Izgradnja okolju prijazne tovarne gospodinjskih aparatov v valjevu srbija
Download
1 / 17

IZGRADNJA OKOLJU PRIJAZNE TOVARNE GOSPODINJSKIH APARATOV V VALJEVU SRBIJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Mednarodno okoljsko partnerstvo. IZGRADNJA OKOLJU PRIJAZNE TOVARNE GOSPODINJSKIH APARATOV V VALJEVU SRBIJA. mag.Vilma Fece. Naš “domači trg” je Evropa …Slovenski in EU proizvajalec …. Temeljna dejavnost: GOSPODINJSKI APARATI

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IZGRADNJA OKOLJU PRIJAZNE TOVARNE GOSPODINJSKIH APARATOV V VALJEVU SRBIJA' - ferris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Izgradnja okolju prijazne tovarne gospodinjskih aparatov v valjevu srbija

Mednarodno okoljsko partnerstvo

IZGRADNJA OKOLJU PRIJAZNE TOVARNE GOSPODINJSKIH APARATOV V VALJEVU SRBIJA

mag.Vilma Fece


Na doma i trg je evropa slovenski in eu proizvajalec
Naš “domači trg” je Evropa …Slovenski in EU proizvajalec …

 • Temeljna dejavnost:GOSPODINJSKI APARATI

 • Skupina Gorenje je:Gorenje, d.d., in 63 odvisnih družb (46 v tujini)

 • Izvoz:90% prodaje

 • Evropski tržni delež:4%

 • Prodaja:70 držav, na vseh celinah

1


Mednarodno prisotni od leta 1961 dalje
Mednarodno prisotni od leta 1961 dalje … proizvajalec …

 • Prodaja pod lastno blagovno znamko:75%

 • Število zaposlenih: 11.400

 • Prihodki od prodaje: 1,2 mlrd EUR 2007

 • Veliki gospodinjski aparati: 3,7 mio kosov

 • 57 lettradicije

2


Kdo smo in kaj ustvarjamo
Kdo smo in kaj ustvarjamo ... proizvajalec …

SKUPINA GORENJE - DIVIZIJE

5


Celovita paleta aparatov za dom
Celovita paleta aparatov za dom ... proizvajalec …

 • 3 TOVARNE GOSPODINJSKIH APARATOV v Sloveniji

  • HLADILNO-ZAMRZOVALNI PROGRAM1,1 mio kos Plan 2007

  • PRALNI IN SUŠILNIPROGRAM 0,8 mio kos

  • KUHALNI PROGRAM1,1 mio kos

Velenje, Slovenija

Valjevo

 • TOVARNA KUHALNIH APARATOV MORA MORAVIA v Češki Republiki 0,5 mio kos

 • NOVA LOKACIJA V VALJEVU – Hladilno-zamrzovalni Program 0,4 mio kos

6


Izgradnja okolju prijazne tovarne gospodinjskih aparatov v valjevu srbija

Vizija, poslanstvo in vrednote proizvajalec …

Vizija Skupine Gorenje

Poslanstvo Skupine Gorenje

Želimo postati

 • NAJBOLJ IZVIREN,

 • V OBLIKOVANJE USMERJEN

 • USTVARJALEC IZDELKOV ZA DOM

  na svetu!

Ustvarjamo

 • IZVIRNE,

 • TEHNIČNO DOVRŠENE,

 • VRHUNSKO OBLIKOVANE TER

 • UPORABNIKOM IN OKOLJU PRIJAZNE IZDELKE

  za prijeten dom.

  Osredotočeni smo v povečevanje zadovoljstva

 • POTROŠNIKOV, ob tem pa

 • na DRUŽBENO ODGOVOREN NAČIN ustvarjamo

 • VREDNOST ZA LASTNIKE,

 • ZAPOSLENE IN DRUGE

  deležnike podjetja.

