aminokyseliny n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aminokyseliny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aminokyseliny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Aminokyseliny - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Aminokyseliny. substituční deriváty karboxylových kyselin obecný vzorec AK (ve vzorci vyznačit α uhlík v karboxylové skupině) pevné, krystalické látky s vysokým bodem tání, ve vodě rozpustné

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aminokyseliny' - fritz-calhoun


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aminokyseliny
Aminokyseliny
 • substituční deriváty karboxylových kyselin
 • obecný vzorec AK (ve vzorci vyznačit α uhlík v karboxylové skupině)
 • pevné, krystalické látky s vysokým bodem tání, ve vodě rozpustné
 • esenciální (nepostradatelné) AK – valin, leucin, isoleucin, lysin, methionin, threonin, fenylalanin, tryprofan, tyto AK lidské tělo nedokáže vyrobit, musí jej přijímat v potravě
 • existuje 20 AK, ze kterých jsou vytvořeny veškeré proteiny, selenocystein (1966) je AK přítomná v enzymu gluthathionperoxidáze – enzym katalyzující redukci peroxidu vodíku na vodu
slide2
v molekule AK se vyskytuje aminoskupina i karboxylová skupina
 • podle zastoupení těchto skupin, rozdělujeme AK na zásadité, kyselé a neutrální
 • přehled AK
 • názvy AK triviální, systematické
slide3
molekuly AK mohou reagovat s kyselinami i zásadami
 • př.:
 • příprava AK
 • př.:
 • isoelektrický bod AK – je pH, kdy AK ve vodném roztoku existuje jako obojetný iont (amfiont) – AK má v molekule kationt NH3 + a aniont COO –
 • v isoelektrickém bodě se AK nejméně rozpouští ve vodě
 • bílkoviny s různým dielektrickým bodem při různém pH v roztocích lze rozdělit pomocí elektroforézy
slide4
molekuly AK se v peptidech nebo proteinech váží peptidickou vazbou
 • př. : glycinylglycin
peptidy
Peptidy
 • jsou organické látky, jejichž molekuly tvoří 2 až 100 molekul AK
 • AK jsou vázány peptidickou vazbou
 • peptidy dělíme na:

a) protaminy – zásadité peptidy, např. ve spermatu ryb, kde se váží na NK ve spermiích

slide6
b) peptidové hormony – oxytocin – uvolňován z hypofýzy (zadního laloku) do cév, způsobuje např. stahy hladké svaloviny dělohy, podporuje stahy prsních bradavek při kojení

vasopresin – způsobuje zpětné vstřebávání vody z ledvin do cévního oběhu, produkován hypofýzou (zadní lalok)

adrenokortikotropní hormon – uvolňován z hypofýzy (přední lalok), navozuje tvorbu glukokortikoidů v kůře nadledvin

slide7
insulin – produkován buňkami L. ostrůvků slinivky břišní, snižuje koncentraci glukózy v krvi, zajišťuje její přeměnu na glykogen

glukagon – produkován buňkami Langerhansových ostrůvků slinivky břišní, zvyšuje koncentraci glukózy v krvi, navozuje štěpení glykogenu v játrech za vzniku glukózy

parathormon – zvyšuje koncentraci vápenatých kationtů v krvi, vylučován příštitnými tělísky, vápenaté kationty se uvolňují z kostní tkáně

slide8
c) peptidová antibiotika – např. penicilin, gramicidin, aktinomycin

d) jedovaté peptidy – obsažené v houbách, v jedových žlázách ryb, hadů, ještěrů apod.

proteiny b lkoviny
Proteiny (bílkoviny)
 • organické látky, jejichž molekuly jsou tvořeny více než 100 AK
 • relativní molekulová hmotnost jejich molekul je větší než 10 000
 • AK jsou vázány peptidickou vazbou
 • proteiny jsou tvořeny z 20 AK, jsou to  - aminokyseliny s vyjímkou prolinu (mají karboxylovou skupinu a primární aminoskupinu vázanou na stejném atomu uhlíku
 • přehled aminokyselin - tabulka
 • úlohy proteinů
 • stavební
 • katalytická
 • řídící chemické reakce v organismech

