QUY CHẾ HÀNG KHÔNG 145
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

QUY CHẾ HÀNG KHÔNG 145 TIÊU CHUẨN NGÀNH TỔ CHỨC BẢO DƯỠNG TÀU BAY. Tài liệu huấn luyện cho nhân viên CRS/ BS Approved by Prepared by N. Q. HUNG. GIỚI THIỆU CHUNG. Nguồn gốc:  Phần I: CÁC YÊU CẦU Phần II: CÁCH THỰC HIỆN VÀ TÀI LIỆU GIẢI THÍCH Phụ lục 1 ÷ 9

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gaetan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T i li u hu n luy n cho nh n vi n crs bs approved by prepared by n q hung

QUY CHẾ HÀNG KHÔNG 145TIÊU CHUẨN NGÀNHTỔ CHỨC BẢO DƯỠNG TÀU BAY

Tài liệu huấn luyện cho nhân viên CRS/ BS

Approved by Prepared by

N. Q. HUNG


Gi i thi u chung
GIỚI THIỆU CHUNG

 • Nguồn gốc: 

 • Phần I:

  CÁC YÊU CẦU

 • Phần II:

  CÁCH THỰC HIỆN VÀ TÀI LIỆU GIẢI THÍCH

 • Phụ lục 1 ÷ 9

 • Hiệu lực từ ngày 31 tháng 3 năm 2006 + 15 NGÀY


Gi i thi u chung1
GIỚI THIỆU CHUNG

 • Điều 1. Giới thiệu khái quát

 • Điều 2. Giải thích thuật ngữ

 • Điều 3. Quy định chung

 • Điều 4. Phạm vi áp dụng

 • Điều 5. Đơn đề nghị phê chuẩn

 • Điều 6. Phạm vi phê chuẩn

 • Điều 7. Yêu cầu về cơ sở nhà xưởng

 • Điều 8. Yêu cầu về nhân sự

 • Điều 9. Nhân viên xác nhận bảo dưỡng và nhân viên trợ giúp mức B1 và B2


Gi i thi u chung2
GIỚI THIỆU CHUNG

 • Điều 10. Thiết bị, dụng cụ và vật liệu

 • Điều 11. Chấp nhận thiết bị tầu bay

 • Điều 12 Dữ liệu bảo dưỡng

 • Điều 14. Xác nhận bảo dưỡng

 • Điều 15. Hồ sơ bảo dưỡng

 • Điều 16. Báo cáo sự cố

 • Điều 17. Quy trình bảo dưỡng và hệ thống chất lượng

 • Điều 18. Tài liệu giải trình tổ chức bảo dưỡng

 • …..

 • Điều 24..


I u 3 quy nh chung
ĐIỀU 3: QUY ĐỊNH CHUNG

 • Tàu bay chỉ được phép sử dụng để khai thác vận tải thương mại nếu được tổ chức bảo dưỡng tầu bay cấp chứng chỉ cho phép khai thác.

 • Chỉ có tổ chức bảo dưỡng tầu bay được CHK phê chuẩn mới được cấp CRS cho tầu bay.


I u 7 y u c u v c s nh x ng
ĐIỀU 7: YÊU CẦU VỀ CƠ SỞ NHÀ XƯỞNG

 • Cơ sở nhà xưởng

  • Phù hợp với đòi hỏi của công việc:

   • BD nội trường phải có Hanga đủ rộng

   • BD thiết bị phải có Workshop đủ rộng

  • Bảo vệ để không bị thời tiết ảnh hưởng

  • Tách biệt để không gây ô nhiễm môi trường.

 • Văn phòng làm việc phù hợp cho việc điều hành...


I u 7 y u c u v c s nh x ng1
ĐIỀU 7: YÊU CẦU VỀ CƠ SỞ NHÀ XƯỞNG

 • Môi trường làm việc phù hợp với nhiệm vụ thực hiện:

  • Nhiệt độ

  • Rác và bụi bẩn

  • Chiếu sáng

  • Tiếng ồn

  • Điều kiện môi trường đặc biệt theo các chỉ dẫn BD

  • Môi trường BD Ngoại trường

 • Kho thiết bị, dụng cụ và vật liệu

  • Bảo quản an toàn, chắc chắn:

  • Không để lẫn Serviceable với Un-serviceable

  • Điều kiện bảo quản

  • An ninh


I u 8 y u c u v nh n s
ĐIỀU 8: YÊU CẦU VỀ NHÂN SỰ

 • Giám đốc điều hành (Accountable Manager)

  • Đủ nguồn lực

  • Xây dựng & hoàn thiện chính sách an toàn và chất lượng

  • Hiểu tổng thể về QCHK 145.

