esteet n opiskelu n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Esteetön opiskelu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Esteetön opiskelu - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Esteetön opiskelu. Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvointitutkimuksen julkistamisseminaari 20.2.2006 Sami Virtanen Suunnittelija Kuulonhuoltoliitto ry. METAFORA. METAFORA elokuvakohtauksesta luentosalissa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Esteetön opiskelu' - gabriel-albert


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
esteet n opiskelu

Esteetön opiskelu

Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvointitutkimuksen julkistamisseminaari

20.2.2006

Sami Virtanen

Suunnittelija

Kuulonhuoltoliitto ry

metafora
METAFORA

METAFORA elokuvakohtauksesta luentosalissa

 • Millaiselta näyttää ”oikea -” ja ”erilainen opiskelija”?
 • Millainen olettamus vallitsee nyt?
 • Maailmankuva ja sosiaalinen arvojärjestelmä?
 • Onko mahdollista, että esiintyy tietämättömyyden verho ja miten sitä voitaisiin muokata?
miten esteett myys n kyy korkeakouluissa nyt
Miten esteettömyys näkyy korkeakouluissa nyt?

Konkreettisella tasolla:

 • Toisten opiskelijoiden ja opettajien asennoituminen
 • Akustiikka
 • Valaistus
 • Sisäänpääsy rakennukseen
 • Apuvälineet, esim. induktiosilmukat suurissa auditoreissa
 • Ryhmätyöskentelytilat
 • Kalusteiden järjestely opetustilassa
 • Opiskelumateriaalin saatavuus (esim. luentomateriaali, verkko-opiskelu yms.)
 • Luentomateriaalin saaminen etukäteen
 • Yllättävät luentopaikkojen vaihdokset tai muutokset yleensäkin
esteett myys
Esteettömyys?
 • Perustuu englanninkielen sanaan ACCESSIBILITY (vrt. enemmän saavutettavuuteen)
 • Käytössä esim. esteettömyys, saavutettavuus, pääsy, jne. Ei ole vielä vakiintunutta määrittelyä (F1, Kulttuuria kaikille)
esteett myys1
Esteettömyys?

Peruspohja ajatukseen

 • Ihmisoikeudet ja tasa-arvo
 • Inkluusio
 • Esteetön kulku ja toiminta
 • Saavutettava
 • Helppokäyttöinen
 • Sosiaalisesti kestävän kehityksen periaate
 • Design for All
esteett myys2
Esteettömyys?

Tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen yksilö voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa.

saavutettavuus
Saavutettavuus?

Käytetään esteettömyyden usein synonyymina. Tarkoitetaan palveluiden toteuttamista siten, että ne ovat yhdenvertaisesti jokaisen saatavissa ja saavutettavissa riippumatta henkilökohtaisista ominaisuuksista.

Saavutettavuus on käsitteenä laajempi kuin esteettömyys ja kuva sitä, kuinka helposti informaation, järjestelmän, laitteen, ohjelman tai palvelun voi saada käyttöönsä. Kohdetta on kaikenlaisten ihmisten helppo lähestyä, ei pelkästään vammaisten tai toimimisesteisten.

saavutettavuus1
Saavutettavuus?

Tavoitteen tulee olla se, että kaikki tuotteet, palvelut ja fyysiset ympäristöt olisi kaikille suunniteltu sekä julkisella – että yksityisellä sektorilla.

slide10
Koskeeko esteettömyys ja saavutettavuus vaan vammaisia henkilöitä?
 • ” Esteetön ympäristö ja saavutettavat palvelut eivät siis hyödytä vain henkilöitä, joilla on jokin vamma tai sairaus, vaan ne ovat kaikille toimivia.”

(Kulttuuria kaikille 2004; Laaksonen: Esteetön opiskelu yliopistoissa 2005)

 • Toiminnan suunnittelussa on otettava huomioon käyttäjien moninaisuus huomioon, kuten esim. erilaiset oppijat, ikääntyneet, maahanmuuttajat, kulttuuriset ja kielelliset vähemmistöt
slide11
Tavoitetila

esteettömyydessä ja saavutettavudessa

Kaikilla pyrkimys sellaiseen ympäristöön, jossa kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet toimia, opiskella ja työskennellä sekä sellaisiin palveluihin, jotka ovat kaikille yhdenvertaisesti saavutettavia.

slide12

Saavutettavuuden eri osa-alueet(Lähde: Taide tarjolle, kulttuuri kaikille - Vammaiset ja kulttuuri -toimikunnan ehdotus toimenpideohjelmaksi. 2004)

Saavutettavuus-käsite palvelujen yhteydessä on merkitykseltään varsin laaja-alainen.

