b t e ve de er tahmini n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
B ütçe ve Değer Tahmini PowerPoint Presentation
Download Presentation
B ütçe ve Değer Tahmini

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

B ütçe ve Değer Tahmini - PowerPoint PPT Presentation


 • 310 Views
 • Uploaded on

B ütçe ve Değer Tahmini. Bütçe nedir. Proje Bütçesinin tahmini. Proje Bütçesinin tahmini-devamı. Proje bütçesinin tahmini, kalıcı örgütsel girişimlerin bütçelerinin oluşturulmasından çok-çok zordur

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'B ütçe ve Değer Tahmini' - frey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
proje b t esinin tahmini devam
Proje Bütçesinin tahmini-devamı
 • Proje bütçesinin tahmini, kalıcı örgütsel girişimlerin bütçelerinin oluşturulmasından çok-çok zordur
 • Uzun süreli projelerde geleneksel yöntemlerle bütçenin tahmini yanlış sonuçlar doğura biliyor (örn., enflasyon etkisinin doğru değerlendirilmemesi)
 • Kaynakların gerçek kullanımı ile, bütçe hesaplamalarına göre ne kadar kaynağın ve ne zaman kullanılması arasında farkın belirlenmesi gerekiyor
 • Her bir harcın hangi mesele için harcandığının tanımlanması gerekiyor
enflasyon etkisi
Enflasyon etkisi
 • Enflasyon bütçe tahminlerini bozabilmektedir:
  • Geçmişteki fiili maliyet bugünkünden az olabilir-veriler ne kadar eski ise tahminde yanlışlık o kadar yüksektir
  • Özellikle, uzun süreli projelerde bu sorunlar yaşanmaktadır:
   • %6 yıllık enflasyon maliyeti 12 yılda iki katına çıkarıyor…
    • . . . %6 enflasyon düşük enflasyon sayılır
yukar dan a a ya b t e olu turma
Yukarıdan Aşağıya Bütçe oluşturma
 • Bu strateji üst ve orta seviye yöneticilerinin sezgi ve deneyimlerine ve benzer girişimlerle ilgili eski verilerin kullanılmasına dayanır
 • Bu yöneticiler genel proje maliyetini ve bu projeyi oluşturan altprojelerin maliyetini tahmin eder.
 • Bu maliyet tahminleri aşağı seviye yöneticilerine iletilir. Bu yöneticiler bütçe tahminlerini daha küçük işlemler üzere parçalarlar;
 • Süreç en aşağı yöneticilik seviyesine dek devam eder
 • Bu süreç, hiyerarşik planlama sürecine paralel gerçekleştirilir

Chapter 7-3

yukar dan a a ya b t e olu turma1
Yukarıdan aşağıya bütçe oluşturma
 • Artı yönleri:
  • Hızlı ve kolaydır
  • Toplam bütçe genellikle, yeterli kadar kesin oluşturula bilir
   • Bazı bireysel elementlerde hata olabilir
  • Bütçeler toplam ayırmanın belirli bir yüzdesi olarak sabittir
   • Bir AR_GE projesi ,üst kurumlar tarafından AR-GE için ayrılan bütçenin belirli bir yüzdesini oluşturuyor;
  • Küçük ama maliyetli işlerin bireysel olarak tanımlanmasına gerek duyulmaz
  • Yürütücülerin deneyimi ve muhakemeleri , toplam tahmin için etken olarak kabul edilir

