Download
kliimav tmete l hiseseloomustus kliimadiagramm n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kliimavöötmete lühiseseloomustus,kliimadiagramm PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kliimavöötmete lühiseseloomustus,kliimadiagramm

Kliimavöötmete lühiseseloomustus,kliimadiagramm

510 Views Download Presentation
Download Presentation

Kliimavöötmete lühiseseloomustus,kliimadiagramm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kliimavöötmete lühiseseloomustus,kliimadiagramm Meeldetuletuseks loodus- ehk taimkattevööndite õppimisel

  2. Kliimavöötmed Ekvatoriaalne kliima Lähisekvatoriaalne kliima Troopiline kliima Lähistroopiline kliima Temperatuur Keskmine 27,5 °C Keskmine 27,75 °C Keskmine 23,42 °C Keskmine 15,17 °C Sademed (aastas) 1000 – 2000 mm 1000 – 1500 mm 10 – 15 mm 500 – 1000 mm Tuuled Valitsevad tõusvad õhuvoolud Valitsevad passaattuuled Valitsevad passaattuuled Valitsevad laskuvad õhuvoolud Aastaajad Pole võimalik eristada On võimalik eristada aastaaegu On võimalik eristada suve ja talve On võimalik eristada suve ja talve Taimkate Taimed kasvavad siin lopsakaks Talvel taimed närtsivad Taimede kasvuks väga soodne Taimede kasvuks ebasoodne põua pärast

  3. Parasvöötme mereline kliima Parasvöötme mandriline kliima Lähispolaarne kliima Polaarkliima Keskmine 9,08 °C Keskmine 5,92 °C Keskmine – 2,75 °C Keskmine – 15,92 °C Temperatuur Sademed (aastas) 50 – 100 mm 50 – 100 mm 500 – 1000 mm 10 – 500 mm Tuuled Valitsevad niisked õhumassid Valitsevad idatuuled Valitsevad tsüklonid Valitseb kuiv õhk Aastaajad On võimalik määratleda kõiki aastaaegu Talved külmad, suved soojad. Esineb 4 aastaaega On võimalik eristada talve ja suve Aastaaegu pole võimalik eristada Taimkate Taimede kasvuks soodne Taimede kasvuks väga soodne Taimestik peaaegu puudub Taimestik peaaegu puudub Kliimavöötmed

  4. Kliimadiagramm • Koha kliimat iseloomustav joonis . Ühele ja samale teljestikule on kantud kuude kaupa keskmised õhutemperatuurid ja sademetehulgad

  5. www.emhi.ee Eesti meteoroloogia ja hüdroloogia instituudi koduleht Kava kliimadiagrammi analüüsimiseks 1. Kõige külmem kuu ja selle keskmine temperatuur 2. Kõige soojem kuu ja selle keskmine temperatuur 3. Määra poolkera (kui diagrammi temperatuurikõver meenutab mäge, on tegemist põhjapoolkeraga, kui aga nõgu, siis lõunapoolkeraga) 4. Õhutemperatuuri amplituud (kõrgema ja madalama temperatuuri keskmiste vahe) Näit.: kõige soojema kuu temp 17°, kõige külmema kuu temp. -7°; amplituud on 24° (vt. alt Tartu kliimadiagramm) 5. Sademete hulk aastas, on see suur või väike? (Eestis sajab keskmiselt 650 mm) 6. Sademete režiim (millistel kuudel, aastaaegadel sajab rohkem, millistel vähem. Arvesta poolkera!) 7. Määra kliimavööde!

  6. Hinnang sademete rohkusele Alla 200mm/a – väga vähe 200-400mm/a – vähe 500-700(800)mm/a – piisavalt, Eesti Üle 800mm/a – väga palju