Κανόνες Συσχέτισης
Download
1 / 135

??????? ?????????? I ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

Κανόνες Συσχέτισης I Ι. Οι διαφάνειες στηρίζονται στο P.-N. Tan, M.Steinbach, V. Kumar, « Introduction to Data Mining» , Addison Wesley, 2006. Σύντομη Ανακεφαλαίωση. Εισαγωγή. Market-Basket transactions (Το καλάθι της νοικοκυράς!).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????? ?????????? I ?' - gabi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
I
Κανόνες Συσχέτισης

Οι διαφάνειες στηρίζονται στο P.-N. Tan, M.Steinbach, V. Kumar, «Introduction to Data Mining», Addison Wesley, 2006


I
Σύντομη Ανακεφαλαίωση

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Εισαγωγή

Market-Basket transactions (Το καλάθι της νοικοκυράς!)

Το πρόβλημα: Δεδομένου ενός συνόλου δοσοληψιών(transactions), βρες κανόνες που προβλέπουν την εμφάνιση στοιχείων (item)με βάση την εμφάνιση άλλων στοιχείων στιςσυναλλαγές

Παραδείγματα κανόνων συσχέτισης

{Diaper}  {Beer},{Milk, Bread}  {Eggs,Coke},{Beer, Bread}  {Milk}

δοσοληψία (transaction)

στοιχείο (item)

 • Προώθηση προϊόντων

 • Τοποθέτηση προϊόντων στα ράφια

 • Διαχείριση αποθεμάτων

Σημαίνει ότι εμφανίζονται μαζί, όχι ότι η εμφάνιση του ενός είναι η αιτία της εμφάνισης του άλλου (co-occurrence, not causality όχι έννοια χρόνου ή διάταξης)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Ορισμοί

 • στοιχειοσύνολο (itemset): Ένα υποσύνολο του συνόλου των στοιχείων

 • k-στοιχειοσύνολο (k-itemset):ένα στοιχειοσύνολο με kστοιχεία

 • support count () ενός στοιχειοσυνόλου: ο αριθμός εμφανίσεων του στοιχείου

 • Υποστήριξη (Support (s)) ενός στοιχειοσυνόλου Το ποσοστό των δοσοληψιών που περιέχουν ένα στοιχειοσύνολο

 • Συχνό Στοιχειοσύνολο (Frequent Itemset) Ένα στοιχειοσύνολο του οποίου η υποστήριξη είναι μεγαλύτερη ή ίση από κάποια τιμή κατωφλίου minsup

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Ορισμοί

 • Κανόνας Συσχέτισης (Association Rule)

 • Είναι μια έκφραση της μορφής X  Y,

 • όπου X και Y είναι στοιχειοσύνολα

 • Χ  Ι, Υ  Ι, Χ  Υ = 

  • Παράδειγμα: {Milk, Diaper}  {Beer}

 • Υποστήριξη Κανόνα Support (s)

  Το ποσοστό των δοσοληψιών που περιέχουν και το X και το Y (Χ  Υ)

 • Εμπιστοσύνη - Confidence (c)

  Πόσες από τις δοσοληψίες (ποσοστό) που περιέχουν το Χ περιέχουν και το Υ

Πρόβλημα

 • Εύρεση Κανόνων Συσχέτισης

 • Είσοδος: Ένα σύνολο από δοσοληψίες T

 • Έξοδος: Όλοι οι κανόνες με

  • support ≥ minsup

  • confidence ≥ minconf

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Εξόρυξη Κανόνων Συσχέτισης

 • Χωρισμός του προβλήματος σε δύο υπο-προβλήματα:

  • Εύρεση όλων των συχνών στοιχειοσυνόλων (Frequent Itemset Generation)

   Εύρεση όλων των στοιχειοσυνόλων με υποστήριξη  minsup

  • Δημιουργία Κανόνων (Rule Generation)

   Για κάθε (συχνό) στοιχειοσύνολο, δημιούργησε κανόνες με μεγάλη υποστήριξη, όπου κάθε κανόνες είναι μια δυαδική διαμέριση (δηλ. χωρισμός στα δύο) του συχνού στοιχειοσυνόλου

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Εύρεση Συχνών Στοιχειοσυνόλων

Itemset Lattice - Πλέγμα Στοιχειοσυνόλων

Όλα τα δυνατά στοιχειοσύνολα όταν έχουμε 5 στοιχεία

Για d στοιχεία, 2dπιθανά στοιχειοσύνολα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Εύρεση Συχνών Στοιχειοσυνόλων: Στρατηγική apriori

Αρχή Apriori

Αν ένα στοιχειοσύνολο είναι συχνό, τότε όλα τα υποσύνολα του είναι συχνά

null

A

B

C

D

E

Ή ισοδύναμα αν ένα στοιχειοσύνολο είναι μη συχνό, όλα τα υπερσύνολα του είναι μη συχνά

AB

AC

AD

AE

BC

BD

BE

CD

CE

DE

βρέθηκε μη συχνό

ABC

ABD

ABE

ACD

ACE

ADE

BCD

BCE

BDE

CDE

ABCD

ABCE

ABDE

ACDE

BCDE

ψαλιδισμέναυπερσύνολα

Support-based pruning

Ψαλίδισμα με βάση την υποστήριξη

ABCDE

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Στρατηγική Στρατηγική apriori

Έστωk=1 #k: μήκος στοιχειοσυνόλου

Παρήγαγε τα συχνά 1-στοιχειοσύνολα

Repeat untilνα μην παράγονται νέα συχνά στοιχειοσύνολα

 • Παρήγαγε υποψήφια (k+1)-στοιχειοσύνολα

 • Ψαλίδισε τα υποψήφια στοιχειοσύνολα που περιέχουν μη συχνά στοιχειοσύνολα μεγέθους k

 • Υπολόγισε την υποστήριξη κάθε υποψήφιου (k+1)-στοιχειοσυνόλου διασχίζοντας τη βάση των δοσοληψιών

 • Σβήσε τα υποψήφια στοιχειοσύνολα που δεν είναι συχνά

 • k = k + 1

Γενικός Αλγόριθμος για την Εύρεση Συχνών Στοιχειοσυνόλων

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Στρατηγική Στρατηγική apriori: Δημιουργία Στοιχειοσυνόλων

 • Για την παραγωγή υποψήφιων k-στοιχειοσυνόλων

 • Fk-1 x F1

  Επέκταση κάθε συχνού (k-1) στοιχειοσυνόλου με άλλα συχνά στοιχεία

 • Fk-1 x Fk-1

  Συγχώνευση δύο συχνών (k-1) στοιχειοσυνόλου αν τα πρώτα k-2 στοιχεία τους είναι τα ίδια

 • Για να αποφύγουμε τη δημιουργία του ίδιου στοιχειοσυνόλου, κρατάμε κάθε στοιχειοσύνολο (λεξικογραφικά) ταξινομημένο

