretser brukes til å lage oscillatorer som genererer en bestemt frekvens eller bølgeform

  • Brukes i sende/mottagerutstyr for radio, f.eks mobiltelefoni, traådløse nett, TV, radio, fjernkontroller etc etc

 • Faseskiftoscillatorer har negativ tilbakekobling («feedback»), hvor en brøkdel av utgangssignalet føres tilbake og trekkes fra inngangssignalet

 • Én bestemt frekvens fasedreies 180o, noe som tilsvarer å legge til et positivt signal uten fasedreining

 • Andre frekvenser undertrykkes og bidrar lite i tilbakekoblingen

INF 1411


Faseskiftoscillatorer
Faseskiftoscillatorer

 • Verdiene til R og C må velges slik at de tre RC-leddene tilsammen gir θ=180o

 • Fordi hvert ledd gir last til naboleddene kan de ikke designes separat til faseskift på θ=60o

INF 1411


Filtre
Filtre

 • Filtre er mye brukt i analog elektronikk, og vil dempe/fjerne signaler med en bestemt frekvens eller frekvensområde

  • Høypassfiltre stopper lave frekvenser og slipper gjennom høye

  • Lavpassfiltre slipper gjennom lave frekvenser og stopper høye

  • Båndpassfiltre slipper igjennom signaler som ligger i et bestemt frekvensområde og stopper signaler som ligger utenfor dette området

  • Båndstoppfiltre stopper frekvenser innenfor et bestemt frekvensområde og slipper gjennom signaler med frekvenser utenfor stoppområdet

INF 1411


Knekkfrekvens
Knekkfrekvens

 • Knekkfrekvensen («cutoff») er frekvensen hvor filteret begynner å slippe igjennom eller stoppe signaler

 • Ideelle filtre slipper gjennom signaler i passområdet uten dempning, og stopper fullstendig signaler utenfor

 • I praksis dempes signaler i passområdet, og ikke stoppes helt i stoppområdet

Knekkfrekvens

fc

fc

Ideel filterrespons

Praktisk filterrespons

INF 1411


Knekkfrekvens og b ndbredde
Knekkfrekvens og båndbredde

 • Knekkfrekvensen er den frekvensen hvor resistansen og den kapasitive reaktansen er like store:

 • Ved knekkfrekvensen er

 • Båndbredden er området er området av frekvenser som slipper igjennom filteret

INF 1411


Lavpassfilter med rc ledd
Lavpassfilter med RC-ledd

 • RC «lag»-kretsen kan benyttes som et lavpassfilter

Merk den logaritmiske (dB) skalaen på den horisontale aksen

INF 1411


H ypasspassfilter med rc ledd
Høypasspassfilter med RC-ledd

 • RC «lead»-kretsen kan benyttes som et høypassfilter

Merk den logaritmiske (dB) skalaen på den horisontale aksen

INF 1411


H ypasspassfilter med rc ledd1
Høypasspassfilter med RC-ledd

 • RC «lead»-kretsen kan benyttes som et høypassfilter

Merk den logaritmiske (dB) skalaen på den horisontale aksen

INF 1411


Ac coupling med dc bias
AC-coupling med DC-bias

 • I noen kretser trenger man å isolere et AC inputsignal fra resten av kretsen, og samtidig legge til et DC-offset

INF 1411


Sp rsm l
Spørsmål

 • Hva er faseforskyvning?

 • Hvilke to deler består impedansen til en RC-krets av?

 • Hva er faseforskyvningen mellom spenningen over og strømmen gjennom en kondensator?

 • Hvor stor er faseforskyvingen mellom kondenstorspenningen og kildespenningen i en RC-krets?

 • Hva er uttrykket for reaktansen til en ideel kondensator?

 • Hva er uttrykket for reaktansen til en praktisk kondensator?

 • Hva er båndbredden til et filter?

 • Hva er knekkfrekvensen til et filter?

