slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Insamling och gallring av museiföremål PowerPoint Presentation
Download Presentation
Insamling och gallring av museiföremål

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Insamling och gallring av museiföremål - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Insamling och gallring av museiföremål. Kurs för hembygdsrörelsen 2014-05-16. Vad är ett museiföremål?. Olika värdekriterier. Kulturhistoriskt värde Ekonomiskt värde Åldersvärde Symbolvärde Pedagogiskt värde Bruksvärde Affektionsvärde. Varför samlar vi?. Varför samlar vi?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Insamling och gallring av museiföremål' - manasa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Insamling och gallring

av museiföremål

Kurs för hembygdsrörelsen 2014-05-16

slide3

Olika värdekriterier

 • Kulturhistoriskt värde
 • Ekonomiskt värde
 • Åldersvärde
 • Symbolvärde
 • Pedagogiskt värde
 • Bruksvärde
 • Affektionsvärde
slide5

Varför samlar vi?

Upp till var och en att svara på!

slide7

Vad ska vi samla på?

 • Vad säger stadgarna?
slide8

Vad ska vi samla på?

 • Vad säger stadgarna?
 • Vilket profilområde har vi?
slide9

Vad ska vi samla på?

 • Vad säger stadgarna?
 • Vilket profilområde har vi?
 • Hur ser samlingen ut idag?
slide10

Vad ska vi samla på?

 • Vad säger stadgarna?
 • Vilket profilområde har vi?
 • Hur ser samlingen ut idag?
 • Vilka miljöer har vi?
slide11

Vad ska vi samla på?

 • Vad säger stadgarna?
 • Vilket profilområde har vi?
 • Hur ser samlingen ut idag?
 • Vilka miljöer har vi?
 • Kan vi ta hand om samlingen?
slide12

Vad ska vi samla på?

 • Vad säger stadgarna?
 • Vilket profilområde har vi?
 • Hur ser samlingen ut idag?
 • Vilka miljöer har vi?
 • Kan vi ta hand om samlingen?
 • För vem samlar vi?
slide13

Vad ska vi samla på?

 • Vad säger stadgarna?
 • Vilket profilområde har vi?
 • Hur ser samlingen ut idag?
 • Vilka miljöer har vi?
 • Kan vi ta hand om samlingen?
 • För vem samlar vi?
 • Vad händer med samlingen om föreningen läggs ner?
slide14

Insamling

Passiv insamling

Aktiv insamling

Gåvor

Inköp

Dokumentationer

Arv

Upprop

Depositioner

slide15

Registrera!!!

 • Gåvokvitto
 • Märk föremålet med ett nummer
 • Beskriv föremålet på en registreringsblankett
slide16

Grupparbete

Varför samlar vi?

Hur ser vår samling ut och stämmer det med hur vi vill att den ska se ut?

För vem samlar vi?

Nämn en typ av föremål som inte finns i samlingen men som borde finnas där.

slide18

Insamlingspolicy

 • Museets eller föreningens profilområde
slide19

Insamlingspolicy

 • Museets eller föreningens profilområde
 • Insamlingskriterier
slide20

Kriterier för insamling

 • Föremål tillverkade i Västmanlands län.
 • Föremål med anknytning till Västmanlands län.
 • Föremål som ensamt kan exemplifiera och belysa ett större sammanhang.
 • Föremål som är typiska för en verksamhet eller en tidsperiod.
 • Föremål som bidrar till att samlingen speglar befolkningens sammansättning vad gäller kön, ålder, klass och etnicitet.
 • Föremål som går att använda i utställningssammanhang.
 • Föremål som fyller en pedagogisk funktion.
slide21

Västmanlands läns museum samlar inte på:

 • Föremål utan anknytning till Västmanlands län.
 • Föremål som saknar vetenskapligt värde genom att ha tappat sin kontext.
 • Föremål som erbjuds museet med förbehåll och där vi inte får fullständig äganderätt.
 • Föremål som kan ha föregåtts av olaga handel eller som kan ha medfört förstörelse av kulturhistoriska miljöer.
 • Föremål som kan vara skadliga för miljön, andra föremål eller personal.
 • Föremål som vi inte kan magasinera och ta hand om på ett bra sätt.
slide22

Insamlingspolicy

 • Museets eller föreningens profilområde
 • Insamlingskriterier
 • Olika sätt att komma över föremål
slide23

Insamlingspolicy

 • Museets eller föreningens profilområde
 • Insamlingskriterier
 • Olika sätt att komma över föremål
 • Ansvarsfördelning
slide24

Ansvarsfördelning

Var vänder man sig om man vill skänka något?

Vem beslutar vilka föremål som ska in i samlingen?

