workshop ects en competentiegericht leren n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Workshop ECTS en competentiegericht leren

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Workshop ECTS en competentiegericht leren - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Workshop ECTS en competentiegericht leren. Mogelijke rol van de ECTS Course Catalog en de ECTS-fiche bij de onderwijsontwikkeling. Herman Van de Mosselaer, Plantijnhogeschool. Waarom ECTS?. PR-instrument in binnen- en buitenland

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Workshop ECTS en competentiegericht leren' - gage


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
workshop ects en competentiegericht leren

Workshop ECTS en competentiegericht leren

Mogelijke rol

van de ECTS Course Catalog en de ECTS-fiche

bij de onderwijsontwikkeling

Herman Van de Mosselaer, Plantijnhogeschool

waarom ects
Waarom ECTS?
 • PR-instrument in binnen- en buitenland
 • internationale profilering als transparante en betrouwbare partner
 • prioriteitselement bij keuze partnerinstellingen

 Internationaliseringsbeleid

waarom ects1
Waarom ECTS?
 • kwaliteitsinstrument
 • bewijsstuk in functie van accreditatie
 • noodzaak i.f.v. realiseren van flexibiliteit en i.f.v. samenwerking met partnerinstellingen

Checklist = beschrijvingspunten van het curriculum en van de opleidingsonderdelen

“ECTS = code of good practice”

maar…

 Onderwijsbeleid

beschrijvingselementen course catalog
Beschrijvingselementen Course Catalog
 • zijn vaag (opgave van elementen; geen richtlijnen of criteria voor invulling)
 • worden door de instellingen (Europa/ Vlaanderen) verschillend opgevolgd

op niveau van het programma

per opleidingsonderdeel

general description on degree programme
General description (on degree programme)
 • Qualification awarded
 • Admission requirements
 • Education and professional goals
 • Acces to further studies
 • Course structure diagram with credits (60/ year)
 • Final test, if any
 • Examination and assessment regulation
 • Student mobility advisor
vlaams nederlands accreditatiekader
Vlaams (-Nederlands) Accreditatiekader

1. Doelen

3. Inzet personeel

2. Programma

- - - - - evaluatie- (masterproef)

4. Materiële voorzieningen

4. Studie-begeleiding

5. KZ

6. Resultaten

description of individual course units
Description of individual course units
 • Course title, code
 • Type of course, level
 • Year of study, sem/trim
 • Allocated credits (workload based)
 • Name of lecturer
 • Language of instruction
level of course
Level of course
 • Basic level course: meant to give an introduction in a subject
 • Intermediate level course: intended to deepen basic knowledge
 • Advanced level course: intended to further strengthening of expertise
 • Specialised level course: meant to build up knowledge and experience in a special field or discipline
type of course
Type of course
 • Core course: part of the core of a programme of studies
 • Related course: supporting course for the core
 • Minor course: optional course or subsidiary course
description of individual course units1
Description of individual course units
 • Course title, code
 • Type of course, level, year of study, sem/trim
 • Allocated credits, name of lecturer
 • Objective (expected learning outcomes/ competences)
 • Prerequisites
 • Course contents
 • Recommended reading
 • Teaching methods
 • Assessment methods
 • Language of instruction
taak 1
Taak 1

Welke van deze beschrijvingselementen zijn zinvol/noodzakelijk in functie van competentiegericht leren/ onderwijs?(+ hoe benoemen in onze moedertaal?)

ects fiche
ECTS-fiche
 • Naam opleidingsonderdeel, code

Bijv.:

 • Leerdoelen
 • Vereiste voorkennis en vaardigheden
 • Leerinhouden
 • Leermateriaal
 • Werkvormen
 • Evaluatie / Assessment

hoe beschrijven i.f.v. competentiegericht onderwijs?

waarom competentiegericht opleiden
Waarom competentiegericht opleiden?

Opleidingsdoelen i.f.v. competenties

(Structuurdecreet art. 58 & accreditatiekader/ onderwerp 1)

Bijv. voor profBa

 • algemene competenties als denk- en redeneer-vaardigheid, het verwerven en verwerken van informatie, kritische reflectie, creativiteit, communiceren, …;
 • algemene beroepsgerichte competenties als teamgericht kunnen werken, oplossingsgericht kunnen werken …;
 • beroepsspecifieke competenties op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar conform het beroepsprofiel.
competentiegericht leren
Competentiegericht leren

= ‘het geïntegreerd verwerven van K, V, A, gericht op een deskundig en waardenbewust functioneren in een maatschappelijke en beroepsmatige context’

Aandacht hiervoor is element in VISITATIEKADER

competenties

domeinspecifieke kennis

ook leervaardigheden

ook affectieve componenten

Competenties
 • Geïntegreerde gehelen van K, V, A= persoonlijke bekwaamheden
 • Contextgebondenen gebonden aan uitvoering van activiteiten/ taken
 • Resultaat van leer- en ontwikkelingsprocessen
 • Belang van metacognitie (& zelfreflectie)
competentiegericht onderwijs
Competentiegericht onderwijs

context

K

V

praktijk

reflectie

competentiegerichte onderwijsvormen
Competentiegerichte onderwijsvormen
 • klassieke instructievormen, ook interactief
 • vaardigheidstraining, taakgestuurd onderwijs, oefengroepen
 • probleemgestuurd
 • projectonderwijs
 • stage, action learning

+ leergroepen,reflectiegroepen,supervisie,intervisie,(functioneringsgesprek)

competentiegericht curriculum
Competentiegericht Curriculum
 • In Vlaanderen weinig aanhang voor curricula die op één onderwijsvorm (bijv. PGO) gebaseerd zijn.
 • Wel doelgerichte combinatie vanopleidingsonderdelen:1/ gericht op fundamentele kennis en vaardigheden2/ gericht op onderwijsleeractiviteiten in functie van integratie via opdrachten en projecten, meestal in een beroepsspecifieke context.
competentiegericht curriculum1

inhoud doc-gestuurdproces stud-gestuurd

inhoud en proces docent-gestuurd

inhoud en proces student-gestuurd

inhoud stud-gestuurdproces doc-gestuurd

Competentiegericht curriculum
 • Toenemende zelfsturing van de student
 • Toenemend geïntegreerd gebruik van K, V, A
 • Toenemend gebruik van contexten en van realistische probleemsituaties
  • Sturing verschuift van docent naar student
taak 2
Taak 2

Adviezen, richtlijnen of criteria bij de invulling van de rubrieken op de ECTS-fichei.f.v. kwaliteitsvol competentiegericht onderwijs?

 • Leerdoelen
 • Vereiste voorkennis en vaardigheden
 • Leerinhouden
 • Leermateriaal
 • Werkvormen
 • Evaluatie/ Assessment

Hoe docenten ondersteunen?

ects fiche criteria adviezen richtlijnen bij invulling rubrieken
ECTS-fiche: criteria (adviezen, richtlijnen) bij invulling rubrieken
 • Leerdoelen
 • Vereiste voorkennis
 • Leerinhouden
 • Leermateriaal
 • Werkvormen
 • Evaluatie / Assessment