ITALIJA - PowerPoint PPT Presentation

feoras
italija n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ITALIJA PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
ITALIJA
244 Views
Download Presentation

ITALIJA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ITALIJA

  2. Narodna sestava prebivalstva: • Slovenci v Furlaniji Julijski krajini • Furlani • Nemško govoreči Južni Tirolci • Ladini v Dolomitih • Francosko govoreča manjšina v Aosti • Sardinci

  3. Naravne enote: • Apenini • Padska nižina • vulkanizem na Liparskih otokih, Siciliji, Vezuv

  4. V gospodarskem vidiku Italijo delimo na dva dela: • Severni industrijski, razviti del • Južni kmetijski, manj razviti del – Mezzogiorno.

  5. Padska nižina se uvršča med najbolj industrializirana območja v Evropi. • Razlogi: geografska lega, ugodne naravne možnosti za kmetijstvo, energija alpskih rek. • Najbolj industrializirano je območje v industrijskem trikotniku Milano-Torino-Genova.

  6. Razlogi za slabšo razvitost juga Italije: • Naravni dejavniki (gorato površje, poletna suša, pomanjkanje naravnih bogastev) • Družbeni dejavniki (zemljiško posestne strukture, kmetijstvo najpomembnejša panoga, odseljevanje prebivalstva).

  7. Sklad za Mezzorgiorno je bil ustanovljen leta 1950 in je deloval do 1984. • Zakaj ni uspel? Veliko sredstev je poniknilo v žepe skorumpiranih birokratov in mafije.

  8. Padanija – razmišljanje premožnejšega prebivalstva na severu Italije od odcepitvi oz. samostojnejši vlogi znotraj Italije.