1 / 9

Kovové profily, spol. s r.o., Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9 – Běchovice

Hliníkový fasádní systém COTTA. Společnost Kovové profily spol. s r. o. je obchodní firmou s technickým poradenstvím zákazníkům. Co do velikosti má 24 zaměstnanců s ročním obratem okolo 500mio Kč.

ferris
Download Presentation

Kovové profily, spol. s r.o., Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9 – Běchovice

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Hliníkový fasádní systém COTTA Společnost Kovové profily spol. s r.o. je obchodní firmou s technickým poradenstvím zákazníkům. Co do velikosti má 24 zaměstnanců s ročním obratem okolo 500mio Kč. Zabýváme se kovovými plášti jak průmyslových, tak administrativních budov. Jedná se především o střešní a fasádní pláště. Samostatně se věnujeme tzv.odvětrávaným fasádám, do kterých patří právě hliníkový systém COTTA, který zde prezentujeme, a to jako záměna / náhrada a zlevnění jinak celkem drahého keramického designu či keramických odvětrávaných fasád. Tento produkt vznikl na základě reakce investorů a architektů, kteří začali měnit ve svých projektech během realizace tyto typy designu odvětrávaných fasád za kontaktní fasády a to z důvodu ceny. Tehdejší cena keramické odvětrávané fasády jako celkového systému okolo 4500Kč/m2 byla pro investora nad jejich finanční možnosti a proto jsme uvedli na trh tento finančně mnohem méně náročný systém, který dodrží požadovaný vzhled a design keramiky... sídlo společnosti Kovové profily Kovové profily, spol. s r.o., Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9 – Běchovice Phone Nr.: +420 267 090 211, FAX: +420 281 932 300

  2. Hliníkový fasádní systém COTTA Jsme výhradním distributorem a dovozcem tohoto systému do ČR a SK. Tento produkt je vyráběn jednou z největších tureckých hliníkáren skupinou SARAY Aluminium. • Celý systém se vyrábí extruzí / protlačováním s následným nanášením povrchové úpravy s mezinárodním certifikátem Qualicoat s garancí povrchové úpravy 10 let. Životnost tohoto systému je díky hliníku extrémně dlouhá... • Výhody systému COTTA: • nízká hmotnost celého Al systému vč.kotev okolo 8-10kg /m2 • volitelný spárořez vertikálních spár díky 6ti metrovým výrobním délkám • 4 volby šíře pohledových lamel COTTA 150mm 200mm 225mm 250mm (horizontální spára) • jednoduchá skladba systému – roznášecí rošt tvoří zároveň vertikální spáru • velká barevná škála a to vč.barev na zakázku • jednoduché opracování i ručními nástroji • rychlá dodací lhůta na stavbu či do výroby pro standardní barvy 3-5 týdnů • výborná cena vycházející z celkové nízké hmotnosti systému: porovnána COTTA s keramikou, metrážně a složením stejné fasády s výsledkem ve prospěch COTTY nižší ceny okolo 1500Kč/m2 (pohledový – namontovaný) Kovové profily, spol. s r.o., Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9 – Běchovice Phone Nr.: +420 267 090 211, FAX: +420 281 932 300

  3. Systémové profily COTTA Kovové profily, spol. s r.o., Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9 – Běchovice Phone Nr.: +420 267 090 211, FAX: +420 281 932 300

  4. Detaily zavěšení COTTA Kovové profily, spol. s r.o., Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9 – Běchovice Phone Nr.: +420 267 090 211, FAX: +420 281 932 300

  5. Fotky referenční fasády COTTA Kovové profily, spol. s r.o., Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9 – Běchovice Phone Nr.: +420 267 090 211, FAX: +420 281 932 300

  6. Fotky referenční fasády COTTA Kovové profily, spol. s r.o., Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9 – Běchovice Phone Nr.: +420 267 090 211, FAX: +420 281 932 300

  7. Fotky referenční fasády COTTA Kovové profily, spol. s r.o., Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9 – Běchovice Phone Nr.: +420 267 090 211, FAX: +420 281 932 300

  8. Fotky referenční fasády COTTA Kovové profily, spol. s r.o., Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9 – Běchovice Phone Nr.: +420 267 090 211, FAX: +420 281 932 300

  9. Hliníkový fasádní systém COTTA DĚKUJI ZA POZORNOST Klement Karel Kovové profily, spol. s r.o., Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9 – Běchovice Phone Nr.: +420 267 090 211, FAX: +420 281 932 300

More Related