Nytt fra hovedstyret
Download
1 / 31

Nytt fra Hovedstyret - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Nytt fra Hovedstyret. NITOs formål: …ivareta medlemmenes interesser. Globalisering og demokratisering. Strategi- områder. NITOs verdipyramide. Lønn og arbeidsvilkår (sikre lønnsutvikling/posisjon) Fagutvikling og karriere (kompetanse/konkurransekraft/økt omstillingsevne)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nytt fra Hovedstyret' - fergal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Nytt fra hovedstyret

NITOs formål: …ivareta medlemmenes interesser

Globalisering og

demokratisering

Strategi-

områder

NITOs verdipyramide

 • Lønn og arbeidsvilkår

  • (sikre lønnsutvikling/posisjon)

 • Fagutvikling og karriere

  • (kompetanse/konkurransekraft/økt omstillingsevne)

 • Rekruttere og beholde

  • (vekst)

MEDLEMMER

 • Utdanning

  • (fremtidens behov – realfag/teknologisk arbeidskraft)

 • Forskning, teknologiutvikling og verdiskaping (bærekraftig og anvendbar teknologiutvikling)

 • Samfunnskontakt

  • (betydning i samfunnet/vårt omdømme)

SAMFUNN

Mai 2012


Hovedstyret noen saker fra 1 kvartal 2012
Hovedstyret – noen saker fra 1. kvartal 2012

Regnskap 2011

NITO har en sunn økonomi

Forberedelser mot kongressen

Strategier for neste kongressperiode

Saker som skal behandles på kongressen

Prosjektfinansiering av samferdselsutbygging

Sikre utbygging av lengre strekk innen gitt dato, ikke stykkevis og delt

Lønnsoppgjøret 2012

Stramt arbeidsmarked

Noen utfordringer

Mai 2012

3

Arbeidsmarkedet stort behov for ingeni rer
Arbeidsmarkedet- Stort behov for ingeniører

Mai 2012

Dokumentert gjennom Etterundersøkelsen (uteksaminerte studenter) og Behovsundersøkelsen (arbeidsgivere)

Tre av fire studenter får seg jobb før endt utdanning, mens arbeidsgivere stadig har vanskeligere for å få tak i ingeniører.

Undersøkelsene dokumenterer viktige trender etter at NAV i desember meldte at det mangler 16 000 ingeniører og IKT medarbeidere i Norge.

Utvalg 2011 avsluttede
Utvalg 2011 - avsluttede

 • Kommunestruktur ift ingeniørkompetanse

 • Velferdsteknologi

 • Beslutningsgrunnlag for teknologiskhovedorganisasjon

Mai 2012


Utvalg 2012
Utvalg 2012

 • Globaliseringens konsekvenser for NITO-medlemmer

 • Lokalt samarbeid mellom organisasjonene

 • Energipolitikk

Mai 2012


Nytt fra hovedstyret

Samfunnspolitisk påvirkning- Miniseminarer/frokostmøter om aktuelle tema

Innovasjon og verdiskaping3 frokostmøter juni 2011

Mai 2012


Nito konferansen 2012 tv2 nyhetene 09 03 12

NITO-konferansen 2012TV2 nyhetene 09.03.12

Mai 2012


Lobbyvirksomhet
Lobbyvirksomhet

Mai 2012

 • Høring i KUF-komiteen og møter med fraksjonene komiteen

 • Møte i Kontaktordningen

 • Innspill til Statsbudsjettet

 • Høringer i Stortinget

 • Seminar og innspill til Mineralnæring i Nord Norge

 • Ingeniørmangel og rekruttering

 • Møter med partilederne


Arbeidet med mineraln ringen fortsetter
Arbeidet med mineralnæringen fortsetter…

4. Mars 2012 – møte med statssekretær Rikke Lind

Mai 2012


M ter med erna solberg og siw jensen
Møter med Erna Solberg og Siw Jensen

facebook

Mai 2012

Spm fra medlem: ”Hvorfor det ? trodde Nito var partipolitisk uavhengig..”

Svar til medlemmet: ”NITO har en dialog med alle politiske partier. Som du kan se besøkte Marit SVs landsmøte på søndag, så NITO er selvfølgelig like uavhengig som vi alltid har vært. Slike møter er viktig for å gjøre politikerne oppmerksom på saker som er viktig for ingeniørene.”


