slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utvärdering sammanslagning - Anestesi 161 inlämnade svar – EAS = ej angivna svar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utvärdering sammanslagning - Anestesi 161 inlämnade svar – EAS = ej angivna svar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Utvärdering sammanslagning - Anestesi 161 inlämnade svar – EAS = ej angivna svar - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Utvärdering sammanslagning - Anestesi 161 inlämnade svar – EAS = ej angivna svar. . 1. Har arbetsmängden påverkats?. 2. Synpunkter: - Generellt sätt mer att göra på IVA men detta är oberoende av organisations förändring.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Utvärdering sammanslagning - Anestesi 161 inlämnade svar – EAS = ej angivna svar' - zenaida-hall


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Utvärdering sammanslagning - Anestesi

161 inlämnade svar – EAS = ej angivna svar

.1. Har arbetsmängden påverkats?

slide2

2. Synpunkter:

 • - Generellt sätt mer att göra på IVA men detta är oberoende av organisations förändring.
  • Något lättare att kunna skicka IVA patienter till Växjö med en gemensam klinik, det har även vid ett par tillfällen skickats IVA patienter från Växjö till Ljungby, vilket aldrig hänt tidigare.
 • - Lika som innan
 • - Svårt att avgöra eftersom vi redan har mycket att göra. Vi är underbemannade.
 • - Vet ej, alltid mycket.
 • - Om det beror på gemensam anestesienhet vet jag inte
 • men arbetsbelastningen är högre, operationerna pågår allt senare på eftermiddagen.
 • - Märker inget.
 • - Arbetsmängden har ökat på kirurgen, men jag tror inte att det har med organisations
 • förändringen att göra, möjligtvis att man ej lyckats påverka och styra stora kirurgen.
 • - Kan ej avgöra det.
slide3
-Nej det har inte blivit mer jobb.
 • - Inte pga. sammanslagningen, men det upplevs som akutverksamheten har ökat.
 • - Vet ej varför men stressen har ökat.- Vi tar över IVA-pat. fr. Ljungby i samma mängd som innan sammanslagningen
 • - Man skulle kunna tänka sig ett större utbyte av patienter vid hög arbetsbelastning- Hög arbetsbelastning på IVA .Pat. säkerheten har minskat
 • Inte mer än vanligt
 • - Fler IVA patienter
 • IVA platserna är ändamålsenliga och påverkar inte beläggningen,
 • men arb.mängden att patienterna stannar på IVA i Ljungby hela vårdtiden, vår personalstab är inte anpassad till det
 • För mig som avd.chef har arb.uppgifterna blivit fler ska skriva del/helårsanalyser jobba med BSC mm. Detta gjorde jag inte alls tidigare, har på så sätt fått en helt annan insyn,vilket är bra
 • - Arbetets mängd har trissats upp både med pat.vård o hålla sig ajour med info, utb. och nyheter
slide5

4. Synpunkter:

- Arbetsschemat har ändrats mycket det senaste året,

dock inte på grund av den förändrade organisationen

utan för att vi inte i längre får den arbetstidsförkortningen

vi hade tidigare. ( Detta påverkar oss mycket mer i vardagen än den förändrade

klinikorganisationen och är det som tagit bort mycket av arbetsglädjen

på IVA och dessutom tar mycket av energin)

- Vet ej.

- Inte direkt schemat men vi får nu lösa mer åt andra personalkategorier.

- Op. ssk får i allt större utsträckning lösa usk-brist för både dag o nattetid

- Vi har mycket hela tiden men vi har inte samma schema eller villkor- Inte ännu

slide6
- Ej pga. sammanslagning men av ev. regler
 • - De nya EU-reglerna har försämrat arbetsschemat
 • påverkats av EG:s arb.direktiv
 • - Av EU-direktiv- Ej så flexibelt schema längre. Ingen tid för återhämtning. Får ej in sina timmar,måste lägga semesterdagar för att få ihop tiden varje månad. Skam!- Vi har inget samarbete när det gäller IVA personal, hur skulle det kunna påverkas?
 • - Snålt med personal ibland, beror det på sammanslagningen?
 • - Har påverkats av nattindex/EUdirektiv men inte av sammanslagningen
 • - Det behövs mer folk och de som jobbar är rätt trötta o slitna. Bemanningsföretagen kommer allt oftare på besök. Man löser det med hyrfolk för stunden
slide8

