Téma: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ RACIONÁLNÍCH ČÍSEL - PowerPoint PPT Presentation

t ma n soben a d len racion ln ch sel n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Téma: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ RACIONÁLNÍCH ČÍSEL PowerPoint Presentation
Download Presentation
Téma: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ RACIONÁLNÍCH ČÍSEL

play fullscreen
1 / 8
Téma: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ RACIONÁLNÍCH ČÍSEL
254 Views
Download Presentation
fox
Download Presentation

Téma: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ RACIONÁLNÍCH ČÍSEL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Téma: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ RACIONÁLNÍCH ČÍSEL Vytvořila: Mgr. Martina Bašová basova.martina@centrum.cz , 10. 12. 2012 VY_32_Inovace/1_040

  2. Anotace: Prezentace uvádějící početní výkony s racionálními čísly. Vysvětlení principu násobení a dělení racionálních čísel na konkrétních příkladech. Příklady k procvičení.Jazyk: Český jazykOčekávaný výstup: Provádí početní operace v oboru racionálních čísel.Speciální vzdělávací potřeby:Žádné.Klíčová slova: racionální čísla, kladná, záporná, násobení, dělení, znaménko, příkladyDruh učebního materiálu:DUM - Prezentace doplněná výklademCílová skupina: ŽákTypická věková skupina:12-13let (7. ročník)

  3. Při násobení a dělení racionálních čísel postupujeme stejně jako u celých čísel: - nejprve mezi sebou vynásobíme samotná čísla (bez znamének) - pak se podíváme na znaménka a k výsledku připíšeme takové znaménko, které vyhovuje následujícímu: (+) : (+) = + (-) : (-)= + (+) : (-)= - (-) : (+) = - (+) . (+) = + (-) . (-)= + (+) . (-)= - (-) . (+) = -

  4. Počítej:

  5. Příklady k procvičení:

  6. Vypočítej: • ( 2,2 ) . ( - 0,4 ) = • ( + 1,1 ) . ( -2,5 ) = • ( -12) . ( + 0,5 ) = • ( + 0,06) .( + 0,3) = • ( - 0,08) : ( - 0,2) = • ( + 0,08) : ( - 0,2) = • ( - 0,08) .( + 0,2) = • ( + 12) : ( - 0,1 ) = • ( + 12) .( - 0,2) = • ( - 2,5) : ( 0,5) = • ( -14,5) : ( + 0,5) =

  7. Vypočítej - řešení: • ( 2,2 ) . ( - 0,4 ) = -0,88 • ( + 1,1 ) . ( -2,5 ) = -2,75 • ( -12) . ( + 0,5 ) = -6 • ( + 0,06) .( + 0,3) = 0,018 • ( - 0,08) : ( - 0,2) = 0,4 • ( + 0,08) : ( - 0,2) = -0,4 • ( - 0,08) .( + 0,2) = -0,016 • ( + 12) : ( - 0,1 ) =-120 • ( + 12) .( - 0,2) =-60 • ( - 2,5) : ( 0,5) =-5 • ( -14,5) : ( + 0,5) =-29

  8. Citace: Vlastní tvorba