Chapter 7-4

yukar dan a a ya b t e olu turma eksileri
Yukarıdan aşağıya bütçe oluşturma eksileri
 • Alt seviye yöneticilerinin bütçe oluşturmada payları sınırlıdır
 • Üst seviye yöneticilerinin görüşleri önyargılı olabilir
 • Benzer olmayan veya eski projelerden alınan veriler yanlışlığa yola açabilir
a a dan yukar ya b t e olu turma
Aşağıdan Yukarıya bütçe oluşturma
 • Bu yöntemde basit meseleler, onların programları (schedules) ve onların bireysel bütçeleri İPA (işin parçalara ayrılması-WBS) üzere yapılandırılır
 • İşi yapan kişiler meselelerin zaman ve bütçesi ile bağlı danışmalar yaparak daha yüksek kesinliğin sağlanmasına çalışıyorlar
 • Başlangıçta, tahminler kaynak kavramları (iş saat ve materyal) üzere oluşturulur ve en sonda para birimine dönüştürülür
 • Aşağıdan yukarıya oluşturulan bütçe ayrıntılı meseleler için daha kesin olmalıdır (genelde böyle olur) , ama tüm unsurların bütçede dikkate alınması çok önemlidir

Chapter 7-5

a a dan yukar ya b t e olu turma art y nleri
Aşağıdan Yukarıya Bütçe oluşturma-artı yönleri
 • Ayrıntılı elementler için daha kesindir
 • İnsanlar, kaynak gereksinimlerinin daha kesin ifade edildiği işlere daha yatkındırlar
 • Aşağı seviye yöneticilerinin doğrudan bütçe hazırlama sürecine katılması , onların bu bütçeyi daha az itirazla kabul edecek olmaları olasılığını yükseltir
 • Görüş farklılıklarını aradan kaldırmak mümkündür
 • Bu katılım, aşağı seviye yöneticilerine değerli deneğim kazandıran iyi yöneticilik yöntemidir

Chapter 7-6

a a dan yukar ya b t e olu turman n eksi y nleri
Aşağıdan yukarıya bütçe oluşturmanın eksi yönleri
 • Bir işin gözden kaçırılması pahalıya mal olabilir
 • Oluşturulması çok zaman gerektiriyor
 • Tahminler her seviyede daha yüksek gösterilebilir
teratif b t e olu turma s reci her iki stratejinin birle tirilmesi
İteratif bütçe oluşturma süreci (her iki stratejinin birleştirilmesi)
 • Kaynak tahmini ve gerçek gereksinimler ender halde aynı oluyor. Bunun birkaç nedeni vardır:
  • Arzu olunanı gerçek olarak kabul etme düşüncesi üstlerin maliyeti (zamanı) küçümsemesine neden ola bilir; üst, projenin karlı bir girişim olarak ifade edilmesinde yarar görüyor
  • Astlar, başarısızlıklardan korunmak amacıyla “Murphy’ kuralları ” için ilave ödenek isterler

Chapter 7-9

teratif b t e olu turma s reci devam
İteratif Bütçe oluşturma Süreci-devamı
 • Genelde, üstlerin ve astların tahminleri arasındaki farkı küçültmeye yönelik ilk adımı üstler atar
 • Üst, iş gerçekleri içinde ast tarafından “eğitilen “olmağa razı olar
 • Alt, üstün olumlu yanıtı ile teşvik edilir ve bütçedeki bazı istenmedik durumlardan korunmalardan vazgeçer
 • İteratif bütçe oluşturma, özellikle, proje yöneticisinin astlarla danışmalar yaptığı bir ortamda çok zaman gerektiren süreçtir

Chapter 7-10

b t e olu turma stratejilerinin kar la t r lmas
Bütçe oluşturma stratejilerinin karşılaştırılması
 • Yukarıdan aşağıya bütçe oluşturma daha yaygındır
 • Bütünlükle Aşağıdan Yukarıya bütçe oluşturma stratejisinin uygulanması çok enderdir
  • Baş yöneticiler aşağıdan yukarıya bütçe oluşturma sürecini riskli buluyorlar.
  • Onlar, endişe duydukları için kaynak gereksinimlerini aşırı fazla gösteren alt seviye yöneticilerine çok güvenmiyorlar
  • Onlar denetimin, «deneyimleri ve niyetleri sorgulanabilir» alt yöneticilere verilmesinde isteksizdirler

