2010 - PowerPoint PPT Presentation

shiloh
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2010 PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
2010
138 Views
Download Presentation

2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2010 Zeeuws Jaar van de Fiets

 2. Alle goede dingen bestaan in 3 Zeeuws Jaar van de Fiets

 3. Zeeuws Jaar van de Fiets • Giro d’Italia Tour de France Aftrap Meimaand Fietsmaand/4de Zeeuwse Fietsdag • Zeeland in Etappes – evenementen(kalender) • Promotie

 4. Zeeuws Jaar van de Fiets Bijdrage van de Provincie • Veiligheid op wegen rond Giro en de Tour • Hospitality op Neeltje Jans bij de Tour • Bijdrage aan de gemeente Middelburg voor de Giro • Organiseren van de Zeeuwse Fietsdag met de aftrap van de Landelijke Meimaand Fietsmaand i.s.m. NBTC • Actieve rol gedeputeerden

 5. Zeeuws Jaar van de Fiets Zeeland in Etappes Proloog: Nieuwjaarsreceptie en aftrap Jaar v/d Fiets • Mensen in Zeeland • Groei en Groen • Bereikbaar in Zeeland • Levendig Zeeland • Veilig in Zeeland • Samen in Zeeland Aan iedere etappe is een gedeputeerde gekoppeld.

 6. Zeeuws Jaar van de Fiets • Etappe 1. Mensen in Zeeland (jan/feb) • Deze etappe gaat over welzijn. De portefeuillehouder vertelt tijdens de nieuwjaarsreceptie waar hij langs rijdt de komende twee maanden. Zo rijdt hij langs basisscholen in de gemeente Terneuzen en Noord-Beveland om fietshelmen uit te delen aan kinderen in de eerste vier groepen van het basisonderwijs. Ook opent hij het nieuwe campagnejaar van Trappen Scoort en deelt hij het eerste lespakket uit in het kader van ''Zeeland in Etappes (breedtesportprogramma)''. De finish is tijdens de presentatie van het project belevend fietsen, onderdeel van het programma Fietsen aan Zee. Dit is tevens de start van de etappe die gaat over groei en groen. • Etappe 2. Groei en groen (mrt/apr) • Gedeputeerde start na de presentatie van het project belevend fietsen. Ook hij geeft aan welke 'plaatsen' hij tijdens zijn etappe aandoet. In ieder geval plant hij bankjes langs knooppunten, zodat mensen kunnen genieten van de natuur en het ontluikend groen. Tevens vind de start plaats van de buitenactiviteiten in het kader van ''Zeeland in Etappes (breedtesportprogramma)''. De finish is bij de opening van Plan Tureluur. Een fantastisch gebied dat voor een ieder bereikbaar is. • Etappe 3. Bereikbaar in Zeeland (mei/juni) • Gedeputeerde fietst vanuit plan Tureluur op zijn OV-fiets naar de opening van de landelijke Meimaand Fietsmaand tijdens de 4de Zeeuwse Fietsdag. Daar wordt het Zeeuws Fietsboek a la New York bikebook 'Roos Stallinga fietst door Zeeland' gepresenteerd en wordt verteld wat er de komende etappe staat te gebeuren. Hij finisht tijdens de introductie van de Zeeland Pas en de aansluiting met de OV-fiets. Al met al een gebeuren dat ervoor zorgt dat de bereikbaarheid van onder meer de kust gewaarborgd blijft wanneer de toeristen voor een stuk extra levendigheid zorgen. • Etappe 4. Levendig Zeeland (juli/aug) • Gedeputeerde gaat met de bus naar de een accommodatie die is aangesloten bij de nieuwe boekingscentrale en opent daarmee een nieuw Toppunt. Uiteraard zorgt de komst van de Tour de France, de Giro en de Deltatour met daaraan gekoppeld de regiofinales en finale van de scholierenkampioenschappen van ''Zeeland in Etappes (breedtesportprogramma)'' voor de nodige levendigheid op fietsgebied. Het is logisch dat al deze drukte niet ten koste mag gaan van de veiligheid. • Etappe 5. Veilig in Zeeland (sep/okt) • Gedeputeerde opent de campagne ''De scholen zijn weer begonnen'' en richt zijn/haar pijlen op allerlei campagnes waarbij de veiligheid centraal staat zoals Vaker Veilig Fietsen van het ROVZ en het ZCF. Tijdens de finish laat hij/zij haar licht schijnen op de fietsverlichtingscampagne en wenst ons vast fijne donkere dagen met veel gezelligheid en saamhorigheid. • Etappe 6. Samen in Zeeland (nov/dec) • Gedeputeerde benadrukt in deze etappe het belang van samenwerking. De start van deze etappe is tijdens een evaluatiemoment (FIETSGALA) met alle partners. Vervolgens geeft hij tijdens de eindejaarsborrel vanuit zijn portefeuille interne zaken een terugblik op het afgelopen jaar en sluit daarmee het Zeeuws Jaar van de Fiets.

 7. Zeeuws Jaar van de Fiets Promotie • Samenwerking met Promotie Zeeland Delta • Samenwerking met PZC en Omroep Zeeland • ZLD Fiets i.s.m. rijwielzaken • Zichtbaarheid in straten

 8. Zeeuws Jaar van de Fiets

 9. Zeeuws Jaar van de Fiets Extern • Naast de Provinciale projecten die uitgelicht worden in het jaar van de fiets zijn ook de gemeentelijke partners actief aan de slag gegaan met het organiseren van allerlei fietsactiviteiten gedurende het hele jaar. Ook beleidsuitvoerende partners hebben hun fietsprogramma voor 2010 al grotendeels gereed. • SportZeeland, Routebureau Zeeland, VVV's, NTFU, Fietserbond, NISB, Omroep Zeeland, PZC, Groenservice Zuid-Holland (GZH).

 10. Zeeuws Jaar van de Fiets Samenwerking intern • Omdat de verschillende afdelingen betrokken zijn bij de organisatie van het Zeeuws Jaar van de Fiets is het belangrijk dat de werkzaamheden goed op elkaar worden afgestemd. Hiervoor zijn de volgende overlegvormen in het leven geroepen: • Stuurgroep met daarin vertegenwoordigers uit het college van GS en de projectdirecteur. • Projectmanagement: zowel de activiteiten rondom de Giro, de Tour, Promotie en Zeeland in etappes hebben een eigen projectmanagement. De overall coördinatie van het Jaar van de Fiets ligt bij het Zeeuws Coördinatiepunt Fiets. • Interne afstemmingsgroep, deze groep vormt een soort Poolse Landdag waarin alle ideeën, geplande activiteiten rondom het Jaar van de Fiets op elkaar worden afgestemd.

 11. Zeeuws Jaar van de Fiets WIJ KUNNEN DAT NIET WIJ KUNNEN HET WEL! HET IS BEIDE WAAR!

 12. Zeeuws Jaar van de Fiets ONS DEVIES: BEGINT EER GE BEZINT EN DAN KRIJG JE DIT…

 13. Zeeuws Jaar van de Fiets HET GEBEURT IN ZEELAND! ECHT WAAR!