  Ψαλίδισμα

 • Είναι δυνατόν να γίνουν απλοί έλεγχοι αν τα παραγόμενα πιθανά στοιχειοσύνολα είναι συχνά ελέγχοντας αν τα υποσύνολα τους είναι συχνά και έτσι να αποφύγουμε να υπολογίσουμε την υποστήριξή τους

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Στρατηγική Στρατηγική apriori: Υπολογισμός Υποστήριξης

Για κάθε νέο υποψήφιο k+1-στοιχειοσύνολο, πρέπει να υπολογίσουμε την υποστήριξή του

Σε κάθε βήμα k+1

 • Για να μειώσουμετον αριθμό των πράξεων, αποθηκεύουμε τα υποψήφια k+1-στοιχειοσύνολα σε ένα δέντρο κατακερματισμού

 • Αντί να ταιριάζουμε κάθε δοσοληψία με κάθε υποψήφιο στοιχειοσύνολο, κατακερματίζουμε τα k+1-στοιχειοσύνολα της δοσοληψίας και ενημερώνουμε μόνο τους αντίστοιχους κάδους του δέντρου κατακερματισμού των συχνών στοιχειοσυνόλων

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Παραγωγή Κανόνων Στρατηγική

 • Δοθέντος ενός συχνού στοιχειοσυνόλου L, βρες όλα τα μη κενά υποσύνολα f  L τέτοια ώστε ο κανόνας f  L – f ικανοποιεί τον περιορισμό της ελάχιστης εμπιστοσύνης

 • Η εμπιστοσύνη για τους κανόνες που παράγονται από το ίδιο στοιχειοσύνολο έχει μια αντι-μονότονη ιδιότητα

 • Για παράδειγμα L = {A,B,C,D}:c(ABC  D)  c(AB  CD)  c(A  BCD)

  • Η εμπιστοσύνη είναι αντι-μονότονη σε σχέση με των αριθμό των στοιχείων στο RHS του κανόνα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Παραγωγή Κανόνων για τον Αλγόριθμο apriori

Πλέγμα Κανόνων για το

Στοιχειοσύνολο {Α, B, C, D}

Ψαλίδισμα με βάση την εμπιστοσύνη

Έστω κόμβος με μικρή εμπιστοσύνη

ABCD=>{ }

Για κάθε συχνό στοιχειοσύνολο, ξεκινάμε με έναν κανόνα που έχει μόνο k=1 στοιχείο στο δεξί μέρος του

Υπολογίζουμε την εμπιστοσύνη

Παράγουμε κανόνες με k+1στοιχεία στο δεξί μέρος και υπολογίζουμε την εμπιστοσύνη τους

Σημείωση: Για τον υπολογισμό της εμπιστοσύνης δεν χρειάζεται να διαπεράσουμε τη βάση

BCD=>A

ACD=>B

ABD=>C

ABC=>D

CD=>AB

BD=>AC

BC=>AD

AD=>BC

AC=>BD

AB=>CD

D=>ABC

C=>ABD

B=>ACD

A=>BCD

Ψαλιδισμένοι κανόνες

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αναπαράσταση Στοιχειοσυνόλων Αλγόριθμο

 • Τα στοιχειοσύνολα που παράγονται είναι πολλά, κάποια ίσως περιττά – οδηγούν σε παραγωγή πολλών κανόνων

 • Ποια να κρατήσουμε;

 • Ψάχνουμε για αντιπροσωπευτικά συχνά στοιχειοσύνολα (δηλαδή, να μπορούμε να πάρουμε από αυτά ακριβώς όλα τα συχνά και ιδεατά να μπορούμε να υπολογίσουμε και την υποστήριξη όλων των συχνών):

 • Maximal συχνά

 • Κλειστά συχνά

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αναπαράσταση Στοιχειοσυνόλων Αλγόριθμο

Συχνά

Ένα στοιχειοσύνολο είναιmaximal συχνόαν κανένα από τα άμεσα υπερσύνολά του δεν είναι συχνό

Προσφέρουν μια συνοπτική αναπαράσταση των συχνών στοιχειοσυνόλων: το μικρότερο σύνολο στοιχειοσυνόλων από το οποίο μπορούμε να πάρουμε όλα τα συχνά στοιχειοσύνολα – είναι τα υποσύνολά τους

ΟΜΩΣ: Δεν προσφέρουν καμιά πληροφορία για την υποστήριξη των υποσυνόλων τους

null

A

B

C

D

E

AB

AC

AD

AE

BC

BD

BE

CD

CE

DE

ABC

ABD

ABE

ACD

ACE

ADE

BCD

BCE

BDE

CDE

ABCD

ABCE

ABDE

ACDE

BCDE

ABCD

E

Μη συχνά

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αναπαράσταση Στοιχειοσυνόλων Αλγόριθμο

Ένα στοιχειοσύνολο είναι κλειστό (closed) αν κανένα από τα άμεσα υπερσύνολα του δεν έχει την ίδια υποστήριξη με αυτό (δηλαδή, έχει μικρότερη υποστήριξη)

Ένα στοιχειοσύνολο είναι κλειστό συχνό στοιχειοσύνολο αν είναι κλειστό και συχνό (δηλαδή, η υποστήριξη του είναι μεγαλύτερη ή ίση με minsup)

Πάλι τα υποσύνολα τους μας δίνουν όλα τα συχνά υποσύνολα, τώρα όμως μπορούμε να υπολογίσουμε την υποστήριξη των υποσυνόλων τους

Πως: Η υποστήριξη ενός μη κλειστού στοιχειοσυνόλου πρέπει να είναι ίση με την μεγαλύτερη υποστήριξη ανάμεσα στα υπερσύνολά του

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

TID Αλγόριθμο

στοιχεία

1

ABC

2

ABCD

3

BCE

4

ACDE

5

DE

Αναπαράσταση Στοιχειοσυνόλων

Maximal vs Closed Itemsets

ΤIDs

null

124

123

1234

245

345

A

B

C

D

E

12

124

24

123

4

2

3

24

34

45

AB

AC

AD

AE

BC

BD

BE

CD

CE

DE

12

24

2

2

4

4

3

4

ABC

ABD

ABE

ACD

ACE

ADE

BCD

BCE

BDE

CDE

4

2

ABCD

ABCE

ABDE

ACDE

BCDE

Δεν εμφανίζονται σε καμιά δοσοληψία

ABCDE

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αναπαράσταση Στοιχειοσυνόλων Αλγόριθμο

Maximal vs Closed Itemsets

Κλειστά αλλά όχι maximal

Ελάχιστη υποστήριξη = 2

null

124

123

1234

245

345

A

B

C

D

E

Κλειστά και maximal

12

124

24

123

4

2

3

24

34

45

AB

AC

AD

AE

BC

BD

BE

CD

CE

DE

12

24

2

2

4

4

3

4

ABC

ABD

ABE

ACD

ACE

ADE

BCD

BCE

BDE

CDE

4

2

# Closed = 9

# Maximal = 4

ABCD

ABCE

ABDE

ACDE

BCDE

Για να υπολογίσουμε όλα τα συχνά στοιχειοσύνολα και την υποστήριξη τους, ξεκινάμε από τα μεγαλύτερα κλειστά και προχωράμε