Vrednote Skupine Gorenje

 • Poštenost

 • Odprtost

 • Lojalnost

 • Kreativnost

 • Ambicioznost


Izgradnja okolju prijazne tovarne gospodinjskih aparatov v valjevu srbija

Tovarna gospodinjskih aparatov v Valjevu proizvajalec …

Izhodišča za mednarodno partnerstvo:

 • strateški načrt Skupine Gorenje do leta 2010

 • lastna proizvodna 3 mio izdelkov z višjo dodano

  vrednostjo v Sloveniji

 • povečanje proizvodnih kapacitet izven Slovenije

 • postavitev nove tovarna hladilne tehnike na

  sprejetih načelih družbene odgovornosti

Tovarna gospodinjskih aparatov Valjevo:

 • leta 2005 nakup zemljišča,“green field” investicija

 • ocena vplivov na okolje

 • meritve “nultog stanja” okolja

 • začetek gradnje (gradbeno dovoljenje)1.3.2006

 • začetek proizvodnje v septembru 2006

 • investicijska vrednost v višini 20,7 mio €

 • skupna površina 27 500 m², ki vključuje:

  proizvodno halo, skladišče končnih izdelkov,

  pisarniške prostore in prodajni center


Valjevo
Valjevo proizvajalec …

 • Valjevo leži v regiji

  Kolubara-Mačva –Podrinje v zahodni Srbiji

 • Valjevo je upravno središče te regije in ima okoli 96 800 prebivalcev

 • Regija dosega cca 60 % zunanjetrgovinske izmenjave

 • Površina regije je 5742km² (6,5% površine Srbije)

 • 67 337 registriranih brezposelnih v regiji ( marec 2006)

Regija ima natančno definirane osnovne principe gospodarskega razvoja-v procesu

globalizacije in integracije želijo zgraditi” Regijo evropske klase”, ki zasleduje dva osnovna cilja:

 • povečanje konkurenčnosti in nivoja zaposlenosti kot rezultat ekonomske rasti

 • izboljšanje življenjskih pogojev


Mednarodno partnerstvo prina a
Mednarodno partnerstvo prinaša: proizvajalec …

 • Povečanemu sodelovanju med podjetji iz Slovenije in Srbije,predvsem na področju širjenja nabavnih verig, delovanja raziskovalnih inštitucij ter inštitucij širšega javnega pomena (šolstvo, zdravstvo…)

 • Vpliva na rast in oživljanje celotnega gospodarstva v Srbiji, še zlasti pa na področju Regije Kolubara-Mačva-Podrinje, ter mesta Valjevo

 • Že v času izgradnje nove Tovarne gospodinjskih aparatov v Valjevu, se je vzpostavilo sodelovanje različnih gospodarskih subjektov (gradbeništvo, dobavitelji surovin in storitev) in subjektov javnega sektorja (zdravstvo, izobraževalne in razvojno-raziskovalne inštitucije, ministrstva, protipožarni sektor … )

 • Privredna komora Srbije je to sodelovanje že vključila v model sodelovanja s tujimi investitorji za področje celotne Srbije

 • Model partnerstva je dobro izhodišče za izvajanje nadaljnjih planiranih aktivnosti in projektov (v izvajanju že v Stari Pazovi)


Izgradnja okolju prijazne tovarne gospodinjskih aparatov v valjevu srbija

Prenos in implementacija gospodinjskih aparatov proizvajalec …vključuje prenos različnih znanj:

 • tehnološka in konstrukcijska znanja (vpeljava BAT tehnologij)

 • znanja s področja t.i. eko dizajniranja, vključno z zahtevami o omejevanju nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS direktiva) in uvajanje direktive o reciklaži odpadne električne in elektronske opreme (WEEE) ter uvajanja novih zahtev s področja razvoja materialov glede primernosti stika z živili.

 • znanja in izkušnje s področja sistemskega pristopa in obvladovanja sistemov varstva okolja (ISO 14001, EMAS) ter varnega in zdravega dela (OHSAS 18001)

 • znanja in izkušnje ravnanja s kemikalijami (v Republiki Srbiji še niso implementirali evropske zakonodaje s tega področja)

 • enakovrednega obravnavanja vseh treh elementov trajnostnega razvoja

 • vpeljava načel družbene odgovornosti v podjetju in širšem okolju


Izgradnja okolju prijazne tovarne gospodinjskih aparatov v valjevu srbija

Tovarna v Valjevu-okolju prijazno podjetje proizvajalec …

 • lakiranje s tehnologijo prašnega lakiranja

 • predobdelava pločevine po postopku “nanotehnologije”