Opetusministeriön Kulttuuria kaikille -työryhmän muistiossa (2004) hyödynnetään seuraavia, Ison-Britannian Museums & Galleries Commission -neuvoston (nyk. Museums, Libraries and Archives Council) tarjoamaa 7 eri lähestymistapaa saavutettavuuden osatekijöistä (soveltaen):

slide13

Saavutettavuuden eri osa-alueet(Lähde: Taide tarjolle, kulttuuri kaikille - Vammaiset ja kulttuuri -toimikunnan ehdotus toimenpideohjelmaksi. 2004)

1. Asenteellinen saavutettavuus

Toimintojen suunnittelijoiden, rahoittajien ja toteuttajien valveutuneisuus ja kaikki potentiaaliset käyttäjäryhmät huomioiva asenne johtavat saavutettavuutta lisääviin tuloksiin.

slide14

Saavutettavuuden eri osa-alueet(Lähde: Taide tarjolle, kulttuuri kaikille - Vammaiset ja kulttuuri -toimikunnan ehdotus toimenpideohjelmaksi. 2004)

2. Fyysinen saavutettavuus

Merkitsee mm.

- Tasaisia kulkureittejä,

- Riittävän suuria hissejä,

- Liikkumisesteisille soveltuvia wc-tiloja,

- Hyviä kuunteluolosuhteita huonokuuloisille, suurissa yleisötiloissa induktiosilmukat

- Näkövammaisille selkeitä havaintomerkkejä, esim. portaisiin merkinnät korokkeista

- Ylettymisen ja katsekontaktin mahdollistavia vastaanottotiskien madallettuja osia,

- Ripustusten ja tekstien sijoittelua niin, että myös matalalta näkee,

- Pyörätuolipaikkoja katsomoissa ja tuoleja ja levähdyspaikkoja yleisötiloissa,

- Esteetöntä hätäuloskäyntiä jne.

slide15

Saavutettavuuden eri osa-alueet(Lähde: Taide tarjolle, kulttuuri kaikille - Vammaiset ja kulttuuri -toimikunnan ehdotus toimenpideohjelmaksi. 2004)

3. Saavutettavuus eri aistien avulla

Tarkoittaa paitsi näkövammaisten, huonokuuloisten, kuurojen, kuuroutuneiden, kuurosokeiden ja viittomakielisten ihmisten palvelemista, myös sen huomioimista, että kaikki ihmiset hyötyvät monipuolisista aistimismahdollisuuksista (esim. mahdollisuudesta koskettaa museoesinettä tai sen kopiota).

slide16

Saavutettavuuden eri osa-alueet(Lähde: Taide tarjolle, kulttuuri kaikille - Vammaiset ja kulttuuri -toimikunnan ehdotus toimenpideohjelmaksi. 2004)

Saavutettavuus eri aistien avulla (jatkoa)

- Selkeät kulkuopasteet ja isokokoiset, taustastaan erottuvat tekstit ovat saavutettavia useimmille.

- Tekstitykset elokuvissa ja muissa audiovisuaalisissa esityksissä,

- Kohokartat, reliefikuvat ja sovelletut opastukset tarjoavat informaatiota vaihtoehtoisissa muodoissa.

- Kuvallisten merkkien, esimerkiksi piktogrammien, käyttö kulkuopasteissa tarjoaa lisäinformaatiota monille.

slide17

Saavutettavuuden eri osa-alueet(Lähde: Taide tarjolle, kulttuuri kaikille - Vammaiset ja kulttuuri -toimikunnan ehdotus toimenpideohjelmaksi. 2004)

Saavutettavuus eri aistien avulla (jatkoa)

-Saavutettavuus eri aistien avulla paranee, kun tietoa välitetään sekä äänenä että visuaalisena viestinä - vaihtoehtoisesti tai yhtäaikaisesti.

 • Tekniset apuvälineet, kuten induktiosilmukat tai muut äänensiirtojärjestelmät, tekevät tarjontaa saavutettavaksi.
 • Saavutettavuutta lisäävät myös tulkkaus, joka voi tapahtua viittomakielellä, viitotulla puheella, kirjoutustulkkauksella, kuvailutulkkauksella ja suoraan viittomakielellä tuotetut palvelut.
slide18

Saavutettavuuden eri osa-alueet(Lähde: Taide tarjolle, kulttuuri kaikille - Vammaiset ja kulttuuri -toimikunnan ehdotus toimenpideohjelmaksi. 2004)

4. Tiedottamisen saavutettavuus

- Esitteidenvisuaalista ja kielellistä selkeyttä

- Saavutettavia verkkosivuja,

- Tiedottamista eri kielillä (mm. viittomakielellä, englannin kielellä), kohdistettua mainontaa yms.

