aminokyseliny n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aminokyseliny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aminokyseliny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Aminokyseliny - PowerPoint PPT Presentation


 • 250 Views
 • Uploaded on

Aminokyseliny. AMK. AMK. substituční deriváty KK, které obsahují skupinu –COOH a –NH 2 ze živých organismů bylo izolováno několik set AMK nejdůležitějších je 20 , ze kterých jsou zbudovány bílkoviny – kódované AMK

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aminokyseliny' - abba


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
AMK
 • substituční deriváty KK, které obsahují skupinu –COOH a –NH2
 • ze živých organismů bylo izolováno několik set AMK
 • nejdůležitějších je 20, ze kterých jsou zbudovány bílkoviny – kódované AMK
 • jako kódované se označují proto, že informace o jejich zařazení do bílkovin je uložena v nukleových kyselinách prostřednictvím genetického kódu
 • tzn. že pro každou aminokyselinu existuje konkrétní kód nebo kódy tvořené třemi po sobě jdoucími nukleotidy  viz nukleové kyseliny
 • většina přírodních aminokyselin jsou α-aminokyseliny, mají proto stejný základní skelet
 • složení:

-COOH …kyselá složka: COOH → COO- + H+

-NH2 …zásaditá složka: | NH2 +H+ → NH3+

n zvy
Názvy
 • pro pojmenování se častěji než systematické používají triviální názvy odvozené od zdroje, z něhož byly prvně izolovány, nebo z výrazné vlastnosti, např.:
n zvy1
Názvy
 • při zápisu složitých struktur peptidů a bílkovin se místo vzorců používají pouze třípísmenné symboly např. Gly, Tyr, Asn nebo u nejsložitějších struktur nověji jednopísmenné symboly např. G, Y, N
 • to je možné proto, že propojení jednotlivých aminokyselin do řetězců je prostřednictvím tzv. peptidové vazby stále stejné (viz dále)
 • ukázka zápisu struktury dvou lidských hormonů lišících se dvěma aminokyselinami, které mají zcela odlišné účinky
fyzik ln vlastnosti
Fyzikální vlastnosti
 • bezbarvé, krystalické látky
 • některé – sladká chuť
 • většina rozpustná ve vodě
 • vysoké body tání
polarita
Polarita
 • kyseliny můžeme podle polarity dělit do dvou krajních skupin
 • AMK - nepolární– např. alanin

- polární– např. asparagin (mohou tvořit vodíkové vazby a podílet se na elektrostatických interakcích

acidobazick vlastnosti
Acidobazické vlastnosti
 • AMK mají dipolární charakter, tzn. že v závislosti na pH prostředí se mohou chovat jako kyseliny i jako zásady
 • za určitých vlastností prostředí se mohou vyskytovat v podobě obojetného iontu - amfiontu
 • tj. iont, který navenek vystupuje jako elektroneutrální částice, ale ve skutečnosti ve své struktuře obsahuje celý kladný i záporný náboj
acidobazick vlastnosti1
Acidobazické vlastnosti
 • pH při, kterém je výsledný náboj nulový se nazývá izoelektrický bod pI
 • je charakteristický pro každou AMK
 • má vliv na fyzikální i chemické vlastnosti AMK

pI = pK1 + pK2 /2

(pK1 + pK2= disociační konstanty), graf !!!

 • pI: neutrální AMK = 4,8 – 6,3

zásadité AMK = 7,6 – 10,8

kyselé AMK = 2,7 – 3,2

 • tato vlastnost se často využívá při separaci a identifikaci aminokyselin (elektroforéza – izoelektrická fokusace)
chemick vlastnosti
Chemické vlastnosti
 • jsou amfoterní:
 • reakce s kyselinami:

CH2 – COOH + HCl → CH2 – COOH

 

NH2 NH3Cl

k. aminooctová hydrogenchlorid kys. Aminooctové

 • reakce se zásadami:

CH2 – COOH + NaOH → CH2 – COONa + H2O

 

NH2 NH2

aminooctan sodný

formy amk
Formy AMK
 • s výjimkou glycinu obsahují všechny kódované AMk ve své struktuře asymetrický atom uhlíku a to je spojeno s optickou aktivitou
 • asymetrický atom uhlíku nese čtyři různé substituenty
 • označují se: D- a L- formy (nověji se v organické chemii označují jako R- a S-izomery)
 • v bílkovinách se vyskytují pouze L-formy !!!
 • řada mikroorganismů využívá D-formy k tvorbě vysoce toxických peptidů – antibiotika
reakce amk kondenzace
Reakce AMK - kondenzace
 • reakce, při kterých dochází k propojování AMK do řetězců
 • reakce –COOH skupiny 1. AMK s –NH2 skupinou 2. AMK za současného odštěpení vody
 • vzniká dipeptid až polypetid (tj. bílkovina)
 • přítomnost peptidické vazby – BIURETOVA reakce (vzniká biuret = modrofialové zabarvení, peptid + Cu2+ v alkalickém prostředí)
reakce amk dekarboxylace
Reakce AMK - dekarboxylace
 • reakce, které si využívají při odbourávání nadbytečných AMK
reakce amk transaminace
Reakce AMK - transaminace
 • reakce slouží k přenosu aminoskupiny z jedné molekuly na druhou
 • z kyseliny, která je v nadbytku se může vyrobit AMK potřebná
reakce amk oxida n deaminace
Reakce AMK - oxidační deaminace
 • reakce sloužící při získávání energie z AMK a bílkovin (např. při hladovění)
 • úplným odbouráním AMK vzniká oxid uhličitý, voda a amoniak
aminokyseliny1
α - aminokyseliny
 • reakcí α - halogenkyselin s vodným roztokem amoniaku
aminokyseliny2
β - aminokyseliny
 • adicí amoniaku na α,β - nenasycené kyseliny
 • z výchozích látek vznikne nejprve amonná sůl, z které se aminokyselina musí uvolnit
aromatick amk
aromatické AMK
 • redukcí nitrosloučenin v kyselém prostředí
z sk v n amk
Získávání AMK
 • rostliny a většina mikroorganismů kryjí veškerou spotřebu samovýrobou
 • živočichové vyrábí jen některé, ostatní musí přijímat potravou, hlavně ve formě bílkovin – esenciální AMK = nepostradatelné (8 + 2) – organismus není schopen tyto AMK syntetizovat z jinýchlátek, proto se musí přijímat v potravě (tyto AMK potvrzují kvalitu potravy)
 • neesenciální AMK = postradatelné – jsme schopni je syntetizovat transaminací z oxokyselin
v znam amk
Význam AMK
 • potrava po operacích trávicího ústrijí
 • léčiva, ochucovadla
 • přídavky do krmiv zvířat pro urychlení růstu
 • biologicky nejvýznam.  - AMK = základní stavební jednotky bílkovin
 • ……