a gyermek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A GYERMEK PowerPoint Presentation
Download Presentation
A GYERMEK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

A GYERMEK - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

A GYERMEK. A gyermek az iskolában. Az „átlagos” gyermek Az „átlagtól eltérő” gyermek A hátrányos helyzetű gyermek A veszélyeztetett gyermek. „Átlagos gyermek”. Kit nevezünk "átlagnos gyermeknek?"

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A GYERMEK' - fran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a gyermek az iskol ban
A gyermek az iskolában
 • Az „átlagos” gyermek
 • Az „átlagtól eltérő” gyermek
 • A hátrányos helyzetű gyermek
 • A veszélyeztetett gyermek
tlagos gyermek
„Átlagos gyermek”

Kit nevezünk "átlagnos gyermeknek?"

 • aki az iskolai tanulmányok elvégzéséhez megfelelő értelmi képességekkel és intelligenciával rendelkezik,
 • szociokulturális kömyezete rendezett,
 • a tudás megszerzése érdekében elegendő motivációval rendelkezik.
az tlagt l elt r gyermek
Az átlagtól eltérő gyermek

Értelmi képességek tekintetébenaz

átlagtól két irányban lehet jelentősen

eltérni.

 • A pozitív irányban való eltérés a tehetség és tehetségnevelés körébe tartozik.
 • A negatív irányba való elmozdulás az értelmi fogyatékos nevelés témakörébe illeszkedik. Ezzel a problémával a gyógypedagógia foglalkozik.
a tehets g
A tehetség

Czeizel Endreszerint a kivételes tehetségű ember jellemzői:

Magas általános értelmi képesség:

 • a) lényegmegragadás,
 • b ) elmélyült -elemző gondolkodás,
 • c) szintetizáló képesség - általánosítás, következtetés levonása.

Eredetiség, amely megnyilvánul:

 • -tartalomban, témában,
 • -problémafeltárásban,
 • -módszerben,
 • -kifejezésmódban (stílus).
tehets gt pusok
Tehetségtípusok

Ranschburg Jenő - tehetségtípusok:

 • a) tudományos tehetség-a természettudományi vagy a társadalomtudományi tantárgyak elsajátításában, nyújt kimagasló teljesítményt,
 • b) vezetői tehetség-a különböző csoportok, közösségek feladatorientált irányításában kiemelkedő,
 • c) pszichomotoros tehetség-sport, mozgásművészet terén kiemelkedő képességű,
 • d) művészi tehetséga képző- és zeneművészet területén teljesítménye kiemelkedő.
kreativit s
Kreativitás

Kreativitás = alkotóképesség

Jellemzői:

 • flexibitás =szellemi rugalmasság
 • originalitás = eredetiség
 • redefinitio = az újrafogalmazás, az átfogalmazás képessége (lehetővé teszi a probléma más szempontból való megközelítését
 • vizualizáció = a képzelet szabad áramlása
 • metaforikus gondolkodás = az ötletek más kontextusban történő sikeres felhasználása
 • értékelés képessége= a kritikus (önkritikus) gondolkodás
 • analizáló-szintetizáló képesség = a részletek aprólékos elemzése és az összefüggések feltárása
 • transzformáció= a megszokott határok átlépése
 • intuíció = a ráérzés
a tehets ges gyermek jellemz i
A tehetséges gyermek jellemzői

1) Ismeretszerzés:

 • nagyon sokat tudnak a legkülönbözőbb dolgokról,
 • szókincsük gazdag, és szokatlan kifejezéseket is használnak
 • beszédük folyamatos, kifejező
 • gyorsan megjegyzik a tényeket
 • gyorsan felismerik az ok-okozati viszonyokat
 • gyorsan tudnak érvényes általánosításokat felállítani
 • jó megfigyelők
 • sokat olvasnak, szeretik a felnőtteknek szóló könyveket, atlaszokat, szótárakat, enciklopédiákat
 • megpróbálják a bonyolult dolgokat megérteni oly módon, hogy áttekinthető egységekre bontják szét,
 • kritikusan, függetlenül gondolkodnak, értékelik a helyzeteket.
a tehets ges gyermek jellemz i1
A tehetséges gyermek jellemzői

2) Motiváció:

 • az őket érdeklő kérdésekkel nagyon elmélyülten foglalkoznak,
 • igyekeznek feladataikat befejezni, zavarja őket, ha félbe kell szakítani elfoglaltságukat,
 • a mechanikusan ismétlődő feladatok untatják őket,
 • ha a feladat érdekli őket, alig igényelnek biztatást, - tökéletességre törekszenek,
 • önkritikusak,
 • szívesen dolgoznak önállóan,
 • magas célokat tűznek ki, és a saját maguk által vállalt feladatok megoldásánál a felnőttek segítségét csak addig veszik igénybe, amíg feltétlenül szükséges
a tehets ges gyermek jellemz i2
A tehetséges gyermek jellemzői

3) Kreativitás:

