KOLONIENE BLIR SELVSTENDIGE - PowerPoint PPT Presentation

koloniene blir selvstendige n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOLONIENE BLIR SELVSTENDIGE PowerPoint Presentation
Download Presentation
KOLONIENE BLIR SELVSTENDIGE

play fullscreen
1 / 10
KOLONIENE BLIR SELVSTENDIGE
506 Views
Download Presentation
gaetan
Download Presentation

KOLONIENE BLIR SELVSTENDIGE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KOLONIENE BLIR SELVSTENDIGE • IMPERIALISME: • Hva? • Typer? • Hvor? • Når? • Hvem var imp.?

  2. IMPERIALISME – LIKE GAMMELT SOM MENNESKET……. F.EKS……….

  3. ASIA

  4. INDIA Hvem hadde India? Hvem ledet kampen? Hvordan var kampen? Når selvstendig? Hva skjedde etterpå 2 land…… og …..

  5. AFRIKA

  6. Afrika - selvstendighet

  7. SØR-AFRIKA

  8. HVORFORble koloniene fri? • Europa svekket etter 2. v.k. • Koloniene: utgifter også! • Økt motstand i koloniene! • Moralsk: Er det riktig?

  9. Og etterpå? • Økonomisk?

  10. Og etterpå? • FRED?