aikuiskoulutuksen mielikuvat ja koulutukseen osallistumisen esteet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aikuiskoulutuksen mielikuvat ja koulutukseen osallistumisen esteet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aikuiskoulutuksen mielikuvat ja koulutukseen osallistumisen esteet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Aikuiskoulutuksen mielikuvat ja koulutukseen osallistumisen esteet - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Aikuiskoulutuksen mielikuvat ja koulutukseen osallistumisen esteet. Tutkimusjohtaja Jyri Manninen Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Minkälaisia mielikuvia sana ” aikuisopiskelu ” sinussa herättää?. Mielikuvatutkimuksen asetelma. teemahaastattelut, n= 24

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aikuiskoulutuksen mielikuvat ja koulutukseen osallistumisen esteet' - honey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aikuiskoulutuksen mielikuvat ja koulutukseen osallistumisen esteet

Aikuiskoulutuksenmielikuvat ja koulutukseenosallistumisen esteet

Tutkimusjohtaja Jyri Manninen

Helsingin yliopisto

Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

mielikuvatutkimuksen asetelma
Mielikuvatutkimuksen asetelma
 • teemahaastattelut, n= 24
 • avoimet kyselylomakkeet, n= 134
 • Fenomenografinen analyysi (käsityskategoriat = mielikuvat)
  • oppimiskäsitys
  • keskeisten sanojen herättämät mielikuvat
   • oppiminen, opiskelu, elinikäinen oppiminen, opettaja, aikuiskoulutus, aikuisopiskelu…
  • sananlaskujen tulkinta
   • ”Ei vanha koira opi uusia temppuja”, ”Nuorena vitsa väännettävä”, ”Ei oppi ojaan kaada”, ”Oppia ikä kaikki”
aikuisopiskelu
”Aikuisopiskelu”
 • Ehkä se on yli neljäkymppisten opiskelua. (Nainen 60 v.)
 • Reipas täti-ihminen, joka taas aloittaa opiskelemaan (syksyllä uuden harrastuksen tms.).. (Nainen 44 v.)
 • Itse olen kyllä valinnut päiväopiskelun. (Nainen, 34 v.)
aikuisopiskelu1
Vapauttava kokemus

vapaaehtoisena hauskaa

mielenkiintoista

mieltä ylentävää

antaa sisältöä elämään

hyödyllistä

ikuista puurtamista

rankkaa

vaatii kärsivällisyyttä

vaativaa

menee illat ja viikonloput

”Aikuisopiskelu”

Aloita sinäkin aikuisopiskelu jo tänään!

hypoteesit
Hypoteesit
 • erilaiset koulutukseen ja oppimiseen liittyvät asiat herättävät monenlaisia mielikuvia
 • negatiiviset mielikuvat ja vähäinen aikuiskoulutukseen osallistuminen esiintyvät yhdessä
julkaisuja
Julkaisuja
 • Manninen, J., Mannisenmäki, E, Luukannel, S. & Riihilä, S. 2004. Elinikäisen oppimisen tuska ja kurjuus? Aikuisten koulutusta ja oppimista koskevat mielikuvat. Raportteja ja selvityksiä 42. Helsinki: Palmenia –kustannus.
 • Manninen, J. 2004. Mielikuvat ohjaavat aikuisten osallistumista koulutukseen. Aikuiskasvatus 3/2004.

www.helsinki.fi/palmenia

mielikuvatutkimuksen tavoite
Mielikuvatutkimuksen tavoite...

”Mistä olette keksineet nimeen tuskan ja kurjuuden? Eikös elinikäinen oppiminen ole ihanaa ja onnellista itsensä kehittämistä”

 • ei kaikkien mielestä...
 • tavoitteena paljastaa koulutukseen ja oppimiseen liittyviä erilaisia mielikuvia
 • mielikuvien vaikutus koulutustiedon saantiin ja osallistumiseen?
elinik inen oppiminen
Elinikäinen oppiminen?
 • 55% työssä olevista osallistuu ammatilliseen koulutukseen
 • 24% työttömistä osallistuu ammatilliseen koulutukseen
 • ei-ammatilliseen osallistuu 12% miehistä ja 24% naisista
 • osallistumisen voimakas kasautuminen
 • ammatillisessa koulutuksessa ylemmät toimihenkilöt, hyvin koulutetut
 • harrastustavoitteiden puolella naiset
 • koulutustieto tavoittaa aktiivisen opiskelijan, aktiivinen opiskelija tavoittaa koulutustiedon
osallistumisteoriaa
Osallistumisteoriaa...