ABCDE

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I
Άλλοι Μέθοδοι Υπολογισμού Συχνών Στοιχειοσυνόλων

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Άλλοι Μέθοδοι Υπολογισμού Συχνών Στοιχειοσυνόλων

 • Ο Apriori από τους παλιότερους, αλλά:

 • Συχνά μεγάλο I/O επειδή κάνει πολλαπλά περάσματα στη βάση των δοσοληψιών

 • Κακή απόδοση όταν οι δοσοληψίες έχουν μεγάλο πλάτος

 • Άλλες μέθοδοι:

 • Διαφορετικές διασχίσεις του πλέγματος των στοιχειοσυνόλων

 • Αναπαράσταση Συνόλου Δοσoληψιών

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Άλλοι Μέθοδοι Υπολογισμού Συχνών Στοιχειοσυνόλων

Apriori: Γενικά-προς-Συγκεκριμένα

Πλέγμα Στοιχεισυνόλων

null

k-1 -> k

A

B

C

D

E

AB

AC

AD

AE

BC

BD

BE

CD

CE

DE

k -> k - 1

ABC

ABD

ABE

ACD

ACE

ADE

BCD

BCE

BDE

CDE

Συγκεκριμένα-προς-Γενικά

ABCD

ABCE

ABDE

ACDE

BCDE

Αν αυτό είναι το συχνό, το βρίσκουμε αφού εξετάσουμε όλα τα υποσύνολά του

Αν τα συχνά είναι προς το κατώτατο σημείο (bottom) τους πλέγματος, ίσως συμφέρει

ABCDE

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Άλλοι Μέθοδοι Υπολογισμού Συχνών Στοιχειοσυνόλων

Διάσχιση του Πλέγματος των Στοιχειοσυνόλων:

Συγκεκριμένα-προς-Γενικά vs Γενικά-προς-Συγκεκριμένα

k -> k – 1 (συγκεκριμένο-προς-γενικό)

Πιο χρήσιμο για τον εντοπισμό maximal συχνών στοιχειοσυνόλων σε πυκνές (δηλ, με μεγάλο πλάτος δοσοληψίες) όπου το συχνό στοιχειοσύνολο βρίσκεται κοντά στο κατώτατο σημείο του πλέγματος

Αν συχνό, δε χρειάζεται να ελέγξουμε κανένα από τα υποσύνολά του

Γενικό-προς-Συγκεκριμένο Συγκεκριμένο-προς-Γενικό Διπλής Κατεύθυνσης

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Άλλοι Μέθοδοι Υπολογισμού Συχνών Στοιχειοσυνόλων

Διάσχιση του Πλέγματος των Στοιχειοσυνόλων:

Κλάσεις Ισοδυναμίας

Χωρισμός των στοιχειοσυνόλων του πλέγματος σε ξένες μεταξύ τους ομάδες (κλάσεις ισοδυναμίας) και εξέταση των στοιχειοσυνόλων ανά κλάσεις

Apriori: ορίζει τις κλάσεις με βάση το μήκος k των στοιχειοσυνόλων, πρώτα αυτά μήκους 1, μετά μήκους 2 κοκ

Prefix (Suffix): Δύο στοιχειοσύνολα ανήκουν στην ίδια κλάση αν έχουν κοινό πρόθεμα (ή επίθημα-κατάληξη) μήκους k

null

null

A

B

D

A

B

D

C

C

AB

AC

AD

BC

BD

AB

AC

CD

BC

AD

BD

CD

ABD

ACD

BCD

ABC

ABD

ACD

ABC

BCD

ABCD

ABCD

(a) Prefix tree

(b) Suffix tree

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Άλλοι Μέθοδοι Υπολογισμού Συχνών Στοιχειοσυνόλων

Διάσχιση του Πλέγματος των Στοιχειοσυνόλων:

BFSvs DFS

Apriori

DFS: Depth-First-Search

Διάσχιση κατά Βάθος

BFS: Breadth-First-Search

Διάσχιση κατά Πλάτος

Χρήσιμο για την εύρεση maximal συχνών στοιχειοσυνόλων γιατί τα εντοπίζει πιο γρήγορα από το BFS

Μόλις εντοπιστεί το maximal, είναι δυνατόν να κλαδευτούν πολλά υποσύνολα του

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Άλλοι Μέθοδοι Υπολογισμού Συχνών Στοιχειοσυνόλων

Διάσχιση του Πλέγματος των Στοιχειοσυνόλων:

BFSvs DFS

Μπορούμε να κάνουμε prune όλο το υποδέντρο

Prune μόνο τaab και ac

Maximal συχνό στοιχειοσύνολο

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

TID Συχνών Στοιχειοσυνόλων

Items

A

B

C

D

E

1

A,B,E

1

1

2

2

1

2

B,C,D

4

2

3

4

3

3

C,E

5

5

4

5

6

4

A,C,D

6

7

8

9

5

A,B,C,D

7

8

9

6

A,E

8

10

7

A,B

9

8

A,B,C

9

A,C,D

10

B

Άλλοι Τρόποι Υπολογισμού

Αναπαράσταση της Βάσης Δεδομένων: Οριζόντια vs Κάθετη

Εναλλακτικά:

Για κάθε στοιχείο σε ποιες δοσοληψίες εμφανίζεται

Αυτό χρησιμοποιεί ο apriori

Κάθετη Διάρθρωση Δεδομένων

Οριζόντια Διάρθρωση Δεδομένων

Η υποστήριξη υπολογίζεται παίρνοντας τις τομές των TID-λιστών

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Άλλοι Τρόποι Υπολογισμού Συχνών Στοιχειοσυνόλων

Η υποστήριξη υπολογίζεται παίρνοντας τις τομές των TID-λιστών

 • Η υποστήριξη ενός k-στοιχειοσυνόλου υπολογίζεται παίρνοντας τις τομές των TID-λιστώνδύο από τα (k-1)-ύπο-στοιχειοσύνολα του.

