fordelene ved v re mange er mange n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fordelene ved å være mange er mange PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fordelene ved å være mange er mange

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Fordelene ved å være mange er mange - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Fordelene ved å være mange er mange. LOfavør - Merverdi i medlemskapet ditt. 2012. 1. 13. juni 2012. 2. 13. juni 2012. Kollektive forsikringer. 3. Disse forsikringskodene kan du finne igjen på kortet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fordelene ved å være mange er mange' - fulbright


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fordelene ved v re mange er mange
Fordelene ved å være mange er mange

LOfavør - Merverdi i medlemskapet ditt

2012

1

13. juni 2012

slide2

2

13. juni 2012

kollektive forsikringer
Kollektive forsikringer

3

Disse forsikringskodene kan du finne igjen på kortet

(dvs har du en eller flere av disse bokstavene på kortet, har du forsikringen via kontingenten eller

forbundet ditt )

Kollektiv hjem - H

Grunnforsikring -G

Fagforbundets stønadskasse -O

Gruppelivsforsikringer - O (gjelder EL&IT, NOF, NFF og Postkom)

Fritidsulykkesforsikring - F

Reiseforsikring - R

Fagforbundets gruppeforsikring (B,C,K)

13. jun. 2012

slide4

Kollektiv hjemforsikring

Som LO- medlem har du Norges beste innboforsikring i medlemskapet ditt

Dette er den eneste innboforsikringen i Norge uten øvre forsikringssum, som betyr at du slipper å

oppgi verdien på forhånd. Dette gir deg trygghet for at du får tilbake det tingene dine er verdt.

Lav egenandel

Egenandelen er på kun kr 3000.-

Er det to eller flere personer i husstanden som har LOfavør Kollektiv hjem bortfaller egenandelen.

Ved typiske uhell dekkes imidlertid kun skader over kr 1000.-

For yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden, gjelder forsikringen når disse

midlertidig oppholder seg i Norden. Forsikringssummen er begrenset til kr 300.000.-

NB! Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder ditt medlemskap

Forsikringen gjelder ikke NJF og NFL, elevmedlemmer og personer som har valgt å reservere seg

Kode H

på kortet

slide5

Kollektiv hjemforsikring

Forsikringen dekker blant annet:

 • Skade på innbo og løsøre i hjemmet ditt i forbindelse med brann, eksplosjons- og vannledningsskade
 • Bygningsmessige forandringer hvis noen i husstanden blir avhengig av rullestol
 • Tyveri i forbindelse med innbrudd
 • Skader ved typiske uhell
 • Gjenstander som er midlertidig utenfor hjemmet som blir stjålet fra motorvogn, campingvogn eller båt
 • Matvarer i fryseboks
 • Låst sykkel utenfor forsikringsstedet
 • Flyttegodset ditt mot transportskader innen Norden
 • Rettshjelp når sikrede er part i egenskap av privatperson
 • Ansvarsforsikring

Kode H

på kortet

slide6

Grunnforsikring

LOfavør Grunnforsikring er ment å være en økonomisk førstehjelp ved dødsfall – i både fritid og

arbeidstid, hele døgnet i hele verden.

Utbetalingen er høyest i de livsperiodene hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst.

Erstatningen utbetales uansett dødsårsak, og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre

livsforsikringer.

Yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden har rett til dobbel forsikringssum

Forsikringen dekker blant annet

 • Deg som medlem
 • Ektefelle /samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 21 år
 • Dødsfall uansett årsak i fritid og arbeidstid
 • Hele døgnet i hele verden
 • 16 500 kroner per barn under 21 år ved dødsfall

Denne forsikringen beholder du livet ut så lenge du opprettholder medlemskapet ditt

Kode G

på kortet

slide7

Fritidsulykkesforsikring

Forsikringen gir deg som medlem erstatning hvis du blir utsatt for en ulykke i

fritiden.

