cz owiek mi o rodzina n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
CZ?OWIEK MI?O?? RODZINA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

CZ?OWIEK MI?O?? RODZINA - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

CZŁOWIEK MIŁOŚĆ RODZINA. od 1999 roku zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”. AKTUALNA SYTUACJA DOTYCZACA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH „WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CZ?OWIEK MI?O?? RODZINA' - fulton-workman


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

od 1999 roku zajęcia edukacyjne

„Wychowanie

do życia

w rodzinie”

aktualna sytuacja dotyczaca zaj edukacyjnych wychowanie do ycia w rodzinie
AKTUALNA SYTUACJA DOTYCZACA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH „WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE”

ustawa z dnia 7 stycznia 1993 roku (o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży)

Dz. U. Nr 17 poz. 78 z późn. zm.

Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka... z dnia 12 sierpnia 1999 r.

Dz. U. Nr 67 poz. 756 z 1999 r. z pózn. zm.

podstawa programowa - rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.

Dz. U. Nr 4 poz. 17 z 2009 r

realizacja zaj w poszczeg lnych typach szk
Realizacja zajęć w poszczególnych typach szkół

1. szkole podstawowej – po14 godz. w klasie V i VI2. gimnazjum – po 14 godz. w każdej klasie3. szkołach ponadgimnazjalnych – po 14 godz. w każdej klasiea) zasadniczej szkole zawodowej b) liceum ogólnokształcącym c) liceum profilowanym d) technikum – po 14 godzin w kl. I-III4. dotychczasowych szkołach ponadpodstawowych –

po 10 godz. w każdej klasie

nale y pami ta e
Należy pamiętać że:

Zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”

nie są to „obowiązkowe zajęcia edukacyjne

z przedmiotu"

są zajęciami, które szkoła maobowiązekzaplanować i umożliwić udział uczniom,

w większości przypadków są realizowanew ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.

Zajęcia te nie są tzw.

„zajęciami dodatkowymi"

czy też

„zajęciami pozalekcyjnymi".

trzy rodzaje edukacji
TRZY RODZAJE EDUKACJI

A) wychowanie do czystości (abstynencji

seksualnej);

B) biologiczna edukacja seksualna;

C) złożona edukacja seksualna.

edukacja seksualna typu a
Edukacja seksualna typu A

Przyjmuje za podstawę

ogłoszoną przez Papieską Radę ds. Rodziny

w 1995 r. instrukcję

"Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie".

edukacja seksualna typu b
Edukacja seksualna typu B

Biologiczna seksedukacja

opiera się na przekazie

informacji biologicznych,

informacji na temat

metod zapobiegania ciąży,

lecz nie promuje zasad moralnych

czy formacji duchowej.

edukacja seksualna typu c
Edukacja seksualna typu C

Bazuje na sześciu grupach zagadnień:

 • wiedza biologiczna nt. ludzkiej prokreacji;
 • informacje nt. rozwoju płciowego;
 • informacje nt. zapobiegania wykorzystywania

seksualnego;

 • informacje nt. kontroli urodzeń;
 • informacje nt. aborcji i jej dostępności;
 • informacje nt. środków antykoncepcyjnych oraz

ich dostępności.

pocz tki edukacji seksualnej
Początki edukacji seksualnej
 • 1928 r. Berlin - Magnus Hirschfeld zakłada Światową Ligę Reformy Seksualnej
 • liberalni seksuolodzy,
 • rozpowszechnienie antykoncepcji,
 • legalizacja aborcji,
 • legalizacja prostytucji,
 • upowszechnienia rozwodów,
 • wprowadzenia do szkół edukacji seksualnej bez zasad etycznych, a ograniczonej do biologizmu

i instruktażu stosowania środków antykoncepcyjnych.

slide11

1933 rok w Szwecji Narodowa Liga Wychowania Seksualnego, której w 1945 r. udało się wprowadzić do szwedzkich szkół obowiązkową edukację seksualną.

1952 rok powstajeMiędzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa (International Planned Parenthood Federation).