INF 1411


Induktorer
Induktorer

 • En induktor eller spole består av en elektrisk leder med isolasjon utenpå som er surret rundt en metallkjerne, eventuelt ikke-magnetisk materiale

 • Hver vinding rundt kjernen gir en magnetisk feltlinje; jo flere vindinger desto flere feltlinjer og sterkere magnetfelt

INF 1411


Induktorer forts
Induktorer (forts)

 • Magnetfeltet lager (induserer) en elektrisk spenning som motarbeider strømmer gjennom spolen, eller som prøver å opprettholde strømmen hvis den minsker

 • Styrken på magnetfeltet er direkte proporsjonal med endringen i strømmen gjennom spolen

 • Den induserte spenningen er derfor proporsjonal med endingen i strømmen

 • Ved likespenning vil en spole ha null motstand, mens motstanden øker med økende frekvens

INF 1411


Induktorer forts1
Induktorer (forts)

 • Konstanten L kalles for induktans og er et uttrykk for spolens evne til å lage en indusert spenning som resultat av endring i strømmen gjennom spolen. L måles i Henry

 • Induktansen er gitt av følgende formel

INF 1411


Induktorer forts2
Induktorer (forts)

 • Motstanden mot strøm kalles for induktiv reaktans og er gitt av

 • Spoler har i tillegg en type (uønsket) resistans som kalles viklingsresistans Rw og skyldes at lederen har ohmsk motstand

INF 1411


Induktorer forts3
Induktorer (forts)

 • I tillegg har spoler også en viss grad av uønsket kapasitans (parasittkapasitans)

 • Grunnet både uønsket kapasitans og resistans, og at spoler ofte er fysisk store, er de mindre brukt enn kondensatorer som elementer med reaktans

INF 1411


Spoler i serie
Spoler i serie

 • Hvis man kobler spoler i serie får man en total induktans som er lik summen av de individuelle induktansene

INF 1411


Spoler i parallell
Spoler i parallell

 • Hvis man kobler spoler i parallell får man en total induktans som er mindre enn den minste av de individuelle induktansene

INF 1411


Tidskonstant i rl kretser
Tidskonstant i RL-kretser

 • RL-tidskonstanten er definert som forholdet mellom induktansen og resistansen, dvs

 • Tidskonstanten er et uttrykk for hvor fort strømmen kan endre seg i en spole: Jo større induktans, desto lengre tid tar det å endre strømmen

INF 1411


Str m i rl kretser
Strøm i RL-kretser

 • Hvis en spole brått kobles til en spenningskilde vil strømmen gjennom spolen øke eksponensielt:

INF 1411


Str m i rl kretser forts
Strøm i RL-kretser (forts)

 • Hvis en spole brått kobles fra en spenningskilde vil strømmen gjennom spolen avta eksponensielt:

INF 1411


Respons p en firkantpuls
Respons på en firkantpuls

 • Hvis spenningskilden til RL-kretsen er en firkantpuls vil strømmen gjennom spolen vekselvis øke og minke eksponensielt:

INF 1411


Sp rsm l1
Spørsmål

 • Har en spole større eller mindre motstand mot elektrisk strøm når frekvensen øker

 • Hva kalles reaktansen i en spole?

 • Hvilken polaritet i forhold til strømmen har spenningen som induseres av magntfeltet i en spole?

 • Hva er en parasitteffekt?

 • Hvilke to typer parasitteffekter har man i en spole?

 • Hvorfor er spoler mindre brukt enn kondensatorer?

 • Hva er uttrykket for induktansen til spoler i serie?

 • Hva er uttrykket for induktansen til spoler i parallell?

INF 1411


Spenninger i rl kretser
Spenninger i RL-kretser

 • Spenningene i en seriell RL-krets er ikke direkte proporsjonale med strømmen pga indusert spenning

 • Figuren viser forløpet til spenningen over en spole når kilden er en firkantpuls

INF 1411


Tidsforl pet til v og i i en rl krets
Tidsforløpet til V og I i en RL-krets

 • På samme måte som for en kondensator er strømmene og spenningene i en spole en eksponensielle:

  der indeksen i angir startverdi og F angir sluttverdi

INF 1411


Bruk av spoler i ac kretser
Bruk av spoler i AC-kretser

 • På samme måte som for kretser med kondensatorer og resistorer, består impedansen i en RL-krets av en resistiv og en reaktiv del

 • Reaktansen kalles induktiv og er gitt av formelen

 • Ohms lov gjelder også i kretser med spoler, slik at reaktansen til spoler i serie er gitt av

INF 1411


Bruk av spoler i ac kretser forts
Bruk av spoler i AC-kretser (forts)

