slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
NordiConsult Express Sanntidsvedlikeholdsstyring …et nytt konsept fra NordiConsult

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

NordiConsult Express Sanntidsvedlikeholdsstyring …et nytt konsept fra NordiConsult - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

NordiConsult Express Sanntidsvedlikeholdsstyring …et nytt konsept fra NordiConsult Pilot ferdig J uni 2011 De første kunden implementert i November 2011. NordiConsult Express.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NordiConsult Express Sanntidsvedlikeholdsstyring …et nytt konsept fra NordiConsult' - cedric


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

NordiConsult Express

Sanntidsvedlikeholdsstyring

…et nytt konsept fra NordiConsult

Pilot ferdig Juni 2011

De første kunden implementert i November 2011

nordiconsult express
NordiConsult Express
 • Er et web basert sanntids tilstands- og avvikssystem som gir nettselskapene umiddelbar oversikt over avvik og tilstanden på linjer og på nettstasjoner.
 • Avvikene blir automatisk kategorisert i tre nivåer avhengig av alvorlighetsgraden. Alvorlighetsgraden bestemmer kunden selv
 • I tillegg kan man hente ut tilstandsrapporter på; hele nettet, områder og enkelt linjer som forteller nåsituasjonen til i områdene.
 • Systemet har et enkelt grensesnitt slik at brukere enkelt kan orientere seg avhengig av hva man ønsker å gjøre.
 • Enkelt kan man hente ut avvik man ønsker rettet og arbeidsordrer enten til interne eller eksterne entreprenører for utbedring. På arbeidsordrene får man de opplysninger man har samlet inn;  hvilken anleggsdel som skal byttes, stedsplassering,  bilder, GPS posisjon, kommentarer fra inspektører, kommentarer fra planleggere, tidspunkt man ønsker avviket rettet innen, hvem som identifiserte avviket etc
 • Når entreprenøren har rettet avvik, blir avvikene krysset av og basen rettes opp til ny nåsituasjon.
 • De avvikene som er rettet synligjøres også i en historisk base.
 • MAO programmet gir netteier sanntids oversikt over tilstanden til anleggene
 • NordiConsult Express er bygd på .net 4.0 med en microsoftsqlserver i bunn. Dette innebærer at vi enklere kan gjennomføre samspill mellom andre systemer hvis det trengs.
 • De PDA program man tidligere har kjøpt hos NordiConsult samspiller med NordiConsult Express.
dataflyt for nordiconsult express
Dataflyt for NordiConsult Express

Rapportering på WEB

Datafangst

Avvikshåndtering på WEB

PDA

programvare

..N

Avvik ut til entreprenører

WEB

WEB

Data-

lagring PDA

..N

Godkjennelse WEB til planlegger

Synkronisering

Lokal

data-

lagring

Lokal data-

lagring PPC

PPC

SQL

sentral

data-

lagring

Eksterne

datafiler

.txt

SQL

WEB

slide4

Skjermbilde presentasjon - noen utdrag;

 • Hovedside; viser tilstanden til alle linjer og nettstasjoner. Avvik kategorisert i tre kategorier; 2,3 og 4, hvor 4 er kritiske avvik og skal ikke forekomme.
 • Nettsjefen ser også hvilke avvik som er til utbedring og utgåtte frister og hvilke som skal godkjennes. Man kan søke opp på spenningsnivå
 • Hst står for historisk base – den viser hvilke avvik man har gjort i de ulike områdene
 • Stedsnavnene viser den samme hierarkiske strukturen som man har i NIS systemet
 • Hvis jeg ønsker å se kategori 4 avvik på Tromsø trykker jeg på 8 tallet, i området Tromsø kategori 4– se neste side….
slide5

Umiddelbart henter jeg frem de 8 anleggsdelene og ser hvilke avvik de har.

 • Ser man på «feiltekst» så ser man bla at en stolpe har 11% reststyrkeverdi – mao den henger i ledningene.
 • Ønsker jeg å få enkelte av avvikene utbedret, så krysser jeg av på avvikene og sender det til entreprenøravdelingen f.eks på TKE Silsand.
 • I forsendelsen (email) til entreprenør vil det også komme en detaljert beskrivelse, samt at man kan legge inn beskjeder og tidsfrister for når man ønsker avviket utbedret.
slide6

Får du DSB på besøk, henter du frem f.eks fra 01.01.2011 – til 31.12.2011.

 • Du får umiddelbart frem
  • Hva er kontrollert på HS,LS og nettstasjoner?
  • Hvilke avvik fant dere?
  • Hva har dere gjort?
 • Ønsker de også å se hele tilstanden på linjenettet?, ok, da går vi til folderen Tilstand
slide7

Totalrapport i løpet av sekunder

 • Viser at det er kontrollert 27 729 stolper (17449 mastepunkt)
 • De har 1041 stolper med råte, hvorav 283 er utdømt. Ytterligere 4 er utdømt p.g.a av mekanisk skade (hakkespetthull)
 • Ønsker man å vite hvor disse 4 skadede stolpene står? Trykk på 4 tallet – se neste side…
slide8

Viser at tre av stolpene med hakkespetthull er på Tranøy.

 • Ønsker man her å sende avvikene umiddelbart til utskiftning, så huker man bare av og sender til riktig entreprenør/ avdeling
 • Kanskje man ønsker å se hele tilstanden bare på Tranøy? Da trykker man bare på Tranøy..... Se neste side
slide9

Oi!, her ser man at man har 40% med råte, hvorav 26,6% allerede er dømt ut. Videre kan man se at ytterligere 22 stolper blir dømt ut i løpet av 5 år og 40 i løpet av 5-10 år.

 • Som man ser er alle kretsene under Tranøy kommet opp og man kan søke direkte for å få tilstanden på hver enkelt krets.
 • I dette eksempelet er det klart at noen kretser kanskje burde sendes til evaluering for re-investering.
slide10

Vi ønsker et møte med dere for å gjennomføre en demonstrasjon.

 • NordiConsult AS er det første selskapet i Norge som nå kan levere et verktøy hvor netteier fra han mottar data fra felt og til han har utbedrete feilen kan se tilstanden. I tillegg oppdateres databasen automatisk
 • Her er det mye penger å spare!
 • Innfører dere i tillegg vår metode for råtekontroll, vil dere øke levetiden på linjene.
 • NordiConsult Express gir nettselskapene gode muligheter for effektiv drift.

Med vennlig hilsen/ Best regards,

Kristian Mjølnerød

Daglig leder/ ManagingDirector

Mobil: + 47 93 44 15 63

Fax:    + 47 23 50 21 50

E.mail: km@nordiconsult.com

Internett: www.nordiconsult.com

Org.nr (988173894 MVA)

Faktura-/ besøksadresse; Karens Lyst Alle' 4, 0278 Oslo