Download
pantar amsterdam n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pantar Amsterdam PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pantar Amsterdam

Pantar Amsterdam

158 Views Download Presentation
Download Presentation

Pantar Amsterdam

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pantar Amsterdam E-learning Maaike Verburgh – teamleider/docent Els Geluk - opleidingsadviseur

 2. Het proces • 2011: nieuwe manieren Nederlands leren? • Via ETV bij SBCM in pilotgroep • Onderzoek werkvloer via ETV • 2012: voorjaar/zomer Pilot opgestart • EL vast onderdeel van ontwikkelingsprogramma • Zelf leerroutes gemaakt • 2013: Ontwikkelen instrument effect meten

 3. Onderzoek werkvloer Nulmeting Oefenen.nl 8 deelnemers; 3 vrouwen, 5 mannen leeftijd tussen 28-60 jaar 2 onvoldoende ervaring lezen/schrijven 2 geen ervaring met computer 4 ervaring computer (met hulp/spelletjes/mail/internet surfen)

 4. Resultaten onderzoek • Taalniveau A1: na introductie • Taalniveau A2: zelfstandig • Enige computerervaring nodig • Hulp nodig bij registreren: grootste beperking • Een keer voordoen vaak genoeg • Zelf thuis ermee werken

 5. Keuzes voor succesvol zijn • Pilot? Welk onderdeel van het bedrijf? • Management enthousiasmeren • Draagvlak binnen de Businessline • Wie is verantwoordelijk voor organisatie? • Docenten en beheerders opleiden • Welke medewerkers in de pilot? • Evaluatie

 6. Businessline Productie “Beschut werken” - 1300 mensen Voordelen: • Eindverantwoordelijke/uitvoerenden bij elkaar • Deelnemers op een locatie • Plek voor inrichten computerlokaal • Verlies aan productie-uren klein • EL onderdeel groter geheel Nadelen: • Niveau relatief laag • Risico op uitval

 7. Enthousiast management? • Zelf enthousiast zijn • Business Manager laten zien/doen • Goed informeren BM • BM creëert draagvlak in de directie • Teamleiders programma laten zien • Teamleiders voorkeur uit laten spreken

 8. Collega’s • Programma laten zien/doen • Laten oefenen • Luisteren naar ervaring deelnemers • Info: oefenmethode en geen onderwijsmethode

 9. Pilot 30 deelnemers: 3 groepen 2 docenten/groep Frequentie: 8 - 16 weken Duur: 1 uur per les Begeleiding: • Voordoen via digibord • Naar behoefte • 1 op 1 • Geen • Chatten: niet

 10. Effect • Moeilijk meetbaar • Gevoel van erbij horen • Enthousiaste verhalen • Bezig met ontwikkeling

 11. Vervolg • Grote wachtlijst • Nieuwe leerroutes aangemaakt • 5 groepen van 10 mensen • 5 docenten • 1 eigen lokaal met 10 pc’s

 12. Vraagtekens • Aantal deelnemers per groep • No show: wie pakt op • Wijze van begeleiding • Verhouding begeleiding/opbrengst • Meten van het effect

 13. Tips • Niet enthousiast: niet aan beginnen • Eindverantwoordelijkheid in de Businessunit • Wie is waarvoor verantwoordelijk • Onderdeel groter geheel • Docenten opleiden • Ondersteuning vanuit afd. Opleidingen

 14. Conclusie Aan de slag!