1 / 7

- Média Eszközök

- Média Eszközök. Vásárlás kezdetekor ható eszközök. Külső fotocellás ajtó hirdetés. Bevásárlókocsi Tároló. Belső fotocellás ajtó hirdetés. Háromoldalú Forgó Panel. Vásárlás kezdetekor ható eszközök. Kijárati Biztonsági Kapu. Bejárati Biztonsági Kapu.

Download Presentation

- Média Eszközök

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. - Média Eszközök

  2. Vásárlás kezdetekor ható eszközök Külső fotocellás ajtó hirdetés Bevásárlókocsi Tároló Belső fotocellás ajtó hirdetés Háromoldalú Forgó Panel

  3. Vásárlás kezdetekor ható eszközök Kijárati Biztonsági Kapu Bejárati Biztonsági Kapu Bejárati Óriás Kapu

  4. Vásárlás közben ható eszközök Bevásárlókocsi Hirdetés Bevásárlókocsi Banner

  5. Termék közelében ható eszközök Polckapu Polczászló Szórólaptartós polczászló Polckártya

  6. Termék közelében ható eszközök Padlómatrica Óriás Padlómatrica Rikkancs

  7. Pénztár közelében ható eszközök Áru Pakoló Tálca Vevőelválasztó Rúd Dohány állvány Pénzvisszaadó

More Related