Koulutusta koskevat mielikuvat

Tieto koulutuspalveluista

OSALLISTUMINEN

www.opintoluotsi.fi

Kiinnostus ja motivaatio

aikuiskoulutukseen osallistuminen selitt misen perinteet
Aikuiskoulutukseen osallistuminen - selittämisen perinteet:
 • yksilö, persoona (”Laiska”)
  • psykologiset selitysmallit
 • yhteiskunta, työtehtävät (”Helppo työ ei motivoi”)
  • sosiologiset selitysmallit
 • yksilö sosiaalisessa kontekstissaan (”Opettaja oli outo”)
  • vuorovaikutusmallit
 • yksilö postmodernina toimijana? (”Opiskelu on kurjaa”)
  • yksilö kuluttajana, mielikuvat, tarinayhteiskunta
taustalla
Taustalla
 • Mielikuva- ja elämysyhteiskunta
  • ”Dream Society” (Jensen)
  • vapaan kanan munat
  • k(o)ulutuspäätökset mielikuvien varassa
  • korostuu abstraktien palveluiden kohdalla (koulutus)
  • leiritulet, tarinat
   • 31.4% kuuli koulutuksesta tuttavilta ja ystäviltä (19.6% oppilaitoksen esite, 15.7% www-sivut, 5.9% sanomalehti)
 • Minkälaisia ovat koulutusta koskevat mielikuvat?
  • vähän koulutettujen mielikuvat ja asenteet?
  • kenen mielikuviin tarjonta ja markkinointi istuu?
mielikuvan m ritelm

Mielikuvan määritelmä:

”Mielikuva on yksilöllinen käsitys todellisuudesta, tai asenteiden, ajatusten, havaintojen ja uskomusten muodostama kokonaisuus”

miten mielikuvat syntyv t
Miten mielikuvat syntyvät?

Tunteet

Koulutusasenteet

Uskomukset

Mielikuva

Havainnot

Ajatukset

Opiskelukokemukset

Koulutustieto

Koulumuistot

koulumuistot
Koulumuistot
 • Haastateltavilta (n=24) kysyttiin sekä ikävintä että parasta koulumuistoa.
 • koulumuistot ryhmittyivät samojen tekijöiden ympärille:
  • opettajaan
  • kavereihin
  • koulunkäyntiin
  • koulumenestykseen
koulumuistot mielikuvien taustalla
Koulumuistot mielikuvien taustalla
 • Koulukiusaaminen ala-asteella. Kun yks tyttö pienessä koulussa käännyttää kaikki muut mua vastaan, niin se oli tosi ikävä. (Nainen, 29 v.).
 • Kun joskus kuumeisena piti lähteä johonkin hiihtokilpailuihin, tai hiihtämään. Ja sitte sieltä joutu tulemaan, oli hirvee kuume päällä kun tuli kotiin. Oli pitkä kotimatka, kun oli todella korkea kuume. Joku hiihtämiseen liittyvä tapahtuma sillon oli, ja en tie miksei opettajat silloin uskonu… et täyty mennä kuumeisenaki. (Mies, 44 v.)
koulumuistojen merkitys
Koulumuistojen merkitys
 • Markkinoinnin kannalta erityisesti opettajaan liittyvät koulumuistot ja niistä paljolti poikivat opettajaan liittyvät mielikuvat ovat keskeisiä
 • Huonon opettajan hahmo voi vaikuttaa aikuisopiskeluun suhtautumiseen
 • Mikäli tuoreempia positiivisia kokemuksia on ollut niukasti tai ei lainkaan tarjolla, saattaa erityisesti vähemmän koulutetuilla suhtautuminen aikuisopiskeluun värittyä hyvinkin voimakkaasti vanhojen koulumuistojen varassa (esim. ”olen huono oppimaan”)
oppiminen
”Oppiminen”
 • Oppimisesta mulle tulee mieleen, että mä istun pöydän ääressä otsa punaisena. (Mies 26 v.)
 • Siitä tulee heti sellanen analoginen sana kuin edistyminen, parantuminen, kasvaminen. Joka tapauksessa se on positiivinen. Oppimiseen liittyy myös oivaltaminen. (Nainen 60 v.)
 • Että ollaan jossain luokassa, jonkunnäköisen ryhmän kanssa. Ja on joku kuka opettaa. (Mies 44 v.)
oppiminen ty l st ja antoisaa
Oppiminen – työlästä ja antoisaa?