Medlemsutvikling
Medlemsutvikling

69 476

Mai 2012

18


Vi n rmer oss kongressen
Vi nærmer oss kongressen

 • Tidspunkt torsdag 27.- søndag 30. september 2012StedRica Hell, Stjørdal

Mai 2012


Kongressen
Kongressen

SAKER

NITOs strategier

Lønnspolitiske mål og prinsipper

Budsjettrammer

Politisk regnskap siste periode

Forslag fra avdelingene

Hederstegn og æresmedlemsskap

Endringer i lov for NITO

Valg

Viktigste møteplass og beslutningsarena for NITOs tillitsvalgte

Viktigste oppgave:sette mål for NITO

Mai 2012

Konferanse for nye avdelingstillitsvalgte


Strategiutvalget
Strategiutvalget

Trond Markussen(leder)

Tom Gusdal

Wenche Fivelsdal

Robert Gærnæ

Hjørdis Sæther

SamarbeidspartnerSteinar HenriksenBrand Cognition

Stig Kleven(sekretær)

Harald Bruland

Steinar Sørlie

Anne Cathrine Berger

Mai 2012

21


Nytt fra hovedstyret

Mai 2012


Strategiske m lomr der hvordan vi skal realisere v rt form l
Strategiske målområder – hvordan vi skal realisere vårt formål

Juridisk bistand

Lønnsvilkår

Arbeidsvilkår

Faglig tilhørighet og nettverk

Samfunn

Med utgangspunkt i formålet, foreslår strategiutvalget 5 strategiske målområder – dette er hva/hvilke områder NITO skal arbeide med for å realisere formålet:


Nytt fra hovedstyret

Strategiutvalgets forslag til visjon formål

 • Strategiutvalget foreslår at NITOs visjon opprettholdes:

 • NITO – teknologenes valg

Mai 2012


Strategiutvalgets forslag til strategiske m lomr der
Strategiutvalgets forslag til strategiske målområder formål

Juridisk bistand

Arbeidsvilkår

Faglig tilhørighet og nettverk

Samfunn

Lønnsvilkår

 • Beskrivelse

  • xx

 • Hvorfor viktig

  • xx

 • Hvorfor NITO

  • xx

 • Konkret mål

  • xx

 • Beskrivelse

  • xx

 • Hvorfor viktig

  • xx

 • Hvorfor NITO

  • xx

 • Konkret mål

  • xx

 • Beskrivelse

  • xx

 • Hvorfor viktig

  • xx

 • Hvorfor NITO

  • xx

 • Konkret mål

  • xx

 • Beskrivelse

  • xx

 • Hvorfor viktig

  • xx

 • Hvorfor NITO

  • xx

 • Konkret mål

  • xx

 • Beskrivelse

  • xx

 • Hvorfor viktig

  • xx

 • Hvorfor NITO

  • xx

 • Konkret mål

  • xx

Strategiske målområder

Mai 2012

Med utgangspunkt i formålet, foreslår strategiutvalget 5 strategiske målområder – dette er hva/hvilke områder NITO skal arbeide med for å realisere formålet


Veien videre frem mot kongressen
Veien videre – frem mot kongressen formål

Forankring og innspill

Før hovedstyret foreslår endelig en innstilling til strategisk veivalg, skal det gjennomføres en bred høringsrunde i organisasjonen

Spørsmål og innspill til forslaget sendes strategi@nito.no

Diskuter gjerne også på www.nito.no/strategi

Gjennomgang og diskusjon rundt forslaget på avdelingslederkonferansen 23.-24. mai

Frist for innspill: 27. august


Veien videre etter kongressen
Veien videre - etter kongressen formål

 • Implementeringsfase

  • Implementeringen skal bygge på den overordnede strategien

Våre overordnede

mål

Hvordan vi skal realisere målene som kongressen vedtar.