Chapter 7-7

elementinin maliyetinin hesaplanmas
İş elementinin maliyetinin hesaplanması
 • İş elementinin tam maliyeti=
  • Doğrudan maliyet(emek, kaynaklar, makineler)
  • Genel giderler (su, elektrik, kira,…)
  • İdari giderler
elementinin maliyetinin hesaplanmas devam
İş elementinin maliyetinin hesaplanması-devamı
 • Bütçe oluşturma süreci ,ister aşağıdan yukarıya, ister yukarıdan aşağıya olsun, belirgin, ama yorucu süreçtir
 • Faaliyet planında her iş elementi , önce bu işin kaynak gereksinimlerine göre değerlendirilir; sonra bu kaynakların değeri tahmin edilir
 • Kaynak ve makinelerin maliyetleri projeye doğrudan ilave edilir. (genel giderlere genelde dahil edilmezler)
 • Eğer proje için özel bir makine gerekiyorsa ve bu bir başka fonksiyonel bölümün mülkiyeti ise ,proje bütçesinden bölümün bütçesine “ödeme” aktarılabilir. Bu bütçede işletimsel gider olarak gösterilir
 • Ayrıca idari giderler bulunmaktadır (üst yöneticilik, personel giderleri, genel giderlere dahil olmayan diğer giderler). İdari giderler tüm giderlerin sabit bir yüzdesini oluşturur

Chapter 7-8

elementinin de erlendirilmesi rnek
İş elementinin değerlendirilmesi-örnek
 • Örnek: İş elementi teknisyenlerin 25 saatlik iş gücü ile değerlendirilir. Bu işe atanan teknisyene 17.50TL/saat ücret ödenmektedir. Projenin Genel giderleri doğrudan iş gücü giderlerinin yüzde 84’nü oluşturur. Uygun maliyet

25 saat x 17.50TL x 1.84=805.00 TL olacak.

 • Genelde, çalışanlar iş gününün tüm 8 saatini çalışmazlar. Çalışanın doğrudan işi ile ilgilenmediği “Kişisel zaman” denen zaman ,toplam iş zamanın yüzde 12’dir. Bu zamanı 25 saatlik değerlendirmeye katmazsak maliyet böyle hesaplanacak:

1.12 x 25 saat x 17.50TL x 1.84 =901.60TL

murphy kurallar
Murphy kuralları
 • 1949 yılında ABD Askeri Hava Üstünde (Edwars,Kalifoniya) uçakların kaza nedenleri araştırılırdı. Üstte hizmet eden yüzbaşı Edward Murphy, teknisyenlerin işlerini çözümlerken bu kanaate vardı ki, eğer neyi ise yanlış yapmak mümkünse tekniksenyenler tam olarak da bunu yapacaklar . Söylentiye göre “Bir şeyi yapmak için iki yol varsa ve bunlardan biri felakete götürüyorsa, kimse bu yolu seçecek” ifadesi , uçağın motorun pervanesinin ters yönde dönmesi ile bağlı kullanmıştır. Sonradan anlaşılmıştır ki, teknisyenler parçaları tersine yığmışlar.
murphy kurallar1
murphy kuralları:
 • - murphy`nin altın kuralı: altını olan kanunu koyar!- murphy felsefesi: gülümse... yarın daha kötü olacak.- murphy sabiti: dünyadaki nüfus sürekli artar ama toplam zeka sabit kalır.ve diğerleri...- herhangi bir şeyin olma olasılığı, arzu edilirliğiyle ters orantılıdır.- mümkün olan en kötü koşullar, er ya da geç, mutlaka ortaya çıkar.- işler iyiye gitmeden önce kötü gider... işlerin iyiye gidebileceğini kim söyledi?- eğer bir deney basarili olmuşsa, ters giden bir şeyler var demektir...- herhangi bir bilgide sayılar çok doğru gözüküyorsa boşuna kontrol etmeyin, yanlıştırlar.- faturalar elinize alacaklarınızdan iki kat hızlı ulaşır...
murphy kurallar devam
Murphy kuralları-devamı