Forsikringen dekker blant annet

 • Deg som medlem frem til fylte 70 år
 • Ulykkesskader i fritiden som fører til varig medisinsk invaliditet eller død
 • Behandlingsutgifter til lege og tannlege, fysioterapi og lignende etter ulykkesskade som ikke dekkes av trygder eller fra annet hold, med inntil 5% av forsikringssummen
 • Behandling og opphold hos private legevakter og klinikker etter samme satser som ved behandling i offentlig institusjon

Gjelder i tidsrommet hvor du ikke er dekket av den lovpålagte yrkesskadeforsikringen

Kode F

på kortet

slide8

Reiseforsikring

Vi tilbyr deg to typer reiseforsikring, og du velger selv den som passer deg best

Felles for begge er at de dekker hele året og at avbestillingsforsikring er inkludert. I tillegg får du 24

timers nødassistanse over hele verden

LOfavør Standard reiseforsikring dekker blant annet:

- Reiseforsikringen dekker deg som medlem, ektefelle/samboer, samt barn under 20 år, uavhengig

om familien reiser samlet eller hver for seg.

- Reiser inntil 45 dager så sant reisen innebærer minst en overnatting

- Tyveri av, og skade på reisegods

- Reisesyke og hjemtransport med ubegrenset beløp

- Reiseansvar med inntil 5 millioner

- Nødvendig utlegg ved forsinket bagasje m.m

- Reiseulykke

LOfavør Topp reiseforsikring dekker blant annet:

- Både ferie-, fritids- og yrkesreiser

- Ulykkesforsikringen gjelder hele døgnet – også utenom reiser

- Høyere erstatningssummer på reisegods, avbestilling, penger etc

- Alt som nevnes under standard reiseforsikring

Dersom denne forsikringen IKKE er kollektiv, dvs ligger i din medlemskontingent, kan du tegne den i din nærmeste SpareBank 1 bank.

NB! Du vil da ikke få koden på kortet, du får bare et eget reiseforsikringsbevis

Standard

Reiseforsikring

Kr 1041.- pr år

Topp

Reiseforsikring

1524.- pr år

slide9

Student- og lærlingforsikring

Individuelle forsikringer

Det siste du har lyst til å bekymre deg for i denne perioden er økonomien. For

en veldig god pris får du:

HELÅRS REISEFORSIKRING

 • Gjelder alle ferie- og fritidsreiser hele året med minst én overnatting – med varighet inntil 45 dager.
 • Dekker reisegods, hjemtransport, avbrutt reise, reiseulykke, forsinkelse, reiseansvar og rettshjelp.
 • Dekker utgifter til lege, sykehusopphold, medisin med mer dersom du blir syk på reisen.
 • Avbestillingsforsikring er inkludert.
 • Du får 24 timers nødassistanse uansett hvor i verden du befinner deg.

ULYKKESFORSIKRING

 • Gjelder hele døgnet – også på arbeidsplassen
 • Dekker behandlingsutgifter etter ulykkesskade
 • Dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet* eller død

*Med varig medisinsk invaliditet menes livsvarig skade på kroppen, eller tap av kroppsdeler/sanser eller nedsatt funksjon i disse.

NB! Som LO medlem har du allerede markedets beste innboforsikring i medlemskapet ditt

DU FÅR

For kun 866.- pr år,

LOfavør

Student- lærlingforsikring

slide10

Bilforsikring

Bilforsikring

Forsikringen gir deg gode vilkår, lavere egenandel og høyere startbonus enn

det som er vanlig

Lavere pris på beste dekning

Lavere egenandel (3.000.-)

Markedets raskeste bonusopptjening (10 år)

Toppbonus inntil fire år raskere enn det som er vanlig i markedet

Markedets høyeste startbonus (30%)

I tillegg unngår du bonustap ved første skade etter kun 3 skadefrie år med

75 prosent bonus

Du kan velge mellom Ansvar – Minikasko – Kasko og Toppkasko

Ønsker du ungdomsgaranti?

