Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Basna je naziv za kratku priču u prozi ili stihovima. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Basna je naziv za kratku priču u prozi ili stihovima.

Basna je naziv za kratku priču u prozi ili stihovima.

424 Views Download Presentation
Download Presentation

Basna je naziv za kratku priču u prozi ili stihovima.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Basna je naziv za kratku priču u prozi ili stihovima.

  2. Glavni likovi basne u pravilu su životinje (rjeđe biljke ili nežive stvari) koje imaju ljudske osobine.

  3. Svrha basne je opisati ljudske vrline i mane, odnosno slušatelju priče dati pouku.

  4. Vjeruje se da su basne nastale u davno vrijeme. Kao književni oblik pojavljuju se u staroj Grčkoj i drevnoj Indiji.

  5. Najpoznatiji je pisac basni bio Grk Ezop.

  6. Drugi poznati basnopisac je Jean de la Fontaine koji je živio u sedamnaestom stoljeću.

  7. Rođeni je pripovjedač, a svojim basnama je stekao trajnu slavu. Napisao je ukupno 240 basni, u kojima obrađuje motive preuzete većim dijelom od Ezopa, Fedra, Pilpaja i drugih basnopisaca.

  8. CVRČAK I MRAVI

  9. U zimsko su doba mravi sušili žito koje je bilo od vlage nabreklo. Dođe gladan cvrčak i stade od njih tražiti hrane. Mravi mu tada rekoše: "Zašto ljeti nisi skupljao hranu?" On im reče: "Nisam imao vremena jer sam krasno pjevao." Nasmijavši se, oni mu rekoše: "Ako si u ljetno doba svirao, onda zimi pleši."

  10. Poruka basne: Radi danas da bi imao za sutra.