 • Πλεονέκτημα: πολύ γρήγορος υπολογισμός της υποστήριξης

 • Πρόβλημα, αν οι TID-λίστες είναι μεγάλες και δε χωρούν στη μνήμη

Θα δούμε τον FP-Growth που χρησιμοποιεί μια prefix-based αναπαράσταση των δοσοληψιών

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


Fp growth
Ο Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Με λίγα λόγια:

 • Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί μια συμπιεσμένη αναπαράσταση της βάσης με τη μορφή ενός FP-δέντρου

  • Το δέντρο μοιάζει με προθεματικό δέντρο - prefix tree (trie)

  • Ο αλγόριθμος κατασκευής διαβάζει μια δοσοληψία τη φορά, απεικονίζει τη δοσοληψία σε ένα μονοπάτι του FP-δέντρου

  • Μερικά μονοπάτια μπορεί να επικαλύπτονται: όσο περισσότερα μονοπάτια επικαλύπτονται, τόσο καλύτερη συμπίεση

 • Μόλις κατασκευαστεί το FP-δέντρο, ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί μια αναδρομική διαίρει-και-βασίλευε (divide-and-conquer) προσέγγιση για την εξόρυξη των συχνών στοιχειοσυνόλων

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Κατασκευή FP-δέντρου

To FP-δέντρο είναι ένα προθεματικό δέντρο

Επειδή έχουμε σύνολα, κάπως πρέπει να τα διατάξουμε ώστε να βρίσκουμε προθέματα

Δηλαδή δε μπορεί το ένα σύνολο να είναι {Α, Β} και το άλλο {Β, C, A} γιατί χάνουμε το κοινό πρόθεμα ΑΒ (ή ΒΑ)

Άρα τα στοιχεία σε κάθε σύνολο πρέπει να ακολουθούν κάποια διάταξη, έστω τη λεξικογραφική (θα δούμε αργότερα αν κάτι άλλο συμφέρει καλύτερα)

null

Αρχικά, το δέντρο κενό

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Κατασκευή FP-δέντρου

null

Διάβασμα TID=1:

A:1

B:1

Κάθε κόμβος έχει μια ετικέτα: ποιο στοιχείο και τη συχνότητα εμφάνισης (υποστήριξη) – πόσες δοσοληψίες φτάνουν σε αυτόν

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Κατασκευή FP-δέντρου

null

Διάβασμα TID=1:

A:1

B:1

B:1

C:1

Διάβασμα TID=2:

D:1

Κάθε κόμβος ετικέτα, ποιο στοιχείο και τη συχνότητα εμφάνισης (υποστήριξη) – πόσες δοσοληψίες φτάνουν σε αυτόν

Επίσης, δείκτες μεταξύ των κόμβων που αναφέρονται στο ίδιο στοιχείο

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Κατασκευή FP-δέντρου

null

Διάβασμα TID=1, 2:

A:1

B:1

B:1

C:1

D:1

Πίνακας Δεικτών

Επίσης, κρατάμε πίνακα δεικτών για να βοηθήσουν στον υπολογισμό των συχνών στοιχειοσυνόλων

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Κατασκευή FP-δέντρου

Διάβασμα TID=1, 2:

null

Διάβασμα TID=3

A:1

A:1

B:1

B:1

C:1

D:1

Πίνακας Δεικτών

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Κατασκευή FP-δέντρου

Διάβασμα TID=1, 2:

null

Διάβασμα TID=3

A:2

B:1

B:1

C:1

C:1

D:1

Πίνακας Δεικτών

D:1

E:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Κατασκευή FP-δέντρου

Διάβασμα TID=1, 2:

null

Διάβασμα TID=3

A:2

B:1

B:1

C:1

C:1

D:1

Πίνακας Δεικτών

D:1

E:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Κατασκευή FP-δέντρου

null

B:3

A:7

B:5

C:3

C:1

D:1

Πίνακας Δεικτών

D:1

C:3

E:1

D:1

E:1

D:1

E:1

D:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Μέγεθος FP-δέντρου

 • Κάθε δοσοληψία αντιστοιχεί σε ένα μονοπάτι από τη ρίζα

 • Το μέγεθος του δέντρου συνήθως μικρότερο των δεδομένων, αν υπάρχουν κοινά προθέματα

  • Αν όλες οι δοσοληψίες τα ίδια δεδομένα, μόνο ένα κλαδί

  • Αν όλες διαφορετικές, ο χώρος μεγαλύτερος (γιατί αποθηκεύεται περισσότερη πληροφορία, όπως δείκτες μεταξύ των κόμβων αλλά και συχνότητες εμφάνισης)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

TID Συχνών Στοιχειοσυνόλων

Items

1

{Β,Α}

2

{B,C,D}

3

{A,C,D,E}

4

{A,D,E}

5

{Β,Α,C}

6

{Β,Α,C,D}

7

{B,C}

8

{Β,Α,C}

9

{Β,Α,D}

10

{B,C,E}

Αλγόριθμος FP-Growth

Το τελικό δέντρο, εξαρτάται από τη διάταξη: άλλη διάταξη -> άλλα προθέματα

(Συνήθως) μικρότερο δέντρο, αν όχι λεξικογραφικά, αλλά με βάση τη συχνότητα εμφάνισης -> Αρχικά, διαβάζουμε όλα τα δεδομένα μια φορά ώστε να υπολογιστεί ο μετρητής υποστήριξης κάθε στοιχείου, και διατάσουμε τα στοιχεία με βάση αυτό

Κατασκευή FP-δέντρου

 • Επίσης, αγνοούμε όσα στοιχεία είναι μη συχνά

Για τo παράδειγμα, σ(Α)=7, σ(Β)=8, σ(C)=7, σ(D)=5, σ(Ε)=3

Άρα, διάταξη Β,Α,C,D,E

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Αλγόριθμος εύρεσης συχνών στοιχειοσυνόλων

 • Είσοδος: FP-δέντρο

 • Έξοδος: Συχνά στοιχειοσύνολα και η υποστήριξη τους

 • Μέθοδος

  • Διαίρει-και-Βασίλευε

   • Χωρίζουμε τα στοιχειοσύνολα σε αυτά που τελειώνουν σε E, D, C, B, A

    • Μετά αυτά που τελειώνουν σε E σε αυτά σε DE, CE, BE, AE κοκ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Αλγόριθμος εύρεσης συχνών στοιχειοσυνόλων

Όλα τα στοιχειοσύνολα

Ε D C B A

DE CE BE AE

CD BD AD

BC AC

AB

CDE BDE ADE

BCE ACE

ABE

BCD ACD

ABD

ABC

ACDE BCDE

ABDE

ABCE

ABCD

ABCDE

Όλα τα δυνατά στοιχειοσύνολα!

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Αλγόριθμος εύρεσης συχνών στοιχειοσυνόλων

Όλα τα στοιχειοσύνολα

Ε D C B A

συχνό;

DE CE BE AE

CD BD AD

BC AC

AB

συχνό;

CDE BDE ADE

BCE ACE

ABE

BCD ACD

ABD

ABC

συχνό;

ACDEBCDE

ABDE

ABCE

ABCD

συχνό;

ABCDE

Όλα τα δυνατά στοιχειοσύνολα!

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Αλγόριθμος εύρεσης συχνών στοιχειοσυνόλων

Όλα τα στοιχειοσύνολα

Ε D C B A

συχνό;

DE CE BE AE

CD BD AD

BC AC

AB

συχνό;

CDEBDEADE

BCE ACE

ABE

BCD ACD

ABD

ABC

συχνό;

συχνό;

ACDEBCDE

ABDE

ABCE

ABCD

συχνό;

ABCDE

Όλα τα δυνατά στοιχειοσύνολα!