Låner du bort bilen til personer under 23 år, er det større sjanse for at uhell kan skje. Derfor økes normalt

egenandelen ved kaskoskader med 6 000 kroner. Ved kjøp av vår ungdomsgaranti for kr 900 pr år, slipper du den

økte egenandelen. Dersom du har brukere av bilen under 23 år, vil forsikringen også koste noe mer

slide11

LOfavør Bilforsikring

LOfavør Bilforsikring sammenlignet med ordinær bilforsikring

Dekning

LOfavør Bilforsikring

Vanlig bilforsikring i markedet

Startbonus

30%

20%

Bonus bil nr. 2

Inntil 70%

Inntil 50%

Antall år til topp bonus

10 år

15 år

Standard egenandel

3 000

4 000

Egenandel brann/tyveri

3 000

4 000

Egenandel rettshjelp

3 000 + 20%

4 000 + 20%

Ved selvvalgt forhøyet egenandel for å redusere premien, er denne kr 1 000 lavere for LOfavør Bilforsikring enn for ordinær bilforsikring

slide12

Bilforsikring

Ungdomsavtale – for bileiere under 23 år

Forsikringen gir deg gode vilkår, lavere egenandel og høyere startbonus enn det som er vanlig

Forsikringen er noe dyrere for personer under 23 år grunnet høyere skadestatistikk. Du får

tilbakebetalt dette tillegget med renter hvis du kjører skadefritt i 5 år fra første innbetaling. Du

må ha hatt bilforsikringen hos oss i hele perioden

Toppbonus inntil fire år raskere enn det som er vanlig i markedet

på hele 30%

I tillegg unngår du bonustap ved første skade etter kun 3 skadefrie år med

75 prosent bonus

Toppbonus inntil fire år raskere enn det som er vanlig i markedet

Startbonus på hele 30%

I tillegg unngår du bonustap ved første skade etter kun 3 skadefrie år med

75 prosent bonus

slide13

Husforsikring

Vi tilbyr to typer LOfavør Husforsikring, og du får hjelp til å velge den som passer best for

deg.

Dersom huset ditt blir totalskadet, bygger vi det opp på nytt uten å trekke fra for elde og

slitasje (fullverdigaranti). I tillegg er du dekket mot insekter, sopp og råte.

Et oppgjør – en kontaktperson – en egenandel

Det er mye enklere å samle hus- og innboforsikringen gjennom LOfavør. Dersom hjemmet ditt blir skadet, slipper du å

fortelle den samme historien til to ulike forsikringsselskaper. Dessuten trekkes du bare en egenandel og får et raskere

og tryggere oppgjør.

slide14

Skadeforsikringer

Individuelle forsikringer

LOfavør Motorsykkelforsikring

Vi tilbyr kasko og minikasko i tillegg til den lovpålagte ansvarsforsikringen. Felles for disse er at de gir deg toppbonus inntil fire år raskere enn det som er vanlig i markedet og hele 30 prosent i startbonus. I tillegg unngår du bonustap ved første skade etter kun 3 skadefrie år med 75 prosent bonus.

LOfavør Campingvogn/tilhenger

Vi tilbyr to typer forsikring: kasko og minikasko

LOfavør Moped og snøscooter

Som eier av kjøretøy er du lovpålagt å ha ansvarsforsikring.

LOfavør Verdisak

Verdisakforsikringen dekker skade på eller tap av kostbare gjenstander i hele verden – også når du er på reise (NB! kun kr 1000.- i egenandel)

LOfavør Ulykkesforsikring

 • LOfavør Ulykkesforsikring kan være en aktuell forsikring for deg og familien, fordi ulykker som skjer i fritiden ikke er dekket av yrkesskadeforsikring. Dette er en rimelig forsikring for hele familien som vil bidra til å begrense økonomiske konsekvenser etter at ulykken har rammet. ( pris pr år kr 440.-)

