1 / 11

Op verzoek van NIBHV

Introductie:. Op verzoek van NIBHV. Jan Achterkamp. Achterkamp. bedrijfsopleidingen. Doelstelling :. Een andere kijk :. G.B.V. Met beide poten in de klei. Voorspelling 2006 :. kans op 33 doden in de zorg. Snelheid van brand :. Binnenbrand kan binnen 3 minuten al uit

Download Presentation

Op verzoek van NIBHV

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Introductie: Op verzoek van NIBHV JanAchterkamp Achterkamp bedrijfsopleidingen

 2. Doelstelling: Eenanderekijk: G.B.V. Met beide poten in de klei

 3. Voorspelling 2006: • kans op 33 doden in de zorg

 4. Snelheid van brand: • Binnenbrand kan binnen 3 minuten al uit • de hand lopen • Praktijk brandveiligheids-inzicht in de • zorg is zorgelijk • Hardware is voldoende maar toch vaak • onvoldoende

 5. Inkoop BHV opleidingen: • Vaak sluitpost begrotingen • Beslissers hebben er geen gevoel bij • Goedkoopste • Minste tijd • E-learning: • - Goed voor interne procedures - Niet voor de “eigenlijke” BHV

 6. Geoefendheid BHV: • Noodzakelijke oefeningen: • Praktijkoefeningen • Inzetoefeningen op de werkplek • Ontruimingsoefeningen op de werkplek • met begeleiding

 7. Goed getrainde BHV: • Risicovermindering bij calamiteiten door • meer inzicht • Veiligheids uitstraling in de organisatie • De meeste BHV-ers willen frequenter oefenen

 8. Aansprakelijkheid: • Duidelijkheid en geen afschuifsysteem • Bouwer verantwoordelijk voor gebouwen • - Bij oplevering • - Bouwkundige levensduur • Directie verantwoordelijk voor: - Organisatie BHV • - Installaties • - Bouwkundige veranderingen tijdens gebruik en onderhoud

 9. Arbo-wet: • Aantallen uit de RI&E halen • Maatwerk: dàt oefenen wat u tegen kunt • komen

 10. Om mee te nemen: • Naslagwerken: • Handleiding BHV 2008 NIBHV • De BHV in uw organisatie NIBHV • Handreiking Bedrijfshulpverlening Stichting v/d Arbeid downloaden van:www.stvda.nl

 11. Dank voor uw aandacht! • En: d’r an!

More Related