Din Förlängda Arm - PowerPoint PPT Presentation

fleming
din f rl ngda arm n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Din Förlängda Arm PowerPoint Presentation
Download Presentation
Din Förlängda Arm

play fullscreen
1 / 4
Download Presentation
148 Views
Download Presentation

Din Förlängda Arm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Din Förlängda Arm Välkommen till Din Förlängda Arm. Många väljer oss för vår egen erfarenhet av att vara förälder till ett funktionshindrat barn. Vi vet precis hur du har det.

  2. Personligassistans Vem kan få personlig assistans? Om du behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka med de grundläggande behoven som att tvätta och klä dig, äta mat, kommunicera utåt och förflytta dig kan du få assistansersättning. Du måste också tillhöra någon av följande grupper: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter en hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som uppenbart inte beror på ett normalt åldrande

  3. DFA-Center DFA-Center är Din Förlängda Arms helt egna aktivitetscenter för personer med funktionsnedsättningar. Verksamheten bedrivs helt privat utan inblandning från kommun och landsting. DFA-Center finns i Luleå, beläget i naturskönt område på Mjölkudden (Skutgatan 2). Där finns stora, ljusa och anpassade lokaler för verksamheten, och även kök med matsal. Dagverksamheten är kostnadsfri för DFAs kunder.

  4. Contact us • Reception • Telefon: 0920-155 10Fax: 0920-947 10info@dfarm.se Besöksadress Din Förlängda ArmSkutgatan 2973 41 Luleå