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Αλγόριθμος εύρεσης συχνών στοιχειοσυνόλων

Όλα τα στοιχειοσύνολα

Ε D C B A

συχνό;

DE CE BE AE

CD BD AD

BC AC

AB

συχνό;

CDE BDE ADE

BCE ACE

ABE

BCD ACD

ABD

ABC

συχνό;

ACDEBCDE

ABDE

ABCE

ABCD

ABCDE

Όλα τα δυνατά στοιχειοσύνολα!

Στο δέντρο μπορεί να υπάρχουν λιγότερα!

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Χρήση FP-δέντρου για εύρεση συχνών στοιχειοσυνόλων

null

B:3

A:7

B:5

C:3

C:1

D:1

Header table

D:1

C:3

D:1

E:1

E:1

D:1

Πως;

Bottom-up traversal του δέντρου

Αυτά που τελειώνουν σε E, μετά αυτά που τελειώνουν σε D, C, B και τέλος Α – suffix-based classes (επίθεμα – κατάληξη)

E:1

D:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Υποπρόβλημα:Βρες συχνά στοιχειοσύνολα που τελειώνουν σε E

null

B:3

A:7

B:5

C:3

C:1

D:1

Header table

D:1

C:3

D:1

E:1

E:1

D:1

E:1

D:1

 • Θα δούμε στη συνέχεια πως υπολογίζεται η υποστήριξη για τα πιθανά στοιχειοσύνολα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

null

Για το D

B:3

A:7

B:5

C:3

C:1

D:1

Header table

D:1

C:3

D:1

E:1

E:1

D:1

E:1

D:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

null

Για το C

B:3

A:7

B:5

C:3

C:1

D:1

Header table

D:1

C:3

D:1

E:1

E:1

D:1

E:1

D:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

null

Για το B

B:3

A:7

B:5

C:3

C:1

D:1

Header table

D:1

C:3

D:1

E:1

E:1

D:1

E:1

D:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

null

Για το Α

B:3

A:7

B:5

C:3

C:1

D:1

Header table

D:1

C:3

D:1

E:1

E:1

D:1

E:1

D:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Συνοπτικά

Σε κάθε βήμα, για το suffix Χ

 • Φάση 1

  • κατασκευάζουμε το προθεματικό δέντρο για το Χ και υπολογίζουμε την υποστήριξη χρησιμοποιώντας τον πίνακα

 • Φάση 2

  • Αν είναι συχνό, κατασκευάζουμε το υπο-συνθήκη δέντρο για το Χ, σε βήματα

   • επανα-υπολογισμός υποστήριξης

   • περικοπή κόμβων με μικρή υποστήριξη

   • περικοπή φύλλων

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Φάση 1 – κατασκευή προθεματικού δέντρου

Όλα τα μονοπάτια που περιέχουν το E

Προθεματικά Μονοπάτια (prefix paths)

null

B:3

A:7

B:5

C:3

C:1

D:1

Header table

D:1

C:3

D:1

E:1

E:1

D:1

E:1

D:1

Προθεματικά μονοπάτια του Ε:

{E}, {D,E}, {C,D,E}, {A,D,Ε}, {A,C,D,E}, {C,E}, {B,C,E}

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Φάση 1

Όλα τα μονοπάτια που περιέχουν το E

Προθεματικά Μονοπάτια (prefix paths)

null

B:3

A:7

C:3

C:1

D:1

D:1

E:1

E:1

E:1

Προθεματικά μονοπάτια του Ε:

{E}, {D,E}, {C,D,E}, {A,D,Ε}, {A,C,D,E}, {C,E}, {B,C,E}

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Έστω minsup = 2

Βρες την υποστήριξη του {E}

Πως;

Ακολούθησε τους συνδέσμους αθροίζοντας 1+1+1=3>2

Οπότε {Ε} συχνό

null

B:3

A:7

C:3

C:1

D:1

D:1

E:1

E:1

E:1

{E} συχνό άρα προχωράμε για DE, CE, BE, AE

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

{E} συχνό άρα προχωράμε για DE, CE, BE, AE

null

Φάση 2

Μετατροπή των προθεματικών δέντρων σε FP-δέντρο υπό συνθήκες(conditional FP-tree)

Δύο αλλαγές

(1) Αλλαγή των μετρητών

(2) Περικοπή

B:3

A:7

C:3

C:1

D:1

D:1

E:1

E:1

E:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Αλλαγή μετρητών

Οι μετρητές σε κάποιους κόμβους περιλαμβάνουν δοσοληψίες που δεν έχουν το Ε

Πχ στο null->B->C->E μετράμε και την {B, C}

null

B:3

A:7

C:3

C:1

D:1

D:1

E:1

E:1

E:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

null

B:3

A:7

C:3

C:1

D:1

D:1

E:1

E:1

E:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

null

B:3

A:7

C:1

C:1

D:1

D:1

E:1

E:1

E:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

null

B:1

A:7

C:1

C:1

D:1

D:1

E:1

E:1

E:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

null

B:1

A:7

C:1

C:1

D:1

D:1

E:1

E:1

E:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

null

B:1

A:7

C:1

C:1

D:1

D:1

E:1

E:1

E:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

null

B:1

A:2

C:1

C:1

D:1

D:1

E:1

E:1

E:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

null

B:1

A:2

C:1

C:1

D:1

D:1

E:1

E:1

E:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Περικοπή (truncate)

Σβήσε τους κόμβους του Ε

null

B:1

A:2

C:1

C:1

D:1

D:1

E:1

E:1

E:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Περικοπή (truncate)

Σβήσε τους κόμβους του Ε

null

B:1

A:2

C:1

C:1

D:1

D:1

E:1

E:1

E:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Περικοπή (truncate)

Σβήσε τους κόμβους του Ε

null

B:1

A:2

C:1

C:1

D:1

D:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Πιθανή περαιτέρω περικοπή

Κάποια στοιχεία μπορεί να έχουν υποστήριξη μικρότερη της ελάχιστης

Πχ το Β -> περικοπή

Αυτό σημαίνει ότι το Β εμφανίζεται μαζί με το E λιγότερο από minsup φορές

null

B:1

A:2

C:1

C:1

D:1

D:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

null

B:1

A:2

C:1

C:1

D:1

D:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

null

C:1

A:2

C:1

D:1

D:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Υπο-συνθήκη FP-δέντρο για το Ε

Ο αλγόριθμος επαναλαμβάνεται για το {D, E}, {C, E}, {A, E}

null

C:1

A:2

C:1

D:1

D:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Φάση 1

Όλα τα μονοπάτια που περιέχουν το D (DE)

Προθεματικά Μονοπάτια (prefix paths)

null

C:1

A:2

C:1

D:1

D:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Φάση 1

Όλα τα μονοπάτια που περιέχουν το D (DE)

Προθεματικά Μονοπάτια (prefix paths)

null

A:2

C:1

D:1

D:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Βρες την υποστήριξη του {D, E}

Πως;

