A felsőoktatást célzó programok értékelése: Eredmények, javaslatok - PowerPoint PPT Presentation

forest
a fels oktat st c lz programok rt kel se eredm nyek javaslatok n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A felsőoktatást célzó programok értékelése: Eredmények, javaslatok PowerPoint Presentation
Download Presentation
A felsőoktatást célzó programok értékelése: Eredmények, javaslatok

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Presentation Description
90 Views
Download Presentation

A felsőoktatást célzó programok értékelése: Eredmények, javaslatok

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A felsőoktatást célzó programok értékelése:Eredmények, javaslatok Mike Károly Hétfa Kutatóintézet 2013. április 30.

 2. Az értékelés kérdései • Ment-e a 2007-2012 közötti uniós fejlesztési források által a magyar felsőoktatás elébb? • Milyen tényezők befolyásolták a fejlesztések eredményességét? • Milyen javaslatokat fogalmazhatunk meg a 2014-2020-as időszakra?

 3. Értékelési módszerek • Adatbázis – elemzés • EMIR - adatbázis • Publikus adatbázisok • Intézményfejlesztési tervek adattáblái • Dokumentumelemzés • Szakértői interjúk • 10 intézményi esettanulmány

 4. Fejlesztési források nagysága és eloszlása • 2007-2012. augusztusig 250 milliárd Ft felsőoktatási intézményeknek • Ebből 142,5 milliárd Ft felsőoktatási célú fejlesztésekre (TÁMOP 4. és TIOP 1.3 + KMOP 4.2.1) • Napi 3-4 millió Ft, nagyoknál 10 millió Ft abszorpció Összes EU-s forrás Összes felsőoktatási célú EU-s forrás

 5. Fejlesztési források nagysága és eloszlása • Pályázati rendszer spontán eredménye: kapacitások átrendezése • Nagy vidéki egyetemek – mit bír egy kis ország? • Kis „fejlesztő intézmények” – menedzsment, fejlesztési szemlélet jelentősége, DE: régióban szükséges kapacitás? A felsőoktatás fejlesztését célzó egy hallgatóra jutó uniós támogatások (2012. augusztus 17. állapot, EMIR-adatokból)

 6. Fejlesztési források és intézményiteljesítmény kapcsolata Fejlesztési források és K+F+I bevételek kapcsolata X-tengely: egy oktatóra jutó TÁMOP 4., TIOP 1.3, ROP és GOP támogatások nagysága Y-tengely: az intézmények K+F+I megrendeléseinek (kék) és nemzetközi pályázatokból befolyó bevételeinek változása (2009-2011)

 7. Fejlesztések főbb eredményei • Infrastrukturális megújulás (épületek, eszközök) konvergencia-régiókban. • Egyetem mint szervezet erősödése: vezetői döntéseket támogató rendszerek, stratégiai tervezési szemlélet, intézményen belüli kooperáció. • Ahol már létező K+F együttműködés van, az eszközbeszerzések erősítik az ipari szolgáltatási kapacitást. • Fiatal kutatók megtartása, legalább átmeneti jelleggel.

 8. Fejlesztések eredményességétbefolyásoló tényezők • A finanszírozó és (2) a kedvezményezett viselkedésére ható intézményi tényezők • A finanszírozói oldal: a fejlesztéspolitika pályázati rendszere: • Projektfinanszírozás: • Infrastruktúra vs. működés magasabb szintre helyezése • Pályázati verseny: • Területi koordináció gyengesége • Túl nagy teher a fejlesztéspolitikán (pl. kutatóegyetemi pályázat).

 9. Fejlesztések eredményességétbefolyásoló tényezők 2. A kedvezményezetti oldal: • Környezeti tényezők: • Szoros együttműködés munkaadókkal és/vagy • Oktatók nemzetközi tudományos beágyazottsága • Belső szervezeti tényezők: • Kis méretű, szűkebb profilú intézményeknél „cégszerű” működés: • Erőskezű központi irányítás, centralizált, egyértelmű prioritásokat kijelölő menedzsment • Nagy, tág profilú intézményeknél „respublika” szerű működés: • Átlátható, jól szervezett koordináció nagyobb egységek (karok) között. • Belső versenyeztetés. • Erős alsóbb szintű (kari) menedzsment.

 10. Javaslatok a 2014-2020-as időszakra • Fordítsuk meg a tervezés logikáját! • Arra költöttünk, amire ESZA és ERFA források voltak. • Fordítsuk meg! • Először alakítsuk ki a felsőoktatási fejlesztések finanszírozásának átfogó rendszerét. • Másodszor, ahol lehet, csatornázzuk be az uniós forrásokat. • Harmadszor, hazai forrásokból fedezzük a hézagokat. • Egységes felsőoktatási stratégiára van szükség, ami szilárd keretet ad az uniós források felhasználásának is. • Hosszú távú (15-20 éves) célok. • 2014-2020-as középtávú célok. • Teljesítmény-szerződések felsőokt. intézményekkel: • Alapműködés nagyobb része normatív, input alapon, • Kiemelt fejlesztési területek teljesítmény-vállalások alapján finanszírozott. • Uniós források ezek alá rendelése. Indikátorok szerződésekbe illeszthető minimum-elvárások.

 11. Javaslatok a 2014-2020-as időszakra • Differenciáljuk az elvárásokat és az irányítást!

 12. Javaslatok a 2014-2020-as időszakra • Felsőoktatás innovációs tevékenysége: • Legyünk realisták! • Szilícium-völgy vs. Létező együttműködések felsőoktatás és vállalatok között: • Elsődleges a képzési együttműködés • Konkrét vállalati igények kielégítése. • Kutatás alapú innováció csak ezek után. • Vezessük végig a fejlesztéseket az innovációs láncon! • Elején az alapkutatás, a végén a konkrét cégigények kiszolgálása működik, de a kettő között a kísérleti és ipari fejlesztés szakaszának érdemi támogatása nem megoldott: • Viszonylag több forrás kísérleti fejlesztésre • Tudás- és innovációmenedzsment fejlesztése. • Kockázatok elismerése a finanszírozásban

 13. Köszönöm a figyelmet! Hétfa Kutatóintézet H-1051 Budapest Október 6. utca 19. www.hetfa.hu