NB! Også lav egenandel på alle de nye LOfavør forsikringene - kun kr 3 000.-

slide15

Skadeforsikringer

Individuelle forsikringer

LOfavør Fritidsbåt

Vi tilbyr deg tre typer båtforsikring, og du velger selv den som passer deg best. De to beste gir deg dagserstatning hvis båtferien blir spolert

Toppkasko – Kasko – Minikasko

50% rabatt på båtførerkurset hvis du er kunde i SB1 eller medlem av redningsselskapet

15% rabatt på båtforsikringen hvis du er medlem av redningsselskapet

LOfavør Fritidshus

Vi tilbyr deg to typer hytteforsikring, Dersom hytta blir totalskadet bygger vi ny uten å trekke fra for elde og slitasje

( fullverdigaranti).

Standard

Topp – hvis du velger denne kan du også dekke deg mot insekter, sopp og råte

LOfavør Hunde- og katteforsikring

For firbente familiemedlemmer dekker vi veterinærutgifter ved sykdom eller skade. Du får også erstatning hvis kjæledyret ditt dør, må avlives eller blir borte, og også ved sykdom eller ulykke

NB! Også lav egenandel på alle de nye LOfavør forsikringene - kun kr 3 000

slide16

Barne- og ungdomsforsikring

Nyhet!

Blir barnet ditt rammet av alvorlig sykdom eller ulykke kan dette få store økonomiske

konsekvenser for deg og barnet.

Barne- og ungdomsforsikringengir deg og barnet ditt trygghet.

Her er noen av dekningene:

 • Sikrer barnet ditt trygghet for inntekt frem til pensjonsalder
 • Gir deg dagpenger ved barnets sykehusopphold
 • Gir deg erstatning for behandlingsutgifter ved ulykke
 • Gir deg støtte til tilpasning av bolig og tekniske hjelpemidler

Uførepensjon for barn og unge

Som medlem kan du kjøpe LOfavør Barne- og ungdomsforsikring til dine barn mellom 2 mnd og 16 år

Forsikringen varer frem til barnet fyller 20 år, MEN inkluderte uføredekninger fortsetter automatisk

med barnet inn i voksenlivet – uten ny egenerklæring om helse

NB! For å kunne tegne LOfavør Barne- og ungdomsforsikring kreves det helseerklæring

 • Ekstra fordel for deg som er
 • Medlem av et LO forbund
 • Ingen egenandeler
 • Veiledningstelefon
 • 21 02 57 77
slide17

Personforsikringer

Med LOfavør Personforsikring får du lavere omkostninger enn

på tilsvarende ordinære forsikringer

Ikke etableringsgebyr

Ikke gebyr ved endring av forsikringer

Ved kjøp av LOfavør Personforsikring blir du automatisk e-kunde:

 • Ingen administrasjonskostnader eller termingebyrer
 • Mindre papirpost
 • Lett tilgjengelige forsikringsdokumenter
 • Velger du å IKKE være e-kunde, blir administrasjonskostnadene likevel lavere enn for ordinære personforsikringer

Ektefelle, samboer og barn får de samme fordelene når familiens personforsikringer samles på samme betalingsavtale

Det må leveres egenerklæring om helse, som må godkjennes av SpareBank 1 Livsforsikring

LOfavør Personforsikring kan kjøpes hos SpareBank 1

slide18

Hvorfor anbefaler LOfavør

Personforsikring ?

Vi er spesielt opptatt av at du sikrer deg økonomisk hvis du ikke kan jobbe normalt

lenger. De økonomiske konsekvensene av å ikke kunne jobbe er så store at vi anbefaler

alle å vurdere en personforsikring. Det kan være lurt å forsikre seg for en sum som

dekker lån og eventuelt tapt inntekt.

Dessverre er det slik at mange av oss vil bli uføre, enten permanent eller i en periode.

Og nordmenn rammes av uførhet i alle aldre.

Hvis du vil se hva du får fra folketrygden hvis du blir ufør, gå inn på vår uførekalkulator på

www.lofavor og angi din alder og årsinntekt

Mobil App

slide19

Livsforsikring

Hvorfor LOfavør Livsforsikring?