6. Synpunkter:

 • - I viss mån. Fler möten, resor till Växjö än tidigare, detta är dock inget som stör i vardagen.
 • Organisationen med en biträdande verksamhetschef i Ljungby
 • medan chefen finns i Växjö är lite diffus gällande vem som ansvarar för vad.
 • - Gunnar är en bra chef för kliniken, han lyssnar på sin personal,
 • favoriserar inte Växjö gentemot Ljungby och försökerfå en fungerande klinik men det är en nackdel att han bara är i Ljungby ca 1 dag/v.
 • - När det gäller Utvecklingen i Ljungby ar vi dock besvikna. Det fanns stora förhoppningar om att en stor gemensam klinik skulle leda till genomförandet av nödvändiga förändringar i Ljungby för att kvalitet och säkerhet skulle utvecklas, av detta har vi tyvärr inte sett mycket.
 • - Förändringarna på IVA är ytterst små och märks knappast.
 • Vi dras fortfarande med flera icke fungerande narkosläkare och framför allt med samma bristande respekt från kir kliniken som tidigare när det gäller överfulla, ojämna och överbokade operationsprogram vilket ger en dålig patientsäkerhet och kvalitet på vården och en mycket bristfällig arbetsmiljö för personalen på IVA emellanåt. Åt detta har inget gjorts som lett till någon märkbar förändring. Det synes vara viktigare att hålla sig väl med kollegor än att hävda säkerhet och kvalitet.
 • Gunnar skulle nog behövas mer och vara tydligare i denna fråga, men det är ytterst tveksamt om det heller skulle hjälpa mot påtryckningar från nuvarande verksamhetschef på kir kliniken.
slide9

- Inte vad jag märkt ( 3 svar )- Svårare att nå/få tid med personalfrågor.

 • - Vet inte om man tagit det som är bra i Ljungby och fört över
 • det till Växjö eller tvärtom, ingen som nämnt något om detta.
 • - Klinikchefen är på ytterligare ett ställe.- Gunnar är i Ljungby varje tisdag, tillgänglig bara 4/5 av tiden
 • - Inte vår närmaste avdelningschef.- Mycket bra bitr. klinikchef anestesi kliniken LL
 • Känns mera styrs utifrån.- Jag på anestesi i Ljungby ser aldrig vår chef Gunnar hos oss, ibland
 • kunde det vara bra att diskutera på plats o inte via tel. o mail men verksamhetschefen syns aldrig till i Ljungby
 • - Vi ser ej och har ej samma kontakt med verksamhetschefen.
 • - - Inte vår närmaste chef i relationen till oss
slide10
- Verksamhetschefen sällan synlig
 • Vi har fått nya chefer, det är positivt med en lokal chef Anders, som man har närheten till.
 • Positivt med bitr. verksamhetschef Anders T - finns alltid tillgänglig här,

- Lyssnar o informerar personalen. Negativt att ha en verksamhetschef i Växjö. Visar sig aldrig på anestesiavdelningen. Närvarar inte på våra möten. Han är okänd för mig.

 • Vet inte ( 10 svar )
 • De har blivit stramare , hårdare i sitt språk mot oss
 • Gunnar är mer i Ljungby än innan, men han var inte mycket på IVA innan heller. Intresset från hans sida inne på IVA har varken ökat eller minskat.

- Ett ökat antal frånvarodagar då möten hålls i Ljungby

chefen är ju inte på CLV

slide11

- Lyssnar inte, känns som de inte bryr sig om personalen. En del hälsar inte ens i korridoren.

- En dag per vecka i Ljungby är trots allt 20%, hävdas ju ofta betydelsen av närvarande chefer

- Nära samarbete med Ljungby

- Klinikledningen dvs. framförallt klinikchefen har fått mer att göra dvs. mindre tid ägnas åt Växjö- mer frånvarande - I så fall till det bättre

- Inte vad man märkt

- Är det därför de blivit mindre synliga o aktiva på vår avd?

slide12
- V-chefen syns mindre

- Chefen ej på plats

- Inte mer än att IVA personalen i Ljungby har mer lön, går på fler kurser, får belöning för hårt jobb

- Bättre struktur, tydlighet. En platschef som är här, samt verksamhet i V-Ö som är här 1 gång/veckan

- Vår chef finns ju nära, har bra kontakt med honom, hur mkt han bestämmer vet jag inte

Ibland hänvisar arb.ledningen till att beslut tas och frågor dryftas på klinikmöte, upplever att det är längre beslutsvägar nu

- För mig som avd.chef har det blivit mycket mer struktur eftersom

Gunnar är mkt strukturerad o tydlig mot avd.cheferna så var inte fallet tidigare

- Ja, i den bemärkelsen att de får synpunkter o signaler från oss. Men allt fortsätter i samma omfattning

- Vår avd.chef får nog gehör och mer medel till utökning av tjänster, tror jag. Väldigt ofta på väg till möte

slide14

8. Synpunkter

- Det pratas väldigt lite om organisationen, jag trorinte organisationen

i dagsläget på verkar motivationen alls. Däremot påverkar det motivationen

negativt när man ser att den nya organisationen inte lett till förbättrad kvalitet

och patientsäkerhet på IVA även om personalen flera gånger påtalat bristerna.

