dias digital arkivpakkestruktur n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DIAS - Digital arkivpakkestruktur PowerPoint Presentation
Download Presentation
DIAS - Digital arkivpakkestruktur

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

DIAS - Digital arkivpakkestruktur - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

DIAS - Digital arkivpakkestruktur. Sikker bevaring av elektronisk arkivmateriale. Folloarkivets dagskonferanse 7.3.2013 Hans Fredrik Berg, Riksarkivet. Sentrale prosjekter. Elmag. DIAS. DIAS forvaltningsforum. Plan for ny depotløsning for Arkivverkets digitalt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

DIAS - Digital arkivpakkestruktur


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. DIAS - Digital arkivpakkestruktur Sikker bevaring av elektronisk arkivmateriale Folloarkivets dagskonferanse 7.3.2013 Hans Fredrik Berg, Riksarkivet

  2. Sentrale prosjekter Elmag DIAS DIAS forvaltningsforum Plan for ny depotløsning for Arkivverkets digitalt skapte arkivmateriale basert på TRAC Felles og omforent pakkestruktur for bevaring av digitalt arkivmateriale med basert på OAIS Forvaltning av standardene fra DIAS og forvaltnings-systemet ESSArch Nytt system for depot-forvaltning basert på resultatene fra DIAS ESSArch Nytt system for oppfølging av arkivskapere og arkivuttrekk Betty

  3. Verktøyenes bruksområder Arkiv-danning Mottak Kontroll Depot-forvaltning Betty Tools ESSArch ASTA

  4. DIAS resultater • Spesifikasjon av en generell norsk arkivpakkemodell som en definert bruksmåte av OAIS. DIAS-modellen angir hvordan foreliggende standarder skal anvendes i en arkivpakke. • Definerer en standard for statlige og kommunale arkivdepoters implementering av OAIS-modellen • Angir hvordan en arkivpakke skal organiseres ved bruk av eksisterende standarder (med tilhørende xml-skjemaer) • Dvs.: DIAS er en standard for bruk av standarder • Spesifikasjon av et forvaltningssystem for DIAS-arkivpakker (26 funksjonelle krav). • http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivbevaring/Elektronisk-arkivmateriale/DIAS-prosjektet

  5. Preservation planning Descriptiveinfo Descriptiveinfo Data management Ingest Access SIP Archival storage DIP AIP AIP Administration OAIS (Open Archival Information System) Consumer Producer Management

  6. DIAS-standardene Records manager Repository manager User Transfer Noark system SIP Securerepository system DIP Access system AIP Noark standard (schemas) SIP structure (schemas) AIP structure (schemas) Securerepositoryspec.

  7. AIP (OAIS)

  8. Arkivpakke (iht. OAIS) En ”container” hvor et arkivobjekt er lagret som en selvstendig enhet - fast forbundet med all tilhørende informasjon Pakkeinformasjon • All nødvendig informasjon for å frem-stille objektet på ny • All nødvendig informasjon for å forstå objektet som arkivmateriale: • kontekst • proveniens • bevarings- • historikk Bevaringsmetadata (“logiske metadata”) Informasjonsinnhold Tekniske Datafiler metadata Samlet sjekksum for pakken Varianter: Avleveringspakke (SIP), Bevaringspakke (AIP) og Brukspakke (DIP)

  9. Organisering i arkivsamlepakker (AIC) Transformert versjon Bruksversjon Versjon 1 – med SIP Tillegg til AIP-1

  10. Arkivpakkemodell Pakkeinformasjon AIC Samlet sjekksum for AIC Bevaringsmetadata Informasjonsinnhold SIP-TAR TAR TAR Pakkeinformasjon Pakkeinformasjon + Bevaringsmetadata Bevaringsmetadata Adm. metadata Kontekst-info Adm. metadata Kontekst-info Pakkeinfo. Depot-operasjoner Annen medflg dokumentasjon Metadata for dokumenter Depot-operasjoner Metadata for dokumenter AIU Medflg. Info-fil til SIP Informasjonsinnhold Informasjonsinnhold Datafiler/ dokumenter Tekniske metadata Datafiler/ dokumenter Tekniske metadata Mottatt SIP AIP-1 (lagret SIP) SIP ble her lagret uten at det samtidig ble generert en transformert AIP. Dette krevde en AIU i tillegg AIP-2 Ved en senere generering av en trans-formert AIP (2) innarbeides AIU i AIP (2)