 • Tổ chức 145 phải bổ nhiệm cá nhân/nhóm cá nhân điều hành chịu trách nhiệm đảm bảo cho tổ chức 145 luôn tuân thủ các yêu cầu của QCHK-145.

 • Giám đốc điều hành bổ nhiệm người chịu trách nhiệm giám sát hệ thống chất lượng.

  …..

 • Nhân viên NDT.

 • Đối với BD ngoại trường, phải có đủ nhân viên xác nhận bảo dưỡng (CRS) B1/ B2 và A.


I u 8 y u c u v nh n s1
ĐIỀU 8: YÊU CẦU VỀ NHÂN SỰ

 • BD tầu bay

  • BD nội trường tầu bay lớn phải có đủ nhân viên xác nhận bảo dưỡng mức C. Ngoài ra, tổ chức 145 còn phải có đủ nhân viên được đào tạo loại đạt mức B1 và B2

   • Nhân viên trợ giúp mức B1 và B2 đảm bảo tất cả các công việc BD đã được thực hiện theo tiêu chuẩn trước khi nhân viên CRS C ký CRS

   • CRS C phải đảm bảo các yêu cầu đã được đáp ứng, các công việc đã được thực hiện, và phải đánh giá ảnh hưởng của các công việc chưa được thực hiện.

 • Nhân viên xác nhận BD thiết bị tầu bay phải đáp ứng yêu cầu của QCHK66.

 • Các quy định về cấp ủy quyền một lần cho các trường hợp ngoài căn cứ chính => báo cáo CHK trong vòng 7 ngày


I u 9 nh n vi n x c nh n bd v nh n vi n tr gi p m c b1 v b2
ĐIỀU 9: NHÂN VIÊN XÁC NHẬN BD VÀ NHÂN VIÊN TRỢ GIÚP MỨC B1 VÀ B2

Đội ngũ NV CRS và B1S/B2S phải:

 • hiểu rõ về tầu bay/ TB tàu bay liên quan cùng với quy trình của tổ chức.

 • phải tham gia BD thực tế ít nhất 6 tháng trong mỗi thời kỳ 2 năm.

 • phải được huấn luyện định kỳ trong mỗi thời kỳ 2 năm

 • được tổ chức 145 đánh giá về năng lực, trình độ và khả năng thực hiện chức năng xác nhận bảo dưỡng theo quy trình MOE trước khi được cấp mới và gia hạn CC.

 • Xuất trình CC cho người có thẩm quyền trong vòng 24h


I u 10 thi t b d ng c v v t li u
ĐIỀU 10: THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU GIÚP MỨC B1 VÀ B2

 • Tổ chức 145 phải có đủ TB, DC và VL.

  • Phải sử dụng DC chuyên dụng, nếu dùng DC thay thế phải được CHK chấp thuận thông qua MOE

  • DC & TB phải thường xuyên có đủ, ngoại trừ trường hợp ít dùng phải được nêu rõ trong MOE

  • Với BD nội trường phải có đủ DOCK và các thiết bị tiếp cận MB.

 • DC/TB, đặc biệt là TB thử nghiệm/kiểm tra phải được kiểm soát và hiệu chuẩn định kỳ


I u 11 ch p nh n thi t b t u bay
ĐIỀU 11: CHẤP NHẬN THIẾT BỊ TẦU BAY GIÚP MỨC B1 VÀ B2

 • Thiết bị tầu bay phải được phân loại.

  • TB dùng được, có Mẫu Một CHK VN hoặc tương đương.

  • TB không dùng được.

  • TB không thể tận dụng.

  • Các chi tiết tiêu chuẩn được nêu trong IPC/ trong dữ liệu BA của nhà SX

  • Vật liệu thô và vật liệu tiêu hao phải có hồ sơ rõ ràng và chứng chỉ hợp chuẩn

 • Trước được lắp, TB phải đủ tư cách pháp lý (tiêu chuẩn).

 • Tổ chức 145 có thể chế tạo một số loại chi tiết đơn giản.

 • TB hết thọ mệnh/ TB có những hư hỏng không thể sửa chữa được phải được phân loại là không thể thu hồi và không được đưa vào hệ thống cung .


