Etniske minoriteter og reproduktiv sundhed
Download
1 / 16

Etniske minoriteter og reproduktiv sundhed - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Etniske minoriteter og reproduktiv sundhed. Oplysningsindsats til forebyggelse af uønsket graviditet og hiv/aids blandt indvandrere og flygtninge 2003-2007, Sundhedsstyrelsen Oplæg på SIF 13. september 2007 Anne Rygaard Bennedsen. Baggrund for projektet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Etniske minoriteter og reproduktiv sundhed' - gaetan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Etniske minoriteter og reproduktiv sundhed

Etniske minoriteter og reproduktiv sundhed

Oplysningsindsats til forebyggelse af uønsket graviditet og hiv/aids blandt indvandrere og flygtninge 2003-2007, Sundhedsstyrelsen

Oplæg på SIF 13. september 2007

Anne Rygaard Bennedsen


Baggrund for projektet
Baggrund for projektet

 • Støtte fra Integrationsministeriet 2003-2007. Politisk prioritet.

 • Abort

  • Undersøgelse fra 2000 viste høje abortrater blandt indvandrerkvinder specielt fra Iran, Ex-Jugoslavien, Pakistan, Tyrkiet og Somalia.

   • Mangelfuld kendskab til kroppens funktioner

   • Lav deltagelse i forebyggende tilbud

   • Dårlig rådgivning i sundhedsvæsnet til gruppen

   • Manglende viden om det danske samfund – hvor findes viden?

   • Manglende viden om sundhedsvæsnet

   • Økonomisk og social marginalisering

 • Hiv/aids

  • Årlig incidens blandt afrikanere markant højere end hos etnisk danske – særligt hos kvinder.

   • Primært smittet i hjemlandet, men begrænest smittespredning i DK.

   • Manglende viden om test, behandling og forebyggelse.


Projektets form l
Projektets formål

Overordnet formål:

a) at oplyse flygtninge og indvandrere om uønsket graviditet, hiv/aids og brug af sundhedstilbud

b) sikre at flygtninge og indvandrere bruger relevant prævention

c) at identificere nye metoder til forebyggelse af hiv/aids, uønskede graviditeter og andre soi blandt flygtninge og indvandrere


Projektets delm l
Projektets delmål

 • Abort

  • Kendskab til kroppens funktioner, præventionsmetoder og rådgivningstilbud om prævention

  • Kendskab til sundhedstilbud

 • Hiv/aids

  • At målgruppen har viden om hiv: forebyggelse, test og behandling.

  • At bekæmpe dobbelt stigmatisering


M lgrupper
Målgrupper

Abort forebyggelse

Primær målgruppe:

Voksne i den reproduktive alder (< 45) fra

 • Iran, Somalia, Ex-Jugoslavien, Tyrkiet, Pakistan

  Sekundære målgrupper

 • Distributører af informationer (primært etniske foreninger)

 • Professionelle rådgivere og vejledere: praktiserende læger, sundhedsplejersker, socialrådgivere.

  Hiv forebyggelse

  Primær målgruppe:

  Voksne indvandrere fra høj-epidemiske lande:

 • Thailand, Uganda, Zambia, Somalia, Tanzania, Kenya


Strategi og metoder
Strategi og metoder

Strategi udviklet med udgangspunkt i den enkelte person: påvirkningskanaler generelt, og herefter de SST har adgang til.

 • Generering af viden - forundersøgelse

 • Oplysning til målgruppen: informationsarrangementer og andre informationstiltag, materialer

 • Træning af sundhedsprofessionelle

 • Rådgivning af kommunale aktører

 • Metodeafprøvning og erfaringsopsamling


Generering af viden forunders gelser
Generering af viden - forundersøgelser

”Når der ikke er noget tredjevalg”

- Register undersøgelse 1981-2001,

- Hospitalsbaseret spørgeskema 2002-2003

- Kvalitativ interviewundersøgelse af nogle af spørgeskema deltagerne.

Fokus: abort udvikling og oprindelsesland, graviditetsplanlægning og præventionsbrug, beslutningstagningsprocessen omkring abort.

”Viden og forandring”

Fokus: Kvalitative interviews med udvalgte indvandrergrupper om holdninger til og viden om prævention og reproduktiv sundhed og brug af sundhedstilbud. Forskelle i grupper.


Oplysning informationsarrangementer
Oplysning – Informationsarrangementer

 • I samarbejde med etniske foreninger og andre foreninger fx Sex og Samfund

 • Trækker på lokale netværk, samarbejde med målgruppen. Arrangement, rekruttering og oplæg.

 • Retningslinier fra SST om overordnet indhold + materiale, men derudover mulighed for at sætte andre relevante punkter på dagsordenen.

 • For kvinder – af kvinder.

