Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UTICAJ DC KABLA CRNA GORA – ITALIJA NA VRIJEDNOST GUBITAKA U PRENOSNOJ MREŽI CRNE GORE PowerPoint Presentation
Download Presentation
UTICAJ DC KABLA CRNA GORA – ITALIJA NA VRIJEDNOST GUBITAKA U PRENOSNOJ MREŽI CRNE GORE

UTICAJ DC KABLA CRNA GORA – ITALIJA NA VRIJEDNOST GUBITAKA U PRENOSNOJ MREŽI CRNE GORE

217 Views Download Presentation
Download Presentation

UTICAJ DC KABLA CRNA GORA – ITALIJA NA VRIJEDNOST GUBITAKA U PRENOSNOJ MREŽI CRNE GORE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UTICAJ DC KABLA CRNA GORA – ITALIJA NA VRIJEDNOST GUBITAKA U PRENOSNOJ MREŽI CRNE GORE CG KO CIGRE, 17.05.2011 II savjetovanje

 2. Vrste Gubitaka • Tehnički • Promjenljivi • gubici u magnetnim materijalima • dielektrični gubici • Usljed korone • drugi Stalni Džulovi (Joule) • Komercijalni - zanemarivi Nejednovremeno očitavanje brojila Neprecizna brojila Mjerenja na neadekvatnim mjestima Neovlašćeno preuzimanje (nemoguće)

 3. Gubici u periodima iz prošlosti • Izgradnja prenosne mreže • Upravljanje EES 220 kV 400 kV

 4. Karakteristike elemenata prenosne mreže • Slaba opterećenost 220 i 400 kV mreže • Proizvodnja na 220 i 110 kV • Nedovoljni prenosni kapaciteti u primorju • Dominira 110 kV prenosna mreža

 5. Karakteristike elemenata prenosne mreže • Velika prosječna starost (2% - <10god) • U primorju ne postoji 400 i 220 kV • Jednostrano napajanje TS 110/35 kV Ulcinj • TS 110/35 kV H.Novi se napaja iz BiH (TS Trebinje)

 6. Početne pretpostavke Zimamax: Pp=860MW Pg=940MW Ljetomax: Pp=810MW Pg=442MW Under sea HVDC cable Italy - Montenegro

 7. Projekat DC kabla • 400 kV dvostruki dalekovod od TS 400/110 kV Lastva Grbaljska do postojećeg 400 kV dalekovoda Podgorica-Trebinje (2x30 km) • Dva 300 MVA 400/115 kV transformatora u novoj TS Lastva Grbaljska • Rasijecanje postojećeg 110 kV DV TS Budva – TS Tivat i njegovo uvođenje u TS Lastva • Izgradnja novog 4000 kV DV Lastva – TS Pljevlja • Izgradnja 4000 kV DV TS Pljevlja – Višegrad (BA) • Podizanje 220 kV DV Pljevlja – B. Bašta (RS) na 400 kV

 8. Projekat DC kabla

 9. Struktura gubitaka Zimski period Ljetni period • Dominantni gubici na 110 kV – 70-80% svih gubitaka

 10. Struktura gubitaka Zimski period Ljetni period • Dominantni gubici na 110 kV – 73-78% svih gubitaka

 11. Uticaj DC kabla na ITC mehanizam • Povećanje tranzita sa 150 na 1000 MW • Nadoknada gubitaka iz ITC mehanizma (WWT)

 12. ZAKLJUČCI • Povećanje ukupnih gubitaka 50% • Porast gubitaka na 400 kV naponu • Smanjenje gubitaka na 110 kV u ljetnjem režimu • Blago povećanje gubitaka u zimskom režimu na 110 kV • Neophodna izgradnja 400 kV DV Lastva-Pljevlja, Pljevlja-BiH (+RS)-DC 1000MW • Povećanje tranzita sa 150 na 1000 MW • Nadoknada gubitaka iz ITC mehanizma (WWT)

 13. Hvala na pažnji Electricity Coordinating Center (EKC) Vojvode Stepe 412, 11000 Belgrade, Serbia www.ekc-ltd.com