Implementering

våre konkrete

aktiviteter


Nytt fra hovedstyret

Visjon formål

NITO – teknologenes valg

Implementering

Formål

Juridisk bistand

Alle saker løses på best mulig måte for våre medlemmer

Lønnsvilkår

Våre medlemmer har en årlig lønnsvekst som er like bra eller bedre enn om de ikke var medlem av NITO

Arbeidsvilkår

Våre medlemmer har arbeidsvilkår som er bedre enn om de ikke var organisert /

Minst like gode som om de var organisert i andre fagorganisasjoner.

Faglig tilhørighet og nettverk

Medlemmene opplever NITO som faglig relevant

Samfunn

Den naturlige samarbeidspartner for relevante aktører, sentralt og lokalt.

Vi blir forespurt og i hensyn tatt i alle saker og beslutninger som får konsekvenser for ingeniører og teknologer.

Strategiske

mål

Suksess-kriterier for realisering

Definere hva NITO må levere på for å nå hver av disse målene

Nøkkel-aktiviteter

Beslutte hvilke aktiviteter er sentrale/har mest effekt mht suksesskriteriene

Beslutte hva må vi bli bedre på for levere iht. de sentrale aktivitetene

Tiltak for forbedring


Veien videre etter kongressen1
Veien videre - etter kongressen formål

 • Implementeringsfase

  • I denne fasen vil det vektlegges å sikre en bred involvering av organisasjonen, slik at det sikres at avdelingene får mulighet til å komme med innspill før det tas beslutninger på suksesskriterier og nøkkelaktiviteter.

  • Det vil videre bli tilrettelagt med gode verktøy for implementering både i det sentrale og de lokale leddene i NITO.


Vedtaksprosess strategier
Vedtaksprosess strategier formål

Vedtas av kongressen

Formål

Definerer hvorfor vi finnes, hva ønsker vi på et grunnleggende nivå å oppnå

Vedtas av kongressen

Strategiske målområder

Definerer hva skal vi konkret arbeide med og fokusere på for å nå de overordnede målene?

Overordnet strategi

Vedtas av kongressen

Strategisk mål

Definerer hva som vil være de langsiktige målbare resultatene av at vi lykkes innen våre strategiske målområder?

Vedtas av hovedstyret basert på innspill fra avd. og andre i org.

Suksesskriterier

Definerer hva NITO må levere på for å nå hvert av de strategiske målene

Vedtas av hovedstyret basert på innspill fra avd. og andre i org.

Definerer hvilke aktiviteter som er sentrale, og som har mest effekt mht. suksesskriteriene

Nøkkelprosesser/-aktiviteter

Implementering

Sentralt:

Vedtas av

hovedstyret

Lokalt:

Vedtas av

Avd. styret

Utviklingstiltak

Definerer hva vi må bli bedre på for å levere iht. de sentrale aktivitetene


Implementering av de strategiske m lene
Implementering av de strategiske målene formål

Juridisk bistand

EKSEMPEL

Alle saker løses på en best mulig måte for våre medlemmer

Definere mål

Saker som ikke burde gått videre fra tillitsvalgt: inntil 15%

Saker vi ikke burde tatt i rettsapparatet:

inntil 2 %

Etc.

Tiltak Budsjett

Etablere registrering- og evalueringssystem for juridiske saker NOK 225`

Etc.

Saken blir løst på lavest mulig nivå

Suksess-kriterier

Definere mål

Definere hvilken kunnskap tillitsvalgte har behov for mht. å arbeidsrett og for å kunne identifisere hvilke saker som skal løses på eget nivå og hvilke som skal sendes videre i systemet

Etc.

Tiltak Budsjett

Definere kompetansebehov NOK 250`

Avdekke kompetansenivå blant tillitsvalgte i dag NOK 250`

Kunnskap om arbeidsrett på tillitsvalgtnivå

Sentrale prosesser/ aktiviteter

Tiltak Budsjett

Utarbeide tillitsvalgtskurs NOK 200`

Gjennomføre kurs for alle tillitsvalgte

NOK 600`

Årlige påfølgende kurs for nye tillitsvalgte

NOK 175`

Definere mål

Alle tillitsvalgte har grunnleggende kunnskap om arbeidsrett og den juridiske saksgang

Etc.

Sikre at alle tillitsvalgte har tilstrekkelig kompetanse på arbeidsrett

Læring og utvikling

Årlige handlingsplaner

Enhets/funksjonsstrategi