Download
bezpiecze stwo filarem spo ecze stwa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BEZPIECZEŃSTWO FILAREM PowerPoint Presentation
Download Presentation
BEZPIECZEŃSTWO FILAREM

BEZPIECZEŃSTWO FILAREM

101 Views Download Presentation
Download Presentation

BEZPIECZEŃSTWO FILAREM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. F U N D A C J A F I L A R BEZPIECZEŃSTWO FILAREM SPOŁECZEŃSTWA

 2. LUDZIE + MARZENIA + WSPOLNY CEL = ORGANIZACJA SPOŁECZNA

 3. Początki • Fundacja powstała w 2005 roku, • Pierwsza siedziba mieściła się w Gdańsku, następnie przenieśliśmy swoją siedzibę do Wejherowa, • Status OPP otrzymaliśmy w roku 2008 – w uznaniu za dotychczasowe zasługi.

 4. Ludzie - Zarząd

 5. Zarząd Fundacji Filar składa się z 3 osób: Dyrektora Kreatywnego Agnieszki Nastały Dyrektora Strategicznego Aleksandra Lewandowskiego Dyrektora Organizacyjnego Alicji Czajkowskiej

 6. Dyrektor Kreatywny Agnieszka Nastały • Prawa obywatelskie - poradnictwo • Społeczeństwo obywatelskie • Wsparcie organizacji pozarządowych • Sprawozdawczość i obsługa prawna

 7. Dyrektor Strategiczny Aleksander Lewandowski • Bezpieczeństwo • Poradnictwo dla funkcjonariuszy • Monitoring społeczny • Księgowość i finanse

 8. Dyrektor Organizacyjny Alicja Czajkowska • Wspólnoty lokalne • Aktywizacja społeczna • Wolontariat • Organizacja wewnętrzna

 9. Ludzie - Kolegium

 10. Kolegium Rewizyjne Fundacji Filar składa się z 3 osób: Przewodniczącego Daniela Szuleckiego Sekretarza Doroty Szuleckiej Członka Pawła Stelmach

 11. Ludzie – WolontariuszeWspółpraca CharytatywnaPasja

 12. DZIAŁANIA - OSIĄGNIĘCIA

 13. Wsparcie Policji • Wsparcie KPP Wejherowo Referat PG – 2007 • Laptopy, drukarka, aparat, literatura fachowa • Kwota ok. 5 tyś. • Wsparcie KP Wejherowo – Śmiechowo 2007 • Specjalistyczna latarka • Kwota ok. 750 zł

 14. Programu zwiększenia udziału społeczności lokalnej w inicjowania działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Wejherowskiego • Ankiety • Spotkania • Informacja

 15. Dzielnicowy jako Policjant pierwszego kontaktuFundusz Inicjatyw Obywatelskich • Spotkania • Propagowanie • Promocja

 16. Informacja Publiczna • Rzecznictwo • Poradnictwo • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

 17. „Jesteś świadkiem wypadku – wezwij odpowiednie służby” • Informacja • Edukacja

 18. Dzielnicowy roku 2009 • Fundacja ufundowała dodatkowe nagrody za: • za wkład wnoszony w kreowanie wizerunku i propagowanie idei dzielnicowego jako policjanta pierwszego kontaktu • za inicjowanie współpracy ze społecznością lokalną i wykorzystywanie możliwości z niej płynących oraz wkład w kreowanie wizerunku i propagowanie idei dzielnicowego jako policjanta pierwszego kontaktu

 19. Badania statystyczne • Dzielnicowi • Pierwsze w powiecie badania • Grupa respondentów przeszło 1500 osób • Ochotnicze Straże Pożarne • Prezentowane na Konferencji zorganizowanej przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie w 2008

 20. Edukacja dzieci • Odblaski • „Jesteśmy Bezpieczni” – Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy • Praca Funkcjonariuszy Służb zajmujących się bezpieczeństwem oczami dziecka – konkurs plastyczny • Bezpieczne Ferie zimowe – przy współudziale KP Wejherowo Śmiechowo

 21. Wsparcie NGO • Szkolenia • Formalne – prawne • Księgowo-finansowo • Biuro wsparcia NGO powiatu Wejherowskiego Czynne każdą środę w godzinach 16,00-20,00 ul. Ofiar Piaśnicy 22 pok. 207

 22. Poradnictwo dla Funkcjonariuszy • Od 2007 roku prowadzone jest Biuro porad dla funkcjonariuszy w zakresie stosunku pracy • Stała współpraca z Kancelariami w zakresie składania Skarg Kasacyjnych do NSA • Reprezentacja przed WSA

 23. Współpraca • Konferencje • Debaty • Wyjazdy studyjne

 24. Partnerzy • Komitet Obrony Policjantów – Szczecin • Fundacja im. Stefana Batorego • Stowarzyszanie Przyjaciół Rodziny

 25. Od października 2011 Honorowy Patronat Ministra Pracy i Polityki Społecznej

 26. Dziękujemy za uwagę Opracowali: Aleksander Lewandowski Agnieszka Nastały