1964 rok Stany Zjednoczone - aktywną działalność na rzecz edukacji seksualnej prowadzi Rada Stanów Zjednoczonych ds. Informacji i Edukacji Seksualnej (SIECUS) wraz z Amerykańskim Stowarzyszeniem Wykładowców, Doradców i Terapeutów ds. Seksu (AASECT),

slide12

posiadająca filie w ponad 100 krajach,

w Polsce jej filią jest Towarzystwo Rozwoju Rodziny,

agendy ONZ, UNICEF, WHO,

Bank Światowy,

amerykańskie fundacje: Fundacja Forda oraz Fundacja Rockefellera.

slide13

Powszechnie edukację seksualną zaczęto wprowadzać w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej z końcem lat 60. i na początku lat 70.

 • USA od tego kraju - w latach 90. - rozpoczyna się pozytywny proces:
 • wycofywanie się władz oświatowych i państwowych

z programów liberalnej i permisywnej edukacji seksualnej

 • oraz wprowadzanie programów wychowania promujących pozamałżeńską abstynencję seksualną oraz wierność małżeńską.
zmiana polityki usa
Zmiana polityki USA

„Zdrowa ludność 2010”

 • zmniejszenie liczby nastolatków aktywnych seksualnie,
 • największą zmianą było jednak wprowadzenie abstynenckich programów edukacji seksualnej, które dokonują pozytywnej rewolucji w tamtejszym społeczeństwie.
slide15

1988 r. jedynie 2 proc. amerykańskich nauczycieli w szkołach średnich zalecało abstynencję jako jedyny pewny środek zapobiegania ciąży oraz chorobom wenerycznym,

1999 r. robiło to już 23 proc. nauczycieli,

obecnie w 96 proc. amerykańskich szkół średnich abstynencja jest nauczana jako najlepsza metoda zapobiegania ciąży,

z najnowszych badań wynika, że dotąd 86 proc. amerykańskich nastolatek i 83 proc. nastolatków otrzymało "formalny przekaz", jak odmawiać podjęcia aktywności seksualnej.

edukacja abstynencka
EDUKACJA ABSTYNENCKA

jedynym celem tej edukacji jest uczenie społecznych, psychologicznych i zdrowotnych korzyści wynikających z abstynencji seksualnej;

przedstawia seksualną abstynencję poza małżeństwem jako pożądaną normę dla uczniów na wszystkich poziomach nauczania;

uczy, że abstynencja seksualna jest jedyną pewną drogą zapobiegania chorobom wenerycznym i innym związanym z nimi problemom zdrowotnym, a także pewnym sposobem uniknięcia ciąż pozamałżeńskich;

slide17

uczy, że monogamiczne, wierne małżeństwo powinno stanowić standard dla współżycia seksualnego;

pokazuje, że pozamałżeńskie kontakty seksualne powodują negatywne skutki fizyczne i psychiczne;

wskazuje, że posiadanie dzieci pozamałżeńskich jest związane z negatywnymi skutkami dla nich samych, rodziców i społeczeństwa.

skutki zmiany polityki nauczania
SKUTKI ZMIANY POLITYKI NAUCZANIA

30-procentowy spadek ciąż u nieletnich

w USA spowodował powrót do najniższego poziomu od 1946 roku;

66-procentowy spadek ciąż u niezamężnych nastolatek między rokiem 1991 a 1995 przypisuje się wzrostowi zachowań abstynenckich;

53-procentowy spadek ciąż nieletnich między rokiem 1991 a 2001 przypisuje się zmianom w zachowaniach seksualnych, włączając w to abstynencję;

slide19

wskaźnik urodzeń wśród nastolatków

w wieku 10-14 lat obniżył się do poziomu najniższego od 1946 roku;

procent chłopców po inicjacji seksualnej w wieku 15-17 lat spadł z 43 proc. w roku 1995 do 31 proc. w 2002, zaś w przedziale wiekowym 18-19 lat z 75 proc. do 64 procent;

procent dziewcząt po inicjacji seksualnej

w wieku 15-17 lat spadł z 38 proc. w 1995 r. do 30 proc. w 2002;

slide20

zmniejsza się procent najmłodszych nastolatków (poniżej 15. roku życia) po inicjacji seksualnej;

w ciągu 12 lat między rokiem 1988 a 2000 nastąpił 17-procentowy spadek przypadków opryszczki typu 2, najczęstszego przypadku opryszczki narządów płciowych wśród ludzi wwieku od 14 do 49 lat.