De fleste baserer familielivet på mer enn en husholdningsinntekt, og et dødsfall kan etterlate høye, faste

utgifter og mange forpliktelser. Med en livsforsikring unngår du og din familie at økonomien setter

begrensninger i en allerede vanskelig situasjon

- Utbetales ved den forsikredes dødsfall, uansett årsak

- Utbetaling går til forsikredes ektefelle eller arvinger etter lov eller testament

  • Forsikringen kan begunstiges fritt
  • Utbetalingen er skattefri
 • Opphører ved fylte 80 år
 • Valgfri forsikringssum mellom kr 100 000 og kr 10 000 000
slide20

Uførepensjon

  • Årlig forsikringssum kan velges fritt mellom kr 5 000 og kr 100 000
  • Forsikrings summen utbetales i månedlige rater*
  • Kan kjøpes av LO-medlemmer fra 15 til 60 år
  • Opphører senest ved fylte 67 år
  • Utbetalt beløp beskattes med 5,6%
 • * LOfavør Uførepensjon utbetales når den forsikrede har vært minst 50% sykemeldt sammenhengende i 12 måneder

Dersom du blir langvarig sykemeldt på grunn av sykdom eller ulykke reduseres inntekten din kraftig. Offentlig trygd vil normalt ikke dekke den inntekten du hadde som yrkesaktiv. Med uførepensjon får du trygghet for inntekt, slik at du kan kompensere for inntektsbortfall dersom du faller utenfor arbeidslivet

slide21

Uførekapital

  • Dersom du skulle bli varig arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke vil inntekten bli kraftig redusert.
  • Som arbeidsufør, må du ofte omstille deg til en ny tilværelse. Med uførekapital sikrer du en engangsutbetaling
  • hvis du ikke kan jobbe lenger
  • Uførheten må av SpareBank 1 være bedømt som varig
  • Forsikringen dekker uførhet som skyldes sykdom eller ulykke
  • Kan kjøpes av LO-medlemmer fra 15 til 58 år
  • Opphører ved fylte 60 år
  • Valgfri forsikringssum mellom kr 100 000 og kr 3 000 000
 • LOfavør Uførekapital utbetales tidligst etter 2 år når den forsikrede har vært minst 50% sammenhengende arbeidsufør
slide22

Kritisk sykdom

 • Det er den største selvfølge å holde seg frisk, slik at man kan leve livet slik man har tenkt og ønsker. En
 • kritisk sykdom kan medføre dramatiske endringer i livssituasjonen for den som rammes og da er
 • økonomiske bekymringer det siste man trenger.
  • Kan kjøpes av LO-medlemmer fra 15 til 58 år
  • Opphører ved fylte 67 år
  • Forsikringen dekker følgende diagnoser:*
   • Hjerneslag, hjerteinfarkt, hjerteoperasjon (angioplastikk, bypass), organtransplantasjon, nyresvikt, livstruende kreft og multippel sklerose
  • Valgfri forsikringssum mellom kr 100 000 og kr 2 200 000
  • Utbetalt forsikringssum er skattefri
 • *LOfavør Kritisk sykdom utbetales dersom den forsikrede får stillet en av de sykdommene som forsikringen dekker. Utbetalingen skjer når endelig diagnose fra lege
 • forligger, og den forsikrede er i live 30 dager etter at denne er stilt
slide23

Betalingsforsikring Boliglån

  • Hvor mye kan du forsikre deg for?
  • Du kan selv velge forsikringssum:
  • - Uføre inntil kr 25 000.- pr mnd
  • - Arbeidsledighet inntil kr 13 000.- pr mnd
  • - Årlig utbetaling kan ikke overstige 30% av din årlige inntekt
 • LOfavør Betalingsforsikring Boliglån utbetales når den forsikrede har vært minst 50% sykemeldt sammenhengende i 12 måneder, eller blir ufrivillig arbeidsledig eller permittert

Dersom du rammes av arbeidsuførhet eller ufrivillig arbeidsledighet - reduseres inntekten din kraftig.