(Den bristande kvalitén tillsammans med den uteblivna arbetstidsförkortningen

är tveklöst det som idag påverkar motivationen mest negativt)

- Att skaffa gemensamma rutiner i Växjö o Ljungby

- Med tanke på de dåliga lönerna som operationssjuksköterskorna

o sjuksköterskorna har på operation har stämningen på avdelningen påverkats negativt.

Flera personal har slutat/sagt opp sig det senaste året. Svårt att rekrytera, det fattas folk.

- Ljungby har mer fördelar än vi i Växjö ex. tjänstledigt på kort varsel och

de får jobba för annan arbetsgivare för att förbättra och ge inspiration till Ljungbykliniken. Blir avundsjuk på detta!!!! - Märker inget!- Motivation från vissa håll känns sämre

- Jag känner ingen samhörighet, det är vi och dom!- Vilken motivation?

- Sämre motivation pga. arbetsbelastning.- Har ledsnat, ingen lyssnar längre.

- Görs det arb. på kliniken så kommer de ej i bruk

- För vad?

slide15

- Eftersom beslutet drevs igenom utan föregående

 • diskussion så var det ännu ett tecken på den dåliga styrningen ovanifrån enligt många
 • - Förstår ej frågan
 • - Om den förra frågan är ja så har den det
 • - Man blir mer negativ när man ser hur ledningen prioriterar Ljungby
 • - Man gör sitt jobb men det är svårt att hitta engagemang för övrigt,
 • när det kommer inviter från Växjö utflykt tillsammans o dyl.
 • - Vi har fått sämre motivation, ibland spara ibland slösa- Ja vi har en platschef här och en v-chef som uppmanar och påverkar
 • tänker inte så mkt på sammanslagningen är här för pat.s bästa
 • - Man känner sig stolt att kunna erbjuda pat en modern och fräsch miljö och önskar att även pat upplever att vi trivs
 • Eftersom IVA LL aldrig tidigare erhållit respekt från andra kliniker känns det motiverande nu när vi helt plötsligt finns med på kartan
 • - Hoppas inte det trots att det är jobbigt många ggr så gör alla sitt bästa och biter i ihop.
 • - Pga att det tar för lång tid att få i ordning avtal för SSK har arbetssituationen blivit jobbig emellanåt.
slide17

10. Synpunkter

- Inflytandet verkar ej ha varit så stort tidigare och är det inte nu heller.

- Vi träffar Gunnar mera sällan vilket är tråkigt men förståeligt.

- Vi arbetar inte tillsammans, endast samma chef.

- Vet ej.

- Svårare på grund av större klinik.

- Jag märker att anestesiläkarna inte är någon homogen grupp.

Mycket skitprat som påverkar oss på golvet.

- Det blir så stort, och måste till möten för diskussion.

- Det är viktigt att varje avdelning får jobba efter sina förutsättningar

och att man inte allt måste likriktas.

Den lokala anpassningen är positiv för arbetsmiljön och medinflytande.

slide18
- Mindre inflytande. (2)
 • - På ett sämre sätt. Ingen lyssnar längre, ingen bryr sig. Samarbete har minskat, irriterat.
 • - Inte mer än att det är ngt svårare att få tag i GuLin pga. tiden som läggs i Ljungby inte är försumbar
 • - Ledningen lyssnar
 • - Känns så ibland
 • - Eftersom vi blir lyssnade på mer än tidigare tror jag att inflytandet har ökat. Dock återstår ett mödosamt arbete med att få kir kliniken LL att inse att det inte bara är deras röst som räknas
 • - Man framför sin åsikt men sen beror det på hur mkt man lyssnar. Det är upp till nästa instans att gå vidare. Även om man är från en liten enhet,kan ens erfarenheter vara värda att lyssna på.
 • - Blivit mer centralstyrt, så kan vi inte göra - för så gör de inte i Växjö
slide20