Ακολούθησε τους συνδέσμους αθροίζοντας 1+1=22

Οπότε {D, Ε} συχνό

null

A:2

C:1

D:1

D:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Φάση 2

Κατασκεύασε το υπο-συνθήκη FP-δέντρο για το {D, E}

1. Αλλαγή υποστήριξης

2. Περικοπές κόμβων

null

A:2

C:1

D:1

D:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

1. Αλλαγή υποστήριξης

null

A:2

C:1

D:1

D:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

2. Περικοπές κόμβων

null

A:2

C:1

D:1

D:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

2. Περικοπές κόμβων

null

A:2

C:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

2. Περικοπές κόμβων

null

A:2

Μικρή υποστήριξη

C:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Τελικό υπο-συνθήκη FP-δέντρο για το {D, E}

null

A:2

Υποστήριξη του Α είναι  minsup -> {Α, D, E} συχνό

Αφού μόνο έναν κόμβο, επιστροφή στο επόμενο υποπρόβλημα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Υπο-συνθήκη FP-δέντρο για το Ε

Ο αλγόριθμος επαναλαμβάνεται για το {D, E}, {C, E}, {A, E}

null

C:1

A:2

C:1

D:1

D:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Φάση 1

Όλα τα μονοπάτια που περιέχουν το C (CE)

Προθεματικά Μονοπάτια (prefix paths)

null

C:1

A:2

C:1

D:1

D:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Φάση 1

Όλα τα μονοπάτια που περιέχουν το C (CE)

Προθεματικά Μονοπάτια (prefix paths)

null

C:1

A:2

C:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Βρες την υποστήριξη του {C, E}

Πως;

Ακολούθησε τους συνδέσμους αθροίζοντας 1+1=22

Οπότε {C, Ε} συχνό

null

C:1

A:2

C:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Κατασκεύασε το υπο-συνθήκη FP-δέντρο για το {C, E}

1. Αλλαγή υποστήριξης

2. Περικοπές κόμβων

null

C:1

A:2

C:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

1. Αλλαγή υποστήριξης

null

C:1

A:1

C:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

2. Περικοπή Κόμβων

null

C:1

A:1

C:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

2. Περικοπή Κόμβων

null

A:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

2. Περικοπή Κόμβων

null

A:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

2. Περικοπή Κόμβων

null

Άρα, επιστροφή στο επόμενο υποπρόβλημα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Υπο-συνθήκη FP-δέντρο για το Ε

Ο αλγόριθμος επαναλαμβάνεται για το {D, E}, {C, E}, {A, E}

null

C:1

A:2

C:1

D:1

D:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Φάση 1

Όλα τα μονοπάτια που περιέχουν το Α (AE)

Προθεματικά Μονοπάτια (prefix paths)

null

C:1

A:2

C:1

D:1

D:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Φάση 1

Όλα τα μονοπάτια που περιέχουν το Α (AE)

Προθεματικά Μονοπάτια (prefix paths)

null

A:2

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Βρες την υποστήριξη του {Α, E}

Οπότε {Α, Ε} συχνό

Δε χρειάζεται να φτιάξουμε υπο-συνθήκη FP-δέντρο για το {Α, Ε}

null

A:2

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Άρα για το Ε

Έχουμε τα εξής συχνά στοιχειοσύνολα

{Ε} {D, E} {A, D, E} {C, E} {A, E}

Συνεχίζουμε για το D

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

null

Για το D

B:3

A:7

B:5

C:3

C:1

D:1

Header table

D:1

C:3

D:1

E:1

E:1

D:1

E:1

D:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Φάση 1

Όλα τα προθεματικά μονοπάτια που περιέχουν το D

Υποστήριξη 5>2 -> άρα συχνό

null

B:3

A:7

Μετατροπή του προθεματικού δέντρου σε FP-δέντρο υπό συνθήκη

B:5

C:3

C:1

D:1

D:1

C:3

D:1

D:1

D:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

1. Αλλαγή υποστήριξης

null

B:3

A:7

B:5

C:3

C:1

D:1

D:1

C:1

D:1

D:1

D:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

1. Αλλαγή υποστήριξης

null

B:3

A:7

B:2

C:3

C:1

D:1

D:1

C:1

D:1

D:1

D:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

1. Αλλαγή υποστήριξης

null

B:3

A:3

B:2

C:3

C:1

D:1

D:1

C:1

D:1

D:1

D:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

1. Αλλαγή υποστήριξης

null

B:3

A:3

B:2

C:1

C:1

D:1

D:1

C:1

D:1

D:1

D:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

1. Αλλαγή υποστήριξης

null

B:1

A:3

B:2

C:1

C:1

D:1

D:1

C:1

D:1

D:1

D:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

2. Περικοπή Κόμβων

null

B:1

A:3

B:2

C:1

C:1

D:1

D:1

C:1

D:1

D:1

D:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

2. Περικοπή Κόμβων

null

B:1

A:3

B:2

C:1

C:1

C:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Προθεματικά δέντρα και υποσυνθήκη δέντρα

Για τα ΑD, ΒD και CD

κοκ

null

B:1

A:3

B:2

C:1

C:1

C:1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Παρατηρήσεις

 • Παράδειγμα τεχνικής διαίρει-και-βασίλευε

 • Σε κάθε αναδρομικό βήμα, λύνεται και ένα υπο-πρόβλημα:

  • Κατασκευάζεται το προθεματικό δέντρο

  • Υπολογίζεται η νέα υποστήριξηγια τους κόμβους του

  • Περικόβονται οι κόμβοι με μικρή υποστήριξη

 • Επειδή τα υποπροβλήματα είναι ξένα μεταξύ τους, δεν δημιουργούνται τα ίδια συχνά στοιχειοσύνολα δυο φορές

 • Ο υπολογισμός της υποστήριξης είναι αποδοτικός – γίνεται ταυτόχρονα με τη δημιουργία των συχνών στοιχειοσυνόλων

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αλγόριθμος Συχνών ΣτοιχειοσυνόλωνFP-Growth

Παρατηρήσεις

Η απόδοση του FP-Growth εξαρτάται από τον παράγοντα συμπίεσης του συνόλου των δεδομένων (compaction factor)

Αν τα τελικά δέντρα είναι «θαμνώδη» (bushy) τότε δε δουλεύει καλά, αυξάνεται ο αριθμός των υποπροβλημάτων (οι αναδρομικές κλήσεις)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I
Αποτίμηση Κανόνων Συσχέτισης Συχνών Στοιχειοσυνόλων

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αποτίμηση Κανόνων Συσχέτισης Συχνών Στοιχειοσυνόλων

 • Παράγουν πάρα πολλούς κανόνες που συχνά είναι μη ενδιαφέροντες ή πλεονάζοντες (περιττοί)

  • Πλεονάζοντες αν {A,B,C}  {D} και{A,B}  {D} έχουν την ίδια υποστήριξη & εμπιστοσύνη

 • Μέτρα ενδιαφέροντος (interestingness) χρησιμοποιούνται για να ελαττώσουν (prune) ή να ιεραρχήσουν (rank) τα παραγόμενα πρότυπα

 • Χρησιμοποιούνται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας ανάκτησης γνώσης

