sk rd och anv ndning av exakthackad r rflen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skörd och användning av exakthackad rörflen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skörd och användning av exakthackad rörflen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Skörd och användning av exakthackad rörflen - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Skörd och användning av exakthackad rörflen. Projektledare och presentation Henry Hedman Rikard Öhman och Joel Leffler, ETC Programkonferens småskalig uppvärmning med biobränslen Piteå 2010-10-20. Skörd och användning av exakthackad rörflen. Tack till våra finansiärer Energimyndigheten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Skörd och användning av exakthackad rörflen' - flo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sk rd och anv ndning av exakthackad r rflen

Skörd och användning av exakthackad rörflen

Projektledare och presentation Henry Hedman

Rikard Öhman och Joel Leffler, ETC

Programkonferens småskalig uppvärmning med biobränslen

Piteå 2010-10-20

sk rd och anv ndning av exakthackad r rflen1

Skörd och användning av exakthackad rörflen

Tack till våra finansiärer

Energimyndigheten

Länsstyrelsen Norrbotten ”jordbruksverket”

Samarbetspartners

Energifrakt i Piteå

Torvald Grahn

Hushållningssällskapet

bakgrund
Bakgrund
 • Ökad användning av lokala resurser ”närvärme” (Hushållningssällskapet, Bioenergigårdar)
 • Rörflensodlaren levererar rörflen ca 80 km idag
 • Förbränningsanläggning i närheten
 • En del i kedjan hur man ska använda rörflen
syfte
Syfte
 • Att visa på möjligheter med inblandning av exakthackad rörflen, (3- 5 cm)
 • Ökad användning av energi i närområdet, produktionskedja
 • Hur fungerar detta i befintliga anläggningar designade för flis
slide5
Mål
 • Vid skörd jämföra exakthackning, rundbalning och logistiska lösningar
 • Test på balrivare
 • Lämpligheten att blanda in exakthackat i befintliga anläggningar
 • Vid förbränning studera inmatning, emissioner och askhantering
 • Möjliggöra kontrakt mellan odlare och användare
sk rd
Skörd

Erfarenheter från skördning av rörflen

 • Två metoder för skörd har provats;
 • -Slåtterkross, 2008 höst
 • -Rotorslåtter balk (utan kross) 2009, 2010 höst
 • Kapacitet 1 ha/timma
 • Under snö vinterhalvåret, strängning vår
 • - Exakthackning och balrivning av rörflen
metoder f r sk rd
Metoder för skörd

Erfarenheter från skördning av rörflen

 • -Exakthackning
 • -Rundbalning
exakthackning
Exakthackning
 • Kapacitet ca 1 ha/timme (beroende på maskinens skick)
 • Resultat, 3-5 cm långa strån
 • Lossning vid väg
 • Lastbil + släp, lastning med grip ger 10- 11 ton/lass
rundbalning
Rundbalning
 • Rundbalning
 • Kapacitet ca 20 balar/timme
 • Balrivning med Tomahawk 8080DC
 • 3-5 cm långa strån
 • Lastbil + släp tar-
 • 13 ton/lass
 • (Briketter 36 ton)
balrivning
Balrivning
 • Tomahawk 8080DC och (Jeantil PR2000)
 • Kapacitet ca 10 balar/timme (2200 kg)
 • ”Tänk på dammexplosions risk”
resultatredovisning1
Resultatredovisning
 • Bränsleanalys
f rbr nningsf rs k
Förbränningsförsök

Förbränningsförsök förutsättningar

- Start med rengjord anläggning, emissionsmätningar, totalstoft, inspektion av anläggning efter eldning, slaggning, driftserfarenheter, uppskattning av ingående bränslemängd, avsatt askmängd och dess karaktäristik

f rs ksplan
Försöksplan

Skogsflis (GRoT, egenflisad massa, fukthalt ca 35 %)

Försök 1 Elda anläggningen som vanligt med skogsflis

Försök 2 Inblandning av 20 % exakthackad rörflen

Försök 3 (Utgår, 100 % exakthackad rörflen)

100 % rörflensbriketter

Försöken genomfördes under hösten/vintern 2009/2010

resultatredovisning2
Resultatredovisning
 • Arimax Biojet T 400, panna Osby P500
resultatredovisning3
Resultatredovisning
 • Skogsbränsle

Bränslemängd 15200 kg, fukthalt 37 %, rengörning efter 4 veckor. Lösa kakor som faller sönder

 • Skogsbränsle + 20 % hackad rörflen, 2000 kg, stannar efter 41 h, pga sintring och packning i brännaren. Sintrade stycken i olika storlek
 • 100 % rörflensbriketter, 690 kg stannar efter 27 timmar, pga sintring och packning i brännaren sintrade stycken i olika storlek
f rbr nningsresultat
Förbränningsresultat

Bottenaska 20 % hackat

Förbränning med 20 % hackat

Igensättning av brännare

slutsats
Slutsats

I denna studie något effektivare med exakthackat leverat till väg. 98 kr/MWh, 128 kr/MWh för rundbalat och balrivet

10-11 ton för exakthackat, 13 ton rundbalar (fyrkantbalar 16 ton), (briketter 36 ton)

Storskalighet ger lägre kostnader

Inmatningsproblem vid högre inblandning än 20 %

De flesta befintliga anläggningar designade för flis måste byggas om (inmatning och askhantering)

Emissionerna är jämförbara förutom NOx

slutrapport
Slutrapport:
 • Paulrud S, & Hedman H. 2010. Förutsättningar för användning rörflenbriketter och hackad rörflen i mindre värmecentraler.
 • Kommer att läggas ut på:
 • www.sp.se
 • www.etcpitea.se