12. Synpunkter

 • - Ja, bättre samarbete med IVA CLV. Gemensamma utbildningar, utbildningsdagar,
 • gemensamma inköp av utrustning, utbyte av erfarenheter och mindre ( ni o vi )känsla mm.
 • - Endast för att vi har haft en manlig narkosskötare här
 • på öron som sövt barn, mycket positivt samarbete
 • - För det mesta till det bättre, kan bli ännu bättre, vissa frågor/aktiviteter kan samordnas bättre
 • - Utbyte mellan Ljungby – Växjö , gemensamma personaldagar
 • - Det är ingen skillnad, tror att Ljungby ej vill ha inblandning från Växjö
 • - Har inget märkt
 • - Vi har haft en narkossköterska från Ljungby i Växjö
 • - Gemensamt upptaktsmöte i höstas
 • - Gemensam skyddskommitté. Inget negativ
 • - Eftersom jag jobbar på Op-sidan och Op-sidan i Ljungby tillhör kirurgen har samarbete varit 0
 • - Har personaldagar men vi går åt varsitt håll, personalfest tillsammans,
 • med det finns väl inget behov. Vi arbetar inte ihop o därav inget gemensamt!
 • - I syfte att öka samarbetet mellan Växjö och Ljungby, upplevs att vissa beslut
 • kan fördröjas pga. att man måste diskutera avdelningarna emellan,
 • då vi har lite olika kulturer kan detta upplevas lite tungrott
 • - Ja, lite vi har haft gemensam kick off och gemensamt på personaldagar
 • då få från Ljungby deltog. De fick delta frivilligt
 • - Gemensamt med.tekniskt arbete i Tilda. Positivt! Samt gemensamma uppstartsdagar
 • och julbord. Bra att se varandra.
slide21

- Trögare organisation

 • - Det är positivt om Gunnar även visar sig på anestesiavdelningen de dagar han är i Ljungby
 • Ej på något konkret sätt
 • - Inte på själva avd. mellan kollegor
 • - Vi arbetar med op. som tillhör kirurgen kliniken i Ljungby. Vi känner oss lite som
 • Kalle bakom, men all heder åt Birgitta som gör ett jättejobb för oss
 • - Med vad? avståndet mellan op. o narkos har ökat!
 • - Trodde det skulle bli mer av dessa saker- Vi samarbetar inte mer efter sammanslagningen
 • - Dåligt samarbete, irritation , sänkt motivation. Ingen vill något längre- Finns arbetsgrupper LL-CLV. Personalfester/resor är gjorda. Svårt att integrera grupperna
 • - Vi i Växjö har inte märkt något
 • - Vet ej, inte på min nivå som ssk på IVA
 • Man skickar pat vidare i ena eller andra riktningen beroende på patientantal. Gemensam skyddskommitté. Det medför resor o ibland videokonferens (smidigt)
 • - Vi har större tyngd på IVA men inte bättre bemanning vilket sliter på personalen, hinner inte återhämta sig, ofta övertid för att göra klart
slide22

- Det skulle kunna vara bättre

 • - Gemensamma klinikledningsmöten med ökad förståelse för varandras verksamheter. Vi har haft gemensam fest, studiedagar och julbord
 • - Nja, möjligen så tillvida att det är lättare och smidigare att samverka då man mer känner till vem som jobbar i Ljungby framförallt med platschefen Anders men även i viss mån med övriga
 • - Gemensam klinikfest
 • Vilket samarbete???
 • - Ingen förändring i samarbetet men mer gemensamma personalaktiviteter. Inte till så stor nytta eftersom gruppen ej beblandar sig med varandra
 • - Trevligt med gemensamma aktiviteter
 • - Man tror och hoppas att det finns en dialog över klinikerna om hur vården bedrivs, det vore önskvärt med mer konkreta handlingar
 • - Vi hade tidigare ett visst samarbete med IVA CLV men nu har det blivit strukturerat och planerat. Det gäller PM, utbildningar, hospitering m.m. Tyvärr råder det brist på SSK på båda IVA så ngt utbyte bland personalen har ej varit möjligt. Undersköterskorna på IVA LL har hospiterat en dag på CLV
slide23

13. Övriga synpunkter:

- Många varinför kliniksammanslagningen mycket rädda för

att vi i Ljungby skulle få köpa allt som kom från Växjö, att vi skulle

tappa vår identitet, ätas upp och bli toppstyrda - så blev det inte!.

Andra hade istället stora förhoppningar om att äntligen få en

fungerande anestesiklinik, med kvalitetstänkande och utveckling

istället för att ständigt sitta i knäet på kirurgen - så blev det inte heller.