Betalingsforsikring boliglån sikrer deg at boliglånet fortsatt kan nedbetales om du i en eller flere perioder

av livet skulle falle utenfor arbeidslivet

slide24

Bank

Alle SpareBank 1 sin banker og filialer tilbyr rådgivning og de til enhver tid beste

produktene til deg som LO medlem

LOfavør Brukskonto

 • Gratis uttak i SpareBank 1 sine minibanker
 • Gratis bruk av bankkort i inn og utland ved kjøp av varer og tjenester

LOfavør Sparekonto

 • Høyere rente fra første krone til deg som er medlem av et LO- medlem

Høy rente på sparepengene

LOfavør BSU

Som medlem av et LO-forbund, får du en rentefordel på 0,25 prosentpoeng på toppen av bankens

allerede høye BSU-rente.

Når du sparer til bolig får du skattefradrag. Du kan spare 20 000 kroner i året i BSU og få inntil 4000 kroner i

skattefradrag.

slide25

Bank

LOfavørBoliglån

Ingen gebyr ved etablering*

 • En refinansiering per år uten omkostninger*
 • Hvis takst kreves av banken, refunderes taksthonoraret når lånet utbetales

* Vi dekker gebyr inntil kr 2 000.-

LOfavørKonfliktlån

Betalingsutsettelse på lån

 • Lånetype: Lån uten sikkerhet
 • Lånesum er to netto månedslønner
 • Ingen etableringsgebyr
 • Boliglånsrente
 • Løpetid inntil 3 år
f inntil 25 samlerabatt
Få inntil 25 % samlerabatt!
 • Samler du alle forsikringene dine i LOfavør, oppnår du helkundefordeler og inntil 25 % rabatt.
 • Innboforsikringen i LOfavør (Kollektiv hjem) har du allerede.

Dermed er du godt på vei til første trinn i rabattrappa.

 • Som helkunde får du blant annet:
  • Tidsgaranti ved skadeoppgjør
  • Egenandelsfritak med inntil

4000 kroner etter 4 skadefrie år

5 % bankrabatt forutsetter bankkundeforhold i SpareBank 1

slide27

Advokatforsikring

Velger du advokatforsikring gjennom LOfavør får du din egen advokat til private forhold. Det er

nyttig for både å unngå  problemer og ha en sterk støttespiller hvis det oppstår en konflikt.

Hva kan du bruke advokatforsikringen til?

Advokaten hjelper til med små og store problemer innen områder som for eksempel familie, hjem, arv og forbrukerkjøp

Medlemsfordel

15 timer rådgivning fra advokat pr år

Dekning for juridiske kostnader opp til 2 mill hvis saken må løses i rettssystemet

Tilgang til nærmere 100 ulike juridiske dokumenter og skjemaer

Dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger

Forsikringen gjelder for husstanden, dvs medlemmer, medlemmets ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år.

Der det er tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i LO og er med i forsikringsordningen.

LOfavør pris:

110,- kr mnd

slide28

Advokatbistand

Advokatbistand

Raskere, rimeligere, mer tilgjengelig

Trenger du advokatbistand, har de lang erfaring og er spesialister innen de fleste rettsområder

man støter på som privatperson, enten det er familie og arv, skifte, fast eiendom, forbrukerrett,

kontrakter m.v.

Medlemsfordeler for deg

 • Reduserte priser på all juridisk bistand*
 • 20% rabatt på alle juridiske kontrakter hos LOfavør
 • Enkelte spørsmål og anbefalinger av videre prosess er

gratis

Du får øyeblikkelig hjelp av advokat og tilgang til viktige juridiske kontrakter. Du er garantert tilbakemelding i saken din

innen en virkedag

* Advokatfirmaet Legalis ligger i utgangspunktet ca 30% under gjennomsnittlig timepris for advokater

slide29

Feriereiser

Feriereiser

Ditt reisebyrå gjennom 70 år! – Bestill din reise hos LOfavør Feriereiser, og få rabatt på

reisen!

