vypr zd ovanie mo u n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VYPRÁZDŇOVANIE MOČU PowerPoint Presentation
Download Presentation
VYPRÁZDŇOVANIE MOČU

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

VYPRÁZDŇOVANIE MOČU - PowerPoint PPT Presentation

fineen
245 Views
Download Presentation

VYPRÁZDŇOVANIE MOČU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VYPRÁZDŇOVANIE MOČU Monika Jankechová

  2. Základné informácie • Centrum močenia sa nachádza v spinálnej mieche; centrum pre kontrolu močenia v mozgovej kôre • Vylučovanie moču = mikcia, reflexný dej, možno ho ovládať vôlou • Kontinencia = schopnosť zhromažďovať moč a zadržiavať ho v močovom mechúri • ADH – hormón produkovaný hypotalamom reguluje vstrebávanie vody v obličkových tubuloch • Diuréza – množstvo moču vylúčené za 24 hodín, u dospelého jedinca približne 1500 ml • Orientačné minimálne množstvo moču je 20 ml/kg/24 hod., závisí od prijatej tekutiny a od teploty vonkajšieho prostredia

  3. Faktory ovplyvňujúce vyprázdňovanie moču • Fyzické: vek, príjem tekutín a potravy, poloha tela, pohybová aktivita, ochorenia (DI, ochorenia obličiek, horúčkové stavy, hypertrofia prostaty) • Psychosociálne a kultúrne faktory • Diagnostické a terapeutické postupy: chirurgické a diagnostické postupy, dlhodobé zavedenie katétra, lieky

  4. Poruchy vyprázdňovania moču • Poruchy tvorby moču: polyúria, oligúria, anúria • Poruchy vylučovania moču: dyzúria, strangúria, frekventné močenie, urgentné močenie, retardované močenie, predĺžené močenie, polakizúria, nyktúria, enuréza, retencia moču, inkontinencia moču • Kvalitatívne zmeny moču: pyúria, glykozúria, proteinúria, hematúria, pneumatúria, chylúria

  5. Posudzovanie • Anamnestické údaje: zvyčajný spôsob močenia, vrátane vývinových zmien, frekvencia za posledných 8 hodín, vzhľad moču, predchádzajúce a súčasné problémy s vylučovaním moču, prítomnosť stómie, faktory ovplyvňujúce močenie, príjem tekutín/24 hodín, posúdenie stupňa sebestačnosti

  6. Posudzovanie • Sesterské fyzikálne vyšetrenie: fyzikálne vyšetrenie moču (množstvo, farba, zápach, čírosť, pena, merná hmotnosť), chemické vyšetrenie moču indikátorovými papierikmi • Farba, štruktúra, turgor kože, prítomnosť edémov • Monitorovanie laboratórnych parametrov: mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu, biochemické vyšetrenie moču, bakteriologické vyšetrenie moču, odber krvi na FW, KO+dif. KO, C – reaktívny proteín

  7. Ošetrovateľské diagnózy • 3. DOMÉNA: VYLUČOVANIE A VÝMENA • Trieda: Funkcie močového systému • Narušené vyprázdňovanie moču 00016 • Retencia moču 00023 • Úplná inkontinencia moču 00021 • Funkčná inkontinencia moču 00020 • Stresová inkontinencia moču 00017 • Reflexná inkontinencia moču 00018 • Urgentná inkontinencia moču 00019 • Inkontinencia z pretekania 00176 • Riziko urgentnej inkontinencie moču 00022 • Ochota zlepšiť vyprázdňovanie moču 00166

  8. Plánovanie ošetrovateľských intervencií • Podporovať adekvátny príjem tekutín • Zabezpečiť súkromie a dostatočný čas na močenie • Realizovať nácvik normálneho močenia • Dodržiavať užívanie diuretík podľa ordinácie lekára • Venovať intenzívnu starostlivosť inkontinentným • Podporiť pacienta vo vedení mikčného diára • Edukovať pacienta o prevencii zápalových ochorení