strategim te om studieavgifter n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strategimöte om studieavgifter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strategimöte om studieavgifter

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Strategimöte om studieavgifter - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Strategimöte om studieavgifter. 2010-12-14. Strategimöte 14 december. 15.00-15.25 Stipendier Principer för att hantera stipendier Stipendieprocessen Stipendiemedel 15.25-15.45 Service 15.45-16.45 Lägesrapporter och information: Antagning Marknadsföring

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Strategimöte om studieavgifter' - laith-carpenter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
strategim te 14 december
Strategimöte 14 december
 • 15.00-15.25Stipendier
  • Principerföratthanterastipendier
  • Stipendieprocessen
  • Stipendiemedel
 • 15.25-15.45 Service
 • 15.45-16.45 Lägesrapporteroch information:
  • Antagning
  • Marknadsföring
  • Mässor – Lund University on tour
 • 16.45-17.00 Aktuellafrågor
stipendier principer
Stipendier – principer

Universitetsgemensammaföreskrifter, lägesrapport

 • UFLG den 19 november
 • MBL den 7 december
 • HÅS-modellen med justeringar (alla områden ett stipendium/många internationella studenter/prislapp)
 • Föreskrifter
 • Prorektor beslutar om tilldelning
 • Utvärdering
 • RS den 16 december
stipendier tillg ngliga medel
Stipendier – tillgängliga medel
 • IPK ca 2,3 miljoner (motsvarar ca 18 fullastipendier)
 • Fundraising
stipendiehantering processen
Stipendiehantering – processen
 • Formering av universitetsgemensam beredningsgrupp (och områdesvisa)
 • Studenterna söker on-line + skickar in uppgifter tillsammans med ansökningshandlingar om studieplats
 • Regelbundna möten med universitetsgemensam beredningsgrupp (underlag från områdena med ranking + önskad fördelning av hel- och delstipendier)
 • Förhandsbesked om antagning och stipendium januari-mars
 • Sista möte om stipendietilldelning i mars?

Framöver: tidplan, instruktioner

stipendier terst ende fr gor
Stipendier – återstående frågor
 • Riktade stipendier
  • geografiska prioriteringar? EM2?
 • Prioritering av LU som förstahandsval – flexibilitet?
f rst rkningar
Förstärkningar
 • Introduktionskursförnyanländaprogramstudenter
 • FörstärkningiDesken med 1 person
 • Engelsktalandespråkpedagogpåstudieverkstan
 • Extra resurs på antagningsavdelningen för att jobba med förhandsgranskningar
 • Svensk-kurs för EHL-studenter som läser ett

1-årigt program

introduktionskurs f r nyanl nda programstudenter
Introduktionskurs för nyanlända programstudenter
 • 12 kurstillfällen under HT-2011, på kvällstid
 • 7,5 HP
 • - 6 veckor, svenska (kultur, historia, musik, traditioner etc.)

- 4 veckor, Academicwriting

- 2 veckor, Academichonesty

 • Kostnad drygt 3000 kr/student (priset baserat på 450 studenter)
f rst rkning i desken med 1 person
FörstärkningiDesken med 1 person

Förändring: Permanent tjänst i desken som får stöd av studentmobilitetsgruppen som fortsätter att jobba enligt schema.

Förbättringar:

 • bättre kontinuitet vad gäller kunskap
 • mindre sårbart
 • ökad kapacitet att svara på mängden av mail och mindre behov av standardiserade svar
engelsktalande spr kpedagog p studieverkstan
Engelsktalande språkpedagog på studieverkstan

Förändring: Ny språkpedagog som ska arbeta med bl.a.:

 • individuell handledning
 • studieteknik
 • akademiskt skrivande
 • muntliga presentationer
 • språklig respons
 • grupphandledning
 • grupparbetsmetodik
 • uttalsträning
 • info om studieverkstaden
extra resurs p antagningsavdelningen f r att jobba med f rhandsgranskningar
Extra resurs på antagningsavdelningen för att jobba med förhandsgranskningar

Bakgrund: Behov av förhandsgranskningar förväntas öka med anledning av den nya anmälningsavgiften (100 euro). Viktig service att ge till potentiella betalande studenter.

svensk kurs f r ehl studenter som l ser 1 rigt program
Svensk-kurs för EHL-studenter som läser 1-årigt program

Utmaning: Studenterna som läser på 1-åriga program uppfyller inte kravet för att kunna få plats på SFI-kurserna som ges av Lunds kommun.