Teoretiskt finns fina mål o visioner för kliniken men tyvärr blir det inte så

mycket verklighet av dem!! Ofta är det svårt att veta om det

är Gunnar eller Anders som ska ta tag i det hela, detta verkar nog

vara ett problem för många, kanske även för dem själva,

och ev. en av orsakerna till att det hänt så lite.

Vi har nu varit en gemensam klinik så länge att det måste börja hända

något annars tappar vi förtroendet för ledningen.

Jag tror fortfarande på en gemensam anestesiklinik,

att den har stora möjligheter och bättre chanser till utveckling

men det krävs att man vågar ta tag i sådant som sen länge inte fungerar

- Vi på golvet känner inte av några vinster eller förluster,

kanske gör man det på arbetsledare, klinik eller sjukhusledningsnivå

- Tycker det är märkligt att vi bara samarbetar med halva op. i Ljungby.

Det skulle också tillhöra anestesikliniken.

- Privatisering - känns lite meningslöst med samarbete nu efter politikerbeslutet

slide24

- Vi har som jag tycker inget positivt av sammanslagningen som jag trodde det skulle bli, märker ingen skillnad sen tidigare

- Oviss framtid för Ljungby om det blir privatiserat.

- Känslan på golvet är att vi är två olika kliniker med olika behov. Ett exempel är narkospersonalen som fortfarande skiljer sig i utformning. Finns det någon annan anestesiklinik i landet med olika anestesijournal?? Vi och dom känslan är fortfarande djupt rotad

- Osynlig klinikchef narkosavd LL

- Dåligt att klinikchefen inte visar sig på avdelningen och lär känna sina medarbetare något. Han är mycket anonym ( gäller Ljungby)

- Sättet sammanslagningen gjordes sköttes väldigt dåligt. Kändes konstigt att ha Växjöfolket här, som en del inte ens hälsade. Körde bara sitt race utan att lyssna på hur våra rutiner var.

- Det är positivt om Gunnar även visar sig på anestesiavdelningen de dagar han är i Ljungby

- Många har slutat. Löneorättvisorna är stora. 4 års utbildning till spec.sjuksköterska lönar sig inte. 13 undersköterskor har högre lön än sjuksköterskor. En stor oro finns i gruppen.

slide25

- Det märks ingen större förändring här hos oss pga. sammanslagningen med Ljungby.

- För min egen del är jag i Ljungby med MIG-utbildning och har på detta sätt en bättre insyn i deras verksamhet och en del samverkan- Skulle vilja åka dit (LL) och titta på deras lokaler

- Det hade varit skoj och se det nya IVA i Ljungby- Ingen tid för kunskapshämtning, görs inga personalförbättringar kommer personalen att sluta eller bli sjukskrivna. Ingen tid för återhämtning

- Det märks ingen skillnad- Samordningsvinster verkar minimala, borde gå att göra gemensamma upphandlingar ex. utan att för den skull ha gemensam klinik.- Svårare med ansvarsbiten med en chef o två kliniker- Det är nog mest klinikledningen som märker av sammanslagningen

- Tråkigt att vi har sämre lön och får gå på färre utb. än i Ljungby- Vi diskuterar problem och försöker hjälpa varandra på ledningsnivå

- Trist att man vid gemensamma studiedagar etc. fortfarande mest är uppdelade i gäng LL - CLV. Svårt att lära känna varandra, borde jobba mera på detta. Svårt med gemensam klinik med det stora avståndet

slide26

- Hela sammanhållningen och den goda andan på kliniken går åt fel håll. Varför? Låt gå under auktoritet ?????? Hur är det med rättvisan mellan LL - CLV vad gäller lön, utb. m.m.

 • Ser inga fördelar mer än rent mentalt snarare tror jag GuLins dubbelåtagande gjort det svårare att fokusera på de problem som fanns i Växjö
 • - Tydlighet, struktur, rationalisering, kvalitet. Draghjälp av den större kliniken med inköp av utrustning, vilket material som används. Gemensamma riktlinjer, PM mm
 • - Ny IVA + dagkirurgi på LL påverkar arbetet mkt, nya rutiner ska falla på plats, ibland lite kaotiskt
 • - Flytten till nya lokaler har varit det som varit fokus under -07pga det har personalen inte tänkt så mkt på sammanslagningen. Alla försämringar av arbetstid har också varit energislukande. En av de stora vinsterna med sammanslagningen är extremt ökad kvalitet på stödet från ffa PA-spec Inger Jonsson och även från ekonom Jasminka B Det är milsvids skillnad hur man jobbar på GA LL. De har full koll och supportar på ett sätt som jag aldrig varit med om tidigare.