 • sokféle, és sokszor szokatlan kérdéseket tesznek fel, majd az azokra kapott válaszok alapján újabb kérdéseket fogalmaznak meg,
 • egy kérdés vagy probléma felmerülésekor sok ötletet vagy megoldási lehetőséget sorolnak fel,
 • gyakran szokatlan, furcsa vagy meglepően frappáns válaszokat adnak,
 • véleményüket nem rejtik véka alá,
 • nem kedvelik a sablonos megoldásokat,
 • jó humorérzékük van,
 • eredeti, színes fantáziaviláguk van.
a tehets ges gyermek jellemz i3
A tehetséges gyermek jellemzői

4 ) Szociális viselkedés :

 • sokat foglalkoznak olyan fogalmakkal, mint igazságos-igazságtalan, jó-rossz,
 • nem tartanak mindenáron a többséggel, nem félnek attól, hogy mások legyenek, mint a többiek,
 • ha más a véleményük, akkor provokálják a többieket, vállalják a konfliktusokat,
 • mennek a maguk útján,
 • nem fogadnak el tekintély-alapon véleményt anélkül, hogy kritikusan átgondolnák, elemeznék,
 • felelősséget tudnak vállalni, tervezésben és szervezésben megbízhatóak,
 • általában kijönnek kortársaikkal, bár néha türelmetlenek velük, barátaikat a hasonló képességűek közül választják,
 • jól tudnak beszélgetni idősebb gyerekekkel vagy felnőttekkel,
a fogyat kos gyermek
A fogyatékos gyermek

Pedagógiai szempontból azokat a gyerekeket tekintjük fogyatékosnak,

akiknél fiziológiai okok miatt nincs lehetőség a személyiség normális

fejlődésére.

A fogyatékosság típusai :

1. Értelmi fogyatékosság

2. Hallási fogyatékosság

3 .Látási fogyatékosság

4. Beszédfogyatékosság

5. Mozgásfogyatékosság

slide13
Mikrokörnyezeti ártalmak:

a család (vagy az ép család) hiánya

alacsony egy főre jutó jövedelem,

egészségtelen lakáskörülmények,

a szülők alacsony iskolai végzettsége,

a család életmódja,

az érzelmi hiány,

a deviáns környezet szocializációs ártalmai,

a gyerekekkel való törődés hiánya,

Makrokörnyezeti ártalmak:

az iskola objektív feltételeinek hiánya (túlzsúfoltság, tanteremhiány, felszereltség hiánya stb. ),

nem megfelelő szakos pedagógus ellátottság,

a település helyzete, az infrastruktúra hiánya,

a település kulturális életének színvonala

A hátrányos helyzetű gyermekHátrányos helyzetű gyermek: az átlagosnál nehezebb körülményekközött élő, különböző környezeti ártalmaknak kitett, normálisan fejlett,fiziológiailag nem sérült gyermekeket sorolunk ebbe a kategóriába.

a vesz lyeztetett gyermek
A veszélyeztetett gyermek

Veszélyeztetettaz a gyermek, aki egyébként személyiségében ép, de annak

fejlődésében erősen gátolt.

 • A veszélyeztetett helyzetben nem a szociális tartalom a hangsúlyos, hanem a pszichés összetevő.
 • A veszélyeztetettség az egész személyiség fejlődését gátolja és azt negatív irányba tereli.
 • Különböző devianciák, életvezetési problémák, önértékelési zavarok, erkölcsi defektusok jelentkezésének veszélyével kell számolni.

A hátrányos helyzetű státus nem törvényszerű, hogy

veszélyeztetettséget is jelent. A veszélyeztetett helyzet

azonban minden esetben hátrányos helyzetet is jelent.

a devi ns viselked s
A deviáns viselkedés

A devianciaszociológiai fogalom, eltérést jelent.

A deviáns viselkedésekolyan megnyilvánulások, amelyek közös jellemzője,

hogy a társadalom által elfogadott szokásoktól, normáktól eltérnek.

(normaszegő viselkedés)

A deviáns viselkedést kiváltó okokcsaládi és társadalmi eredetűek.

 • rossz szociális helyzet,
 • felbomlott család,
 • a szülők alkoholizmusa,
 • kulturálatlan életmód,
 • elhanyagoló nevelés,
 • brutális bánásmód,
 • a család laza erkölcsi normái,
 • kriminalitás a családban
a devi ns viselked s jellemz i
A deviáns viselkedés jellemzői

Beszédstílus:

 • szegényes szókincs,
 • sztereotip elemek gyakorisága a beszédben,
 • tartalmilag sivár kommunikáció,
 • trágárkodás.

Külső megjelenés:

 • testileg fejletlen, sovány, rosszul táplált,
 • elhanyagolt, piszkos ruházat,
 • divatőrület, felnőttes vagy valamilyen szubkultúrát követő öltözködés.

Viselkedés -csoporthelyzet:

 • agresszivitás, durvaság, támadó attitűd,
 • magányosság, peremhelyzet,
 • nyugtalanság, hipermobilitás,
 • szélsőséges mértékű és irányú érzelmi reakció,
 • csavargás, igazolatlan hiányzások,
 • hazudozás,
 • tartós iskolai teljesítményromlás.