- aradığınız şeyi en son baktığınız yerde bulursunuz.- tıkanık trafikte, diğer şerit her zaman daha hızlı akar.- yere düşen her şey ulaşılması en zor köşeye yuvarlanır- eğer kendini iyi hissediyorsan endişelenme, geçer! -hiçbir şey göründüğü kadar kolay değildir.- her şey düşünüldüğünden daha fazla zaman alır.- ne zaman bir şey yapmaya kalksanız, başka bir şeylerin daha önce yapılmış olması gerektiğini görürsünüz.

murphy kurallar devam1
Murphy kuralları-devamı
 • - bir proje `n` tane uzman gerektiriyorsa, her zaman `n-1` tane uzman bulunur.- bir başarısızlık ancak son kontrol yapıldıktan sonra ortaya çıkar.- ancak, bir kapağı açmak için üzerindeki 16 vidanın sonuncusunu çıkardıktan sonra, yanlış kapağı açtığınızı fark edersiniz.- bir alet toparlanıp kapağı kapatıldıktan sonra dışarıda parça kaldığı fark edilir.
 • Siz sınavlara istediğiniz kadar çalışın, sorular her zaman çalışmadığınız yerden çıkacaktır!
 • Ne zaman sınavlara çalışacak olsanız uykunuz gelir, sınavdan sonra uykunuz açılır.
 • Dakikalarca beklediğin otobüs sen tam sigara yaktığında gelecektir.
 • Sigara dumanı her zaman sigara içmeyen kişiye doğru gelir.
murphy kurallar devam2
murphy kuralları-devamı
 • -her isini başkasına yaptıranlar için imkânsız yoktur..-hangi kuyruğa girerseniz girin, diğeri daha hizli ilerler..-takim çalışması, sorumluluğu başkasına atmak için en ideal modeldir..-fırsat, genellikle en uygunsuz zamanda kapıyı çalar..-birşeyi herkesin anlayacağı kadar açık anlattıysanız, mutlaka anlamayanlar vardır..-doğru kararlar tecrübenin ürünüdür.. tecrübe, yanlış kararların ürünüdür..-hayat ancak geriye giderek anlaşılır. ancak hayat ileri doğru yaşanır..-birşeyi parçalamak, onu birleştirmekten kolaydır..-iki monolog, bir diyalog etmez..-aradığınız bir şeyi hemen bulmanın kestirme yolu, başka birseyi aramaktır..-herkesi memnun etmek isterseniz, kimse memnun olmaz..-bir iste vazgeçilmez adam olmayın.. Vazgeçilmez iseniz, terfi de edemezsiniz..-eğer son dakika olmasaydı, hiçbir önemli is yetiştirilemezdi..
b t e olu turma bi imleri
Bütçe oluşturma biçimleri
 • Kurumun geleneksel bütçesi, kategoriyeyöneliktir
 • Çoğu istatistiksel veriler muhasebe sistemlerinden alınmıştır
 • Proje kurumlarının ortaya çıkması ile, bütçenin, gerçek mali sorumluluklara uygun biçimde oluşturulması ihtiyacı oluştu- program bütçesi
 • Kategori bütçe
 • Program bütçesi

Chapter 7-11

kategori b t esi olu turma
Kategori Bütçesi oluşturma
 • Geleneksel bütçe oluşturma yöntemleriyle bütçe farklı örgütsel birimler arasında paylaştırıla bilir
 • Bu paylaşımda denetim o kadar dağınıktır ki, neredeyse yok seviyesindedir.
 • Bu sorun program bütçesi oluşturmayı gerektirmiştir; bütçe oluşturma süreci, bütçenin proje ile ilişkilendirilmesi yansıtır biçimde yapılandırılmalıdır