  11. DIAS xml-skjemaer Pakkeinformasjon (container-beskrivelse): METS (Metadata Encoding & Transmission Standard) Bevaringsmetadata: PREMIS (Preservation Metadata: Implementation Strategies) Arkivbeskrivelse: EAD (Encoded Archival Description) Aktørbeskrivelse: EAC-CPF (Encoded Archival Context – Corporate bodies, Persons, and Families) Strukturbeskrivelse for tabelluttrekk mm.: ADDML (Archival Data Description Markup Language) Metadatabeskrivelse for foto-/bildeformater: MIX (Metadata for Images in XML) METS, PREMIS, EAD og EAC-CPF tilpasses for bruk i DIAS

  12. DIAS-strukturen: ”særnorske” løsninger (1) En DIAS-AIP skal alltid ha en tilknyttet AIC Tilknytningen skal skje ved bruk av pekere fra AIC En AIC skal kunne tilknyttes flere generasjoner av samme AIP Et ”flagg” i AIC skal vise aktiv (gjeldende) AIP En AIU skal kunne brukes, men da bare være tilknyttet en AIC AIC-en skal vise AIU-ens relasjon til en AIP En AIU skal (via AIC) referere til en aktiv AIP, og bli inaktiv når vedkommende AIP får inaktiv status En AIP, AIU og DIP pakkes som tar, og tar-sjekksum lagres i AIC En AIC skal være en METS-fil. Den skal ikke pakkes som tar En AIC skal kunne endres/oppdateres – i motsetning til en AIP

  13. DIAS-strukturen: ”særnorske” løsninger (2) Dokumentfiloversikten i METS skal samle filreferansene i en eller flere tar-filer Hver tar-fil listes opp i fileSec. FileSec i METS knyttes til administrative metadata i PREMIS Følgende roller brukes i METS: SUBMITTER Ansvarlig organ for overføring PRESERVATION Depot PRODUCER Teknisk uttrekksprodusent (leverandør) IPOWNER Eier/rettighetshaver av materialet CREATOR METS-produsent (teknisk) ARCHIVIST Opprinnelig arkivskaper

  14. Organiseringen avDIAS forvaltningsforum Styringsgruppen for ”DIAS forvaltnings-forum” Tidsavgrenset styringsgruppe styrer Prosjektet”Ny metodikk for bevaring og tilgjengeliggjøring” Prosjektet”ESSArch” Prosjektet”Etablering av DIAS forvaltnings-forum” Tidsavgrensede prosjekt resulterer i Forumet”DIAS forvaltnings-forum” Løpende forum

  15. Ny metodikkfor bevaring og tilgjengeliggjøring • Prosjektsammendrag • Prosjektet skal revurdere metodegrunnlaget for bevaring og tilgjengeliggjøring av digitalt skapt arkivmateriale. • Basert på en kartlegging av det internasjonale bildet skal det vurdere alternativ metodikk som er tilpasset for ulike målgrupper og ambisjonsnivåer. • Brukertjenester som er egnet til å ivareta allmennhetens behov, vil ha særlig prioritet, og metodene for bevaring og tilgjengeliggjøring skal vurderes i sammenheng. • Støttet av Norsk Kulturråd • Deltakelse fra Arkivverket og kommunale depotinstitusjoner • Forventes ferdig 1.9.2013

  16. Etablering av DIAS forvaltnings-forum • Etablere et forum for forvaltning av resultatene fra DIAS-prosjektet • Etablere forumets mandat • Avklare finansiering • Velge deltakere • Gjennomføre nødvendig kompetanseutvikling for deltakerne • Støttet av Norsk Kulturråd • Deltakelse fra Arkivverket og kommunale depotinstitusjoner • Forventes ferdig 1.9.2013

  17. DIAS forvaltningsforum • Forumet skal forvalte standardene fra DIAS • overvåke utviklingen av de internasjonale standardene • vurdere og gjennomføre endringsbehov • Forumet skal forvalte ESSArch • ta imot feilmeldinger og endringsønsker fra brukerne • vurdere, melde og følge opp feil og endringsønsker til leverandøren • følge opp den sentrale vedlikeholdsavtalen med leverandøren

  18. Betty • er et informasjonssystem for oppfølging av arkivdanning og mottak • tilsynsvirksomhet • bevarings- og kassasjonsvedtak • avtaler om avlevering/deponering • mottak • kontroll (testing) • Støttet av Norsk Kulturråd • Deltakelse fra Arkivverket og kommunale depotinstitusjoner • Forventes ferdig utviklet i Riksarkivet 1.9.2013

  19. ESSArch • er et forvaltningssystem for OAIS-strukturerte arkivpakker i digitalt depot som oppfyller DIAS-prosjektets krav til et slikt system • Støttet av Norsk Kulturråd • Deltakelse fra Arkivverket og kommunale depotinstitusjoner • Forventes ferdig utviklet i Riksarkivet 1.7.2013