Mål: Att ge de 1-åriga studenterna tillgång till samma kursutbud som de folkbokförda studenterna.

Åtgärd: Dialog med kommunen

finding your way this is your campus
Finding your way - this is your campus!
 • kursintroduktion
 • bibliotek
 • besök på institutionen och träffa personalen
 • introduktion till PBL
this is lund
This is Lund!!
 • bank
 • personnummer
 • id-kort
 • folkbokföringen (för EU-medborgare)
 • Fakta om Lund, Skåne och Sverige (föreläsning + guidad tur)
 • Tips – ”on a student budget” (shoppa, transporter, nöjen)
 • introduktion till mat och mjölkprodukter
sociala aktiviteter
Sociala aktiviteter
 • hjälp med att starta den första integrationen
 • internationella middagar
 • gemensam lunch för feed-back och utvärdering
interkulturell f rst else
Interkulturell förståelse
 • Kulturella möten – vad är typiskt?
  • tidshållning
  • formell/informell
  • direkt/indirekt
 • Interkulturell kompetens – kunskap/verktyg/attityd
antagningsprocessen l gesrapport
Antagningsprocessen – lägesrapport
 • Dialog med VHS
 • Förstudier inför eventuell lokal antagning (behovsspecifikation)

På G:

 • Riktlinjer för förhandsgranskning
antagning inf r 2011 l gesrapport
Antagning inför 2011– lägesrapport
 • LU i topp i sökstatistiken per 13 dec 2010!
marknadsf ring uppdatering
Marknadsföring – uppdatering

Student competition (Entreprenörskap)http://www.masteryouridea.com/

marknadsf ring hemsidan i
Marknadsföring – hemsidan I

Unique page views, top 10

 • Home 198 094 (last year, same period 194 840)
 • Master’s programmes  51 289
 • International students/Master’s studies 60 706
 • Find programmes and courses 38 207
 • International-students/apply-fees-scholarships-housing 32 518
 • About-lund-university/faculties-departments-centres  26 888
 • International-students/master-s-studies/find-courses-and-programmes 25 279
 • International-students/bachelor-s-studies 20 876
 • International-students/phd-studies 22 410
 • International-students 17 477
marknadsf ring hemsidan ii
Marknadsföring – hemsidan II

Top countries

 • Sweden 87 480
 • Germany 17 228
 • US 15 074
 • India 14 467
 • China 12 333
 • UK 11 781
 • Iran 9 730
 • Pakistan 8 908
 • Denmark 6 180
 • Canada 6 133
 • France 5 950
 • Turkey 5 392
 • Netherlands 4 854
 • Italy 4 668
 • Nigeria 3 905
 • Greece 3 857
 • Australia 3 729
 • Spain 3 644
 • Bangladesh 3 360
 • Russia 2 722
marknadsf ring hemsidan iii
Marknadsföring – hemsidan III

Top cities

 • Lund 58 170
 • Malmö 9 876
 • Tehran 5 380
 • Not set 4 547
 • London 4 076
 • Dhaka 3 275
 • Lahore 3 173
 • Beijing 2 796
 • Stockholm 2 665
 • Karachi 2 544
marknadsf ring hemsidan iv
Marknadsföring – hemsidan IV

How they find us

 • Google 99 650
 • Lu.se (Swedish home) 72 825
 • Direct (lunduniversity.lu.se) 44 806
 • Search (other) 10 084
 • Bridge.caspio.net 4 978
 • Facebook.com 4 343
 • Scholarship positions.com 4 259
 • Ehl.lu.se 3 847

Top search words to find us

 • Lund university 52 441
 • Lund 7 340
 • University of Lund 3 969
 • Lund University Sweden 2 213
 • University Lund 1 482
marknadsf ring hemsidan v
Marknadsföring – hemsidan V

Top programmes

 • Development studies BA (3,288 unique views in the month) 
 • Int'l Marketing and Brand Management (2, 234)
 • Intl Development and Management LUMID (1,666)
 • Finance 1469
 • Accounting and Management Control  1310
 • Entrepreneurship (1,269)
 • Development Studies 1226
 • Envir. Studies and Sustainability Science 1157
 • Intl Human Rights 1044
 • Information Systems 1016
 • Managing People, Knowledge and Change 948
 • Economics 986
 • Global Studies 1000
 • Corporate and Financial Management 877
 • BA Development Studies 948
 • Wireless 894
 • 17 Sustainable Business Leadership 847
 • Public Health
 • GIS (983)
marknadsf ring agenter
Marknadsföring – agenter
 • Kina
  • 4 st agenter
 • Vietnam
  • 1 agent
 • Indien
  • Avvaktar, inga bra agenter hittade och kontakter
lu on tour to india
LU on tour… to India