Chapter 7-12

program b t esi olu turma
Program Bütçesi oluşturma
 • Program bütçesi ile projenin içeriği ifade edile biliyor;
 • Projenin her bir girişimi (meselesi) için bütçenin zamana göre dağılımı veriliyor;
 • Her bir girişim için kategori bütçesi oluşturuluyor; yani her bir girişim için kategori bütçesi tekrarlanıyor

Chapter 7-13

program b t esi olu turma1
Program Bütçesi oluşturma
 • Görev ve zaman üzere proje bütçesi

Aylık bütçe(TL)

görevBaşl. BitişTahmin 1 2 3 4 5 6 7 8

A 1 2 7000 5600 1400

B 2 3 9000 3857 5143

C 2 4 10000 3750 5000 1250

D 2 5 6000 3600 2400

E 3 7 12000 4800 4800 2400

F 4 7 3000 3000

G 5 6 9000 2571 5143 1286

H 6 7 5000 3750 1250

I 7 8 8000 2667 5333

J 8 9 60006000

75000 5600 12607 15114 14192 9836 6317 5333 6000

Chapter 7-14

de er tahmini s recinin yile tirilmesi
Değer Tahmini sürecinin İyileştirilmesi
 • Her bir projede tesadüfi olaylarla bağlı riskleri yönetmek için 2 farklı yol bulunmaktadır:
  • Çok kullanılan yol, en yaygın olasılıklar için ödenek ayrılmasıdır-genelde %5-/10
  • Diğer yol "en iyimser, olası ve kötümser" tahminlerin seçilmesidir

Chapter 7-15

karl olmayan projelerin maliyele tirilmesi
Karlı olmayan projelerin maliyeleştirilmesi
 • Karlı olmayacak projelerin maliyeleştirilmesinin birkaç nedeni ola bilir:
  • Teknoloji bilgileri geliştirmek
  • Kurumun “Kapıda ayak diremesi” (satış personelleri tarafından, yüzlerine kapıyı kapatan kişinin «engel»ini aşmak için kullanılan yöntem)
  • İş ortamından pay veya hizmet almak
  • Sonraki sözleşmeler için iyi konumda olmak
  • Rekabetçi konumunu güçlendirmek
  • Ürün veya işletme çizgisini genişletmek

Chapter 7-16

ayak koyma y ntemi rnekler
Ayak koyma yöntemi-örnekler
 • Örnek: bir araştırmada psikologlar ev kadınlarına telefon ederek kullandıkları bazı ev eşyaları hakkında sorulara cevap vermelerini istemişler. 3 gün sonra yeniden telefon ederek 5-6 kişinin 2 saatliğine eve gelerek ev eşyalarını yerinde gözden geçirmek için izin istemişler. Araştırmalar gösterdi ki, bu isteği olumlu karşılayan kadınların sayısı yalnızca 2-ci istek için telefon edilip olumlu yanıt alınanların sayısında iki kat fazladır.
 • Örnek: Araştırma yapılanların yarısına ,alkollü durumlarda taksi ile eve gidecekleri hakkında istekte bulunulmuştur, diğer yarısı için böyle istekte bulunulmamıştır. Sonra ise bunlardan alkollü durumda araç sürmemeleri hakkında imza atmaları istenmiştir. İlk isteğe “katılanlar” arasında imza atanların sayısı diğerlerinden önemli derecede çok olmuştur
renme e risi
Öğrenme eğrisi
 • Araştırmalar, işlemler tekrar olundukça insanın başarımının yükseldiğini gösteriyor
 • Genelde, üretim zamanı ikiye katlandıkça başarım sabit olarak iyileşir. Daha ayrıntılı söylersek, her defasında hasılatiki kat artarsa, her birim için gereken iş saati, önceki değerine göre sabit oranda azalmış olacak
 • Bu orana öğrenme oranı denir
 • Emeğin önemli olduğu her iş için , Proje yöneticisi öğrenme eğrisini dikkate almalıdır