d) obranná

slide10
rozdělení bílkovin
 • jednoduché
 • skleroproteiny (fibrilární, vláknité) – mají rovné peptidové řetězce navzájem spojené příčnými vazbami, vznikají tak vlákna - fibrily
slide11
jsou nerozpustné ve vodě, mají stavební úlohu
 • keratin – kůže, nehty, peří, vlasy
 • fibroin – přírodní hedvábí
 • kolagen - kůže, šlacha, chrupavka, kostní tkáň
slide13
sferoproteiny, globulární – peptidový řetězec má kulovitý tvar, jsou rozpustné ve vodě nebo ve vodných roztocích solí
 • albuminy – krevní plazma, mléko, vaječný bílek
 • globuliny – krevní plazma, mléko, vaječný bílek
 • histony – v buněčných jádrech, kde se vážou na NK
slide14
b) složené bílkoviny
 • glykoproteiny - tvoří je proteiny, které se vážou se sacharidy
 • chromoproteiny – dýchací barevné pigmenty, např. hemoglobin, hemocyanin
 • metaloproteiny – tvoří jej kov. ionty, které se váží s proteiny, ferritin (játra,kostní dřeň, slezina, krevní plazma), transferin (syntetizován v játrech)
 • lipoproteiny – tvoří membrány organel v buňkách
 • nukleoproteiny – v buněčných jádrech, protein vytváří vazbu s NK
 • fosfoproteiny – např. kasein, obsažený v mléce ve formě vápenaté soli, molekula kaseinu obsahuje kyselinu fosforečnou vázanou na serin, kasein má vysoký obsah prolinu
struktura protein
Struktura proteinů
 • primární struktura makromolekuly proteinů je dána pořadím AK v polypeptidovém řetězci
 • primární struktura proteinu je charakteristická pro protein a je dána geneticky
slide16
sekundární struktura makromolekuly proteinu
 • makromolekula proteinu se může stabilizovat v prostoru jako α šroubovice nebo jako βskládaný list viz obrázky
slide17
α šroubovice – polypeptidový řetězec tvořený AK vytváří závity, jednotlivé závity jsou spojeny pomocí vodíkových můstků
slide18
βskládaný list – 2 polypeptidové řetězce jsou spojeny pomocí vodíkových můstků
slide19
terciární struktura proteinů - α šroubovice a βskládaný list v prostoru zaujímá globulární nebo fibrilární tvar
 • tuto strukturu zajišťují vodíkové můstky, disulfidické můstky nebo iontové vazby v rámci α šroubovice a βskládaného listu
slide20
kvartérní struktura – např. u makromolekuly hemoglobinu
 • makromolekulu tvoří 4 polypeptidové řetězce a hem, polypeptidové řetězce (4) jsou vzájemně spojeny pomocí vodíkových můstků a iontových vazeb
denaturace makromolekul protein
Denaturace makromolekul proteinů
 • je to změna sekundární nebo terciární struktury makromolekuly bílkoviny vyvolaná chemickými (přidáním kyselin, zásad, solí) nebo fyzikálními vlivy ( Uv, trg záření, ultrazvuk, zahřátí, zmražení)
 • denaturace je většinou nevratná
 • význam denaturace
 • pozitivní – denaturovaná makromolekula bílkoviny je lépe stravitelná, je lépe přístupná enzymům (tepelná úprava)
 • negativní – denaturovaná makromolekula bílkoviny ztrácí svou úlohu
slide22
koagulace bílkovin je vylučování bílkovin z roztoku např. účinkem lehkých solí (NaCl) – vratný děj nebo účinkem těžkých solí (Pb(NO3)2) – nevratný děj
slide24
Biuretová reakce (název reakce odvozen od biuretu, který vzniká reakcí 2 molekul močoviny, v této látce je peptidová vazba)
 • Pomůcky: zkumavka, pipeta
 • Chemikálie: roztok bílku, roztok hydroxidu sodného, roztok síranu měďnatého
 • Postup:
 • K 1 ml bílku přidáme 1 ml NaOH a potom velmi zředěný roztok síranu měďnatého.
 • Pozorujeme typické lila zabarvení, což je barevný důkaz peptidové vazby mezi aminokyselinami v albuminu.
slide25

Xantoproteinová reakce (důkaz tyrosinu a tryptofanu v albuminu, probíhá nitrace těchto aromatických aminokyselin za vzniku žlutého xantoproteinu)

 • Pomůcky: zkumavka, kahan, držák na zkumavky, pipeta, pipetovací nástavec
 • Chemikálie: roztok bílku, konc. kyselina dusičná, amoniak – zředěný
 • Postup:
 • Ke 2 ml bílku přidáme 1 ml koncentrované kyseliny dusičné a opatrně zahříváme.
 • Obsah zkumavky někdy „ vystřelí“, proto pozor na ústí zkumavky.
 • Do vzniklé sraženiny přidáme 2 ml amoniaku, reakce je zpočátku bouřlivá, protože dochází k neutralizaci mezi nadbytečnou kyselinou dusičnou a přidávanou zásadou.
 • Přidáním nadbytečné zásady vznikne oranžový xantoprotein.