Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB)
Download
1 / 8

Byr dsavdeling for klima, milj og byutvikling BKMB Organisering Oppgaver Introduksjon til plansystem Marit Winther - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB) Organisering Oppgaver Introduksjon til plansystem Marit Winther Sørstrøm Seksjonssjef. Klima Klimasjef: Eva Britt Isager. Adm. og oppfølging Administrasjonssjef: Tor Corneliussen. Byutvikling Seksjonssjef: Marit Sørstrøm.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Byr dsavdeling for klima, milj og byutvikling BKMB Organisering Oppgaver Introduksjon til plansystem Marit Winther ' - fred


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling (BKMB)

Organisering

Oppgaver

Introduksjon til plansystem

Marit Winther Sørstrøm

Seksjonssjef


Klima

Klimasjef:

Eva Britt Isager

Adm. og oppfølging

Administrasjonssjef:

Tor Corneliussen

Byutvikling

Seksjonssjef:

Marit Sørstrøm

Eiendomsutvikling

Seksjonssjef:

Geir Haveraaen

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling

Byråd

Lisbeth Iversen (KrF)

Politisk rådgiver

Rahim Nicolai Ali

Kommunaldirektør

Edel Eikeseth

Seksjoner

STRATEGI – UTVIKLING – ARKITEKTUR

EIENDOM – UTBYGGINGSAVTALER

ØKONOMI – PERSONAL – IKT – BMS

Etater (resultatenheter)

Byantikvaren

Byantikvar:

Siri Myrvoll

Grønn etat

Parksjef:

Sissel Lerum

Plan- og geodata

Plansjef:

Mette Svanes

Vann- og avløp

Fagdirektør:

Magnar Sekse

Boligetaten

Boligsjef:

Tor Jørgen Tofte

Samferdsel

Samferdselsdirektør:

Ove Foldnes

Bybanekontoret

Prosjektdirektør:

Rune Haugsdal


BKMB:

etatenes ansvar/ oppgaver

 • VA-etaten; skaffer rent drikkevann og tar hånd om avløp

 • Grønn etat; landbruks-, natur og friområder samt parker og byrom

 • Samferdselsetaten; drift og vedlikehold kommunale gater og veier, bybanen og trafikksikkerhetsplan

 • Boligetaten; utleieboliger, bostøtte og lån

 • Byantikvaren; antikvariske spørsmål/ kulturminne

 • Plan og geodata; areal-og transportplaner/ -utredninger, kartdata og eiendomsinformasjon


Plansystem og prosesser

Plantyper/-nivåer

 • Kommuneplanens arealdel

 • Kommunedelplaner

 • Temaplaner

 • Reguleringsplaner


PLANSYSTEMET

Plan- og bygningslovens Formål, § 2 sier bl.a

Ved planlegging skal det spesielt

legges til rette for å sikre barn gode

oppvekstvilkår.


”Krav” til planlegging

 • Krav om åpenhet og offentlighet, mulighet for berørte å påvirke utviklingen av sitt lokalsamfunn og nærmiljø.

 • Avveining mellom hensyn og interesser.

 • * løse interessekonflikter

 • * verne viktige miljøverdier

 • Ivareta en riktig balanse mellom privates interesser og behov, og allmenne og over-ordnede samfunnsinteresser.


 • ”Krav” til planprosess

  • Eksempel: en reguleringsplan

  • Oppstart planarbeidet kunngjøres; avis + brev

  • Synspunkt/innspill kan sendes inn

  • Planforslag utarbeides

  • Høring av planforslag sendes bl.a til privat/off. parter, Ungdommens bystyre, bydelsstyrene,

  • Planvedtak bystyret (via byråd og KMBY)

  • Kunngjøring av vedtatt plan (Klageadgang)


  Oppsummert

  • Ungdommens bystyre

   ”talerør for de unge brukerne” for mer fullstendige planer og -prosesser

  • Bidra til å oppfylle lovens krav: .......

   legges til rette for å sikre barn gode oppvekstvilkår.


  ad