es politika ma inant jaunimo nedarb n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ES politika mažinant jaunimo nedarbą PowerPoint Presentation
Download Presentation
ES politika mažinant jaunimo nedarbą

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

ES politika mažinant jaunimo nedarbą - PowerPoint PPT Presentation

fleur-glass
129 Views
Download Presentation

ES politika mažinant jaunimo nedarbą

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ES politika mažinant jaunimo nedarbą Rimantas Kairelis Socialinės apsaugos ir darbo viceministras 2001 spalio 11

 2. Nedarbas ES šalyse( 2001 gegužės mėn.)

 3. ES IR LIETUVOS JAUNIMO NEDARBO LYGIS 1995-2000 M. (proc.)

 4. JAUNIMO NEDARBO LYGIS EUROPOS SĄJUNGOJE 2000 M.(gyventojų užimtumo tyrimų duomenimis)

 5. JAUNIMO NEDARBO LYGIS ŠALYSE KANDIDATĖSE 2000 M.(gyventojų užimtumo tyrimų duomenimis)

 6. ES užimtumo politika • ES užimtumo kryptys metams • Šalių narių nacionaliniai užimtumo veiksmų planai • Užimtumo politikų vertinimas bei metinė ataskaita • Specialios bendrijos programos (jaunimo, Leonardo, Sokrato…), Viršūnių susitikimų dokumentai, EK nuomonės, siūlymai

 7. Visuomenė senėja Mažiau dirbančiųjų išlaiko nedirbančius Jaunimo tinkamas pasirengimas darbo rinkai ir vyresnio amžiaus žmonių užimtumas suteikiant galimybes mokytis visą gyvenimą 2005 užimtumas 67% 2010 užimtumas 70% Įkurta 10 mln. naujų darbo vietų, 60% aukštų technologijų ir žinių pagrindu Užimtumas padidėjo nuo 62,3% iki 63,3% Nedarbas sumažėjo nuo 9,1 iki 8,2% Problemos - nepalanki nedarbo struktūra, aukštas jaunimo nedarbas, žemas vyresnių dalyvavimas(37,7% virš 55) 2000 m. užimtumo ataskaita

 8. Dešimtmečio ES darbo rinka • Aukštas užimtumo lygis • Užimtumo kokybė • Žinios ir kompetencija • Informacinės ir komunikacinės technologijos • Lankstumas • Atvirumas ir globalumas

 9. Jaunimo nedarbo mažinimo kryptys 2001-2002 m. • Skatinti darbo vietas, kur jaunimas įgytų darbinės praktikos • Aktyvinti darbo rinkos politiką • Plėtoti mokymąsi visą gyvenimą prisitaikant prie rinkos poreikių • Užimtumui “draugiška” mokesčių bei socialinė politika • Plėtoti socialinę partnerystę

 10. Jaunimo užimtumo rėmimas • plėtoti išankstinį individualių poreikių nustatymą • Kiekvienam jaunam bedarbiui per 6 mėn. pasiūlyti priemonę užimtumo galimybėms padidinti: kvalifikacijos ugdymas, perkvalifikavimas, darbinė praktika, darbo vieta • Profesinis orientavimas ir konsultavimas

 11. Mokymo ir kvalifikacijos ugdymo sistemų tobulinimas Profesinio ir aukštojo mokymo programų pritaikymas darbo rinkos ir individų reikmėms Daugiafunkcinių mokymo centrų plėtotė IT ir kalbų mokymas Neraštingumo ir mokyklų palikimo mažinimas Žinių ir gebėjimų pripažinimo sistemos tobulinimas Priėjimo prie interneto ir multimedia didinimas E- mokymo ir distancinio mokymo vystymas Bendrojo lavinimo mokymo programų tobulinimas Mokymasis visą gyvenimą

 12. ES patirtis ir Lietuva • Užimtumo politikos programavimas • Užimtumo politikos monitoringas • Profesinis orientavimas • Mokymasis visą gyvenimą • Įdarbinimo galimybių didinimas darbo rinkoje, specialių jaunimo įdarbinimo schemų bei institucijų plėtra • Mobilumas

 13. MMA jaunimui

 14. Dvišalės įdarbinimo sutartys Vokietija Švedija Lietuva Čekija Rusija Ukraina Latvija, Estija Baltarusija

 15. Nevalstybinės įdarbinimo agentūros Airija - 23 JAV - 10 Didžioji Britanija -5 Įdarbinimo agentūros 32 300-2001 Ip Portugalija - 2 Vokietija - 1 JAE - 1 Kipras - 2

 16. Ar turi Lietuvos jaunimas perspektyvą darbo rinkoje ? Taip