Medlemsfordeler for deg

Vi hjelper deg med reiseplanleggingen, og gir deg som medlem av et LO – forbund

5% rabatt på en rekke charteroperatører, cruise og båtreiser, feriehus osv

Nyhet!

Nå kan du også bestille charterreiser med 5% LO-rabatt, samt ”fly og hotell – pakk selv”

til konkurransedyktige priser på www.lofavor.no/feriereiser

slide30

Billån

Billån

Nå kan du få lån til bil, MC, caravan og båt med inntil 100% finansiering!

MedLOfavørBillån er det selve kjøretøyet som er panteobjektet. Det betyr at du

slipper å stille sikkerhet for eksempel i boligen din, noe som gir deg større frihet

Medlemsfordeler for deg:

De beste lånebetingelser og rask behandling

Lavere etableringskostnader

Lavere termingebyr

Konkurransedyktig rente

Betalingsforsikring på alle lån

 • Gå inn
 • – meny ” bil
 • – meny ” bil”

Med bilen som eneste sikkerhet

for lånet, kan du få inntil 10 års nedbetalingstid

slide31

Billån

Kaskofritt Billån

Kaskofritt billån egner seg spesielt godt for deg som skal ha din første bil, eller en

rimelig bil nummer to. Det er ingen krav til bilens alder og du trenger heller ikke å

kaskoforsikre den.

Kaskofritt billån: Et eget ungdomskonsept

 • Du kan låne kr 30 000.- - kr 100 000.-
 • Lavere behandlingsgebyr, lavere termingebyr samt en konkurransedyktig rente
 • Nedbetalingstid max 5 år
 • Kun 10% i egenkapital
 • Kun krav om ansvarsforsikring og betalingsforsikring

Gå inn på

www.lofavor.no

– meny ” billån”

slide32

Strøm

Strøm

LOfavør TOPP 5 – GARANTI – En av landets beste strømavtaler!

For å gi deg trygghet i et marked med nærmere 100 leverandører med ulike priser, tilbyr

NorgesEnergi en reell og definert prisgaranti som sikrer deg en av markedets beste

strømpriser.

Medlemsfordeler for deg

Garantien gir deg årlig trygghet for en konkurransedyktig strømpris

Garantien regnes fra nyttår til nyttår for å sikre deg en god pris over tid.

(Du får fullt utbytte av garantien ved å være kunde et helt kalenderår)

Din kraftpris vil heretter på årlig basis være en av de 5 rimeligste målt mot en representativ liste over

Konkurrentene ( listen dekker 4 av 5 av landets husstander)

Kutt strømutgiftene med SPAREPAKKEN les mer på www.lofavor.no– strøm

SPAREPAKKEN koster kun 1 krone pr dag og inngår som en standard del av garantiproduktet. Dersom du ikke ønsker fordelene i

SPAREPAKKEN kan du velge bort dette etter bestilling.

slide33

Kredittkort

Kredittkort

Trygghet og fleksibilitet i hverdagen. Det handler ikke om å bruke penger du ikke

har - det handler om å fordele utgifter på en måte som er praktisk for deg og din

økonomi.

Visste du for eksempel at:

… LOfavør MasterCard kan være lurt å bruke på utenlandsreiser? Ingen vil ha tilgang til brukskontoen din, og du slipper å miste/bli fråstjålet store kontantbeløp eller å få reisekontoen tømt.

… hoteller og bilutleiefirmaer ofte reserverer et beløp i en kort periode som garanti for betalingen? Ved å benytte LOfavør MasterCard når du betaler, unngår du at penger blir bundet opp på din brukskonto.

… kredittkort er det tryggeste betalingsmiddelet ved netthandel? Du får tilsendt faktura i etterkant og kan kontrollere varene før du betaler regningene, samtidig som du er sikret at ingen får tilgang til din konto.

