slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
European Programme "Lifelong Learning", subprogram "Comenius"- multilateral partnerships PowerPoint Presentation
Download Presentation
European Programme "Lifelong Learning", subprogram "Comenius"- multilateral partnerships

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

European Programme "Lifelong Learning", subprogram "Comenius"- multilateral partnerships - PowerPoint PPT Presentation


  • 107 Views
  • Uploaded on

European Programme "Lifelong Learning", subprogram "Comenius"- multilateral partnerships Програма „Учене през целия живот”, секторна програма ”Коменски” многостранни партньорства “The Earth is our home. We learn about the past, we are concerned about the present and the future.”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'European Programme "Lifelong Learning", subprogram "Comenius"- multilateral partnerships' - ferdinand-little


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

European Programme "Lifelong Learning", subprogram "Comenius"- multilateral partnerships

Програма „Учене през целия живот”, секторна програма ”Коменски” многостраннипартньорства

“The Earth is our home. We learn about the past, we are concerned about the present and the future.”

LLP- 2011- COM- MP- 053

  • „Земята е нашия дом. Изучаваме миналото, грижим се за настоящето и бъдещето”
slide2

НУ ”Любен Каравелов” Нова Загора

Коледни традиции в България

slide3

НУ ”Любен Каравелов” Нова Загора

Коледни традиции в България

slide4

НУ ”Любен Каравелов” Нова Загора

Коледни традиции в България

* Бъдни вечер

* Коледуване

* Сурвакане

slide5

НУ ”Любен Каравелов” Нова Загора

Бъдни вечер

24 срещу 25 декември

slide6

НУ ”Любен Каравелов” Нова Загора

Коледни традиции в България

slide7

НУ ”Любен Каравелов” Нова Загора

коледуване

slide8

НУ ”Любен Каравелов” Нова Загора

коледуване

slide10

НУ ”Любен Каравелов” Нова Загора

Коледни традиции в България

Народът вярва, че от  Игнажден   започва Новата година и коледните празници.

Bulgarian people believe that by Ignazhden - the Day of Saint Ignatius (20th December) the Christmas and New Year holidays begin.

slide11

НУ ”Любен Каравелов” Нова Загора

Коледни традиции в България

От това кой ще влезе пръв в къщата на Игнажден се гадае каква ще бъде и следващата година. Ако човекът е добър и сполезът му през годината е бил щастлив, го благославят и го канят на следващата година

On who will come first in the house on Ignazhden people predict what will be next year. If the person is good and if the luck that he or she brings to the house is good, that person is invited next year again.

slide12

НУ ”Любен Каравелов” Нова Загора

Коледни традиции в България

На този ден, който от стопаните излезе пръв от къщата, обезателно когато се върне трябва да внесе пръчки, които слага зад вратата. След това стопаните замесват тесто . От замесеното тесто откъсват малко и на някоя греда правят от него кръст - да бяга всяко зло. Правят толкова колаци, колкото са членовете на семейството.

On this day the owner who first goes out, has to bring back some sticks and put them behind the door. Then the owners knead dough for cakes and bagels. They make a cross of the dough and put it on some beam to chase away evil. The number of the cakes has to be the same as the members of the family.

slide13

НУ ”Любен Каравелов” Нова Загора

Коледни традиции в България

Обредна трапеза: ошав, варена царевица, жито, просо, орехи, боб, зеле, лук, чесън, туршия от пипер, пита с мая , кравайчета, картофи с ориз, булгур.

Ritual table: dried fruits, boiled sweet corn, wheat,

millet, nuts, beans, cabbage, onions, garlic, pepper pickle,

 bread (without decoration), bagels, potatoes, rice, grits.

Коледните празници започват на 24 декември и продължават до Стефановден 27 декември.

Christmas holidays start on 24th December and finish on 27th December, the Day of Saint Stephan.

slide14

НУ ”Любен Каравелов” Нова Загора

Коледни традиции в България

За хората Малка Коледа (самият ден)е по-голям празник от следващите, защото тази вечер се е родил Христос(Бъдни вечер - самата вечер). Най-хубав е той за децата. Бъдни Вечер е първата празнична вечер. Най-важна роля при нея играят бъдникът, трапезата с обредните хлябове, и коледните ястия и коледуването.

For Bulgarian people Little Christmas is a bigger holiday than the others because this is the day of Christ birth (Christmas Eve). It is best for the children. On Christmas Eve are the first holiday dinner and the ritual of Koleda. During the holiday dinner the badnik, the ritual bread and the meals are very important.

slide15

НУ ”Любен Каравелов” Нова Загора

Коледни традиции в България

На този ден момите запазват първия залък от хляба и го слагат под възглавницата си. поверието гласи, че когото сънуват през тази нощ, за него ще се оженят.

On this day the girls keep the first piece of the bread and put it under their pillow. The legend says that the boy who they see in their dreams will be their husband.

slide16

НУ ”Любен Каравелов” Нова Загора

Коледни традиции в България

Бъдникът - това е дъбово или крушово дърво, отсечено и донесено вкъщи от млад мъж, за да се поддържа с него огъня през нощта.

The badnik is a big log of oak or pear tree which is cut down by a young man and brought home for the fire to be all night.

slide17

НУ ”Любен Каравелов” Нова Загора

Коледни традиции в България

Бъдника се отсича от най-младия мъж в семейството. Преди да го отсече, моли за прошка. Бъдникът не трябва да докосва земята, след като е отсечен и до вкъщи се носи на дясно рамо.

The badnik is cut down by the youngest man in the family. Before cutting it, he begs for forgiveness. The log should not touch the ground after being cut and it is carried home on the right shoulder.

slide18

НУ ”Любен Каравелов” Нова Загора

Коледни традиции в България

Бъдникът има лечебна и магическа сила. в някои части на страната сутрин го гасят с вино и от недогорелите части правят кръстчета за здраве.пепелта от Бъднека се ползва за лек или се посипва по ниви и ливади за плодородие. на места ги запазват в дома.

People believe that the badnik has healing and magical powers. In some parts of the country people extinguish it with vine in the morning. The parts that are not burnt are used for making little cross for being healthy. The ashes of the badnik are spread on the fields and meadows or kept at home.

slide19

НУ ”Любен Каравелов” Нова Загора

Коледни традиции в България

Обредните хлябове   са три вида

There are three kinds of ritual bread.

Брашното за обредните хлябове се сее през три сита. Замесва се с прясна вода, донесена от млада булка в бял котел рано сутринта.

Ritual bread flour is sifted three times. It is mixed with fresh water brought by a young married woman early in the morning.

Докато се месят момите пеят обредни песни.

While kneading the bread the girls sing songs.

Същинският обреден хляб - Боговицата е украсена с кръст, символизиращ Бога.

The main ritual loaf of bread is decorated with a cross – the sign of the God.

slide20

НУ ”Любен Каравелов” Нова Загора

Коледни традиции в България

Вторият е наречен на къщата и стопанството и за украса се изобразяват добитъка, хората, кошарата. третия тип са вити краваи - колачета, които се дават на коледарите.

The second ritual loaf of bread is for the house and it is decorated by livestock, people, stables etc.

The third is in the shape if rings (kolacheta) and it is given to the boys during the ritual of Koleda (Christmas).

slide21

НУ ”Любен Каравелов” Нова Загора

Коледни традиции в България