Inspire a metadata pro vs
Download
1 / 18

INSPIRE a metadata pro VS - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

ISSS Hradec Králové, 2005 Dr. Ing. Bronislava Horáková, RNDr. Petr Kubíček, CSc., CAGI. INSPIRE a metadata pro VS. http://www.ec-gis.org/inspire/. Tradiční pohled na informační trh. Ekonomická hodnota informací ve veřejném sektoru je značná!!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' INSPIRE a metadata pro VS ' - florrie-morris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Inspire a metadata pro vs

ISSS Hradec Králové, 2005 Dr. Ing. Bronislava Horáková, RNDr. Petr Kubíček, CSc., CAGI

INSPIRE a metadata pro VS

http://www.ec-gis.org/inspire/


Tradiční pohled na informační trh

Ekonomická hodnota informací ve veřejném sektoru je značná!!

Jejich využití je atraktivní pro soukromý sektor, protože vysoké fixní výdaje na jejich pořízení již uhradil veřejný sektor!


Sm rnice inspire se vztahuje na

ISSS Hradec Králové, 2005

Směrnice INSPIREse vztahuje na

 • Identifikovatelné sady prostorových dat

  • v jurisdikci členských států

  • v elektronické formě

  • ve vlastnictví

   • veřejného orgánu

   • fyzické nebo právnické osoby jménem veřejného orgánu

   • třetí strany, které byla zpřístupněna služba dálkového přenosu dat

  • dle příloh I, II, III

 • Operace se sadami prostorových dat nebo metadaty


F ze projektu inspire

ISSS Hradec Králové, 2005

Fáze projektu INSPIRE

 • Přípravná fáze 2005-2006

  • Příprava implementačních pravidel

  • Zapojení členských států – SDIC

 • Transpoziční fáze 2007-2008

 • Implementační fáze 2009-2013

2007 přijetí směrnice


Metadata

ISSS Hradec Králové, 2005

Metadata

 • Členské státy zajistí jejich

  • vytvoření

  • pravidelnou aktualizaci

  • úplnost a kvalitu

 • Metadata využívána k:

  • vyhledávání informačních zdrojů

  • přístupu k informačním zdrojům

  • užití informačních zdrojů


Po adavky na metadata

ISSS Hradec Králové, 2005

Požadavky na metadata

 • Metadata informují o:

  • souladu sad s prováděcími pravidly

  • uživatelských právech na sady a služby

  • kvalitě a platnosti sad

  • veřejných orgánech, zodpovědných za vybudování, správu a distribuci sad a služeb

  • sadách k nimž má veřejnost omezený přístup a důvodech těchto omezení


Metadata asov harmonogram

ISSS Hradec Králové, 2005

Metadatačasový harmonogram

Komise stanoví prováděcí pravidla pro metadata

do 2007

(6/2005 Draft IR)

Členské státy vytvoří metadata

 • data I, II do 3 let (2010)

 • data III do 6 let (2013)


Interoperabilita dat a slu eb

ISSS Hradec Králové, 2005

Interoperabilitadat a služeb

 • Komise přijme prováděcí pravidla

  • Harmonizované podmínky pro geodata a služby

  • předpisy pro výměnu geodata

 • Subjektům musí být umožněno podílet se na přípravě prováděcích pravidel


Interoperabilita asov harmonogram

ISSS Hradec Králové, 2005

Interoperabilitačasový harmonogram

 • data I do 2 let (2009)

 • data II, III do 5 let (2012)

  Implementace v členských státech do dvou let

  I 2011

  II, III 2014


Typy s ov ch slu eb

ISSS Hradec Králové, 2005

Typy síťových služeb

 • Vyhledávací služby zdarma

 • Prohlížecí služby zdarma

 • Služby stahování

 • Transformační služby (=Web Coordinate Transformation Services –WCTS, OGC spec.)

 • Služby „vyvolání služeb“

  Služby musí být snadno použitelné a přístupné přes internet nebo jiný komunikační prostředek dostupný veřejnosti

  Pokud jsou služby stahování a vyvolání služeb zpoplatněny, musí členské státy zajistit, aby bylo možné použít služeb elektronického obchodu


S ov slu by asov harmonogram

ISSS Hradec Králové, 2005

Síťové službyčasový harmonogram

Komise stanoví prováděcí pravidla

do 2007

Členské státy implementují do 2 let

do 2009


Eu geo port l

ISSS Hradec Králové, 2005

EU Geo-Portál

 • Komise zřídí a bude provozovat EU Geo-Portál (2009)

 • Členské státy zajistí přístup ke službám prostřednictvím EU Geo-Portálu

 • Členské státy mohou zajistit přístup ke službám přes vlastní přístupová místa


Dopady na lensk st ty

ISSS Hradec Králové, 2005

Dopady na členské státy

 • Do 2 let přijmou právní a správní předpisy

  do 2009

 • 3,6-5,4 mil. EUR - odhadované roční investice na každý členský stát


Metadata v r

ISSS Hradec Králové, 2005

Metadata v ČR

 • od ledna 2005Metodický pokyn pro popis elektronických informačních zdrojůDublin Core

 • 2005Novelizace zákona 365/2000 Sb. – zrušení standardů ISVS

 • 2005Nahrazení stávajícího Standardu Metodickým pokynem s omezenou platností (přechod na ISO 19115)

 • 2006-2007Transformace „implementačních pravidel pro metadata INSPIRE“ do národního prostředí

 • 2006-2007Realizace pilotního projektu „Metaportálu“ MIDAS (ISO19115, multijazyčný, následně propojení s EU Geo-Portálem)


Sdic spatial data interest communities

ISSS Hradec Králové, 2005

SDIC – Spatial Data Interest Communities

Pracovní skupinyzabývající se určitými aspekty geoinformací

Nový mechanismus,který umožňuje všem zainteresovaným stranám účastnit se na tvorbě implementačních pravidel směrnice

 • SDIC

 • Tematické SDIC

 • Regionální SDIC

 • Oborové SDIC


Sdic inpsire cz

ISSS Hradec Králové, 2005

SDIC – INPSIRE CZ

Spolupráce CAGI a NEMOFORUM

 • Zřízeni "informačního kiosku"

 • EuroGeographics - obecná referenční datové sady (viz dále)

 • Provázání na současný legislativní vývoj v ČR (novelu zákona 365/2000, PSI)

 • Projekt Metaportál


ISSS Hradec Králové, 2005

Projekty EuroGeographics - Eurospec

 • Interoperabilita

 • základních

 • (referenčních) geodat

 • Nutno vytvořit:

  • stávající situace

  • uživatelské požadavky

  • terminologii

  • katalog prvků

  • popis kvality

Geographic names


8. – 9. 6. 2005

Kongresové centrum BVV

www.giscagi.cz


ad