Download
inf randet av studieavgifter vid bth n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Införandet av studieavgifter vid BTH PowerPoint Presentation
Download Presentation
Införandet av studieavgifter vid BTH

Införandet av studieavgifter vid BTH

150 Views Download Presentation
Download Presentation

Införandet av studieavgifter vid BTH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Införandet av studieavgifter vid BTH • Förberedelser • Stipendier • Genomförande • Erfarenheter

  2. Förberedelser • Upprättade tidplan i mycket god tid • Stipendie- och avgiftsråd • Ingen förändring i utbildningsutbudet • Många samarbetsavtal med universitet och rekryteringsagenter • Omorganisation

  3. Stipendier • Endast till program på campus, 1:a handssökande • Sökande fick möjlighet att söka två av 4 möjliga (25%, 50%, 75%, 100%) • Rangordning enligt samma principer som om urval skulle ha gjorts • Antal studenter som betalat avgift 55 • Stip 100% från BTH 4 • Stip 100% från Svenska Institutet 3 • Länder med flest betalande programstudenter (det land sökande själv angivit): • Iran 22 • Kanada 9 • (15 olika länder representerade) • BTH delade totalt ut 32 stipendier med nivåer 25-30-50-75-100% • Totalsumman för dessa är 2650 kSEK, fördelade över hela studietiden.

  4. Genomförande • Enhetspris - alla utbildningar 1667:-/hp • Ingen särbehandling av betalande studenter • I stort sett helt manuell hantering: • Mottagning av stipendieansökningar • Utskick av rekvisitioner • Registrering och identifiering av betalningar • Kvitto på mottagen betalning • Återbetalningar • Information till Migrationsverket

  5. Erfarenheter • Fortfarande ganska liten omfattning => Inte något större behov av automatiserade rutiner. • Kräver omfattande kontakter så ett CRM-system är önskvärt • Särskild handläggartjänst