… betaling med LOfavør MasterCard kan gi deg en ekstra sikkerhet ved at kortselskapet kan hjelpe deg med å få pengene refundert, dersom leverandører av varen eller tjenesten går konkurs?

For mer informasjon om LOfavør MasterCard, se www.lofavor.no/kredittkort

slide34

Hotell

Hotell

Rica Hotels vil tilby deg ”Det Gode Vertskap” på alle sine hoteller

Hotellet er ditt hjem når du er hjemmefra - et enkelt budskap som gir et godt vertskap!

Kvalitet med særpreg og personlig service til gunstige priser kjennetegner Rica Hotels.

Medlemsfordeler for deg i Norge

 • Dobbeltrom kr 995.- pr rom pr natt inkl frokost
 • Enkeltrom kr 830.- pr rom pr natt inkl frokost
 • Ekstraseng kr 145.- pr rom pr natt inkl frokost

- Tilbudet gjelder fra fredag til mandag hele året ved ledig kapasitet.

- Overnattingen må forhåndsbestilles for å få medlemsfordelen.

Tilbudet gjelder også i Sverige* og Danmark*, gå inn på www.lofavor.no og du kan lese mer om priser og betingelser

* På vår hjemmeside finner du gjeldende priser i Sverige og Danmark.

Tilbudet gjelder på standardrom

slide35

Hotell

Hotell

Nordic Choice Hotels, Nordens største hotellkjede!

Medlemsfordeler for deg

 • 20% rabatt på alle kjedens hoteller i Norge
 • 10% rabatt på alle kjedens hoteller i Sverige, Danmark og Baltikum

Tilbudet gjelder hele uken på forespørsel.

Oppgi at du er medlem av et LO- forbund når du bestiller.

NB! Overnattingen må forhåndsbestilles for å få medlemsfordelen.

Gå inn via www.lofavor.no

slide36

Eiendomsmegling

Eiendomsmegling

EiendomsMegler 1 er landets ledende meglerkjede med kontorer over

hele landet. Slik sørger de for å alltid ha dyktige meglere med god

lokalkunnskap i det området hvor du ønsker å selge bolig

Medlemsfordeler for deg

 • Kr 2000.- i rabatt ved salg av bolig*
 • En gratis rådgivningstime hos megler, uavhengig av om du skal selge eller ikke
 • * * Rabatten er inkludert mva. medlemskortet må fremvises før kontraktsinngåelse
slide37

Leiebil

Hertz tar miljøarbeidet på alvor, og jobber derfor systematisk for å

redusere miljøeffektene av virksomheten

Vår miljøvisjon er å tilby deg den beste service og de beste

produktene med minst mulig miljøbelastning

Medlemsfordeler for deg

 • 10% rabatt på forhåndsbetalte leier (World on Wheels)*
 • Inntil 15% rabatt på ikke forhåndsbetalte leier i hele verden
 • Inntil 25% rabatt på weekend- og kampanjepriser i Norge

* Rabatten gjelder kun ved bestilling på internett

slide38

Telefoni og bredbånd

Telefoni og bredbånd

Fast telefoni/bredbåndstelefoni*

- 10 % til 15% rabatt på trafikk

 • Gratis superlørdag (du betaler kun startprisen)

* Gjelder basisabonnement

Mobiltelefon

 • 30 min gratis ekstra ringetid pr. mnd. Gjelder alle fakturabaserte abonnement fra Telenor, utenom Djuice, Superkontroll, SuperSim og SurfPratTjenesten er aktiv i 2 år, og må deretter aktiveres igjen

Du kan tilegne deg rabatten ved å sende en SMS med ” bestill LO ” til 2000

Bredbånd

 • Fri etablering med Gjør Det Selv-pakke
 • 10 % rabatt på Bredbånd 5

Registrer deg for rabatt påwww.lofavor.no

NB! Rabattavtalene kan ikke kombineres med andre rabattavtaler