Download
gullboda golfen 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gullboda Golfen 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gullboda Golfen 2010

Gullboda Golfen 2010

126 Views Download Presentation
Download Presentation

Gullboda Golfen 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Gullboda Golfen 2010 • Plats: Körunda Nynäshamns GK • Tid: Måndag 2 augusti, första start ca: 13,00 • Tävlingform: Slaggolf 18 hål, hålets par + max 5 slag. Längsta Drive. Närmast Hål. Hederspris till bästa bruttoresultat. Greenfee betalar man själv. Anmäl på anmälningslista som sitter på Anslagstavlan Österuddsvägen / Uddsjövägen. Sista anmälan Månd. 26 juli. Samtliga tar med sig något till prisbordet. Tävlingsledare: Christer Brunzell tel: 500 456 00 Lars Dahlberg tel: 0768 400906 Håkan Gullberg tel: 0734 450998