- Enskild medlem

- Insamlingsgrupp

- Styrelsen

Kan vara svårt att säga nej till erbjuden gåva då det kan såra givaren.

Tydliggör för medlemmarna hur de ska gå till väga om de vill skänka något!

slide25

Grupparbete

Förslag på frågor:

Varför behöver vi en insamlingspolicy?

Vilket profilområde har vi?

Vilka insamlingskriterier passar oss?

Hur ska ansvarsfördelningen se ut?

slide27

Får vi gallra i samlingarna?

Argument mot

 • Det är museernas uppdrag att bevara för all framtid.
 • Allmänhetens förtroende för oss kan minska.
 • Vi vet inte vad forskare i framtiden efterfrågar.
slide28

Får vi gallra i samlingarna?

Argument för

 • Felaktiga insamlingar i historien måste få rättas till.
 • Överfyllda föremålsmagasin minskar möjligheten att ta hand om föremålen på bästa sätt.
 • Att gallra är att vårda sin samling!
slide29

A och O vid gallring

 • Du måste känna din samling!
slide30

A och O vid gallring

 • Du måste känna din samling!
 • Du måste ha kunskap om föremålet du ska gallra!
slide31

A och O vid gallring

 • Du måste känna din samling!
 • Du måste ha kunskap om föremålet du ska gallra!
 • Det måste få ta tid!
slide32

Grupparbete

Får man gallra gåvor och föremål man inte vet något om?

Nämn en typ av föremål som ni har många av i samlingarna – fördelar och nackdelar med stor representativitet?

När är ett föremål överrepresenterat?

Nämn en typ av föremål ni skulle kunna gallra.

slide34

Gallringspolicy

 • Vad menar vi med gallring?
slide35

Gallringspolicy

 • Vad menar vi med gallring?
 • Kriterier för gallring
slide36

Kriterier för gallring

Västmanlands läns museum får gallra:

 • Föremål utan vetenskapligt värde som funnits omärkta i samlingen och som vi, efter ordentlig efterforskning, inte hittar någon information om.
 • Föremål som förekommer i en oförsvarbart stor mängd och som inte ingår i en tillverkningsserie.
 • Föremål som saknar anknytning till Västmanland och som inte har något värde för oss i utställnings- eller pedagogiskt sammanhang.
 • Trasiga föremål som tappat sitt vetenskapliga värde på grund av sitt tillstånd.
 • Föremål som är skadliga för miljön, andra föremål eller personal.
slide37

Västmanlands läns museum får enbart i undantagsfall gallra:

 • Föremål som museet har fått som gåva av privatpersoner.
 • Föremål som inkommit till museet med förbehåll (avtal måste respekteras).
 • Arkeologiska föremål (de regler som gäller vid fyndfördelning måste efterföljas).
 • Föremål som är unika i samlingen och har ett stort vetenskapligt värde.
 • Föremål som införskaffats till samlingen med ekonomiska resurser utifrån.
slide38

Gallringspolicy

 • Vad menar vi med gallring?
 • Kriterier för gallring
 • Ansvarsfördelning
slide39

Ansvarsfördelning

Vem bestämmer vad som får gallras?

- Enskild medlem

- Gallringsgrupp

- Styrelsen

Diskutera med rätt personer.

Var öppna med att ni tänker gallra!

slide40

Gallringspolicy

 • Vad menar vi med gallring?
 • Kriterier för gallring
 • Ansvarsfördelning
 • Kassationsordning
slide41

Kassationsordning

Föremålet övergår till rekvisitasamlingen.

Föremålet lämnas tillbaka till givaren.

Föremålet överlåtes till annat museum, hembygdsförening, institution eller skola.

Föremålet kan eventuellt säljas.

Föremålet destrueras.

slide42

Gallringspolicy

 • Vad menar vi med gallring?
 • Kriterier för gallring
 • Ansvarsfördelning
 • Kassationsordning
 • Gallringsförfarandet
slide43

Gallringsförfarandet

Bra med en gallringsblankett.

Dokumentera: varför ni gallrar

när föremålet gallrades

av vem det gallrats

på vilket sätt det gallrats

ta eventuellt en bild på föremålet

Viktigt!

Vid destruktion: Ta bort inventarienumret från föremålet så att det inte kan identifieras som ett museiföremål på soptippen!

slide44

Grupparbete

Varför behöver vi en gallringspolicy?

Vad menar vi med gallring?

Vilka gallringskriterier passar oss?

Hur ska ansvarsfördelningen se ut?

Vilken kassationsordning ska vi arbeta efter?

slide45

TACK FÖR IDAG!

LYCKA TILL!