karol miarka nieustraszony trybun polskiego ludu na g rnym l sku l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Karol Miarka Nieustraszony trybun polskiego ludu na Górnym Śląsku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Karol Miarka Nieustraszony trybun polskiego ludu na Górnym Śląsku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32
fulbright

Karol Miarka Nieustraszony trybun polskiego ludu na Górnym Śląsku - PowerPoint PPT Presentation

168 Views
Download Presentation
Karol Miarka Nieustraszony trybun polskiego ludu na Górnym Śląsku
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Karol MiarkaNieustraszony trybun polskiego ludu na Górnym Śląsku Autor: Beata Kozielska-Oleś, SP 21 im. Karola Miarki w RybnikuRybnik, 2007

 2. Urodził się22 października 1825 rokuw Pielgrzymowicach na Śląsku

 3. Karol Miarkasyn nauczyciela, Antoniego rodem z Mikulczyci Karolinyz Borówków.

 4. Dom,w którym urodził się Karol Miarka i szkoła, w której się uczył

 5. Obecnie w tym miejscu mieści się przedszkole a pamiątkowe tabliceprzypominają o tym, kto się tu urodził.

 6. Kapliczka ufundowana przez Karola Miarkę przy obecnej ul. Rymera w Mikołowie

 7. Kościółek pw. św. Katarzynyw Pielgrzymowicachw którym Karol Miarka został ochrzczony, a później pracował jako organista

 8. Karol Miarka uczył się:- w szkole w Pszczynie,- w gimnazjum w Gliwicach- w seminarium nauczycielskimw Głogówku. Cała jego edukacja była niemiecka

 9. Karol Miarka z żoną Emilią

 10. Pracował jako nauczyciel w Lędzinach, Urbanowicachi Piotrowicach. Po śmierci ojca objął szkołęw Pielgrzymowicach.Czuł się wtedy Niemcem.

 11. Na dalszy kształt życia Karola Miarki znaczący wpływ miały trzy osoby:- ksiądz Bernard Bogedain, późniejszy biskup- Józef Chociszewski- Paweł Stalmach

 12. Karol Miarka po spotkaniu z ks. Bernardem Bogedainem zaczął na nowo uczyć się języka polskiego. Zrozumiał, że należy pielęgnowaći szanować język polski.

 13. Nadzorował pracę szkół. Był Niemcem, ale pięknie mówił po polsku. Uważał, że Polacy mają prawo i obowiązek posługiwać się swoim rodzinnym językiem. Ksiądz Bernard Bogedain

 14. Paweł Stalmach przyjaciel Karola.Sprowadził Miarkę do Cieszyna i udowodnił mu, że Polacy posiadają własną literaturę.

 15. Józef Chociszewski – pisarz, wydawca publicysta. Dokształcał Karola Miarkę w zakresie historii i literatury

 16. W tym artykule Karol Miarka odważnie skrytykował niemiecką politykę wobec Polaków

 17. Otto von Bismarck – nieprzejednany wróg Karola Miarki

 18. Karol Miarkawspółpracowałz redagowaną przez Pawła Stalmacha „GwiazdkąCieszyńską” w której opublikował “Górkę Klemensową”

 19. Dziełem życia był tygodnik - ”Katolik” wydawany najpierw w Królewskiej Hucie, późniejw Mikołowie.Jednoz najważniejszych pism walczących o polskość ludu śląskiego.

 20. W latach 1868-1869 redagował czasopismo „Zwiastun Górnośląski”

 21. W Mikołowie Karol Miarka założył własną drukarnię i wydawnictwo, które zasłużyło się w krzewieniu polskiego czytelnictwa na Śląsku

 22. Syn Karola Miarki - Karol młodszy kontynuował dziełoojca

 23. Karol Miarka syn, wznawiał dzieła ojcai zapoczątkował wydawanie kalendarzy

 24. Karol Miarka nie tylko bronił języka polskiego i wiary katolickiej ale był również obrońcą ludzi i ich praw.Powołał stowarzyszenie Kasyno Katolickie, w którym organizował m. in. spotkania teatralne

 25. Władze pruskie ukarały Karola Miarkę za artykuły w obronie języka polskiegoi praw kościoła katolickiego. W więzieniach spędził w sumie 3 lata

 26. Zmarł w Cieszynie15 sierpnia1882 r. Został pochowanyw Grobowcu Zasłużonych na cmentarzu w Cieszynie

 27. -artykułów -powieści -dramatów -komedii -sztuk teatralnych Karol Miarka jest autorem:

 28. Dorobek pisarski Powieści:„Górka Klemensowa”,„Husyci na Górnym Śląsku”, „Szwedzi w Lędzinach”, „Petronela pustelnica na Górze św. Anny”Dramaty:„Sąsiedzi w na granicy”, „Żłóbek”, „Bóg widzi”, „Sądy Boże”

 29. Sztuki teatralne: „Kulturnik”, „Żuawi, zdarzenie z najnowszych czasów”,„Dzwonek św. Jadwigi”Komedie:„Mosiek spekulant”, „Podarunek Żydowski”, „Stawka”, „Rewolucja kobiet”

 30. Popiersie Karola Miarki w sali obrad Sejmu Śląskiego w Katowicach

 31. Bibliografia:Bromboszcz Bogusław, Szendzielorz Ryszard: Drukarnia im. Karola Miarki w Mikołowie. Mikołów: Drukarnia im. K. Miarki „Tolek”, 2005. ISBN 83-909503-5-9. s. 22-42.Grim Em: Paweł Satalmach, Karol Miarka. Katowice; Cieszyn: Komitet obchodu 100 rocznicy urodzin P.Stalmacha i K. Miarki, 1924.Miarka Karol: Głos wołającego na puszczy Górnośląskiej czyli o stosunkach ludu polskiego na Śląsku. Katowice: Śląsk, 1984.Miarka Karol: Górka Klemensowa. Powieść z czasów zaprowadzenia chrześcijaństwa na Śląsku. Katowice, Lędziny: Secesja, 1992. ISBN 83-216-0392-0Mierzwa Irena: Działalność wydawnicza Karola Miarki młodszego. Opole:Instytut Śląski, 1976.Miekina Leon: Karola Miarki związki z Cieszynem. Cieszyn: Towarzystwo Miłośników Regionu, 1985.Moskal Jerzy, Wilczek Stanisław: Album pisarzy śląskich. Opole:Instytut Śląski, 1976.Musiolik Longin: Śląscy patroni rybnickich ulic. Rybnik, PTTK, 1994. s. 27.Źródło ilustracji:Biedroń Jacek, Bojdoł Andrzej, Bromboszcz Bogusław, Dmetrecki Mariusz, Pilszak Janusz,Szendzielorz Ryszard: Drukarnia im. Karola Miarki w Mikołowie. Mikołów: Drukarnia im. K. Miarki „Tolek”, 2005.