wielka brytania
WIELKA BRYTANIA

najwyższy wskaźnik ciąż wśród nieletnich w Europie;

wiek inicjacji seksualnej obniżył się w latach 90. do 16 lat;

wzrasta także średnia liczba partnerów seksualnych wśród Brytyjczyków;

20-procentowy wzrost ostrych zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową wśród mężczyzn i 56-procentowy wśród kobiet;

slide22

zapadalność na chlamydię przenoszoną drogą płciową wzrosła o 223 proc. od 1996 r. i wynosi 109 000 zarejestrowanych przypadków;

wśród siedemnastolatek w roku 2004 zaszło w ciążę 20 921, w porównaniu do 20 835 w roku poprzednim (41 proc. z nich dokonało aborcji);

liczba dziewczynek poniżej 14. roku życia, które zaszły w ciążę, wzrosła z 334 w roku 2003 do 341 w 2004 roku (60 proc. tych ciąż zakończyło się aborcją).

permisywna edukacja seksualna
Permisywna edukacja seksualna

wszystkie szkoły mają obowiązek przeprowadzania lekcji edukacji seksualnej wśród uczniów w przedziale wiekowym między 11-14 lat (pojawiają się już nawet pomysły objęcia edukacją seksualną pięciolatków),

darmowa antykoncepcja i środki wczesnoporonne,

w szpitalach i przychodniach rozdawane są broszury z odpowiedziami na wszelkie pytania z tej dziedziny - od opisu działania pigułek po choroby weneryczne,

slide24

żeby dostać środki antykoncepcyjne, nie trzeba nawet iść do lekarza pierwszego kontaktu wystarczy udać się do kliniki planowania rodziny,

pigułki antykoncepcyjne przepisuje się nawet 10-letnim dziewczynkom,

nastolatki mogą się udać do specjalnych, przeznaczonych dla nich klinik,

w Szkocji np. działa organizacja Crew 2000, rozdająca prezerwatywy młodzieży od 13. roku życia,

slide25

angielskie władze oświatowe wprowadziły w lutym 2001 r. bezpłatne rozdawnictwo nawet 11-letnim uczennicom (bez wiedzy i zgody rodziców) pigułek poronnych typu RU-486,

oferowanie antykoncepcji dzieciom zgłaszającym się do lekarza z różnych powodów, program ma objąć już trzynastolatków .

efektywne programy edukacji
EFEKTYWNE PROGRAMY EDUKACJI

włączenie i zaangażowanie rodziców;

uświadamianie dzieciom konsekwencji swobody seksualnej;

wpajanie wartości moralnych;

uczenie abstynencji seksualnej;

usunięcie sprzecznych informacji na temat abstynencji;

slide27

redukowanie społecznej presji (głównie w mediach) związanej z nakłanianiem młodzieży do aktywności seksualnej;

nauczanie młodzieży umiejętności komunikacji, negocjacji i odmawiania.

zaj cia wychowanie do ycia w rodzinie powinny
zajęcia„Wychowanie do życia w rodzinie” powinny:

wspierać wychowawczą rolę rodziny,

promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności,

kształtować postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne,

stanowić spójną całość z pozostałymi działaniami wychowawczymi i profilaktycznymi szkoły.

slide29

Cele, zadania i treści zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie"

zawarte są w rozporządzeniu

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 23grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

w poszczególnych typach szkół

(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

szko a podstawowa
Szkoła podstawowa

Cele edukacyjne:

ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka

pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia

i akceptacji przemian okresu dojrzewania.

zadania szko y podstawowej
Zadania szkołypodstawowej

1. Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny.

2. Wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną.

3. Współpraca z rodzicami w przygotowaniu uczniów do

okresu dojrzewania i pozytywnego przyjęcia przejawów

związanych z rozwojem fizycznym i psychicznym dziecka.

4. Pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do

płciowości.

5. Wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i

społecznego, w tym koleżeństwa i przyjaźni.

tre ci nauczania
Treści nauczania

1. Podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miejsca

dziecka w rodzinie.

2. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne

świętowanie, spędzanie wolnego czasu.

3. Więź rodzinna, związki uczuciowe i inne relacje

w rodzinie; konflikty i ich rozwiązywanie.

4. Macierzyństwo i ojcostwo; podstawowa wiedza

dotycząca budowy i funkcjonowania układu

rozrodczego człowieka.

5. Ciąża, rozwój płodu, poród, przyjęcie dziecka jako

nowego członka rodziny.

slide33

6. Różnice i podobieństwa między chłopcami i

dziewczętami; identyfikacja z własną płcią;

akceptacja i szacunek dla ciała.

7. Zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania;

zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju.

8. Higiena okresu dojrzewania.

9. Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa;

postawy asertywne.

10. Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek

udzielanie sobie pomocy, współpraca,empatia.

11. Mass media - zasady i kryteria wyboruczasopism,

książek, filmów i programów telewizyjnych.

12. Instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny.

13. Odpowiedzialność za własny rozwój;

samowychowanie.

osi gni cia
Osiągnięcia

1. Prawidłowe komunikowanie, rozwiązywanie

konfliktów; empatia. 2. Dostrzeganie potrzeb własnych i innych ludzi;

wyrażanie uczuć, asertywność. 3. Rozpoznawanie i rozumienie psychofizycznych

przejawów dojrzewania.

4. Akceptowanie i poszanowanie własnego ciała.

5. Aktywny udział w życiu rodziny.

6. Umiejętne korzystanie z mass mediów.

gimnazjum
Gimnazjum

Cele edukacyjne:

przyjęcie integralnej wizji osoby; wybór

i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi,

rozwiązywanie problemów i pokonywanie trudności okresu dorastania.

zadania szko y gimnazjum
Zadania szkołygimnazjum

1. Stymulowanie procesu samowychowania.

2. Współpraca z rodzicami w zakresie prawidłowych

relacji między nimi a dzieckiem. 3. Pomoc we właściwym przeżywaniu okresu

dojrzewania. 4. Wzmacnianie procesu identyfikacji z własną płcią. 5. Wspieranie rozwoju moralnego i kształtowania

hierarchii wartości.

slide37

6. Promowanie integralnej wizji seksualności człowieka;

ukazanie jedności pomiędzy aktywnością seksualną

a miłością i odpowiedzialnością.

7. Tworzenie klimatu dla koleżeństwa, przyjaźni oraz

szacunku dla człowieka.

8. Pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na podstawowe

pytania egzystencjalne.

9. Informowanie o możliwościach pomocy - system

poradnictwa dla dzieci i młodzieży.

tre ci nauczania1
Treści nauczania

1. Rozwój człowieka: faza prenatalna, narodziny, faza

niemowlęca, wczesnodziecięca, przedpokwitaniowa,

dojrzewania, młodości, wieku średniego, wieku

późnego. Życie jako fundamentalna wartość.

2. Budowa prawidłowych relacji z rodzicami. Konfliktpokoleń; przyczyny i sposoby rozwiązywania konfliktów. Odpowiedzialność wszystkich za atmosferę panującą w rodzinie. Rodzina niepełna.

3. Rola autorytetów w życiu człowieka.

4. Relacje międzyosobowe i ich znaczenie.

Przyjaźń, zakochanie, miłość; pierwsze fascynacje, miłość platoniczna, miłość młodzieńcza, miłość dojrzała.

5. Zachowania asertywne.

6. Podstawowe informacje o rozwoju seksualnym człowieka: tożsamość płciowa: kobiecość i męskość.

slide39

7. Dojrzewanie. Rozumienie i akceptacja kryteriów dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej.

8. Problemy i trudności okresu dojrzewania (napięcia seksualne, masturbacja), sposoby radzenia sobie z nimi, pomoc

w rozeznaniu sytuacji wymagających porady lekarza

lub innych specjalistów.

9. Różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt

i chłopców; postawy i wzajemne oczekiwania.

10. Zagrożenia okresu dojrzewania: presja seksualna,

uzależnienia, pornografia, prostytucja nieletnich.

11. Główne funkcje płciowości: wyrażanie miłości,

budowanie więzi i rodzicielstwo.

12. Inicjacja seksualna; związek pomiędzy aktywnością

seksualną a miłością i odpowiedzialnością;

dysfunkcje związane z przedmiotowym traktowaniem

człowieka w dziedzinie seksualnej. Ryzyko związane

z wczesną inicjacją.

slide40

13. Kształtowanie i akceptacja tożsamości płciowej.

Możliwości pomocy w pokonywaniu trudności związanych

ztożsamością płciową.

14. Płodność wspólną sprawą kobiety i mężczyzny.

15. Planowanie rodziny. Metody rozpoznawania płodności.

Antykoncepcja, aspekt zdrowotny, psychologiczny i etyczny.

16. Infekcje przenoszone drogą płciową. AIDS: drogi

przenoszenia zakażenia, profilaktyka, aspekt społeczny.

17. Wartości związane z seksualnością człowieka: męskość,

kobiecość, miłość, małżeństwo, rodzicielstwo. Znaczenie

odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości oraz

budowaniu trwałych i szczęśliwych więzi.

18. Wpływ sposobu spędzania wolnego czasu na człowieka

(w tym korzystania ześrodków masowego przekazu).

osi gni cia1
Osiągnięcia

1. Znajomość organizmu ludzkiego i zachodzących

w nim zmian oraz akceptacja własnej

płciowości.

2. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć.

3. Kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie

wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi

normami i wartościami.

4. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności.

slide42

5. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności

seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.

6. Korzystanie ze środków przekazu w sposób

selektywny, umożliwiający obronę przed ich

destrukcyjnym oddziaływaniem. 7. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej

rodziny. 8. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich

wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec

siebie. 9. Umiejętność korzystania z systemu poradnictwa dla

dzieci i młodzieży.

polskie do wiadczenia
POLSKIE DOŚWIADCZENIA

Uniwersytet Gdański

(Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych)

przeprowadził w 1999 r. badania

nad wpływem zajęć szkolnych

"Wychowanie do życia w rodzinie"

na normy i wartości uczniów.

slide45

Przeprowadzono je na próbie

1043 uczniów

w ponadpodstawowych szkołach

województwa pomorskiego.

Okazało się, że dobrze przygotowane

i przeprowadzone zajęcia

mają pozytywny wpływ

na wyznawane przez młodzież wartości.

problematyka podj tych bada dotyczy a nast puj cych zagadnie
Problematyka podjętych badań dotyczyła następujących zagadnień:

Obraz małżeństwa i rodziny w świadomości młodzieży.

Postawy wobec norm regulujących życie seksualne.

Postawy wobec wybranych norm i zjawisk społeczno-moralnych.

inicjacja seksualna badania cbos przeprowadzone w kwietniu 2008 r 495 os b w wieku 13 21 lat

INICJACJA SEKSUALNAbadania CBOS przeprowadzone w kwietniu 2008 r. 495 osób w wieku 13-21 lat

Miłość jest najważniejszym powodem inicjacji seksualnej.

Wśród osób, które mają już za sobą inicjację seksualną, 27% przyznało się do współżycia z przygodnie poznaną osobą (często dzieje się to pod wpływem alkoholu).

52,3% z nich przyznała, że stosowała w tych sytuacjach środki antykoncepcyjne.

14,6% przypadków wpływ na decyzję o podjęciu współżycia ma presja ze strony otoczenia

(19% chłopców i 9% dziewcząt ulega tej presji).

5. Dla dorastającej dziewczyny szczególnie ważna jest atmosfera w domu rodzinnego i relacje osobowe.