- Kulttuuripalvelun saavutettavuudesta (myös korkeakoulut) ja esteettömyydestä tiedottaminen on tärkeä osa tiedottamisen saavutettavuutta. Esimerkiksi esteettömyydestä voidaan kertoa pyörätuolisymbolin avulla tai hyvistä kuunteluolosuhteita induktiosilmukkavalmiudesta (vrt. kuinka yleensä palveluista tiedotetaan)

slide19

Saavutettavuuden eri osa-alueet(Lähde: Taide tarjolle, kulttuuri kaikille - Vammaiset ja kulttuuri -toimikunnan ehdotus toimenpideohjelmaksi. 2004)

5. Taloudellista saavutettavuutta

- Esimerkiksi porrastetut lippujen tai osallistumisen hinnat tai tietyt ajankohdat, jolloin hinnat ovat alennettuja tai osallistuminen ilmaista.

- Lisäksi oheispalvelut, kuten kahvila ja kauppa, voivat pitää tarjolla myös edullisia tuotteita taloudellisen saavutettavuuden parantamiseksi.

slide20

Saavutettavuuden eri osa-alueet(Lähde: Taide tarjolle, kulttuuri kaikille - Vammaiset ja kulttuuri -toimikunnan ehdotus toimenpideohjelmaksi. 2004)

6. Sosiaalinen ja kulttuurinen saavutettavuus

- Liittyy toiminnan sisältöihin: siihen, että kurssit, esitykset, näyttelyt ja tapahtumat heijastelevat valittujen kohderyhmien kiinnostuksen kohteita.

- Asiaan liittyy valta- ja vähemmistökulttuurien suhteisiin, lisääntyvään monikulttuurisuuteen ja eri yhteiskuntaryhmien taustojen erilaisuuteen.

slide21

Saavutettavuuden eri osa-alueet(Lähde: Taide tarjolle, kulttuuri kaikille - Vammaiset ja kulttuuri -toimikunnan ehdotus toimenpideohjelmaksi. 2004)

7. Päätöksenteon saavutettavuus

- On yhteydessä päätöksentekoprosessien avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen.

- Päätöksenteon saavutettavuutta organisaation sisällä on esimerkiksi se, että kaikilla henkilökuntaan kuuluvilla on mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin ja kaikkien asiantuntemus huomioidaan.

- Hyvään saavutettavuuteen liittyy myös ulkopuolisten asianosaisten kuuleminen.

slide22

Saavutettavuuden eri osa-alueet(Lähde: Taide tarjolle, kulttuuri kaikille - Vammaiset ja kulttuuri -toimikunnan ehdotus toimenpideohjelmaksi. 2004)

Päätöksenteon saavutettavuus(jatkoa)

- Palvelujen käyttäjiltä saadun palautteen asiallinen käsittely ja toivottujen uudistusten toteuttaminen.

- Päätöksenteon saavutettavuuteen liittyy myös se, että tehtyjen päätösten perustelut ovat avoimesti kaikkien tiedossa.

miten esteit poistetaan korkeakouluissa hannu puupponen 2004
Miten esteitä poistetaan korkeakouluissa? (Hannu Puupponen, 2004)

Kehittämisen eri ulottuvuudet korkeakoulujen esteettömyyden edistämisessä:

Kulttuurit

- Muutos voi toteutua ryhmien ja yhteisön toiminnan kautta

 Esteitä ei tiedosteta koska välillinen syrjintä on ollut maan tapa

Toimintalinjat eli politiikat

- Toteutetaan strategisena ohjauksena ja julkisina dokumentteina

 Korjaaminen on kallista ja hankalaa eikä voida siihen pakottaa

Käytännöt

- Muutos tapahtuu jokaisen systemaattisena arjen työnä yhteisten arvojen mukaan

 "Hyvin tästä pääsee, eikä täällä ketään vammaisia käy muutenkaan”

Yksi vastaus: Suunnittelemalla ja toteuttamalla palvelut ja ympäristöt joustaviksi erilaiset osallistujaryhmät huomioiden.

slide24
Yhdenvertaisuuslaki (20.1.2004/21)

Laissa syrjintäkieltoa täsmennetään niin, että se kieltää välittömän ja välillisen syrjinnän, joka voi johtua esimerkiksi käytännöistä tai olosuhteista. Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa koulutuksen järjestäjän lisäksi ryhtymään kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön koulutukseen pääsemiseksi ja koulutuksessa selviämisessä.

