1 / 13

UTICAJ DC KABLA CRNA GORA – ITALIJA NA VRIJEDNOST GUBITAKA U PRENOSNOJ MREŽI CRNE GORE

UTICAJ DC KABLA CRNA GORA – ITALIJA NA VRIJEDNOST GUBITAKA U PRENOSNOJ MREŽI CRNE GORE CG KO CIGRE, 17.05.2011 II savjetovanje. Vrste Gubitaka. Tehnički. Promjenljivi gubici u magnetnim materijalima dielektrični gubici Usljed korone drugi. Stalni Džulovi (Joule).

alayna
Download Presentation

UTICAJ DC KABLA CRNA GORA – ITALIJA NA VRIJEDNOST GUBITAKA U PRENOSNOJ MREŽI CRNE GORE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. UTICAJ DC KABLA CRNA GORA – ITALIJA NA VRIJEDNOST GUBITAKA U PRENOSNOJ MREŽI CRNE GORE CG KO CIGRE, 17.05.2011 II savjetovanje

 2. Vrste Gubitaka • Tehnički • Promjenljivi • gubici u magnetnim materijalima • dielektrični gubici • Usljed korone • drugi Stalni Džulovi (Joule) • Komercijalni - zanemarivi Nejednovremeno očitavanje brojila Neprecizna brojila Mjerenja na neadekvatnim mjestima Neovlašćeno preuzimanje (nemoguće)

 3. Gubici u periodima iz prošlosti • Izgradnja prenosne mreže • Upravljanje EES 220 kV 400 kV

 4. Karakteristike elemenata prenosne mreže • Slaba opterećenost 220 i 400 kV mreže • Proizvodnja na 220 i 110 kV • Nedovoljni prenosni kapaciteti u primorju • Dominira 110 kV prenosna mreža

 5. Karakteristike elemenata prenosne mreže • Velika prosječna starost (2% - <10god) • U primorju ne postoji 400 i 220 kV • Jednostrano napajanje TS 110/35 kV Ulcinj • TS 110/35 kV H.Novi se napaja iz BiH (TS Trebinje)

 6. Početne pretpostavke Zimamax: Pp=860MW Pg=940MW Ljetomax: Pp=810MW Pg=442MW Under sea HVDC cable Italy - Montenegro

 7. Projekat DC kabla • 400 kV dvostruki dalekovod od TS 400/110 kV Lastva Grbaljska do postojećeg 400 kV dalekovoda Podgorica-Trebinje (2x30 km) • Dva 300 MVA 400/115 kV transformatora u novoj TS Lastva Grbaljska • Rasijecanje postojećeg 110 kV DV TS Budva – TS Tivat i njegovo uvođenje u TS Lastva • Izgradnja novog 4000 kV DV Lastva – TS Pljevlja • Izgradnja 4000 kV DV TS Pljevlja – Višegrad (BA) • Podizanje 220 kV DV Pljevlja – B. Bašta (RS) na 400 kV

 8. Projekat DC kabla

 9. Struktura gubitaka Zimski period Ljetni period • Dominantni gubici na 110 kV – 70-80% svih gubitaka

 10. Struktura gubitaka Zimski period Ljetni period • Dominantni gubici na 110 kV – 73-78% svih gubitaka

 11. Uticaj DC kabla na ITC mehanizam • Povećanje tranzita sa 150 na 1000 MW • Nadoknada gubitaka iz ITC mehanizma (WWT)

 12. ZAKLJUČCI • Povećanje ukupnih gubitaka 50% • Porast gubitaka na 400 kV naponu • Smanjenje gubitaka na 110 kV u ljetnjem režimu • Blago povećanje gubitaka u zimskom režimu na 110 kV • Neophodna izgradnja 400 kV DV Lastva-Pljevlja, Pljevlja-BiH (+RS)-DC 1000MW • Povećanje tranzita sa 150 na 1000 MW • Nadoknada gubitaka iz ITC mehanizma (WWT)

 13. Hvala na pažnji Electricity Coordinating Center (EKC) Vojvode Stepe 412, 11000 Belgrade, Serbia www.ekc-ltd.com

More Related