 • Sundhedsfagligt personale som oplægsholdere = troværdighed


Oplysning informationsmaterialer
Oplysning - informationsmaterialer

 • ”Kærlig omtanke” dvd til læsesvage

 • ”Kvinder og sundhed” pjece

 • ”Fokus på livet” til hiv smittede

  • Tilpasset den enkelte gruppe

   Promovering af materialer:

  • Annoncer i dagspressen samt i medier særligt rettet målgrupen fx Haber (tyrkisk og arabisk) og Watan News (urdu)

  • Udsendelse til etniske foreninger, praktiserende læger, apoteker, sundhedsplejersker


Tr ning af sundhedsprofessionelle
Træning af sundhedsprofessionelle

 • Kollegial Vejledning om Abort og Indvandrerkvinder (KVAI)

  • Møder med 3-4 praktiserende læger med uddannet moderator (også læge). Fokus: erfaringsudveksling go sparring. Manglende interesse fra læger + logistiske problemer: kun 91 deltagere inkl. Praksis personale. Metoden dog godt modtaget.

 • Sundhedsplejersker

  • Kurser omkring gruppens særlige forhold. Stor tilslutning. Forlænget tre gange.

 • Hospitaler

  • Kulturelle mediatorer


R dgivning af kommuner
Rådgivning af kommuner

 • Rådgivningspjece ”Social udsathed og viden hos etniske minoriteter”

 • Inspirationskatalog over metoder til at arbejde med etniske minoriteter på lokalt/kommunalt niveau (december 2007)

 • Nationalt seminar 9. november – fokus på metodeerfaringer

  NB! Ansvarshaver ændret ved kommunalreform


Evaluering og metodeudvikling
Evaluering og metodeudvikling

 • Evaluering af informationsarrangementer som metode

 • Evaluering af kollegial rådgivning

 • Inspirationskatalog - erfaringsopsamling

 • Samarbejde med etniske medier og etniske foreninger ex Cross-Overs projekter

 • Erfaringsopsamling med kulturelle mediatorer i udlandet

 • Afprøvning af åben rådgivning i etnisk sundhedscenter

 • Afprøvning af ”kaffeklubber til mænd”

  NB! Ikke fokus på effektevaluering, men på metodeafprøvning.


Metodem ssige overvejelser problemstillinger
Metodemæssige overvejelser - problemstillinger

 • Komplekse problemstillinger: social udsathed og etnicitet

 • At befinde sig mellem to kulturer

 • Arbejde med et emne som kan være tabu (både for bruger og professionelle) – at turde tage fat om emnet på en respektfuld og kulturelt sensitiv måde

 • At tænke alternativt i sine formidlingskanaler og samarbejdspartnere ex netværksstrategi


Netv rksstrategi
Netværksstrategi

 • At trække på netværk giver

  • ejerskab og social accept af at tale om emnet

  • tilpasset den enkelte gruppes specielle behov

  • mulighed for at nå grupper som ikke er i daglig kontakt med det danske samfund

  • at informationer kan diffundere videre ud i netværket og dermed nå ”late adopters” (diffusion of innovations)

  • gælderbåde primær og sekundær målgruppe (KVAI)

 • Svagheder kan være:

  • man når måske kun ”early adopters” – de nysgerrige

  • dem der ikke har netværk nås ikke

  • fare for indspist gruppe. Er netværket repræsentativt?

  • ”for meget integration” – ingen orientering mod etniske netværk

  • for ”kvind-agtigt”

  • Netværksstrategier skal suppleres med andre tiltag gennem andre kanaler fx praktiserende læger og sundhedsplejersker


Hvad mangler der viden om fremtidigt arbejde
Hvad mangler der viden om? Fremtidigt arbejde

 • Metoder til at arbejde med mænd.

 • Efterkommere og reproduktiv sundhed: forestillinger, problemer, metoder. Gjellerup projektet.

 • Klargøre hvem der er de vigtigste aktører. Ansvarsfordeling. Kommuner, regioner, foreninger, SST.

 • SST’s opgave: rådgive, vejlede, indsamle viden.

 • Hvad gør SST på området i fremtiden? Kulturelle mediatorer, integrationsministerie pulje, fokusgruppe i abortrammeplanen.


Mere information
Mere information

 • Sundhedsstyrelsens hjemmeside

  • www.sst.dk/etniskeminoriteter

 • Liste over materialer på området

  • Til etniske minoriteter

   • Kvinder og Sundhed

   • Kærlig omtanke (dvd)

   • Fokus på livet

  • Om arbejde med etniske minoriteter

   • Social udsathed og viden hos etniske minoriteter

   • Inspirationskatalog (på vej)

   • Viden og forandring

   • Når der ikke er noget tredje valg

   • Evaluerings rapport KVAI

   • Evaluering af informationsarrangementer