Download
wycieczka po ziemi wi tokrzyskiej n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wycieczka po Ziemi Świętokrzyskiej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wycieczka po Ziemi Świętokrzyskiej

Wycieczka po Ziemi Świętokrzyskiej

131 Views Download Presentation
Download Presentation

Wycieczka po Ziemi Świętokrzyskiej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wycieczka po Ziemi Świętokrzyskiej W dniach 13 – 15 maja 2010r. uczniowie klas V b, VI b i VI c pod opieką pań: Marianny Gołębiewskiej, Lucyny Stańczuk i Ewy Wróblewskiej zwiedzali ciekawe miejsca województwa świętokrzyskiego.

 2. Sandomierskie zabytki

 3. Brama Opatowska

 4. Sandomierska podziemna trasa turystyczna

 5. Wąwóz Królowej Jadwigi

 6. Krzemionki Opatowskie – Rezerwat Archeologiczny „Krzemionki”

 7. W warsztacie garncarza

 8. Bałtów – Park Jurajski

 9. Bałtów – Park Jurajski

 10. Wśród dinozaurów

 11. „Safari” - przejazd amerykańskim school busem po zwierzyńcu

 12. Klasztor w Świętym Krzyżu

 13. Zamek w Chęcinach

 14. Z rycerskiego życia

 15. Jaskinia Raj

 16. Spacer ulicami Kielc

 17. Nocne życie

 18. Do zobaczenia na kolejnych wycieczkach 