Chapter 7-17

renme e risi rnek
Öğrenme eğrisi-örnek
 • Projede 25 adet aynı birimden oluşan elektronik düzeneğin toplanması gerekmektedir. Bunun için her birime yaklaşık 70 saat doğrudan iş gücü gerekmektedir. İş gücü 12TL/saat olarak değerlendirilir. Kar, ücret oranının %28 kadardır. 25 birim için beklenen iş gücü maliyeti

1.28 x 12TL/saat x 25 birim x 70 saat/birim =26.880 TL

Eğer bir işin yapılması için personele ilk kez 10 dakika, ikinci kez ise 8 dakika gerekirse, personelin öğrenme oranı %80’dir. (8/10 *%100)

O zaman üçüncü birim için 8 *0.8=6.4 dakika gerekecek.

renme e risi rnek1
Öğrenme eğrisi-örnek
 • Birim üretimi için gereken zaman böyle hesaplanacak:

Tn=T1nr

Tn-n.ci birim için gereken zaman

T1- birinci birim için gereken zaman

n –üretilecek birim sayısı

r –öğrenme oranının onluk logaritması/log 2

N sayıda birimin üretilmesi için gereken toplam zaman

Ttoplam= T1 Nn=1nr

renme oran rnek
Öğrenme oranı-örnek

Öğrenme oranı=%85; n=20 için Tn=70

O zaman r=log0.85/log2=-0.1626/0.693=-0.235

70=T1(20)r ; T1=141.3 saat

 • Kaynaklarda ilk birim için gereken zaman belli ise toplam zaman katsayısını bulmak için tablolar verilmektedir. Örneğin, 20 birim için öğrenme oranı %85 olursa bu katsayı 12.40’a eşit olacak

20 birimi oluşturmak için gereken zaman

12.40*141.3 saat=1752.12 saat

Son 5 birim her birisi 70 saatte üretilirse toplam yığma zamanı

1752.12+5*70=2102.12 saat

Doğrudan iş gücü maliyeti

2102.12*12TL*1.28=32.288,56 TL

Bizim birinci tahminimiz öğrenme etkilerini dikkate almamıştı ve maliyet düşük bulunmuştu (yaklaşık %17)

32.288,56-26.880=5.408,56 TL

renme e risinin etkisi rnek
Öğrenme eğrisinin etkisi-örnek

Öğrenme yapılmadan 25 birim için gereken zaman 25x 70

Zaman

(saat)

Figure 7-4

di er etkenler
Diğer etkenler
 • Projelerin neredeyse %60-%80’i zaman, maliyet ve nitelik hedeflerini karşılamakta başarısız oluyor
 • Bunun genel nedenleri:
   • Keyfi ve imkansız amaçlar
   • proje seçimi sürecini etkilemek için çılgınca iyimser tahminler
   • Kaynak fiyatlarında değişmeler
   • Giderler ve hasar ödeneklerinde başarısızlık
   • uğursuzluk

Chapter 7-18

slide38
Özet
 • Bütçeninoluşturulmasında maksat, kurumun amaç ve öncelikleri ile ilgili stratejisini ilişkilendirmektir
 • Birkaç bütçe oluşturma yöntemi bulunmaktadır:yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya;
 • Bütçe, kategori bütçesi ve program bütçesi biçiminde hazırlana bilir
 • Projenin maliyet tahmini oluşturulduğu zaman öğrenme ile yanı sıra diğer etkenler- enflasyon, maliyet etkenlerindeki fark değişimleri, gereksiz masraflar, personal değiştirme maliyeti ve olası beklenmedik zorluklar da dikkate alınmalıdır

Chapter 7-20

slide39
Özet
 • Eğer projeler, insanın önemli derecede etken olduğu tekrarlanan meseleleri içeriyorsa, maliyet tahminlerini hazırlarken öğrenme olgusu dikkate alınmalıdır
 • Öğrenme eğrisi için varsayım: bir birimin üretilmesi için gereken zaman, çıkış değeri iki katına katlandıkça sabit oranda azalmaktadır

Chapter 7-21