slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANOTACE: PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANOTACE:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25
florence-malone

ANOTACE: - PowerPoint PPT Presentation

98 Views
Download Presentation
ANOTACE:
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ANOTACE: • prezentace slouží k procvičování již probrané látky v předmětu český jazyk a literatura ve 3. ročníku ZŠ • žáci si procvičují slovní druhy formou hry RISKUJ • hra je připravena pro skupinovou práci • skupiny si volí úkoly dle barvy a hodnoty otázky • při správné odpovědi si přičítají body

 2. Datum vytvoření: 9. dubna 2012 • Klíčová slova: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce • Metodické pokyny: • listy 1 – 3 jsou úvodní • list 4 obsahuje základní tabulku hry „riskuj“ • otázky za 100 bodů jsou na listech 5, 9, 13, 17, 21 • otázky za 200 bodů jsou na listech 6, 10, 14, 18, 22 • otázky za 300 bodů jsou na listech 7, 11, 15, 19, 23 • otázky za 500 bodů jsou na listech 8, 12, 16, 20, 24 • list 25 obsahuje použité zdroje

 3. 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 500 500 500 500 500

 4. OTÁZKA ZA 100 758 784 72 738 Maminka koupila boty pro Zdenu za 356 Kč a kalhoty pro Honzu za 428 Kč. Kolik zaplatila korun?

 5. OTÁZKA ZA 200 811 232 800 810 Rodiče koupili Jirkovi kalkulačku za 521 Kč. Petře koupili kalkulačku o 289 Kč dražší. Kolik stála kalkulačka pro Petru?

 6. OTÁZKA ZA 300 406 599 934 71 Paní Nováková platí měsíčněza plyn 335 Kč. Za elektřinu platí o 264 Kč více. Kolik korun zaplatí měsíčně za plyn i elektřinu dohromady?

 7. OTÁZKA ZA 500 80 75 70 69 V líhni housat se vylíhlo v pondělí 365 housat, v úterý 231, ve středu 178 a ve čtvrtek 156. Do líhně vložili 1000 vajec. Z kolika vajec se housata nevylíhla?

 8. OTÁZKA ZA 100 795 763 793 142 Ve skladu nápojů mají 467 lahví neperlivé vody a 326 lahví perlivé vody. Kolik lahví je ve skladu?

 9. OTÁZKA ZA 200 524 1000 999 525 Tatínek zaplatil za elektřinu 762 Kč. Za plyn zaplatil o 238 Kč méně. Kolik korun zaplatil tatínek za plyn?

 10. OTÁZKA ZA 300 636 1006 104 474 Střední školu navštěvuje 370 chlapců. Dívek chodí do školy o 266 více. Kolik žáků chodí do školy celkem?

 11. OTÁZKA ZA 500 980 945 981 935 V zahradnictví nakoupili 357 sazenic salátů, 160 sazenic kapusty, 248 sazenic rajčat a 215 sazenic zelí. 45 sazenic se neujalo a uschlo. Kolik sazenic tam roste?

 12. OTÁZKA ZA 100 243 263 253 252 Ve školní jídelně uvařili 795 obědů Do jedné hodiny vydali 543 obědů. Kolik obědů mají ještě vydat?

 13. OTÁZKA ZA 200 984 986 708 718 Bunda pro Filipa stojí 846 Kč. Pro Elišku je o 138 Kč levnější. Kolik stojí bunda pro Elišku?

 14. OTÁZKA ZA 300 935 185 285 945 Tatínek se synem šli nakupovat. Bunda pro tatínka stála 760 Kč, pro syna byla o 575 Kč levnější. Kolik zaplatil tatínek za obě bundy?

 15. OTÁZKA ZA 500 960 690 698 968 V truhlářské dílně vyrobili 156 stolů, 372 židlí, 86 postelí a 354 křesel. 278 kusů nábytku prodali. Kolik kusů mají stále na skladě?

 16. OTÁZKA ZA 100 388 1494 1495 386 V továrně pracuje 926 zaměstnanců. Z toho je 538 žen. Kolik mužů pracuje v továrně?

 17. OTÁZKA ZA 200 750 850 62 740 Jana má doma sbírku samolepek. Už jich má 456. Zuzka jich má o 394 více. Kolik samolepek má Zuzka?

 18. OTÁZKA ZA 300 1035 285 935 945 Encyklopedie o zvířatech stojí 660 Kč. Encyklopedie o rostlinách je o 375 Kč levnější. Kolik zaplatíme za obě knihy?

 19. OTÁZKA ZA 500 402 988 400 980 V pekařství upekli dopoledne 269 rohlíků a 352 chlebů. Odpoledne upekli 147 rohlíků a 220 chlebů. Do večera se 586 kusů pečiva prodalo. Kolik kusů zbylo na následující den?

 20. OTÁZKA ZA 100 311 741 315 721 V divadle bylo 526 diváků. Na balkoně jich sedělo 215, ostatní diváci seděli v přízemí. Kolik diváků sedělo v přízemí?

 21. OTÁZKA ZA 200 999 529 997 519 Petr nasbíral 758 kaštanů. Jakub jich nasbíral o 239 méně. Kolik kaštanů nasbíral Jakub?

 22. OTÁZKA ZA 300 217 675 699 250 V knihovně mají 458 knih pro dospělé. Pro děti mají o 241 knih méně. Kolik knih mají dohromady pro děti i dospělé.

 23. OTÁZKA ZA 500 148 12 10 125 Lesní dělníci měli za úkol vysázet 1000 stromků. V březnu vysázeli 167 stromků, v dubnu 265, v květnu 420 a v červnu 136. Kolik stromků musí vysázet v červenci?

 24. http://office.microsoft.com/