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Μέτρα Ενδιαφέροντος Συχνών Στοιχειοσυνόλων

Γνώση

Πρότυπα

Μετά-επεξεργασία

Προ-επεξεργασμένα

Δεδομένα

uct

uct

uct

uct

uct

uct

uct

uct

uct

uct

Prod

Prod

Prod

Prod

Prod

Prod

Prod

Prod

Prod

Prod

Featur

Featur

e

Featur

e

Εξόρυξη

Featur

e

Featur

e

Featur

e

Featur

e

Featur

e

Featur

e

Featur

e

e

Επιλεγμένα

Δεδομένα

Προ-επεξεργασία

Δεδομένα

Επιλογή

Μέτρηση Ενδιαφέροντος

Εφαρμογές της μέτρησης του ενδιαφέροντος(σε διάφορα στάδια)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αποτίμηση Κανόνων Συσχέτισης Συχνών Στοιχειοσυνόλων

Γενικά: αντικειμενικά(objective) και υποκειμενικά (subjective) μέτρα ενδιαφέροντος

Ας δούμε πρώτα μερικά αντικειμενικά κριτήρια:

Στην αρχική διατύπωση του προβλήματος της εξόρυξης κανόνων συσχέτισης χρησιμοποιήθηκαν ως μέτρα μόνο η υποστήριξη και η εμπιστοσύνη

Γενικά συνήθως βασίζονται σε μετρήσεις της συχνότητας εμφάνισης που δίνονται μέσω ενός πίνακα “contingency” (συνάφειας)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

f Συχνών Στοιχειοσυνόλων11: support of X and Yf10: support of X and Yf01: support of X and Yf00: support of X and Y

Μέτρηση Ενδιαφέροντος

Υπολογισμός του Μέτρου Ενδιαφέροντος (αντικειμενικά μέτρα)

Contingency table (πίνακας συνάφειας)

Μέτρηση συχνότητας εμφάνισης

f11πόσο συχνά εμφανίζεται το Χ και το Υ (support count)

f+1 μετρητής υποστήριξης (support count) του Υ

Χρησιμοποιείται για τον ορισμό διαφόρων μέτρων

Έστω ένας κανόνας, X  Y, η πληροφορία που χρειάζεται για τον υπολογισμό της εμπιστοσύνης και υποστήριξης του κανόνα μπορεί να υπολογιστεί από τον contingency table

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Μέτρηση Ενδιαφέροντος Συχνών Στοιχειοσυνόλων

Μειονεκτήματα της Εμπιστοσύνης

Μεγάλες τιμές υποστήριξης μπορεί να «διώξουν» ενδιαφέροντες κανόνες. Τι γίνεται με την εμπιστοσύνη;

Ενδιαφερόμαστε για τη σχέση μεταξύ αυτών που πίνουν καφέ και αυτών που πίνουν τσάι

Κανόνας Συσχέτισης: Tea  Coffee

Εμπιστοσύνη = P(Coffee|Tea) = 0.75

Ενώ ο κανόνας έχει υψηλή εμπιστοσύνη, ο κανόνας είναι παραπλανητικός

P(Coffee|Tea) = 0.9375

P(Coffee) = 0.9

Αγνοεί την υποστήριξη του RHS

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Μέτρηση Ενδιαφέροντος Συχνών Στοιχειοσυνόλων

Εξαιτίας τέτοιων προβλημάτων της υποστήριξης/εμπιστοσύνης,

Έχουν προταθεί πολλά αντικειμενικά μέτρα για τη μέτρηση του ενδιαφέροντος των κανόνων, που στηρίζονται κυρίως στην έννοια της στατιστικής ανεξαρτησίας

Ας δούμε ένα παράδειγμα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Μέτρα βασισμένα στη Στατιστική Συχνών Στοιχειοσυνόλων

Στατιστική Ανεξαρτησία

Πληθυσμός 1000 σπουδαστών

 • 600 σπουδαστές ξέρουν κολύμπι (S)

 • 700 σπουδαστές ξέρουν ποδήλατο (B)

 • 420 σπουδαστές ξέρουν κολύμπι και ποδήλατο (S,B)

 • P(SB) = 420/1000 = 0.42

 • P(S)  P(B) = 0.6  0.7 = 0.42

 • P(SB) = P(S)  P(B) => Στατιστική ανεξαρτησία

 • P(SB) > P(S)  P(B) => Positively correlated (θετική συσχέτιση)

 • P(SB) < P(S)  P(B) => Negatively correlated (αρνητική συσχέτιση)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Μέτρα βασισμένα στη Στατιστική Συχνών Στοιχειοσυνόλων

Μέτρα που λαμβάνουν υπ΄ όψιν τους τη στατιστική εξάρτηση

Για τη συσχέτιση: Χ  Υ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Μέτρα βασισμένα στη Στατιστική Συχνών Στοιχειοσυνόλων

Παράδειγμα: Lift/Interest

 • Κανόνας συσχέτιση: Tea  Coffee

 • Εμπιστοσύνη= P(Coffee|Tea) = 0.75

 • αλλά P(Coffee) = 0.9

 • Interest = 0.15/(0.9*0.2)= 0.8333 (< 1, άρα αρνητικά συσχετιζόμενα)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Μέτρα βασισμένα στη Στατιστική Συχνών Στοιχειοσυνόλων

Μειονεκτήματα του Lift & Interest

Μεγαλύτερο αν και σπάνια εμφανίζονται μαζί

c = 10/100 = 0.1

s = 1

c = 90/100 = 0.9

s = 1

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


Coefficient
-Coefficient Συχνών Στοιχειοσυνόλων

Μέτρα βασισμένα στη Στατιστική

Κανονικοποιημένη τιμή μεταξύ του -1 και 1

Δυαδική εκδοχή του Pearson’s coefficient

0: στατιστική ανεξαρτησία

-1: τέλεια αρνητική συσχέτιση

1: τέλεια θετική συσχέτιση

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


Coefficient1
-Coefficient Συχνών Στοιχειοσυνόλων

Μέτρα βασισμένα στη Στατιστική

 Coefficient ίδιος και για τους δύο πίνακες

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


Coefficient2
-Coefficient Συχνών Στοιχειοσυνόλων

Μέτρα βασισμένα στη Στατιστική

 • Είναι κατάλληλο για μη συμμετρικές (η απουσία και η παρουσία μετρούν το ίδιο)

 • Λόγω κανονικοποίησης, αγνοεί το μέγεθος του δείγματος

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


Is measure
IS-measure Συχνών Στοιχειοσυνόλων

Μέτρα βασισμένα στη Στατιστική

 • είναι το συνημίτονο αν θεωρηθούν δυαδικές μεταβλητές

 • γεωμετρικός μέσος της εμπιστοσύνης του Χ Υ και Υ  Χ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί πολλά μέτρα ανάλογα με την εφαρμογή

Με ποια κριτήρια θα επιλέξουμε ένα καλό μέτρο;

Πως έναν Apriori-style support based pruning επηρεάζει αυτά τα μέτρα;