 • čiščenje odpadnih vod v lastni čistilni napravi

 • namensko skladišče kemikalij in nevarnih odpadkov

 • pokrit prostor za začasno skladiščenje nenevarnih

  odpadkov

 • oljni lovilci na transportnih poteh

 • ozelenitveni pas za omejevanje emisije hrupa v okolje

Primerjava tehnologij lakiranja


Dru beno odgovorno poslovanje obeh partnerjev
Družbeno odgovorno poslovanje obeh partnerjev proizvajalec …

 • Vpeljana načela družbene odgovornosti v Gorenju, d.d. v Velenju, se vpeljujejo tudi v novo tovarno gospodinjskih aparatov v Valjevu

 • Velik poudarek je v prvi fazi poslovanja podjetja v Valjevu namenjen zaposlenim, zato so izbrani tehnološki postopki koncepirani tako, da omogočajo varno in zdravo delo

 • Vsi zaposleni so usposobljeni za varno in zdravo delo, poznajo osnovne principe sistema ravnanja z okoljem ter protipožarnega sistema

 • 30 % zaposlenih je opravilo tudi državne izpite s področja ravnanja s kemikalijami, varnega in zdravega dela ter požarne varnosti, kar je 10 % več kot je predpisano za to tovarno v Republiki Srbiji

 • Uveden pošten plačni sistem

 • Pri izbiri zaposlenih so se upoštevale temeljne človekove pravice, brez diskriminacije po veri in spolu

 • Tovarna v Valjevu redno plačuje vse davke in prispevke za trenutno 623 zaposlenih ( začeli z 320)

 • V dobavni verigi je od 165 dobaviteljev že 122 iz Srbije

 • Zaradi navedenega je omogočeno povečanje kupne moči in nov zagon v, od vojne še vedno zelo prizadetem mestu Valjevu.


Z mednarodnim partnerstvom se v srbijo prena a
Z mednarodnim partnerstvom se v Srbijo prenaša: proizvajalec …

 • Razvoj aparatov

 • najmodernejše konstrukcijske in tehnološke rešitve

 • razvoj okolju prijaznih proizvodov (manjša poraba energije…)

 • izbira materialov in komponent, ki ustrezajo najzahtevnejšim nacionalnim in evropskim okoljskim standardom

 • Učinkovito zagotavljanje kvalitete in zanesljivosti izdelkov

 • Prenos znanja s področja tehnologij

 • Smoterno porabo naravnih resursov (vhodne surovine, energenti…) in posledično vplivov na okolje (emisije v zrak, vode, nastajanje odpadkov..)

 • Gorenja, d.d. je bilo v mednarodni raziskavi 'Trajnostna vrednost evropske industrije' (Sustiainable Value of European Industry) uvrščeno na tretje mesto med 65 sodelujočimi podjetji, glede na okoljsko delovanje, saj uporablja okoljske vire več kot štirikrat bolj učinkovito kot v povprečju proizvodna podjetja starih članic Evropske unije (EU-15).


Doprinos mednarodnega partnerstva
Doprinos mednarodnega partnerstva proizvajalec …

Postavitev nove tovarne gospodinjskih aparato v Valjevu v Srbiji, predstavlja :

 • doprinos podjetja k razvoju lokalne skupnosti

 • integracija lokalnega gospodarstva v smislu nabave materialov in storitev

 • prenos znanj s področja razvoja in tehnologij, kakovosti…

 • prenos znanj s področja varstva okolja ter varnosti in zdravja pri delu

 • odprtje novih delovnih mest

Nemški institut za uporabno ekologijo Öko-Institut E.V. iz Freiburga je Gorenjev hladilnik RB 4139 W postavil na prvo mesto na lestvici najboljših ekoloških deset v okviru iniciative Eco Top Ten.Izgradnja okolju prijazne tovarne gospodinjskih aparatov v valjevu srbija

Hvala za pozornost. proizvajalec …Vabljeni v dvorano PLEČNIK na podelitev okoljskih nagrad za leto 2007.