slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dr Ljiljana Živković Republička agencija za prostorno planiranje Beograd, decembar 201 3 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dr Ljiljana Živković Republička agencija za prostorno planiranje Beograd, decembar 201 3

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Dr Ljiljana Živković Republička agencija za prostorno planiranje Beograd, decembar 201 3 - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Projekat Attract-SEE : Regionalni okvir za praćenje stanja atraktivnosti prostora i koordinaciju politika. Dr Ljiljana Živković Republička agencija za prostorno planiranje Beograd, decembar 201 3. Sadr žaj. Uvod Okvir zajedničkog sistema za praćenje stanja atraktivnosti prostora

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dr Ljiljana Živković Republička agencija za prostorno planiranje Beograd, decembar 201 3' - francesca-gould


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Projekat Attract-SEE:Regionalni okvir za praćenje stanja atraktivnosti prostora i koordinaciju politika

Dr Ljiljana Živković

Republička agencija za prostorno planiranje

Beograd, decembar2013

sadr aj
Sadržaj
 • Uvod
 • Okvir zajedničkog sistema za praćenje stanja atraktivnosti prostora
 • Proces regionalne koordinacije politika atraktivnosti
ka uspostavljanju regionalnog sistema pra enja atraktivnosti prostora i koordinacije politika
Ka uspostavljanju regionalnog sistema praćenja atraktivnosti prostora i koordinacije politika
 • Elementi okvira zajedničkog sistema za praćenje statusa atraktivnosti prostora
    • Atraktivnost prostora – pojam i koncept
    • Metodologija definisanja pokazatelja atraktivnosti prostora
    • Model podataka
    • Mreže interesnih grupa
    • Izveštaj o atraktivnosti prostora
 • Model procesa koordinacije politika atraktivnosti prostora
pojam atraktivnosti prostora
Pojam atraktivnosti prostora
 • Kapacitet prostora da privuče i zadrži ciljne grupe postojećim i/ili razvijenim prednostima
  • Nivo interne atraktivnosti
   • Sposobnost zadržavanja postojećeg nivoa razvoja, atraktivnosti i stanovništva; prednosti u smislu života i rada na određenom prostoru, povezano za stalno nastanjeno stanovništvo
  • Nivo eksterne atraktivnosti
   • Sposobnost privlačenja novog razvoja; prednosti u smislu internacionalizacije nivoa atraktivnosti i privlačenja posetilaca i investicija
koncept privla nosti prostora
Koncept privlačnosti prostora

Prednosti prostora

(Territorial assets)

Ciljne

grupe

(Mobile audience)

 • Obuhvataju:
 • Pojedince (rezidenti, turisti, migranti)
 • Organizacije (R&D, međunarodne kompanije, itd.)
 • Nematerijalni tokovi (investicije, događaji)

Ciljevi

politike

(Policy

goals)

uloga pokazatelja
Uloga pokazatelja

UN, 2007

Attract-SEE

Pojednostavljivanje i kvantifikacija realnosti

Platforma za praćenje promena u sistemu

 • Podrška u procesu donošenja informisanih razvojnih odluka i programiranju razvoja
 • Podrška upravljanju rizicima razvoja
 • Komunikacija ideja, vrednosti i zamisli
kriterijumi za definisanje relevantnog skupa pokazatelja atraktivnosti prostora
Kriterijumi za definisanje relevantnog skupa pokazatelja atraktivnosti prostora
 • Relevantnost u smislu utvrđivanja atraktivnosti prostora za ciljne grupe (definicija atraktivnosti)
 • Dostupnostpodataka u zemljama partnerima (metapodaci izvora podataka)
 • Kompaktnost u cilju sveobuhvatne procene prednosti (assets) prostora (1-2 pokazatelja za svaki element atraktivnosti prostora)
kriterijumi za definisanje i interperetaciju pojedina nog pokazatelja
Kriterijumi za definisanje i interperetaciju pojedinačnog pokazatelja
 • Tema
 • Nivo
  • Transnacionalni, nacionalni
 • Svrha (RTPI, 2008)
  • Izvor (pressure)
  • Stanje (state)
  • Reakcija (response)
model harmonizacije i interoperabilnosti podataka
Model harmonizacije i interoperabilnosti podataka
 • Ka distribuiranom sistemu praćenja baziranom na zajedničkim standardima u cilju regionalne koordinacije razvojnih politika
 • Platforma izgradnje modela podataka za praćenje prostora u JI Evropi
  • INSPIRE
  • Plan4all
  • Relevantan iskustva zemalja-partnera (HLanData,Centrope region, PI PPRS-ISPRostor)
karakteristike modela
Karakteristike modela
 • Model praćenja obezbeđuje sledeće karakteristike, odnosno podatke o svakom pokazatelju:
  • Prostorna dimenzija
  • Tematska dimenzija
  • Vremenska dimenzija
  • Poreklo/istorijat dimenzija
  • Dimenzija skupa podataka (izvor)
pravila modela
Pravila modela
 • Svaki pokazatelj
  • povezan za određen prostor, teritoriju
  • može da ima više merenja (vremenske serije)
  • 1 ili više izvora, u smislu subjekta merenja
  • horizontalna (susedne teritorije iz jedne vremenske serije merenja) i vertikalna (jedna teritorija u više vremenskih serija merenja) uporedivost rezultata merenja, vrednosti
model podataka i metapodataka uml
Model podataka i metapodataka (UML)
 • Objektno orijentisan model koji će obezbediti potrebni nivo fleksibilnosti
izve tavanje o atraktivnosti prostora
Izveštavanje o atraktivnosti prostora
 • Nacionalni i transnacionalni –regionalni- izveštaj
  • Na godišnjem nivou
  • Iz 2 dela:
   • Analiza ciljeva politika koje unapređuju atraktivnost prostora
   • Analiza i ocena ostvarenosti ovih ciljeva praćenjem status/trenda pokazatelja atraktivnosti
model uklju ivanje u uspostavljanje razvoj sistema pra enja i procene atraktivnosti prostora
Model uključivanje u uspostavljanje/razvoj sistema praćenja i procene atraktivnosti prostora
koncept procesa koordinacije politika na nacionalnom i transnacionalnom nivou sinergija
Koncept procesa koordinacije politika na nacionalnom i transnacionalnom nivou – sinergija!