Rita T heiss - PowerPoint PPT Presentation

fineen
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rita T heiss PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rita T heiss

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
165 Views
Download Presentation

Rita T heiss

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Rita Theiss Limba și literatura românăClasa a V-aTipul lecției: Predare-învățareScopul lecției: acumularea de noi cunoștințe Numeralul

  2. Ceestenumeralul? Click pe varianta corespunzatoare • o parte de propoziție • o parte dintr-un număr • o parte de vorbire

  3. Numeralul arată: • Numele obiectelor • Un număr • Numărul sau ordinea obiectelor

  4. Numeralul poate fi de: • 1 fel • Două feluri • Mai multe feluri


  5. Amândoi,odată,de opt ori,treipătrimi,douăcincimi,câtepatru, însutit,împătritul... • Sunt toate numerale • Numai unele sunt numerale • Nu sunt numerale

  6. Numeralul • Are gen • Nu are gen • Au gen doar unele dintre numerale

  7. Numeralul • Poate avea toate funcțiile sintactice • Poate avea doar funcția de atribut • Nu are funcție sintactică.

  8. Ai reușit să răspunzi la toate întrebările fără să greșești? D A N U