kasvamista

edistymistä

tiedon omaksumista

opettaja

sisäistämistä

luokka

löytämistä

oivaltamista

ryhmä

tekemisen oppimista

uuden asian haltuunottoa

muistamista

Oppiminen

9.2.1

tiedon lisäämistä

tutustumista uusiin asioihin

ON

TAPAHTUU

kantapään kautta oppimista

joku näyttää

joku opettaa

kiinnostavaa

kokemus

työlästä

lukeminen

tiedon hankkiminen

raskasta

antoisaa

opiskelu

tutkiminen

sanojen her tt m t mielikuvat
Sanojen herättämät mielikuvat…
 • Oppiminen – työlästä ja antoisaa?
 • Elinikäinen oppiminen - pakkopulla ja mahdollisuus?
 • Opiskelu – kurjaa ja mukavaa?
 • Koulutus – ammatin hankintaa organisaatiossa?
 • Koulu – talo, jonne mennään parijonossa sisään?
 • Opettaja – ankara niuhottaja ja kansankynttilä?
 • Aikuisopiskelu – rankka ja vapauttava kokemus?
 • Aikuiskoulutus – byrokraattinen tie uuteen ammattiin?
tulokset p hkin nkuoressa
Tulokset pähkinänkuoressa
 • Keskeisiin käsitteisiin liitetään sekä positiivisia että negatiivisia mielikuvia
 • mielikuvat usein vääristyneitä
 • Koulutustaustalla ja osallistumishistorialla on selkeä yhteys koulutusta koskeviin mielikuviin ja näillä taas tuleviin opiskelusuunnitelmiin
 • --> mielikuvat ja osallistumisaktiivisuus kulkevat käsi kädessä
 • --> merkitystä erityisesti koulutusmarkkinoinnin kannalta
so what

So what?

Mielikuvat ja koulutusmarkkinointi – ideoita ja johtopäätöksiä

linkitykset
Linkitykset...
 • Noste –ohjelma, Opintoluotsin suunnittelu ja markkinointi
  • miten puhutaan eri ’mielikuvien kieltä’
  • vähän koulutettujen motivointi
  • mielikuvien ’ylittäminen’ –oppimisen tuskasta oivalluksen iloon?
 • Avoimen yliopiston semioottinen miesmarkkinointistrategia
  • miesten mielikuvat opiskelusta?
ei ole samantekev mik el in palkataan koulutuksen markkinointiteht viin

Ei ole samantekevää,mikä eläin palkataankoulutuksenmarkkinointitehtäviin…

perinteinen kukko palauttaa mieleen mielikuvan opettajasta
Perinteinen kukko palauttaa mieleen mielikuvan opettajasta…
 • No opettajat on… no, karttakepin heiluttajia. En tie onko enää, mut joskus on ollu… (Mies, 45 v.)
 • Opettaja on siellä luokan edessä karttakepin kanssa kuvainnollisesti. Voihan se nykypäivänä toki olla mitä tahansa muutakin. Sehän voi olla vaikka netissä. Ei välttämättä nää koko henkilöä, jos hyvin sattuu. (Mies, 25 v.)
eik p ll k n ole kovin neutraali
..eikä pöllökään ole kovin neutraali…
 • Se, joka yrittää painaa sitä tietoa ihmisten tyhmiin päihin. Opettaja on tärkeä henkilö, mutta niitäkin on hyvin monenlaisia. Toiset on päteviä ja toiset hyvinkin epäpäteviä. (Mies, 41 v.)
 • Opettaja on auktoriteetti. Vieläkin vähän pelkään opettajaa, joka on siellä estraadin edessä. Opettaja opettaa silloin, kun sä opiskelet. (Nainen, 60 v.)
ja jos aikuisten koulukokemukset otettaisiin huomioon
..ja jos aikuisten koulukokemukset otettaisiin huomioon…
 • Semmoisia joitain nöyryyttäviä tilanteita, esimerkiksi historian opettaja nosti mun vihkoni kaiken luokan katsottavaksi ja sanoi, että "katsokaa kuinka on suttuinen vihko tällä tytöllä". (Nainen 44 v.)
 • Kansakoulussa oli juoppo ope, joka läksi kesken päivän kylille, ja haukkui oppilaat. (Nainen 64 v.)
 • … NIIN SOPIVIN OLISI VARMAANKIN LIISAN IHMEMAAN IRVIKISSA…
mielikuvat ja koulutusmarkkinointikampanjat
Mielikuvat ja koulutusmarkkinointikampanjat?

”Noste”

(ammattitaito-

kampanja)

Opintoluotsi.fi

Get rid of your Gremlins !

(Adult literacy campaign, UK)

Työväen

opisto

Jeppe-koira