 • Reaktansen til parallellkoblede spoler er gitt av

 • Sammenhengen mellom induktiv reaktans, strøm og spenning i en spole er gitt av

INF 1411


Faseforskyvning mellom i og v
Faseforskyvning mellom I og V

 • I en spole er strøm og spenning faseforskjøvet 900 slik at strømmen ligger etter spenningen:

INF 1411


Anvendelse av spoler
Anvendelse av spoler

 • Spoler har mindre utbredelse enn kondansatorer, men svært nyttige i noen anvendelser:

  • Fjerning (filtrering) av uønskede høyfrekvenssignaler i distribuerte signalveier

  • Aktive og passive filtre

  • Frekvenstuning i trådløs kommunikasjon (oscillatorer og synthersizere)

INF 1411


Sp rsm l2
Spørsmål

 • Har seriekoblede spoler større eller mindre induktans enn induktansen til den største spolen?

 • Har parallellkoblede spoler større eller mindre induktiv reaktans enn den minste spolen?

 • Har identiske seriekoblede spoler større eller mindre kapasitiv reaktans enn en enkelt spole?

 • Er strømmen faseforskjøvet +90O eller -90O i forhold til spenningen over en spole?

 • Når er spenningsfallet over en spole størst (når strømmen er sinusformet)?

INF 1411


Respons p et sinussignal
Respons på et sinussignal

 • I en RL krets hvor spenningskilden er et sinussignal vil spenningene ha følgende relative faser

INF 1411


Impedans og fasevinkel i seriell rl krets
Impedans og fasevinkel i seriell RL-krets

 • På samme måte som i kretser med kondensatorer og resistorer, uttrykkes impedansen i en RL krets med «phasors»

 • Impedansen i en RL krets er et mål for den totale motstanden mot en sinusformet strøm og måles i Ohm

 • Fasevinkelen angir forskyningen mellom den totale strømmen og forsyningsspenningen

INF 1411


Impedans og fasevinkel i seriell rl krets forts
Impedans og fasevinkel i seriell RL-krets (forts)

 • Den totale impedansen består en en resistiv og en induktiv reaktiv del som er 90 grader i forhold til hverandre

 • Den totale impedansen er gitt av

INF 1411


Fasedreining mellom str m og spenning
Fasedreining mellom strøm og spenning

 • Følgende grafer illustrerer faseforskyvningene mellom spenningen over spolen, resistoren og strømmen i en seriekoblet RL-krets

INF 1411


Fasedreining mellom str m og spenning forts
Fasedreining mellom strøm og spenning (forts)

 • For å finne sammenhengen mellom spenningene kan man benytte KCL

INF 1411


Sammenheng mellom impedans fasedreining og frekvens
Sammenheng mellom impedans, fasedreining og frekvens

 • Den induktive reaktansen øker med økende frekvens, mens fasevinkelen nærmer seg 90o

INF 1411


Sp rsm l3
Spørsmål

 • Finnes det RL-kretser hvor fasevinkelen mellom strøm og forsyningsspenning er θ=90o?

 • Hva er den maksimale fasevinkelen mellom strøm og spenning i en krets med bare en praktisk (fysisk) spole?

 • Er det mulig å ha en seriell krets med en spole og en resistor hvor impedansen er rent resistiv? Hva er forutsetningen?

 • Hvis resistiviteten og og den induktive kapasitansen er like store, hvor mange grader etter forsyningsspenningen vil strømmen gjennom kilden ligge?

INF 1411


Rl lead krets
RL lead-krets

 • Tilsvarenede som for RC-kretser kan man lage serielle RL kretser med en resistor og en spole, og hvor man tar ut spenningen enten over spolen eller resistorer

 • I en RL lead-krets er det en positiv faseforskyvning mellom utgang- og inngangsspenningen, dvs at utgangen leder over inngangen

R

Vout

Vin

Vout

Vin

Vin

Vout

L

VR

INF 1411


Rl lag krets
RL lag-krets

 • I en RL lag-krets er det en negativ faseforskyvning mellom utgang- og inngangsspenningen, dvs at utgangen henger etter inngangen

L

VL

Vin

Vin

Vout

R

Vin

Vout

Vout

INF 1411


Analyse av parallelle rl kretser
Analyse av parallelle RL-kretser

 • Parallelle RL-kretser analyseres på samme måte som parallelle RC-kretser, dvs ved å beregne admittans istedenfor impedans

 • En parallell RL-krets kan konverteres til en seriell når man har funnet resistiviteten og den induktive kapasitansen

INF 1411