priprava in uporaba kvizov v okolju moodle n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Priprava in uporaba kvizov v okolju Moodle PowerPoint Presentation
Download Presentation
Priprava in uporaba kvizov v okolju Moodle

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation

Priprava in uporaba kvizov v okolju Moodle - PowerPoint PPT Presentation

selma
198 Views
Download Presentation

Priprava in uporaba kvizov v okolju Moodle

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Priprava in uporaba kvizov v okolju Moodle Klaudija Gerenčer, Matija Lokar

 2. predmet Podatkovne strukture in algoritmi (PSIA) v sklopu Dopolnilnega izobraževanja za učitelje računalništva in informatike (DIRI) na Fakulteti za matematiko in fiziko (FMF)

 3. Moodle • Moodle je programski paket, ki je namenjen za uporabo v procesu izobraževanja na daljavo • Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment = modularno objektno usmerjeno dinamično okolje za poučevanje • prednost: • enostaven dostop preko uporabe spletnega brskalnika do ustreznega okolja • na strani uporabnika ne zahteva namestitve dodatnih aplikacij

 4. Kvizi • pomembna sestavina vsakega izobraževanja je preverjanje znanja • eden od načinov je uporaba kvizov • ne smemo pretiravati s številom vprašanj (max 10 vprašanj na kviz)

 5. Sestavljanje kviza • Moodle dopušča sestavljanje kvizov le uporabnikom, ki imajo za to ustrezne vloge – so predavatelji

 6. Ime: kvizu damo naslov, ki je tesno povezan z snovjo Sestavljanje kvizov

 7. Uvodne informacije: pomembne in ne Pomembne le v primeru, če je v kvizu posebnost, na katerega želimo študente opozoriti Sestavljanje kvizov

 8. Datum odprtja in zaprtja kviza: nastavimo poljubno Sestavljanje kvizov

 9. Časovna omejitev: nismo je nastavljali Naš namen kvizov je bil izključno v utrjevanju znanja Sestavljanje kvizov

 10. Sestavljanje kvizov

 11. Sestavljanje kvizov • Pomešana vprašanja: • vrstni red vprašanj v kvizu naključno spremenjen vsakič, ko bo študent odgovarjal na kviz • otežilo nam je razpravo v kvizih • Premešaj v vprašanjih: • vrstni red možnih odgovorov se pri vsakem opravljanju kviza premeša • pokazalo se je kot koristno

 12. Sestavljanje kvizov • Imamo tudi druge nastavitve, ki pa več ali manj ne zahtevajo posebnih komentarjev

 13. Vprašanja • so osnovna sestavina kviza • 9 tipov vprašanj: • Več izbir • Kratek odgovor • Številčno • Drži/Ne drži • Ujemanje • Ugnezdeni odgovori (izpolnjevanje) • Naključno ujemanje kratkih odgovorov • Spis • Opis

 14. podvrsto določa nastavitev Ena ali več rešitev? tudi če izberemo nastavitev Dovoljeno več odgovorov, je med navedenimi odgovori lahko pravilen le en sam Več izbir

 15. lahko nastavimo tudi, da so odgovori na vprašanje vsakič premešani v okviru predmeta PSIA smo ugotovili, da je pri kvizih za vmesno preverjanje znanja bolj smiselno, da so odgovori vedno v istem vrstnem redu Več izbir

 16. Več izbir možne odgovore vnesemo v ustrezna polja vnesti moramo najmanj dva odgovora

 17. Več izbir pri Oceni smo za pravilen odgovor vedno izbrali 100%, za nepravilen pa Brez po naših izkušnjah v omenjeno polje vpisana vrednost sploh nima nobenega vpliva

 18. Več izbir pomembna, a žal prepogosto zanemarjena informacija: Povratna informacija ne glede na to, ali je odgovor pravilen ali ne, mora vsebovati smiselno povratno informacijo skrbno izbrane informacije študente usmerja na ustrezna poglavja v snovi, jih opozarjale na morebitno napačno razmišljanje

 19. vprašanja so podana v obliki izjave pozorni moramo biti na postavitev izjav ter katero izjavo si izberemo primer takega vprašanja prikazuje slika: Drži/Ne drži

 20. Ugnezdeni odgovori (izpolnjevanje) • omogoča zastavljanje zelo prilagodljivih vprašanj • ta so sestavljena iz tekočega besedila, kjer na določenih mestih predvidimo ugnezdene odgovore • dele nadomestimo s kodo, ki je odvisna od načina izpolnjevanja • uporaba tega tipa vprašanja omejuje dejstvo, da znotraj sistema Moodle ni grafičnega vmesnika za ustvarjanje teh vprašanj

 21. Ugnezdeni odgovori (izpolnjevanje) • ena izmed nastalih težav:

 22. Ugnezdeni odgovori (izpolnjevanje) • našli ustrezno rešitev • predloga Microsoft Word, ki omogoča ustvarjanje tovrstnih vprašanj v formatu GIFT • zelo enostavna za uporabo • http://moodle.snevets.com/mod/resource/view.php?id=564

 23. Zaključek • slabost kvizov: na vsako vprašanje ne moremo pojasniti zakaj je odgovor pravilen • prednost kvizov: študenti lahko preverijo svoje znanje, utrjujejo snov, na forumih razjasnjujejo nejasnosti, predavatelj dobi dober vpogled v znanje študentov • kvizi v okolju Moodle so še v fazi izdelovanja, saj se pojavljajo prevelike pomanjkljivosti