Download
f m dostojevskij zlo in a trest n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
F. M. Dostojevskij : Zločin a trest PowerPoint Presentation
Download Presentation
F. M. Dostojevskij : Zločin a trest

F. M. Dostojevskij : Zločin a trest

347 Views Download Presentation
Download Presentation

F. M. Dostojevskij : Zločin a trest

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. F. M. Dostojevskij: Zločin a trest Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 2. F. M. Dostojevskij • 1821 – 1881 • prozaik zakladatel moderního románu  ovlivnil rozvoj PSYCHOLOGICKÉHO ROMÁNU  tvz. proud svědomí (srovnej V. Wolfová, J. Joyce)

 3. Okamžiky, které ovlivnily jeho tvorbu 1 • Narozen do rodiny štábního lékaře v Moskvě • Otec získal šlechtický titul zakoupením pozemků s nevolníky • Jak dopadl tatínek? Despotický a svárlivýotecbylubitskupinousvýchnevolníkůnapolnícestě. Bezesvědků. Nikdonebylsouzen. Kolektivnívina? Pravděpodobně…

 4. Okamžiky, které ovlivnily jeho tvorbu 2 • Stýká se s Petraševci • V roce 1849 je odsouzen k trestu smrti • Píše: „...22. prosince nás přivezli na Semjonovské náměstí. Tam nám všem přečetli rozsudek smrti, dali políbit kříž, zlomili nám nad hlavami kordy a oblékli nás do popravních šatů (bílé košile). Pak tři z nás postavili k sloupu, u něhož se vykonával rozsudek. Volali nás po třech, měl jsem tehdy jít ve druhé skupině a života mi nezbývalo víc než minuta...“

 5. Okamžiky, které ovlivnily jeho tvorbu 3 • Trest je na poslední chvíli zrušen. • Dostojevského čekají 4 roky v káznici na Sibiři (Omsk). • Dalších 6 let tam slouží u vojenské posádky. • Nepochybně tyto roky, jimž předcházely výslechy tajné policie a cesta na popraviště, roky prožité v koncentračních podmínkách, zánět nervů, zhoršení epilepsie a úplný duševní převrat, byly zkouškou jeho mocného ducha.

 6. Charakteristické rysy jeho prózy Těžiště je přeneseno z vnějšího děje na zkoumání vnitřního života Využití vnitřního monologu Hrdinové jsou postaveni do rozhodujících živ. situací Lidé s duševními poruchami, vášnivci, blouznivci, prostitutky, revolucionáři Prvek zpomalení, aby měl autor prostor pro psychologickou sondu Dostojevskij kritizuje vypjatý individualismus, který v důsledku vede k duševnímu rozvratu, sebevraždě či despotismu E. Filla: Čtenář Dostojevského (1907)

 7. ZLOČIN A TREST HLAVNÍ POSTAVY • Rodion Raskolnikov • Soňa • Dmitrij Razumichin • Porfirij Petrovič • Marmeladov • Alena Ivanovna - lichvářka • Lizaveta

 8. ZLOČIN A TREST • Jak Dostojevskij charakterizoval tento román? „Je to psychologický záznam zločinu. Mladý člověk z maloměšťácké rodiny, vyloučený z řad posluchačů univerzity, žijící v krajní bídě, podlehne z lehkomyslnosti a názorové rozkolísanosti některým podivným „nedonošeným“ idejím. Rozhodne se jedním rázem zbavit své hanebné situace a zabije jednu stařenu. Ta je zlá, hanebná a ničí život jiným. Není k ničemu! Rozhodne se tedy lichvářku zabít a okrást... a potom vést čestný život a tímto způsobem „smýt zločin“. Před vrahem však vyvstávají nečekané pocity trýznící jeho srdce. Boží pravda a pozemský zákon vyžadují, co jejich jest, a vrah končí tím, že je nucen se sám jít udat.“

 9. ZLOČIN A TREST • Kriminální zápletka je jen stavebním kamenem • Odhalení lidského nitra Dřeň, nahota člověka, jeho duše • Román psychologické sondy, filozofických úvah • Přerod člověka, jeho znovuzrození • Kritika absolutního individualismu

 10. Kontrasty ve Zločinu a trestu • Raskolnikov • Soňa Racionální x blouznící Sobecký x milující Chladný x vřelý Tichý x exaltovaný Nečistá (prostituce) x naprostonesobeckáláska a oddanost Naivita x síla a odhodlání Dítě x žena

 11. Legendární inscenace • Podívejte se na ukázku inscenace Zločin a trest v podání herců z Divadla v Řeznické ulici v Praze

 12. Citace: • Fjodor Michajlovič Dostojevskij. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-03-09]. • [AUTORSKY ZPRACOVALY TAŤÁNA POLÁŠKOVÁ, Kateřina Srnská. Literatura pro 2. ročník středních škol: zkrácená verze. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2000, 375 s. Edice českého jazyka a literatury. ISBN 978-807-3581-848. • KAUTMAN, František. Dostojevskij-věčný problém člověka. Praha: Rozmluvy. • TOMEŠ, Josef. Český biografický slovník XX. století.* l. díl A-J. 1. vyd. Praha: Paseka, 1999, 634 s. ISBN 80-718-5245-7. • Soubor:Dostoevsky 1872.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-03-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dostoevsky_1872.jpg • Soubory zlocin-a-trest.jpg. Dostupné z http://www.navecer.cz/vsechny-akce/kultura/divadlo/drama-zlocin-a-trest-3670.html • Česká Televize: Legendární inscenace. Česká televize [online]. [cit. 2013-03-10]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10396278805-legendarni-inscenace/21254215099-zlocin-a-trest/

 13. Tento DUM zpracovala Mgr. Veronika Sivková, 4. 3. 2013, Havířov