I u 12 d li u b o d ng
ĐIỀU 12: DỮ LIỆU BẢO DƯỠNG GIÚP MỨC B1 VÀ B2

 • Tổ chức 145 phải lưu giữ và sử dụng các DLBD thích hợp để thực hiện BD và sửa chữa.

 • DLBD là:

  • Quy chế, quy trình, AD, hoặc chỉ lệnh khai thác của CHK.

  • AD của nhà chức trách quản lý CC kiểu loại.

  • hướng dẫn bảo dưỡng và sửa chữa của người sở hữu CC kiểu loại ...

  • Các tiêu chuẩn được CHK công nhận là tiêu chuẩn tốt cho BD.

 • Phải có quy trình ghi lại và báo cho tác giả khi có sự không chính xác, kô hoàn chỉnh …của DLBD.

 • Được sửa đổi DLBD theo quy trình nêu trong MOE...

 • Phải có hệ thống Worksheet thống nhất…

 • Các chỉ dẫn BD phải được cung cấp kịp thời cho NV BD

 • DLBD phải được cập nhật.


I u 13 k ho ch s n xu t
ĐIỀU 13: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT GIÚP MỨC B1 VÀ B2

 • Tổ chức 145 phải lập kế hoạch về nhân lực, DC...

 • Việc phân phiếu công việc và ca kíp phải tính đến yếu tố con người.

 • Đổi ca thích hợp khi thực hiện BD.


I u 14 x c nh n b o d ng
ĐIỀU 14: XÁC NHẬN BẢO DƯỠNG GIÚP MỨC B1 VÀ B2

 • Nhân viên được ủy quyền (NV CRS), thay mặt tổ chức 145, cấp Chứng chỉ cho phép khai thác (CRS) khi 

 • Chứng chỉ CRS phải được cấp trước khi bay, sau khi đã thực hiện xong toàn bộ công việc bảo dưỡng.

 • Khi phát hiện hỏng hóc phát sinh hoặc chỉ lệnh côngviệc còn thiếu nội dung => thông báo nhà khai thác

 • Mẫu Một Cục HK là chứng chỉ CRS cho thiết bị được bảo dưỡng off-wing.


I u 15 h s b o d ng
ĐIỀU 15: HỒ SƠ BẢO DƯỠNG GIÚP MỨC B1 VÀ B2

Tổ chức 145 phải

 • ghi chép đầy đủ tất cả các công việc đã thực hiện

 • cung cấp CC CRS và hồ sơ BD cho nhà khai thác

 • lưu giữ hồ sơ BD + DLBD có liên quan trong vòng 2 năm kể từ ngày cấp CC CRS.


I u 16 b o c o s c
ĐIỀU 16: BÁO CÁO SỰ CỐ GIÚP MỨC B1 VÀ B2

 • Tổ chức 145 phải báo cáo kịp thời về mọi tình trạng có thể uy hiếp an toàn bay được phát hiện

 • Tổ chức 145 phải hình thành hệ thống báo cáo sự cố

 • Báo cáo cáng sớm càng tôt nhưng không chậm quá 72h kể từ lúc phát hiện.


I u 17 quy tr nh bd v h th ng ch t l ng
ĐIỀU 17: QUY TRÌNH BD VÀ HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG GIÚP MỨC B1 VÀ B2

 • Tổ chức 145 phải thiết lập chính sách an toàn và chất lượng.

 • Tổ chức 145 phải xây dựng các quy trình, có tính đến Yếu tố con người và Khả năng con người

 • Tổ chức 145 phải xây dựng hệ thống chất lượng, bao gồm

  • Đội ngũ nhân viên đánh giá chất lượng độc lập

  • Hệ thống thông tin phản hồi về chất lượng


I u 18 t i li u gttcbd
ĐIỀU 18: TÀI LIỆU GTTCBD GIÚP MỨC B1 VÀ B2

 • Tổ chức 145 phải có tài liệu giải trình tổ chức BD của mình, bao gồm các thông tin:

  • Chính sách chất lượng…


M u m t c c h ng kh ng
MẪU MỘT CỤC HÀNG KHÔNG GIÚP MỨC B1 VÀ B2


T i li u hu n luy n cho nh n vi n crs bs approved by prepared by n q hung

THANK FOR ATTENTION GIÚP MỨC B1 VÀ B2