6 mässor (Delhi, Pune, Mumbai, Hyderabad, Bangalore, Chennai):

 • Svensktdeltagande: Svenskainstitutet, LU, GU, UU, LiU, MAH, Chalmers, Linné
 • Stortintresseför LU (framföralltför LTH:s och EHL:s program)
 • Bästmässai Chennai
 • Varierandeintresseförstipendier
 • Mångafrågoromforskarstudier
 • Bra med områdesrepresentation, studentdeltagande
lu on tour to china
LU on tour… to China

5 mässor (Beijing, Dalian, Xi’an, Shanghai och Chengdu):

 • Stortintresseför LU (allramestEHL:solika program)
 • Bästmässori Beijing och Shanghai
 • Efterfråganpå program påbachelornivå + förberedande program (språkstudier)
 • Olikareaktionerpåavgifter (inga problem/fördyrt)
 • Mångafrågorkringstipendier
 • De mestintresserade/intresseantastudenternasamlasidatabas
lu on tour to china1
LU on tour… to China

5 mässor (Beijing, Dalian, Xi’an, Shanghai och Chengdu):

 • Stortintresseför LU (allramestEHL:solika program)
 • Bästmässori Beijing och Shanghai
 • Efterfråganpå program påbachelornivå + förberedande program (språkstudier)
 • Olikareaktionerpåavgifter (inga problem/fördyrt)
 • Mångafrågorkringstipendier
 • De mestintresserade/intresseantastudenternasamlasidatabas
lu on tour to uae
LU on tour… to UAE

2 mässor (Dubai, Abu Dhabi):

 • Svensktdeltagande: LU, Chalmers
 • Småmässor
 • Stortintresseför LU (framföralltför LTH:s och EHL:s program men även t ex LUMID)
 • Mångafrågoromforskarstudier
 • Internationellmålgrupp, studenterfrån USA, Indien, Europa mm
 • Personligkontakt
lu vad saknas
LU – vad saknas?
 • Computer Science
 • MBA
 • Artificial Intelligence
 • Communication
 • Journalism
 • Mechanical engineering
 • Pharmacy
 • Film production
 • Education/Teaching
 • Project Management
 • Architecture
 • Psychology
 • social work
 • Logistics and supply chain management
 • Biomedical,
 • Immigration and migration
 • “Public policy”,
 • “Non-profit management”
 • International relations
nya samarbeten p g ng
Nya samarbeten på gång
 • Vietnam
  • Delegation från HCMC
   • Mastersprogram
   • Uppdragsutbildningar
 • Saud Arabien
  • BA in Engineering
  • Mastersprogram
 • Indien
  • BA in Biology
marknadsf ring framtiden
Marknadsföring – framtiden
 • Uppföljning/utvärdering
 • Sociala medier
 • Samarbete med partneruniversitet, befintliga nätverk
 • Alumnverksamheten
 • Samordning av insatser & material
 • Marknadsplan
bostadsgaranti
Bostadsgaranti

Interpol: I ett tilläggsbeslut till nuvarande Beslut Dnr SE 2010/13

(Bostadsgaranti ges till studenter inom avtal med University of

California System (UC), Linneaus-Palme stipendiater och studenter

registrerade vid Waseda University som läser uppdragsutbildning)

anges att:

bostadsgaranti även ges till avgiftsskyldiga studenter som studerar

minst en termin samt studerande (som faller inom kategorin

avgiftsskyldiga) vid poänggivande uppdragsutbildning om minst en

termin vid Lunds universitet. Bostadsgarantin omfattar hela

studievistelsen.

valbara kurser inom program
Valbara kurser inom program
 • Valbara kurser vid annat lärosäte. Fakturering? Ny anmälningsavgift? Behövs nationell policy.
 • Valbara kurser vid annan fakultet inom LU. Kurs som söks inom program = ingen anmälningsavgift. Fristående kurs – ny anmälningsavgift. Central hantering av internfakturering?
kommande strategim te
Kommande strategimöte:

Måndag 14 februari kl 13:00-15:00 alternativt torsdag 24 februari 15.00-18.00

Onsdag 6 april 15.00-17.00

GOD JUL!