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αποτίμηση Κανόνων Συσχέτισης πολλά μέτρα ανάλογα με την εφαρμογή

Σύγκριση Μέτρων

10 παραδείγματα contingency πινάκων:

Ιεράρχηση των πινάκων με βάση τα διάφορα μέτρα (1 ο πιο ενδιαφέρον, 10 ο λιγότερο ενδιαφέρον):

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αποτίμηση Κανόνων Συσχέτισης πολλά μέτρα ανάλογα με την εφαρμογή

Ιδιότητες ενός Καλού Μέτρου

 • Piatetsky-Shapiro:

 • 3 γενικές ιδιότητες που πρέπει να ικανοποιεί ένα καλό μέτρο M:

  • M(A,B) = 0 αν τα Α και Β είναι στατιστικά ανεξάρτητα

  • M(A,B) αυξάνει μονότονα με το P(A,B) όταν τα P(A) και P(B) παραμένουν αμετάβλητα

  • M(A,B) μειώνεται μονότονα με το P(A) [ή το P(B)] όταν τα P(A,B) και P(B) [ή P(A)] παραμένουν αμετάβλητα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


Variable permutation
Αλλαγή Διάταξης Μεταβλητών ( πολλά μέτρα ανάλογα με την εφαρμογήvariable permutation)

Ιδιότητες Μέτρων Αποτίμησης

Ισχύει M(A,B) = M(B,A)?

Συμμετρικά (symmetric) μέτρα:

 • support (υποστήριξη), lift, collective strength, cosine, Jaccard, κλπ

  Μη συμμετρικά (asymmetric) μέτρα:

 • confidence (εμπιστοσύνη), conviction, Laplace, J-measure, κλπ

Γενικά συμμετρικά μέτρα για στοιχειοσύνολα και μη συμμετρικά για κανόνες

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


Row column scaling
Κλιμάκωση Γραμμής/Στήλης ( πολλά μέτρα ανάλογα με την εφαρμογήRow/Column Scaling)

Ιδιότητες Μέτρων Αποτίμησης

Παράδειγμα Βαθμός-Φύλο (Mosteller, 1968):

κ3

κ4

κ1

κ2

2x

10x

Mosteller: Η συσχέτιση πρέπει να είναι ανεξάρτητη από το σχετικό αριθμό αγοριών-κοριτσιών στο δείγμα

Invariant under the row/column scaling operationαν Μ(Τ) = Μ(Τ’) όπου Τ o πίνακας contingency με μετρητές συχνότητας [f11, f10; f01; f00] και Τ’ o πίνακας contingency με μετρητές συχνότητας [κ1κ3f11, κ2κ3f10; κ1κ4f01; κ2κ4f00] όπου κ1, κ2, κ3, κ4 θετικές σταθερές

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


Inversion operation

Δοσοληψία πολλά μέτρα ανάλογα με την εφαρμογή 1

.

.

.

.

.

Δοσοληψία N

Αντιστροφή(Inversion Operation)

Ιδιότητες Μέτρων Αποτίμησης

Invariant under the inversion operationαν η τιμή της παραμένει η ίδια αν ανταλλάξουμε τις τιμές f11και f00και τις τιμές f10και f01

Χρήσιμο για συμμετρικές μεταβλητές

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


Null addition
Null Addition ( πολλά μέτρα ανάλογα με την εφαρμογήπροσθήκη μη σχετιζόμενων στοιχείων)

Ιδιότητες Μέτρων Αποτίμησης

Δεν επηρεάζονται από την αύξηση του f00όταν οι άλλες τιμές παραμένουν αμετάβλητες

Invariant measures:

 • support, cosine, Jaccard, κλπ

  Non-invariant measures:

 • correlation, Gini, mutual information, odds ratio, κλπ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αποτίμηση Κανόνων Συσχέτισης πολλά μέτρα ανάλογα με την εφαρμογή

Παράδοξο του Simpson

Students

c({HTVS=Yes}  {EM=Yes})=1/10=10%

c({HTVS=No}  {EM=Yes})=4/34=11.8%

Working adults

c({HTVS=Yes}  {EM=Yes})=99/180=55%

c({HTVS=No}  {EM=Yes})=54/120=45%

c({HTVS=Yes}  {EM=Yes})=98/170=57.7%

c({HTVS=No}  {EM=Yes})=50/86=58.1%

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Αποτίμηση Κανόνων Συσχέτισης πολλά μέτρα ανάλογα με την εφαρμογή

Παράδοξο του Simpson

c({HTVS=Yes}  {EM=Yes})=1/10=10%

c({HTVS=No}  {EM=Yes})=4/34=11.8%

Students

Working adults

c({HTVS=Yes}  {EM=Yes})=98/170=57.7%

c({HTVS=No}  {EM=Yes})=50/86=58.1%

c({HTVS=Yes}  {EM=Yes})=99/180=55%

c({HTVS=No}  {EM=Yes})=54/120=45%

a/b < c/d

p/q < r/s δεν συνεπάγεται ότι

(a+p)/(b+q) < (c+r)/(d+s)!

Είναι σημαντικό πως θα γίνει διαχωρισμός (stratification) των δεδομένων

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Υποκειμενικά Μέτρα Ενδιαφέροντος

 • Αντικειμενικά Μέτρα:

  • Ιεραρχούν τα αποτελέσματα με βάση στατιστικά στοιχεία που υπολογίζονται από τα δεδομένα

  • πχ., 21 μετρήσεις συσχέτισης (support, confidence, Laplace, Gini, mutual information, Jaccard, etc).

 • Υποκειμενικά Μέτρα:

  • Ιεράρχηση των προτύπων με βάση την ερμηνεία του χρήστη

   • Ένα πρότυπο είναι υποκειμενικά ενδιαφέρον αν είναι σε αντίθεση με αυτό που αναμένει ο χρήστης (Silberschatz & Tuzhilin)

   • Ένα πρότυπο είναι υποκειμενικά ενδιαφέρον αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί (Silberschatz & Tuzhilin)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Υποκειμενικά Μέτρα Ενδιαφέροντος

Interestingness (ενδιαφέρον) via Unexpectedness (μη αναμονή)

+

Pattern expected to be frequent

-

Pattern expected to be infrequent

Pattern found to be frequent

Pattern found to be infrequent

-

+

Expected Patterns

-

+

Unexpected Patterns

 • Χρειάζεται να μοντελοποιήσουμε τι αναμένει ο χρήστης (domain knowledge)

 • Χρειάζεται να συνδυάσουμε το τι αναμένεται από τους χρήστες με το τι δίνουν τα δεδομένα (δηλαδή τα πρότυπα που παίρνουμε - evidence)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Οπτικοποίηση: Απλός Γράφος Ενδιαφέροντος

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


I

Οπτικοποίηση Ενδιαφέροντος: Γράφος Κανόνων

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


Sgi mineset 3 0
Οπτικοποίηση: Ενδιαφέροντος (SGI/MineSet 3.0)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ II


ad