Keskeisiä ongelma yhdenvertaisuuslain näkökulmasta on nähty mm. rakennetun ympäristön esteellisyys

yhdenvertaisuuslaki 5
Yhdenvertaisuuslaki 5 §:

”Yhdenvertaisuuden edistämiseksi 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa työn teettäjän tai koulutuksen järjestäjän on tarvittaessa ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön työhön tai koulutukseen pääsemiseksi, työssä selviämiseksi ja työuralla etenemiseksi. Kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan erityisesti huomioon toimista aiheutuvat kustannukset, työn teettäjän tai koulutuksen järjestäjän taloudellinen asema sekä mahdollisuudet saada toimien toteuttamiseen tukea julkisista varoista tai muualta.”

korkeakoulujen esteett myys ja opetusministeri
Korkeakoulujen esteettömyys ja Opetusministeriö

Opetusministeriön ydinsanoma:

Esteettömyys edellytetään laissa ja opetusministeriö valvoo sen toteutumista

(DFA/Korkeakoulu kaikille –projektin työkokous, 8/2005)

slide27
Ovatko korkeakoulut tarpeeksi tietoisia omasta yhteiskunnallisesta tehtävästään sekä sosiaalisesta ja moraalisesta vastuustaan kaikkien opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä?
slide28
Hyviä lähdeaineistoja:

Esteetön opiskelu yliopistoissa, Elina Laaksonen. Opetusministeriön julkaisuja 2005:6. Selvityksessä kartoitetaan yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden toteutumista Suomen yliopistoissa, sekä annetaan toimenpidesuosituksia tilanteen parantamiseksi. Selvitys löytyy html-, rtf- ja pdf-muodoissa opetusministeriön verkkosivulta http://www.minedu.fi/julkaisut/koulutus/2005/opm06/opm06.html

Huonokuuloinen korkeakouluopiskelija - käytänteitä ja kokemuksia. Esa Kalelan, Heidi Koiviston, Anneli Köysteen ja Sami Virtasen tutkimus selvittää huonokuuloisten nuorten integroitumista opiskeluympäristöön

http://moottorikorvat.net/mikaestaa/tutkimusraportti.pdf

Esteetön korkeakouluopiskelu - Högskolestudier for alla on erityisesti vammaisille koulutukseen hakijoille suunnattu opas opiskelun käytännön järjestelyistä ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. http://www.oph.fi/koulutusoppaat/vammaisenopas/fi/

slide29
Lisätietoja tai kysyttävää:

Sami Virtanen

sami.virtanen@kuulonhuoltoliitto.fi

slide30
Esteetön opiskelu yliopistoissa –selvitystyö (2005) ehdottaa näitä toimenpiteitä (nämä ehdotukset koskevat myös ammattikorkeakouluja):
esteet n opiskelu yliopistoissa toimenpidesuosituksia
Esteetön opiskelu yliopistoissa: Toimenpidesuosituksia

Yliopistojen suunnittelutoiminta

 • Esteettömyys osaksi yliopistojen strategista toimintaa (kattavat esteettömyyskartoitukset ja -suunnitelmat) yliopiston toiminnan ja sidostyhmät kattavalla tavalla,
 • Esteettömyyttä varten nimetään vastuuvirkamies,
 • Esteettömyys kattavasti esille opetusministeriön ja yliopistojen tulosneuvotteluihin,
 • Vuoropuhelun varmistamiseksi tulisi perustaa eri osapuolet yhdistävä esteettömyystoimikunta,
 • Yhdenvertaisuuslain velvoitteet koulutuksen järjestäjälle täsmennettävä,
 • Yliopistojen pilottihanke, joka tarjoaa esteettömyyskartoituksen toimintamallin,
 • Resurssien turvaaminen yliopistoille.
esteet n opiskelu yliopistoissa toimenpidesuosituksia1
Esteetön opiskelu yliopistoissa: Toimenpidesuosituksia

Henkilöstökoulutus

 • Koulutusta henkilöstölle esteettömyysasioista,
 • Esteettömyys yliopisto-opettajien pedagogiseen täydennyskoulutukseen,
 • Opiskelijajärjestöille ja ylioppilaskunnille koulutus- ja informointivelvoite.
esteet n opiskelu yliopistoissa toimenpidesuosituksia2
Esteetön opiskelu yliopistoissa: Toimenpidesuosituksia

Opintoasiat

 • Opetuksen ja opiskelun järjestäminen ja vastuuhenkilö riittävän tuen takaamiseksi vammaiselle opiskelijalle, HOPS yksi väline,
 • Ohjeistuksen laatiminen opetushenkilökunnalle sekä opiskelijavalintoja varten laitoksille.
esteet n opiskelu yliopistoissa toimenpidesuosituksia3
Esteetön opiskelu yliopistoissa: Toimenpidesuosituksia

Tila-asiat

 • Esteettömyyskartoitukset ja –suunnitelmat ja tilojen systemaattinen kehittäminen,
 • Esteettömyystavoitteisto (liikkumisen esteettömyys ei vielä riitä).
esteet n opiskelu yliopistoissa toimenpidesuosituksia4
Esteetön opiskelu yliopistoissa: Toimenpidesuosituksia

Viestintä

 • Tiedon oltava saavutettavassa muodossa, tarjolla eri kanavien kautta,
 • Laadittava viestintää varten kattava ohjeistus ja sisällytettävä esteettömyys viestintästrategiaan. (Laaksonen 2005, 35-38.)